Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ondernemers die zoeken naar uitbreiding van hun liquide middelen overwegen steeds vaker bedrijfspand sale and leaseback. Het bedrijfspand wordt verkocht aan een investeerder en direct terug gehuurd. De onderneming blijft zitten op de bestaande locatie en beschikt binnen afzienbare termijn over middelen die zowel de balanspositie verbeteren als investeringen mogelijk maken.

Sale and leaeback bedrijfspand.
Sale and leaeback bedrijfspand.

Waarom ondernemers kiezen voor bedrijfspand sale and leaseback?

Als u beschikt u over een eigen bedrijfspand waarvan de hypotheek voor een groot gedeelte is afgelost dan zit uw kapitaal in stenen. Banken verstrekken niet zo maar een bedrijfskrediet en u heeft kapitaal nodig om in uw onderneming te investeren. Sale and leaseback bedrijfspand maakt het mogelijk om uw bedrijf een impuls te geven. U verkoopt het pand aan een investeerder en huurt het direct terug.

Het beschikbare kapitaal went u aan, om naast uw solvabiliteit te verbeteren, bedrijfsmiddelen aan te kopen of te investeren in uw machinepark.

Bedrijfspand sale and leaseback

Zakelijk onroerend goed heeft diverse gedaanten en de meeste objecten komen in aanmerking voor bedrijfspand sale and leaseback:

– Kantoorpanden.
– Magazijn.
– Showroom.
– Winkelruimte.
– Open terrein.
– Opslagruimte en/of distributiecentrum.

Investeerders houden van beleggen waarbij ze min of meer zeker van een bepaald rendement zijn. Alvorens een mogelijk geïnteresseerde investeerder te benaderen voor uw bedrijfspand sale and leaseback dient u rekening te houden met een aantal kenmerken waar het object aan ‘moet’ voldoen:

– Voor investeerders en beleggers interessante locatie.
– Generieke aard van het pand, zodat het later eenvoudig aan een eventuele andere huurder verhuurd kan worden.
– Algemene staat van onderhoud.

Waardebepaling sale and leaseback bedrijfspand

Als verkopende partij onderhandelt u daar waar mogelijk richting de hoogst mogelijke verkoopprijs. Onderdelen van de overeenkomst die de verkoopprijs mogelijk kunnen verhogen:

– Een lange huurperiode. Looptijden van tien tot vijftien jaar zijn hierbij geen uitzondering.
– Stel een iets hogere huurprijs voor, dat maakt het voor een investeerder interessant om tot een hogere verkoopprijs te besluiten.
– Voer zelf en voor eigen rekening het onderhoud aan het bedrijfspand uit. Neem dit ook op in het huurcontract.

Welk soort investeerder heeft uw voorkeur?

Van belang is het om bij de sale and leaseback bedrijfspand te kijken met welk type investeerder en/of belegger u zaken wilt doen. Wellicht dat u voor uw bedrijfspand sale and leaseback liever geen gebruik maakt van een korte-termijnbelegger. Deze soort beleggers gaan met name voor de handel en verkopen onroerend het liefste op een zo kort mogelijke termijn weer verder. Het is moeilijk om een vorm van samenwerking op te bouwen en het onderhoud van het pand heeft voor deze beleggers geen echt belang.

Voor succesvolle bedrijfspand sale and leaseback overeenkomsten doet u, als ondernemer, het beste zaken met een lange-termijnbelegger. U heeft dan de mogelijkheid om een huurovereenkomst gedeeltelijk naar wens samen te stellen en een langdurige relatie op te bouwen. Lange- termijnbeleggers hebben, net als u, belang bij een goede staat van onderhoud en een goede relatie met de huurder. Het is ook mogelijk om via Investment Builders een bedrijfspand te verkopen of een bedrijfspand te kopen.

Voordelen sale and leaseback bedrijfspand

Ondanks het feit dat u bezit verkoopt heeft sale and leaseback van een bedrijfspand wel degelijk voordelen voor de onderneming.

– Interessante financieringsvorm waarbij u direct over liquide middelen beschikt.
– Verbetering van de bedrijfsbalans.
– Het is mogelijk om schulden snel te herstructureren.
– U hoeft geen krediet bij een bank of kredietverstrekker af te sluiten.
– De onderneming geniet fiscale voordelen.

Heeft u interesse in sale and leaseback mogelijkheden voor uw bedrijfspand, maar bent u huiverig om wellicht de controle op uw eigendom te verliezen. Dan is er meer mogelijk dan u in eerste instantie zult denken. De overeenkomst wordt flexibel opgesteld waarbij u samen met de investeerder duidelijke afspraken kunt maken. Zo heeft u inspraak in de duur van de huurovereenkomst maar ook kunt u mede bepalen wat er gebeurt als de huurperiode afloopt. Wellicht dat u dan gebruik wilt maken van de mogelijkheid om het pand terug te kopen, maar ook het eerste recht om verder te huren kan tot uw wensen behoren.

