Sale and leaseback van onroerend goed en/of bedrijfsmiddelen heeft naast voordelen ook nadelen die meewegen in de uiteindelijke beslissing. Ondanks het feit dat sale and leaseback een aantrekkelijke financieringsvorm is heeft sale and leaseback nadelen waar u uw vraagtekens bij kunt zetten.

Sale and leaseback nadelen.

Sale and leaseback nadelen.

Onroerend goed sale and leaseback nadelen

Als u uw woning of bedrijfspand verkoopt om over meer liquiditeit te beschikken dan is dat een prima manier om investeringen te kunnen doen. Het vrijgekomen kapitaal stelt u in staat om uw bedrijf een impuls te geven of als particulier eigenaar bijvoorbeeld zorg in te kopen. Wellicht dat u daardoor snel denkt dat sale and leaseback een financieringsvorm is met louter voordelen.

Tot de sale and leaseback nadelen hoort onder meer het feit dat u niet langer de eigenaar bent van uw voormalige bezit. U kent als geen ander de emotionele waarde die het bedrijfspand of de woning voor u heeft. Door dit bezit te verkopen draagt u de verantwoordelijkheden over aan een investeerder waarbij u zelf weinig tot geen inspraak meer heeft op het gebied van aanpassingen en verbeteringen.

Wilt u iets aan het pand veranderen en/of verbouwen dan heeft u daar voortaan toestemming van de verhuurder (investeerder) voor nodig. Dit sale and leaseback nadeel kunt u voor zijn door vooraf goed in kaart te brengen welke aanpassingen u in de (nabije) toekomst wilt realiseren. Hierbij kunt u voor een particuliere woning onder meer denken aan:

– Het vervangen van ramen en deuren.
– Het opknappen van de gevel.
– Installeren van een traplift.
– Drempelvrij maken van de woning.
– Aanpassen van de badkamer.

Uiteraard kan de sale and leaseback overeenkomst passages bevatten met betrekking tot aanpassingen, onderhoud en het verlenen van toestemming. Het is van belang dat u vooraf uw wensen en doelstelling(en) duidelijk voor uzelf omschrijft en in beeld brengt.

Verkoopwaarde sale and leaseback

Bij een sale and leaseback constructie overlegt u met investeerders voor welk percentage van de waarde u de woning wilt verkopen. Kiest u voor een percentage van bijvoorbeeld 90% dan is het sale and leaseback nadeel dat u een hoger maandelijks huurbedrag betaald dan bij een percentage van 70%. Bijkomend sale and leaseback nadeel is dat u als huurder niet langer profiteert van een eventuele waardestijging van het pand of de woning.

Onderhandelt u vooraf niet goed over de looptijd van de overeenkomst, maar ook als er niet wordt vastgesteld wat er aan het einde van de looptijd gebeurt, dan wordt u geconfronteerd met sale and leaseback nadelen. Het is niet de bedoeling om te verhuizen en u wilt in uw vertrouwde omgeving blijven. De overeenkomst dient te vermelden wat er gebeurt aan het einde van de langdurige huurperiode. Heeft u de mogelijkheid om het onroerend goed terug te kopen of kunt als huurder gebruik blijven maken van het pand?

Minder bekende nadelen sale and leaseback

Naast de bekende nadelen van de verkoop van uw onroerend goed en/of bedrijfsmiddelen wordt u soms geconfronteerd met sale and leaseback nadelen waar u niet eerder over heeft nagedacht.

– Sommige leasemaatschappijen en/of investeerders beschikken niet altijd over de kennis van de activa die u als onderneming verkoopt. Het sale and leaseback nadeel kan zich dan voordoen in een extra te betalen risicopremie.
– Als u alle voor en tegens afweegt kan het voorkomen dat sale and leaseback duurder is dan een lening bij de bank of kredietverstrekker.

Wat doet u met het vrijgekomen kapitaal?

Ondernemers die een bedrijfspand verkopen om dit vervolgens terug te huren gebruiken het vrijkomende kapitaal doorgaans om de balanspositie te verbeteren en gewenste investeringen door te kunnen voeren.

Indien u als particuliere huizenbezitter overweegt om uw overwaarde te verzilveren ten behoeve van uw pensioenvoorziening hou dan rekening met het feit dat het kapitaal niet in zijn geheel nodig is om de maandelijkse huurprijs te betalen. Dit kan een bijkomend sale and leaseback nadeel zijn waar u nog niet eerder over heeft nagedacht. Het belangrijkste is dat u in kaart brengt waar uw prioriteiten en doelstellingen liggen. Maak berekeningen met betrekking tot uw maandelijkse lasten en uw uitgavenpatroon.

Professionele beleggers

Een ander sale and leaseback nadeel bij de verkoop van privé onroerend kan zijn de hoge huur die betaald wordt. Professionele beleggers kiezen vaak voor hoge rendementen op de investeringen die men doet. Hierdoor kan het huurbedrag hoog uitvallen waardoor er weinig geld van uw kapitaal over blijft voor extra pensioen.

Begin tijdig met het inwinnen van informatie

Wilt u gebruik maken van een succesvolle sale and leaseback overeenkomst begin dan tijdig met het verzamelen van informatie. Bestudeer de verschillen tussen een mogelijke extra hypotheek, een banklening en sale and leaseback. Breng van alle financieringsvormen zowel de voor- als nadelen in beeld.

Dit helpt u bij een mogelijke besluitvorming en bovendien komt u veel te weten over deze nog vaak vergeten vorm van financiering. Sale and leaseback nadelen zijn voor particuliere huizenbezitters anders in te calculeren dan wanneer u als ondernemer uw wagenpark verkoopt om het terug te leasen. Zo heeft uw wagenpark hoogstwaarschijnlijk minder emotionele waarde dan een woning die wellicht al generaties lang familiebezit is.

Afspraken vastleggen

Sale and leaseback maakt het mogelijk om uw wensen duidelijk vast te leggen. Dit betreft zowel een gedeelte van de waardepaling als de looptijd van de overeenkomst. Laat specifiek vast leggen welke opties u heeft als de looptijd verstrijkt en hoe er wordt omgegaan met onderhoud, reparaties en/of vervanging aan de woning.

Wees niet bang om te onderhandelen met een mogelijke investeerder. Net als u is deze op zoek naar de best mogelijke overeenkomst. Een goede samenwerking is daarbij voor beide partijen van groot belang.

Wij informeren u graag

Wilt u meer weten of sale and leaseback bij uw situatie past en hoe u dit het beste kunt aanpakken? U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen en ons uw wensen voorleggen. Samen met u bekijken we de mogelijkheden zodat u tot een wel overwogen keuze voor een investeerder komt.