Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ruim een kwart miljoen van de oudere huizenbezitters hebben hun rijkdom op papier staan. De bankrekening daarentegen ziet er minder rooskleurig uit. Zit uw geld ook vast in de overwaarde van uw huis? Het verkopen en terughuren woning is het overwegen waard als u liever wat meer geld te besteden heeft. Door de overwaarde van uw woning te gelde te maken, kunt u genieten van een welverdiende oudere dag zonder dat u gelijk aan verhuizen moet denken. Er wordt ook wel gesproken van sale and leaseback eigen woning.

Woning verkopen en terughuren.
Woning verkopen en terughuren.

Eigen huis huren na verkoop

Behoort u tot de groep (jongere) ouderen waarvan het vermogen grotendeels in de eigen woning zit? Er kan een moment komen dat u wel wat met dat vermogen op papier zou willen doen, terwijl u eigenlijk niet op een ingrijpende verhuizing zit te wachten. Het verkopen en terughuren woning kan dan een manier zijn om gebruik te maken van de overwaarde van uw eigen huis. Sale en leaseback heeft een aantal interessante argumenten waar u wellicht niet direct aan denkt bij het verkopen en terughuren woning:

• U kunt vrij over het vrijgekomen kapitaal beschikken.
• Met het verkopen van de woning kunt u uw huidige pensioen aanvullen en/of verbeteren.
• U kunt in uw vertrouwde omgeving blijven wonen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over het onderhoud van de woning.
• Eventueel kunt op een later tijdstip alsnog verhuizen naar een andere of kleinere woning.

Vaak is de reden om voor sale en leaseback te kiezen privé en u bent daarover aan niemand verantwoording schuldig. Geadviseerd wordt wel om u deskundig te laten informeren over zowel de mogelijkheden, de voor- en nadelen van het verkopen en terughuren woning.

Huis verkopen aan de bank en terughuren

Het verkopen van uw woning aan de bank om het daarna terug te huren wordt niet geadviseerd. Banken bieden over het algemeen niet meer dan 50% van de overwaarde van uw woning. Bij investeringsmaatschappijen en vastgoedfondsen daarentegen ligt dit tussen 70% en 90%. Sale en leaseback verdient de nodige aandacht, waarbij u voor de meeste gunstigste overeenkomst met meerdere investeerders gesprekken voort. Nederland kent een aantal van dit soort investeerders en fondsen die vastgoed kopen van particulieren en het via een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd weer verhuren aan de voormalige eigenaar. Verkopen en terughuren woning kan aantrekkelijk zijn, maar kent zowel voor- als nadelen. U moet er rekening mee houden dat de nieuwe eigenaar van de woning een huurprijs rekent die jaarlijks geïndexeerd wordt. Laat altijd een calculatie van de kosten maken. Met een berekening kunt u zien wat de maandelijkse huurbedragen zijn en of u deze ook in de toekomst kunt blijven betalen. Wat gebeurt er op het moment dat u het vrijgekomen bedrag heeft uitgegeven? Kunt dan in de woning blijven wonen of bent u genoodzaakt alsnog te verhuizen, omdat u de huur niet langer op kunt brengen?

Huis verkopen en terughuren forum

De overwaarde van uw woning verzilveren klinkt als een buitenkans. Met het geld dat vrij komt kunt u een droomreis maken, uw (klein)kinderen ondersteunen of gewoon maandelijks uw pensioen aanvullen. Maar hoe hebben anderen het verkopen en terughuren woning ervaren? Is het inderdaad zo mooi als het lijkt? Hoe bevalt de communicatie met een investeerder of een vastgoedfonds? Ervaringen van anderen met sale en leaseback kunnen u meer inzicht geven in de realiteit en de mogelijkheden van de constructie. Online zijn verschillende financiële websites actief waar u mee kunt lezen op een zogenaamd huis verkopen en terughuren forum. U leest hier ook ervaringen die andere woningeigenaren hebben met actieve investeerders. Het kost wat moeite om u in de materie te verdiepen, maar de bijdragen op een verkopen en terughuren woning forum kunnen u veel onzekerheid en teleurstellingen besparen.