Maak uw onderneming sneller verkoopbaar

Heeft u geen bedrijfsopvolging en wilt u uw onderneming verkopen dan kan dat soms behoorlijk tegenvallen. U beschikt nochtans over een goed lopend bedrijf met voldoende potentieel. Potentiële kopers kunnen echter afgeschrikt worden door de verkoopprijs die door een eigen bedrijfspand aan de hoge kant is. Bedrijfspand sale and leaseback kan hierbij in uw voordeel zijn. De verkoopprijs van uw bedrijf wordt lager wat de interesse van mogelijke overnamekandidaten bevordert.

Bereid uw onderneming voor op een stroom van geruchten

Het verkopen van een bedrijfspand kan gepaard gaan met een opgang komende stroom van geruchten die veelal de oorsprong vindt binnen uw eigen organisatie. Laat uw medewerkers tijdig uw voornemen weten. Spring in op het feit dat de onderneming dan wel het eigen bedrijfspand verkoopt, maar dat de verkoop investeringen mogelijk maakt en de onderneming ten goede komt. Maak investeringen zichtbaar en daar waar mogelijk tastbaar. Dit maakt het voor medewerkers beter te begrijpen en meer aanvaardbaar. U voorkomt bovendien een onnodige negatieve geruchten stroom die uw bedrijfsvoering wellicht schade toebrengt.

Lees uzelf in in de materie

Uw bedrijfspand is een dierbaar stukje van uzelf. U brengt er veel tijd door en u voelt zichzelf thuis binnen uw onderneming. Het verkopen van dit bezit is emotioneler dan sommige mensen denken. Mede daarom wilt u niet in zee gaan met de eerste de beste investeerder die zich aanbiedt. Begin met het lezen van zoveel mogelijk informatie over sale en leaseback mogelijkheden. Vergelijk investeerders en vastgoedmaatschappijen met elkaar. Het beste vergelijkingsmateriaal heeft u door aanbiedingen en overeenkomsten met elkaar te vergelijken.

Sale en leaseback bedrijfspand FAQ – Veelgestelde vragen

Hier vindt u de meest gestelde vragen over sale en leaseback bedrijfspand. De vragen zijn voorzien van korte en bondige antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Of wilt u meer informatie ontvangen over sale en leaseback bedrijfspand? Stel uw vraag via het contactformulier en u ontvangt zo spoedig een antwoord.

1. Hoe werkt de sale en leaseback van een bedrijfspand?

Sale en leaseback is een financieringsvorm waarbij u als eigenaar uw bedrijfspand verkoopt om het daarna terug te huren van de investeerder en/of leasemaatschappij. Door stenen om te zetten in liquide middelen is het mogelijk om gewenste investeringen door te voeren, maar ook uw bedrijfsresultaat kan hiermee verbeterd worden.

2. Waarom kies ik voor sale en leaseback?

Op het moment dat u de kredietlijn bij de bank liever beschikbaar houdt, maar tegelijkertijd graag wilt investeren in nieuwe bedrijfsapparatuur om uw bedrijf de kans te geven om door te groeien kan sale en leaseback interessant zijn. Uiteraard dient u hiervoor te beschikken over een bedrijfspand in eigendom. Sale en leaseback geeft uw onderneming niet alleen de mogelijkheid om te investeren, ook uw liquiditeitspositie verbetert. Daarnaast heeft sale en leaseback een aantal fiscale voordelen waardoor uw balanspositie verbetert.

3. Is sale en leaseback interessant voor mijn bedrijfspand?

Sale en leaseback biedt mogelijkheden voor zowel grote ondernemingen als bedrijven in het MKB. Aan een sale en leaseback overeenkomst gaat een lange periode van voorbereidingen vooraf. Het is niet iets wat u binnen een week voor elkaar heeft. Sale en leaseback wordt regelmatig toegepast om bedrijfsovernames te financieren, maar ook in het kader van bedrijfsopvolging en als pensioenvoorziening van de DGA is het een interessante oplossing. Ook als u uw bedrijf wilt uitbreiden en/of investeren in nieuwe duurzame bedrijfsmiddelen kunt u sale en leaseback van het bedrijfspand overwegen.

4. Welke nadelen heeft sale en leaseback?

Een sale en leaseback overeenkomst is vaak duurder dan een bankfinanciering. Om onaangename en kostbare verrassingen te vermijden is het belangrijk om de sale en leaseback overeenkomst door een ervaren adviseur te laten controleren. Als uw onderneming reeds lopende financieringen heeft op het moment van de verkoop van het bedrijfspand kan dit nadelige gevolgen hebben. U dient tijdig alle kredietdocumentatie overzichtelijk te maken en eventueel in gesprek gaan met de bank of kredietmaatschappij om ongemakkelijke situaties te voorkomen. Investeerders die investeren in vastgoed hebben niet altijd even veel verstand van zaken binnen uw bedrijfstak. Het is mogelijk om met meerdere potentiële investeerders te spreken. Hierdoor ziet u of er enige feeling is binnen uw tak van sport. Iets wat voor een toekomstige samenwerking van belang kan zijn. Hiermee voorkomt u dat u te maken krijgt met hoge risicopremies.

