Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

In de zorgsector is de sale and leaseback constructie een veel toegepaste vorm van financiering. U wilt als (zorg)instelling graag dat de zorgvastgoed sale and leaseback aan uw wensen voldoen. Voorkom dat de overeenkomst als een molensteen om uw nek heen hangt en stel uzelf volledig op de hoogte van alle ins en outs met betrekking tot de mogelijkheden.

Sale and leaseback zorgvastgoed.
Sale and leaseback zorgvastgoed.

Sale and leaseback constructie nader bekeken

Zorgvastgoed sale and leaseback houdt zoveel in als uw onroerend goed verkopen en deze terug te huren door een overeenkomst. Hierdoor beschikt uw instelling en/of onderneming over meer liquiditeit wat investeringen in onder meer medische apparatuur mogelijk maakt. In de zorgvastgoed sale and leaseback overeenkomst ligt het juridische eigendom van het onroerend goed bij de ‘lessor’ en het gebruiksrecht bij u, als zorginstelling, de ‘lessee’.

Zorgvastgoed sale and leaseback voordelen

Met het afstoten van zorgvastgoed kunt u zich als zorginstelling volledig richten op uw kerntaak: het leveren van zo goed mogelijke zorgprestaties voor een verantwoorde prijs. Door de focus hierheen te verplaatsen verbetert u de kwaliteit van de zorg maar ook de exploitatie zal meer doelmatig ingevuld worden. Het onderhoud van het onroerend goed valt niet langer onder uw verantwoording en/of risico.

Door het aantrekken van beleggers en/of investeerders haalt u expertise in huis. Beleggers in vastgoed beschikken over een doorgewinterde ervaring op het gebied voor de instandhouding van zorgvastgoed. Bouwplannen kunt u zo uitstekend laten begeleiden waarmee dure missers voorkomen worden. Uw zorginstelling maakt gebruik van een goede begeleiding gedurende eventuele bouwactiviteiten en/of ontwikkelingsplannen. Samenwerken met de belegger leidt vaak tot een niveau waarop beide partijen (uw zorginstelling en de investeerder) nader tot elkaar komen en gewenste plannen uitgevoerd worden. Het is ook mogelijk om via Investment Builders zorgvastgoed te verkopen of zorgvastgoed te kopen.

Solvabiliteit verbeteren

Wanneer u als zorginstelling vastgoed verkoopt dan is dit niet langer zichtbaar op de balans. De solvabiliteitspositie verbetert direct. Door voor sale and leaseback zorgvastgoed te kiezen maakt u middelen vrij om naast schulden af te lossen, investeringen te doen en het werkkapitaal te versterken.

Investeringen mogelijk maken

Als zorginstelling klinkt het u niet vreemd in de oren dat er regelmatig discussies plaatsvinden over investeringen. Artsen en overig medisch personeel vragen gemiddeld iedere tien jaar een renovatie van het zorgvastgoed. Een nieuw gebouw is vaak na twintig jaar gewenst, terwijl u dertig tot veertig jaar bezig bent met het afschrijven van zorgvastgoed. De sale and leaseback vastgoed zorgt dat de instelling het vastgoed niet langer in eigen bezit heeft waarmee duidelijke kaders ontstaan over de (on)mogelijkheden op het gebied van renovaties, investeringen en aanpassingen. Dit creëert de kans om vrijkomende middelen te herinvesteren of te gebruiken voor eventuele andere doeleinden.

Nadelen voor de zorginstelling

Bij de sale and leaseback zorgvastgoed verliest u, als zorginstelling, de zeggenschap over aanpassingen in en rond het gebouw. Aanpassingen die u wilt doorvoeren vereisen vanaf dat moment goedkeuring en/of instemming van de investeerder. Uiteraard kunnen hierover voor het sluiten van de overeenkomst duidelijke afspraken gemaakt worden.

Afhankelijk van de afspraken die zijn vastgelegd kan de situatie zich voordoen dat de investeringsmaatschappij het vastgoed voor uw zorginstelling realiseert. Bespreek alvorens een sale and leaseback constructie aan te gaan alle voors en tegens met uw financieel en/of juridisch adviseur.

Vragen van medewerkers, bestuurders en aandeelhouders

Vastgoed telt vaak mee als een waarde binnen de onderneming, een buffer waar niemand graag afscheid van neemt. Het voornemen om voor een zorgvastgoed sale and leaseback constructie te kiezen kan vragen van medewerkers en bestuurders met zich meebrengen. Een groot gedeelte van de onrust neemt u weg door bijvoorbeeld een terugkoopoptie in de sale and leaseback zorgvastgoed overeenkomst op te nemen. Betrek uw medewerkers en (mede)bestuurders bij het proces. Hou de interne communicatie hierover kort maar bovendien duidelijk. De instelling gaat niet verhuizen en medewekers blijven op hun vertrouwde plaats aan het werk. Door vastgoed te verkopen wordt de mogelijkheid voor een toename van arbeidsplaatsen gecreëerd en kunnen apparatuur en overige benodigdheden aangekocht worden.

