Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wilt u op korte termijn geld vrij maken om in uw onderneming te investeren dan kan sale and leaseback onroerend goed een interessante constructie voor u zijn. U verkoopt als eigenaar uw bedrijfspand en huurt dit terug van de belegger of investeringsmaatschappij. Uw bedrijfsactiviteiten blijven daarbij doorgang vinden vanuit uw vertrouwde omgeving waarbij u beschikt over kapitaal, liquiditeit en wellicht voorziet u op deze manier in een investeringsbehoefte.

Sale and leaseback onroerend goed.
Sale and leaseback onroerend goed.

Wanneer is sale and leaseback onroerend goed interessant?

– Door gebruik te maken van een sale and leaseback constructie kunt u kapitaal verwerven om een gewenste groeistrategie te realiseren. Hiervoor kunt u een gedeelte van de waarde van uw bedrijfspand aanwenden.

– De verkoop van uw onderneming kan problematisch zijn door de aanwezigheid van vastgoed wat de verkoopprijs opdrijft. Sale and leaseback onroerend goed maakt het mogelijk om het vastgoed aan de onderneming te onttrekken wat de verkoopkansen vergroot.

– Daarnaast kunt u opteren voor sale and leaseback onroerend goed als uw bedrijfspand dient als pensioenvoorziening.

Als verkopende partij kunt u rekenen op interesse van beleggers en investeerders aangezien de sales and leaseback constructie van onroerend goed een aantrekkelijk beleggingsproduct is en een zogenaamde veilige belegging. Het is ook mogelijk om via Investment Builders onroerend goed te kopen of onroerend goed te verkopen.

Waar moet uw onroerend goed aan voldoen?

Denkt u er over na om gebruik te maken van sale and lease back onroerend goed dan zijn er meestal wel een aantal eisen waar u aan moet voldoen. Voor beleggers is vastgoed dat generiek van aard is en gelegen op een goede locatie interessant. Goed onderhouden kwalitatief hoogwaardige panden zijn voor investeerders en beleggers graag geziene mogelijkheden. Objecten die na afloop van de overeengekomen verhuurperiode niet verder te verhuren zijn aan een eventuele nieuwe huurder zijn minder interessant. Als verkopende partij, en dus als huurder, is uw solvabiliteit van groot belang. Beleggers die sale and leaseback onroerend goed aankopen zijn gebaat met een huurder die aan toekomstige betalingsverplichtingen kan voldoen. Hierbij dient u ook rekening te houden met een aan inflatie gekoppelde huurverhoging.

Flexibele looptijden

De looptijd van de afgesloten huurovereenkomst biedt de belegger een gegarandeerde kasstroom gedurende een langere periode. U, als ondernemer, kunt de mogelijkheden volledig benutten en investeren in uw onderneming terwijl u maandelijks een bedrag aan huur betaald. Sale and leaseback betreft doorgaans langdurige huurcontracten waarbij looptijden van tien tot twaalf jaar geen uitzondering zijn. In overleg worden afspraken gemaakt waarbij u het onroerend terug huurt voor een bepaalde overeengekomen duur.

Wat gebeurt er aan het einde van de looptijd?

Als eigenaar kunt u een emotionele binding hebben met het bedrijfspand dat u in eigendom heeft. Op het moment dat u het verkoopt, ook via de sale and leaseback constructie, bent u dit bezit kwijt. U blijft dan wel in het pand als huurder zitten maar het gevoel is niet hetzelfde. Zo bent u bijvoorbeeld niet meer zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en behoudt van het onroerend goed. Uiteraard maakt u duidelijke afspraken over de looptijd van de huurperiode, waarbij u vooraf goed bedenkt wat er met uw voormalige eigendom gebeurt na afloop van de overeengekomen periode. Zo kunt u in de sale and leaseback onroerend goed overeenkomst op laten nemen dat u het eerste recht op aankoop heeft of dat u als zittend huurder mag blijven huren. Door hierover bij het begin van de constructie duidelijke afspraken over te maken weet u van te voren waar u al dan niet aan toe bent.

Sale and leaseback onroerend goed een aantrekkelijke constructie

Net zoals bij andere koop- en verkoopovereenkomsten heeft de sales and leaseback constructie mogelijkheden die voor u in zowel goede als slechte tijden interessant kunnen zijn. U maakt op korte termijn kapitaal vrij door het verkopen van vastgoed en kunt toch met uw onderneming blijven zitten waar u zit.