5. Welke kenmerken heeft sale en leaseback van een bedrijfspand?

Een sale en leaseback bestaat eigenlijk uit twee delen. Het bedrijfspand dat u in bezit heeft wordt verkocht aan een investeerder die als kapitaalverstrekker optreedt. Daarna huurt u het bedrijfspand weer terug en bent u huurbedragen verschuldigd. U heeft bij een sale en leaseback constructie de mogelijkheid om met de investeerder te onderhandelen over de van toepassing zijnde voorwaarden en bepalingen. Binnen de overeenkomst is onder meer de looptijd opgenomen, maar ook bepalingen over het onderhoud en reparatiewerkzaamheden.

6. Wat gebeurt er bij het einde van de contractuele overeenkomst?

Bij sale en leaseback huurt u gedurende een langere periode, gemiddeld tussen de 20 en 25 jaar, uw voormalige bedrijfspand. In de voorwaarden wordt opgenomen wat de mogelijkheden zijn als het einde van de looptijd nadert. Vaak heeft u als eerste de mogelijkheid om het bedrijfspand tegen een geringe kostprijs terug te kopen. U kunt hierover afspraken maken met de investeerder.

7. Is mijn bedrijfspand geschikt voor sale en leaseback?

Investeerders hanteren eigen voorwaarden. Interessante bedrijfspanden zijn van generieke aard, goed onderhouden en liggen op gunstige locaties. Afhankelijk van het soort onderneming dat u heeft, heeft u een daarbij passend pand. Locaties zijn onderverdeeld in A, B en C gebieden, waarbij het betreffende bedrijfspand al dan niet rendeert. Een investeerder is gebaat bij bedrijfspanden die ook na het verstrijken van de leaseovereenkomst voor eventuele andere huurders interessant zijn, zodat de huurinkomsten min of meer zeker zijn.

8. Hoe wordt de leaseovereenkomst opgesteld?

Twee vormen van leasing komen bij sale en leaseback het meest voor. Financial lease en operational lease. Tijdens de onderhandelingen met de investeerder wordt bepaald welke lease voor beide partijen het meest interessant is. De meeste investeerders zullen financial lease voorstellen. Bij deze vorm van leasing heeft u, als gebruiker, het recht om na de looptijd het bedrijfspand terug te kopen tegen een gering bedrag. Binnen de financial leaseovereenkomst kan bepaald worden dat u zelf verantwoordelijk bent voor het onderhoud van het pand. Ook het afsluiten van de nodige verzekeringen is doorgaans voor uw rekening, waarbij de investeerder zal vragen om kopieën van de betreffende verzekeringspolissen. Operational lease daar tegenover wordt beschouwd als een uitgebreide huurovereenkomst.

9. Hoe wordt sale en leaseback boekhoudkundig verwerkt?

Waar u eerder het bedrijfspand in de materiële activa vermeld had, is dat niet langer het geval. Het kapitaal dat beschikbaar komt bij de verkoop van uw bedrijfspand kan op de HIR-post, herinvesteringsreseve, worden geboekt. U hoeft hierover (nog) geen belasting te betalen. Voorwaarde is wel dat u investeringen doet die evenredig zijn aan het vrijgekomen kapitaal. Deze investeringen moeten bovendien binnen 3 jaar gedaan worden. Is het investeringsbedrag lager en staat er na 3 jaar nog een restant bedrag op de HIR-post dan gaat u vanaf dat moment belasting betalen over het betreffende bedrag.

10. Waarom kies ik voor deskundig advies van Investment Corporation Holland?

Investment Corporation Holland is volledig onafhankelijk. Uw belangen worden optimaal behartigd. In samenspraak met u wordt een geschikte investeerder gezocht die past bij uw onderneming. De focus ligt op uw verwachtingen. De ervaren adviseurs van ICH weten alles van vastgoed en het doorlopen van de sale en leaseback procedure. Samen met u wordt een stappenplan samengesteld en gaan we doelmatig te werk. U kunt een maximaal resultaat verwachten. Investment Corporation Holland werkt bovendien op no cure no pay basis.

Contact met ons opnemen

Contact met ons opnemen is eenvoudig en bovendien geheel vrijblijvend. Stel ons uw vragen met betrekking tot sale and leaseback van uw bedrijfspand en daar waar mogelijk zijn we u van dienst met het vinden van een geschikte investeerder.

Kies voor de vooruitgang van uw onderneming en zet uw bakstenen om in liquide middelen waardoor investeren weer mogelijk wordt.

Gerelateerde onderwerpen: