Sale and leaseback is een veel gebruikte, vooral zakelijke, financieringsvorm. De constructie kan op diverse gebieden waaronder onroerend goed, een wagenpark of andere bedrijfsmiddelen worden toegepast. Bovendien is sale and leaseback een goed alternatief voor een banklening en het afsluiten van een krediet.

Sale and leaseback voordelen.

Sale and leaseback voordelen.

Wat houdt sale and leaseback precies in?

Sale en leaseback houdt in dat u bijvoorbeeld uw bedrijfspand verkoopt aan een investeerder om het vervolgens direct terug te huren. Op deze manier creëert u liquiditeit en vergroot u de investeringsmogelijkheden van uw onderneming. Hetzelfde kan worden toegepast op uw bedrijfsauto of wagenpark.

Voordelen sale and leaseback

Sale and leaseback voordelen maakt het mogelijk om het kapitaal wat u in stenen heeft zitten te gelde te maken. Dit levert voordelen op zoals:

– Het vrij maken van kapitaal om uit te breiden of te investeren.
– Het wegvallen van onroerend goed risico.
– Eventuele fiscale voordelen.
– Versterken van uw balanspositie.
– Al uw aandacht kan uitgaan naar het verder ontwikkelen van uw onderneming.
– U bespaart op onderhouds- en exploitatiekosten.
– Kredietlijnen bij banken blijven open en vrij.

Mogelijke voordelen sale and leaseback vertalen zich daarnaast in meer slagvaardige besluitvorming. U kunt het vrijgekomen kapitaal direct aanwenden voor de aanschaf van gewenste bedrijfsmiddelen of het verbeteren van de solvabiliteit.

Bedrijfsgroei met sale and leaseback

De sale and leaseback van zakelijke onroerend kan onderdeel zijn van de groeistrategie van uw onderneming. Zo zijn er voordelen sale and leaseback als financiering van bedrijfsovernames mogelijk. Bijkomend voordeel is dat u ondernemersdoelen kunt realiseren zonder gebruik te moeten maken van externe financiering door een kredietverstrekker.

Sale and leaseback voordelen bedrijfsoverdracht

Een bedrijf overdragen c.q. verkopen is niet eenvoudig. De aanwezigheid van eigen onroerend goed kan de koopsom zodanig opdrijven dat dit een verkoop in de weg kan staan. Gebruik maken van een sale and leaseback constructie kan een mogelijke oplossing zijn.

Creëer meer efficientie door sale and leaseback

Door uw bedrijfspand te verkopen krijgt u meer tijd om uw focus te verleggen op de hoofdtaken van uw onderneming. Interessant om te weten daarbij is dat huurders ruimte beter benutten dan eigenaren. Bovendien verschuift u eventuele vastgoed risico’s naar de investeerder.

Voorwaarden zijn onderhandelbaar

De markt kent weinig vormen van financiering waarbij u de mogelijkheid heeft om over de voorwaarden te onderhandelen. Tot de voordelen sale and leaseback behoort dan ook de mogelijkheid die er is om de uiteindelijke overeenkomst uit te onderhandelen. U kunt mede bepalen hoelang de looptijd is van de huurovereenkomst en welke mogelijkheden u heeft aan het einde van deze looptijd.

Voor de investeerder is het interessant om in onroerend goed te investeren dat direct met een aanwezige huurder verhuurt kan worden. Het object dient doorgaans wel aan een aantal criteria te voldoen. Denk hierbij onder meer aan:

– Locatie van het (bedrijfs)pand.
– Bereikbaarheid.
– Staat van onderhoud en te verwachten onderhoudswerkzaamheden.
– Soort onroerend goed. Algemene gebouwen zijn na het aflopen van de sale and leaseback overenkomst makkelijker te verhuren dan specifiek aangepaste ruimtes.
– Waardebepaling c.q. taxatiewaarde.

Uiteraard doet u voordelen sale and leaseback door u vooraf in te lezen in de materie. Alvorens op zoek te gaan naar een potentiële investeerder is het van belang om zoveel mogelijk informatie in te winnen.

Maak de sale and leaseback voordelen overzichtelijk

Door de informatie die u van verschillende bronnen krijgt kan het geheel soms wat onoverzichtelijk worden. Het is belangrijk dat u uiteindelijk een weloverwogen beslissing neemt. Daarbij is het van belang dat u zowel de sale and leaseback voordelen maar ook de nadelen overzichtelijk op papier zet. Probeer daarbij de emotie die u heeft als het om uw eigendom gaat zo min mogelijk te laten meetellen.

De verkoop van het ‘familie zilver’, zoals bedrijfspanden ook vaak genoemd worden, kan een hekele kwestie zijn binnen de onderneming. Zo kan het in de ogen van medewerkers en medebestuurders lijken alsof de onderneming in zwaar weer verkeerd, terwijl dit niet het geval is. Maak een duidelijke weergave van de huidige situatie en de mogelijkheden die vrijkomen door een eventuele verkoop van het pand. Geef daarbij duidelijk aan dat de onderneming het pand direct terug huurt waardoor er van verhuizen geen sprake is. Uw bedrijfsactiviteiten kunnen gewoon doorgang blijven vinden, waarbij zowel uw medewerkers als uw klanten geen enkele hinder van de transactie ondervinden.

Laat uw medewerkers de investeringsplannen weten en maak duidelijk dat het vrijkomende kapitaal zorgt voor een groei van de bedrijfsactiviteiten en een toename van de werkgelegenheid. Door het informeren voorkomt u eventuele onrust.

Sale and leaseback niet alleen voor onroerende goederen

Bent u een onderneming zonder eigen bedrijfspand maar in het bezit van bijvoorbeeld een wagenpark of bedrijfsmachines, ook dan kunt u voordelen sale and leaseback ervaren. Verkoop uw bedrijfsmiddelen aan een investeerder en maak gebruik van meer ruimte om te investeren in de uitbreiding van uw onderneming. Net als bij sale and leaseback onroerend goed zet u de te realiseren doelstellingen duidelijk op papier. Het wagenpark en/of machines worden in samenspraak met de lease- of investeringsmaatschappij op waarde bepaald.

In de overeenkomst wordt onder meer de looptijd vastgelegd en het maandelijks verschuldigde huurbedrag. U heeft inspraak in de duur van de overeenkomst. Laat vastleggen wat er op het einde van deze termijn gebeurt: heeft u het eerste recht op kopen of kunt u als huurder blijven zitten.

Wilt u meer weten over sale and leaseback voordelen?

Overweegt u een sale and leaseback constructie voor uw bedrijfspand en/of bedrijfsmiddelen? Wilt u weten waarom deze vorm van bedrijfsfinanciering interessant voor uw onderneming kan zijn? Houdt u de kredietlijn bij uw bank graag open? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Is uw onderneming op zoek naar mogelijke investeerders, ook daar kunnen we u bij van dienst zijn. Maak gebruik van onze expertise en ervaring met sale and leaseback constructies. We beantwoorden uw vragen graag en stellen samen met u een plan van aanpak op. De weg naar meer liquiditeit ligt voor u open.