Informeer uw werknemers tijdig

Geruchten machines draaien nergens zo snel als op werkvloeren en onder uw medewerkers. De eventuele verkoop van uw bedrijfspand kan tot onrust en onzekerheid leiden bij werknemers. U doet er verstandig aan om uw personeel te betrekken bij de sale and leaseback constructie door ze te informeren over de voordelen en mogelijkheden die uw voornemen met zich meebrengt. Investeringen worden mogelijk gemaakt waardoor de werkzekerheid binnen de onderneming gegarandeert is.

Mogelijkheden voor uw onderneming

Door het toepassen van een sale and leaseback onroerend goed constructie kunt u voldoen aan één of meerdere behoeften binnen de ondermening. Door het verkopen van uw (bedrijfs)pand heeft u de volgende mogelijkheden:

– U creëert liquiditeit voor (nieuwe) projecten
– U blijft kredietvrij bij banken en andere kredietverstrekkers
– De mogelijkheid ontstaat om de financiële positie te herzien / verbeteren
– De onderneming maakt gebruik van een fiscaal voordeel

Sale and leaseback onroerend goed voor uw onderneming

Heeft u geen behoefte aan de verplichtingen van een banklening of een andere vorm van kredietverstrekking maar wilt u wél investeren in uw bedrijf en beschikt u over een eigen bedrijfspand? Wellicht dat sale and leaseback dan een mogelijkheid is om uw activiteiten uit te breiden.

Naast voordelen heeft sale and leaseback van onroerend goed ook nadelen. Het is aan u om te bepalen of u vindt dat de voordelen opwegen tegen de mogelijke negatieve aspecten van een constructie. Laat u daarom goed informeren, bijvoorbeeld door uw accountant, over de eventuele gevolgen voor uw onderneming en de bedrijfsvoering indien u uw pand wilt verkopen en terug huren.

Sale en leaseback onroerend goed FAQ – Veelgestelde vragen

Hier vindt u veel gestelde vragen over sale en leaseback onroerend goed. De vragen zijn voorzien van korte en bondige antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Of wilt u meer informatie ontvangen over sale en leaseback onroerend goed? Stel uw vraag via het contactformulier en u ontvangt zo spoedig een antwoord.

1. Wat betekent sale en leaseback onroerend goed?

Sale en leaseback onroerend goed is een financieringsconstructie. U verkoopt uw onroerend goed en huurt dit vervolgens direct terug van de koper / investeerder. Met deze constructie kunt u gebruik blijven maken van het pand en beschikt u over kapitaal om in een investeringsbehoefte te voorzien.

2. Komt sale en leaseback van onroerend goed vaak voor?

Met name ondernemingen die onroerend goed bezitten, overwegen geregeld de sale en leaseback constructie. Ondernemers zetten op deze manier stenen om in geld, waardoor investeringen en bedrijfsontwikkeling mogelijk wordt gemaakt. Bovendien kan de onderneming gewoon op het bekende bedrijfsadres werkzaam blijven, zonder dat er van verhuizen sprake is.

3. Wat is het verschil tussen A, B en C-locatie en waarom is dit bij sale en leaseback van belang?

Investeerders zijn geïnteresseerd in generiek vastgoed dat op de juiste locatie is gelegen. Zo is men er zeker van dat een andere huurder gevonden kan worden op het moment dat de overeenkomst afloopt en/of wegens achterstallige betalingen wordt ontbonden. A-locaties bevinden zich doorgaans in het centrum van een stad. Dagelijks komt hier een groot aantal bezoekers en passanten. Bereikbaarheid met de auto is van minder belang, omdat een station vaak in de directe omgeving is gelegen. Hiertoe behoren onder meer medische instellingen, onderwijsinstellingen, winkelpanden, horeca gelegenheden. B-locaties zijn zowel met openbaar vervoer als eigen vervoer goed te bereiken. Deze locaties kenmerken zich door voldoende parkeergelegenheid en hebben dagelijks een gemiddeld bezoekersaantal. Voorbeelden van ondernemingen op een B-locatie zijn onder meer groothandels, grafische ondernemingen en de textielindustrie. C-locaties bevinden zich aan de rand van een stad, ingerichte industrieterreinen, en zijn goed bereikbaar met de auto. Openbaarvervoersverbindingen zijn eerder matig. Bedrijven die op een C-locatie zijn gevestigd hebben over het algemeen te maken met transport over de weg. U kunt hierbij denken aan industrie, distributeurs en transporteurs.

5. Welke voordelen heeft sale en leaseback onroerend goed?

Sale en leaseback kan diverse voordelen hebben. U kunt hierbij onder meer denken aan het oplossen van liquiditeitsproblemen, de verbetering van uw kredietwaardigheid en het verbeteren van uw bedrijfsbalans. Daarnaast is het mogelijk om met het kapitaal dat beschikbaar komt eventuele schulden te herfinancieren. Sale en leaseback heeft ook fiscale voordelen die voor uw onderneming interessant zijn.