Voor- en nadelen verkopen en terughuren woning

Hoe aantrekkelijk het verkopen en terughuren woning ook lijkt, u kijkt ook het beste even naar de verschillende voor- en nadelen. Het idee van te kunnen beschikken over een zeker kapitaal is namelijk niet het enige waar u rekening mee dient te houden, de gevolgen zijn zeker iets om grondig over na te denken:

• Na de verkoop van uw woning kunt u direct over het geld beschikken.
• Verhuizen is niet nodig, u kunt in uw eigen vertrouwde omgeving blijven wonen.
• U heeft geen zorgen meer over eventueel onderhoud. Dit is iets waar de investeerder zich vanaf het moment van de verkoop mee bezig houdt.
• Als u een appartement verkoopt en terughuurt heeft u niet meer te maken met onkosten voor de Vereniging van Eigenaren in het complex. U bent immers geen eigenaar meer.
• Het huurcontract dat u met een investeerder afsluit is doorgaans voor onbepaalde tijd.
• U gaat maandelijks huur betalen. Vooraf dient u rekening te houden met het feit dat de bedragen jaarlijks aangepast worden en dus stijgen.
• Het kan emotioneel zijn om niet langer inspraak te hebben over de woning. Eventuele verbouwingen en verbeteringen kunnen alleen worden doorgevoerd na overleg en goedkeuring van de investeerder.

Mogelijkheden verkopen en terughuren woning

Niet iedere woning, maar ook niet iedere eigenaar komt overigens in aanmerking voor sale en leaseback. Zowel investeerders als vastgoedfondsen hanteren verschillende voorwaarden. Zo dient u, als eigenaar, minimaal 55 jaar te zijn en naast de overwaarde van de woning over neveninkomsten te beschikken. Dit kan zowel loon uit arbeid als het recht op AOW en/of pensioen zijn. Uw woning ligt in aantrekkelijke omgeving met voldoende faciliteiten en voorzieningen. Daarnaast dient de woning in goede staat van onderhoud te verkeren en ligt de waarde tussen ca. € 150.000 en € 650.000. Voorafgaand aan het verkopen en terughuren woning zal een taxatie uitgevoerd worden door een onafhankelijke taxateur. Met deze waardebepaling zal de investeerder een bod uitbrengen. Het is aan u om hier al dan niet meer in te stemmen.

Meer weten over verkopen en terughuren woning

Het verkopen en terughuren woning is een ingrijpende, vaak emotionele beslissing. Informatie over uw specifieke situatie is noodzakelijk om een verantwoorde keuze te maken. U kunt uzelf hiervoor bij laten staan door Investment Corporation Holland. De ervaren medewerkers weten alles over de mogelijkheden, de voor- en nadelen van sale en leaseback. Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek en laat u adviseren over het eventueel verkopen en terughuren woning.

Verkopen en terughuren woning FAQ

Hier vindt u veel gestelde vragen over verkopen en terughuren woning. De vragen zijn voorzien van korte en bondige antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Of wilt u meer informatie ontvangen over verkopen en terughuren woning? Stel uw vraag via het contactformulier en u ontvangt zo spoedig een antwoord.

1. Wat houdt verkopen en terughuren woning precies in?

Als woningeigenaar kunt u op een bepaald moment besluiten om het geld dat vast zit in de overwaarde van uw woning te verzilveren. Door te kiezen voor een sale en leaseback overeenkomst verkoopt u uw woning en huurt u deze terug van de nieuwe eigenaar. Zo kunt u over het geld beschikken en toch gewoon in de woning blijven wonen.

2. Komt elke woningeigenaar in aanmerking voor sale en leaseback?

Investeerders en vastgoedfondsen hanteren voorwaarden voor sale en leaseback. De voorkeur gaat uit naar woningen die op een aantrekkelijke locatie zijn gelegen en waarvan het onderhoud in goede staat verkeerd. Woningeigenaren dienen een minimum leeftijd van 55 jaar te hebben en naast het eventuele geld van de overwaarde over neveninkomsten te beschikken. De waarde van een woning die u wilt verkopen ligt tussen de € 150.000 en € 650.000. De van toepassing zijnde voorwaarden kunnen per investeerder verschillen.

3. Waar moet de woning die ik wil verkopen en terughuren aan voldoen?

Specifieke zaken die voor sale en leaseback van een woning belangrijk zijn gaan over de staat van het onderhoud, het energielabel, de locatie en de waarde van omliggende woningen in dezelfde wijk. Om dit overzichtelijk te krijgen zal een waardebepaling plaatsvinden. Hiervoor wordt een taxateur aangesteld. Investeerders zijn voornamelijk geïnteresseerd in woningen die op termijn verder verhuurd en/of verkocht kunnen worden.

4. Ben ik verplicht om een bod te accepteren?

Nee, u bepaald zelf of u een bod van een investeerder aantrekkelijk vindt of niet. U heeft geen enkele verplichting om het eerste bod klakkeloos te accepteren. Geadviseerd wordt om met meerdere investeerders gesprekken te voeren. Biedingen kunnen behoorlijk uiteen lopen. Het spreekt voor zich dat u verkoopt voor het beste bod, met de meest gunstige voorwaarden.