Punten van aandacht

Overweegt u de mogelijkheden van zorgvastgoed sale and leaseback voor uw (zorg)instelling neem dan de volgende punten mee in uw gedachten:

– Leaseovereenkomsten zijn doorspekt met financiele en juridische vaktermen. Laat een juridisch onderlegt adviseur de overeenkomst voor u doornemen.
– Zorg dat afspraken over het onderhoud van het onroerend goed vastgelegd zijn. Maak desgewenst een overzicht van de te verwachten kosten op afzienbare termijn. Specificeer zo veel mogelijk.
– Bespreek met uw accountant de voor- en nadelen van een sale and leaseback contract voor uw zorginstelling.
– Bepaal uw strategie en leg uw doelstellingen vast. Wat wilt u bereiken met de sale and leaseback?
– Onderhandel met verschillende partijen. Dit vergroot uw kansen op de juiste samenwerkingspartner, zodat u de gestelde doelstellingen kunt bereiken en handhaven.
– Ondanks langdurige overeenkomsten komt er een keer een einde aan. Leg vooraf vast welke opties u heeft bij het verstrijken van de overeenkomst. Hierbij kunt u denken aan dat u de eerste partij bent die het onroerend kan kopen of de mogelijkheid om de huurovereenkomst voort te zetten.

Alternatieve vorm van financiering in de zorg

Sale and leaseback van zorgvastgoed kan een aantrekkelijke alternatieve vorm van financiering voor uw zorginstelling zijn. Banken verstrekken tegenwoordig niet zo snel vreemd vermogen en de eisen zijn enorm aangescherpt. Voorkom dat uw uitbreidingsplannen op de lange baan worden geschoven en trek op een andere manier kapitaal aan. De sale and leaseback constructie kan bijvoorbeeld uitstekend aansluiten op de lange termijn ontwikkeling van uw vastgoedstrategie.

Verschillende investeerders en beleggers zoeken zekerheden. De sale and leaseback zorgvastgoed voorziet in deze zekerheid. De huur is voor langere tijd gegarandeert wat een zekere kasstroom betekent. Ga om tafel zitten met potentiële investeerders en kom samen tot de best denkbare samenwerking. Waarbij u gebaat bent bij liquiditeit en de investeerder kennis inbrengt met betrekking tot vastgoed.

Sale en leaseback zorgvastgoed FAQ – Veelgestelde vragen

Hier vindt u veel gestelde vragen over sale en leaseback zorgvastgoed. De vragen zijn voorzien van korte en bondige antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Of wilt u meer informatie ontvangen over sale en leaseback zorgvastgoed? Stel uw vraag via het contactformulier en u ontvangt zo spoedig een antwoord.

1. Wat houdt sale en leaseback van zorgvastgoed in?

Sale en leaseback is in de zorgsector een regelmatig toegepaste financieringsvorm. Het houdt in dat u het onroerend goed dat u, als zorginstelling, in bezit heeft verkoopt en deze terug huurt van de koper. De overeenkomst geeft uw onderneming of instelling meer liquiditeit waardoor u investeringen kunt doen in bijvoorbeeld medische apparatuur. Het gebruiksrecht van het gebouw blijft bij u als lessee, terwijl het juridische eigendomsrecht bij de lessor, koper, ligt.

2. Is sale en leaseback van zorgvastgoed gebruikelijk?

Banken en kredietmaatschappijen verstrekken niet altijd even snel vreemd vermogen en als u al met uw zorginstelling in aanmerking komt zijn de eisen pittig. Sale en leaseback kan als financieringsvorm uitkomst bieden voor de uitbreidings- en/of investeringsplannen die u heeft. Sale en leaseback zorgvastgoed komt regelmatig voor en u kunt daar als zorginstelling zeker voordeel bij halen.

3. Waar moet zorgvastgoed aan voldoen om voor sale en leaseback in aanmerking te komen?

Investeerders zoeken zekerheden. Een sale en leaseback constructie garandeert gedurende de overeengekomen huurperiode huurinkomsten. Bij een sale en leaseback constructie heeft u de mogelijkheid om te onderhandelen over de voorwaarden die in de overeenkomst worden opgenomen. Uiteraard stellen investeerders voorwaarden aan onroerend goed wat aangekocht en verhuurd wordt. Zo is een omschrijving van het betreffende vastgoed van belang. Investeerders hebben interesse in vastgoed dat goed onderhouden is en dat zich op een toegankelijke locatie bevindt.

4. Welke voordelen heeft sale en leaseback zorgvastgoed?

Het verkopen van stenen, resp. uw zorgvastgoed, geeft uw onderneming een geldinjectie. De gelden die verkregen worden uit de sale en leaseback constructie kunnen gebruikt worden voor innovatie, vervanging en verbetering van medische apparatuur en/of een uitbreiding van de zorg die binnen uw instelling wordt verleend. U kunt over uw vertrouwde zorgvastgoed blijven beschikken, maar de kosten voor het periodieke onderhoud zijn niet langer voor rekening van uw onderneming. Op jaarbasis scheelt dit kosten die u kunt gebruiken voor verdere investeringen. Vastgoedinvesteerders hebben verstand van zaken en u haalt ongemerkt expertise in huis. Eventuele verbouwplannen worden optimaal begeleidt. Dit terwijl u, als zorgorganisatie, zich volledig kunt richten op uw kerntaak: het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg.