6. Wat zijn de valkuilen van sale en leaseback?

Sale en leaseback onroerend goed is een alternatieve financieringsvorm waar u zich in moet verdiepen. Hoe graag u een investering ook wilt doen of uw bedrijf in de gewenste richting ziet groeien. Kies voor een investeerder die bij u past. Niet alle investeerders hebben verstand van zaken in uw specifieke bedrijfstak. Hierdoor kan het voorkomen dat u een hoge risicopremie verschuldigd bent. Beter is het om een zorgvuldige procedure te doorlopen waarbij u met meerdere geïnteresseerde investeerders in gesprek gaat. Aan de hand van, in eerste instantie, verkennende gesprekken komt u veel te weten over de inhoud van een eventuele sale en leaseback overeenkomst.

7. Welke punten zijn van belang in een sale en leaseback overeenkomst?

Sale en leaseback is een van de weinige financieringsvormen waarbij u in de gelegenheid bent om met de investeerder te onderhandelen over de bepalingen en voorwaarden. Beide partijen zijn als vanzelfsprekend gebaat bij duidelijke afspraken. Belangrijke aandachtspunten zijn naast de leasetermijnen en leasebedragen onder meer een omschrijving van het betreffende onroerend goed. Let op dat hierbij aandacht wordt besteed aan het periodieke onderhoud, reparatiekosten en eventuele verbouwingen en/of aanpassingen aan het gebouw. Hoe is een en ander geregeld met de onderhoudskosten? Wat kunt u van een investeerder verwachten en wat zijn uw verantwoordelijkheden ten aanzien van het gebouw. Daarnaast wordt omschreven wat uw mogelijkheden zijn aan het einde van de looptijd. Heeft u het eerste recht op koop? Wat is het bedrag waarvoor u het gebouw terug kunt kopen?

8. Is er een verschil tussen voorkeursrecht en een koopoptie?

Vaak wordt in een sale en leaseback overeenkomst het voorkeursrecht opgenomen. U, als huurder, heeft hierbij het eerste recht op koop aan het einde van de looptijd. Doorgaans zal de geringe koopsom al in de overeenkomst zijn opgenomen. Het is geen verplichting om uw voormalige eigendom terug te kopen.

9. Waarom is het belangrijk om mijn medewerkers te informeren over sale en leaseback?

Om te voorkomen dat uw medewerkers van een buitenstaander hoort dat het bedrijfspand verkocht wordt, is het belangrijk om uw voornemen tijdig bespreekbaar te maken. Geef aan dat u met de verkoop van het bedrijfsgebouw investeringen kunt realiseren. Dankzij deze investeringen kan het bedrijf doorgroeien en is sprake van positieve ontwikkeling. Door uw medewerkers bij uw plannen te betrekken voorkomt u onnodige onrust en bent u externe berichtgeving voor.

10. Wanneer is sale en leaseback onroerend goed interessant?

Zowel voor grote ondernemers als het MKB kan sale en leaseback van onroerend goed een aantrekkelijk alternatief voor een banklening of bedrijfskrediet zijn. U dient hiervoor wel over een bedrijfspand te beschikken dat voor een investeerder interessant is. U kunt met het vrijgekomen kapitaal nieuwe investeringen doen. Toch verdient een sale en leaseback een grondige voorbereiding. Verdiep uzelf in de zowel de kansen als moeilijkheden van deze vorm van financieren. Neem geen overhaaste beslissingen.

11. Wat moet ik nog meer weten over sale en leaseback onroerend goed?

Sale en leaseback is een procedure die in feite uit twee delen bestaat: het verkopen van uw eigendom en het direct terug huren van datzelfde gebouw. In uw bedrijfsproces verandert op het eerste zicht weinig. Uw onderneming verandert niet van adres en uw medewerkers blijven gewoon aan het werk. De verkoop van uw bezit is vaak emotioneel. Laat u daarom tijdens de procedure bijstaan en begeleiden door ervaren professionals. De externe adviseurs van Investment Corporation Holland staan aan uw zijde en behartigen uw belangen gedurende het hele proces.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden?

Bent u benieuwd of de sale and leaseback constructie voor u toepasbaar is? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Samen met u doorlopen we de procedure en wordt de waarde van het onroerend goed bepaald. Dit geldt ook als u op zoek bent naar een investeerder in uw onderneming of voor een nieuw project.