5. Heb ik inspraak in de voorwaarden bij het verkopen en terughuren woning?

Zowel investeerders en vastgoedfondsen werken met standaardovereenkomsten als het aankomt op sale en leaseback van particuliere woningen. Tijdens de besprekingen en/of onderhandelingen kunt u aangeven waar uw voorkeuren naar uit gaan en wat u graag in een overeenkomst opgenomen zou zien worden. Het is aan een investeerder om hier al dan niet op in te gaan. Bij de verkoop van bedrijfsmatige woningen heeft een ondernemer meer inspraak op de voorwaarden die in de overeenkomst vermeld worden.

6. Wat zijn de voordelen van het verkopen en terughuren woning?

Voor veel eigenaren is het grootste voordeel van sale en leaseback dat men gewoon in de woning kan blijven wonen. Een ingrijpende verhuizing is niet nodig. Daarnaast valt de zorg over onderhoud weg en hoeft u zich niet langer druk te maken over het eigen woningforfait. U kunt direct over het geld beschikken en dit vrij besteden.

7. Heeft verkopen en verhuren woning nadelen?

Tegenover de voordelen zijn het de nadelen die u als overweging mee kunt nemen. Zo heeft u niet langer inspraak over gewenste veranderingen, verbouwingen en verbeteringen aan de woning. U dient hiervoor toestemming te vragen aan de nieuwe eigenaar. De huurbedragen kunnen met het verstrijken van de jaren door de indexering behoorlijk oplopen. Bekijk vooraf of dat u ook in de toekomst het maandelijkse huurbedrag op kunt blijven brengen. Het vrijgekomen bedrag kan sneller op zijn dan verwacht, waardoor u alsnog genoodzaakt bent te verhuizen.

8. Voor welke termijn wordt een huurovereenkomst afgesloten?

Investeerders en vastgoedfondsen bieden u over het algemeen, tenzij anders overeengekomen, een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd aan. Voordat een overeenkomst wordt aangeboden kunt u de voorwaarden die daarin worden opgenomen nauwkeurig bekijken en desgewenst ter sprake brengen. Besteed daarbij aandacht aan de mogelijkheden aan het einde van een eventuele looptijd. Kunt u de woning terug kopen? Wat gebeurt er op het moment dat u komt te overlijden? Kunnen uw nabestaanden in de woning blijven wonen, of is dan sprake van het beëindigen van de huurovereenkomst? Indien gewenst kunt u de voorgestelde overeenkomst door een ervaren sale en leaseback adviseur laten nakijken.

9. Kan ik de huurovereenkomst tussentijds opzeggen?

Hoe en wanneer u de huurovereenkomst op kunt zeggen, staat in het huurcontract vermeld. Dit is in de meeste gevallen wel mogelijk met in achtneming van een bepaalde termijn. Na verloop van tijd kunt u dan alsnog besluiten om bijvoorbeeld kleiner te gaan wonen.

10. Hoe wordt de overeenkomst vastgelegd?

Sale en leaseback bestaat in feit uit twee aparte procedures. Bij het eerste gedeelte van het proces verkoopt u uw woning aan een investeerder. Hiervoor is het noodzakelijk dat door een notaris een verkoopovereenkomst wordt opgesteld. Dit zoals gebruikelijk bij woningverkopen. Nadat deze fase volledig is afgerond volgt het tweede gedeelte, het ondertekenen van het huurcontract. Dit kan een standaard huurcontract zijn. Dit hoeft niet bij een notaris te gebeuren.

11. Wat moet ik nog meer weten over verkopen en terughuren woning?

Het verkopen en terughuren van het ‘familiezilver’ is een weloverwogen keuze. Een keuze die niet zomaar neemt en waar de nodige voorbereiding aan vooraf gaat. U kunt zich tijdens dit hele proces bij laten staan door ervaren adviseurs. Investment Corporation Holland heeft jarenlange ervaring met de sale en leasebackconstructie. Dit zowel voor particuliere woningen als bedrijfsmatige constructies. De medewerkers staan u tijdens het proces bij met raad, tips en adviezen. Samen met u worden eventuele besprekingen en onderhandelingen gevoerd, waarbij de voorgestelde overeenkomsten nauwkeurig nagekeken worden. Het spreekt voor zich dat uw belangen voorop staan. Investment Corporation Holland staat u bij op basis van no cure no pay. Meer weten? U maakt een afspraak zowel telefonisch als door een e-mail met daarin uw gegevens te sturen.