5. Welke nadelen heeft sale en leaseback zorgvastgoed?

Een van de bekende nadelen van sale en leaseback zorgvastgoed is dat de verkoop van het ‘familiezilver’ emotioneel is. Om vragen en onzekerheden bij medewerkers, bestuursleden en aandeelhouders weg te nemen, is het belangrijk om uw voornemen voldoende onderbouwd voor te leggen en toe te lichten. Daarnaast is sale en leaseback over het algemeen een duurdere financieringsvorm dan een bankkrediet. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de jaarlijkse indexatie van de huurprijzen. Bij de verkoop van het zorgvastgoed verliest u het juridische eigendom en daarmee doorgaans ook de zeggenschap over gewenste aanpassingen in het gebouw. Vanaf het moment van verkoop moet u voor iedere aanpassing toestemming vragen aan de investeerder. Afspraken hierover kunt u het beste op laten nemen in de sale en leaseback overeenkomst. Voor een positief verloop van de looptijd van de overeenkomst is het belangrijk om een investeerder te zoeken met verstand van zaken binnen de zorgvastgoed sector.

6. Wat is de looptijd van een sale en leaseback overeenkomst voor zorgvastgoed?

De looptijd van de overeenkomst die u afsluit in overeenstemming met de investeerder kan variëren. Zorgvastgoed wordt over het algemeen niet voor de korte termijn verkort en terug gehuurd. Lease overeenkomsten hebben een gemiddelde omlooptijd van 20 tot 25 jaar. Naast de duur van de overeenkomst worden in de overeenkomst de huurtermijnen vastgelegd. Stel uzelf voorafgaand aan het ondertekenen van de definitieve overeenkomst altijd de vraag of u aan de toekomstige huurverplichtingen kunt voldoen.

7. Wat zijn de aandachtspunten voor sale en leaseback zorgvastgoed?

Sale en leaseback biedt u de mogelijkheid om mee te onderhandelen over de voorwaarden en bepalingen die in het contract worden opgenomen. Leasecontracten zijn juridische documenten waarin vakjargon de boventoon voert. Het verdient aandacht en expertise voordat u de definitieve overeenkomst ondertekent. Vaak bent u de investeerder een rendementsvergoeding verschuldigd. Laat al tijdens de onderhandelingen vastleggen wat het doel is van deze vergoeding. Hiermee voorkomt u dat de huurprijs niet marktconform is. Voor de instandhouding van het zorgvastgoed is onderhoud nodig. De afspraken hierover kunnen eveneens in de overeenkomst vastgelegd worden. Zorg voor zoveel mogelijk transparantie. Dat scheelt achteraf onaangename verrassingen en oplopende kosten. Verdiep uzelf in alle facetten van de sale en leaseback procedure. Goed beslagen ten ijs komen geeft u meer inzicht in zowel de fiscale als juridische gevolgen van deze financieringsvorm. Onderhandelen met meerdere geïnteresseerde partijen geeft u alternatieve mogelijkheden.

8. Wat gebeurt er aan het einde van de overeengekomen looptijd?

Zelfs aan een sale en leaseback overeenkomst van 25 jaar komt een keer een einde. Het is mogelijk om nu al vast te leggen wat er dan met het zorgvastgoed gebeurt. Heeft u het eerste recht op koop? Wat is de koopprijs? Onderhandelen geeft u een goede uitgangspositie op het einde van de sale en leaseback overeenkomst. Voor uw medewerkers, bestuurders en aandeelhouders kan dit een vorm van extra zekerheid en geruststelling zijn.

9. Wat moet ik nog meer weten over sale en leaseback zorgvastgoed?

Zorginstellingen hebben als kerntaak kwalitatief hoogwaardige zorg te verlenen. Het eigendom van vastgoed wordt, met name door buitenstaanders, nogal eens gezien als overbodig. Als uw instelling uitbreidingsplannen heeft of duurzame medische apparatuur aan wenst te schaffen is een banklening niet altijd vanzelfsprekend. Sale en leaseback kan worden gezien als een alternatieve, maar niettemin interessante, vorm van financieren. Investment Corporation Holland heeft de expertise in huis om u in contact te brengen met potentiële investeerders. Gedurende het proces wordt u bijgestaan door ervaren deskundigen. Overweegt u om uw zorgvastgoed om te zetten in een investeringsmogelijkheid? Laat u bijstaan door Investment Corporation Holland.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden voor uw zorgvastgoed?

Wilt u uw zorgvastgoed omzetten in een mogelijkheid om te investeren? U kunt bij ons terecht met al uw vragen over sale and leaseback van zorgvastgoed. Neem vrijblijvend contact met ons op en leg ons uw wensen voor zodat ook uw zorginstelling kan vernieuwen en innoveren.