Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zoekt u informatie over de Nederlandse en/of buitenlandse vastgoedmarkt? De vastgoedsector is al jaren een van de meest stabiele en waardevaste sectoren. De economische welvaart, de beschikbaarheid van kapitaal en een toenemende vraag van particuliere en institutionele beleggers, hebben allemaal invloed op de vastgoedmarkt. Trends en ontwikkelingen staan niet stil, zo hebben ook actuele gebeurtenissen impact op de vastgoedsector.

Vastgoedmarkt
Vastgoedmarkt

Vraag en aanbod vastgoedmarkt

De vastgoedmarkt heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Met een stijgende vraag naar woningen en een achterblijvend aanbod is de krapte op de woningmarkt kenmerkend. Krapte op gewilde locaties hebben zowel de huur- als koopprijzen doen stijgen. Ongewild en daarom opvallend is de impact die het Covid-19 virus heeft op de vastgoedsector. Zowel de woningmarkt als de sector van het commercieel vastgoed wordt geraakt door de ‘crisis’. Niet alleen worden veel ondernemers gedwongen te stoppen door het gebrek aan inkomsten, het is in deze omstandigheden ook buitengewoon moeilijk om nieuwe huurders te vinden. Aan de andere kant kan zoiets als Covid-19 voor vastgoedbeleggers voordelig uitvallen. Beleggen in huurwoningen, zorg onroerend goed, logistieke bedrijfsruimtes en supermarkten rendeert optimaal.

Onderlinge verstandhouding vastgoedmarkt

Naast verschillen zien de deelmarkten ook overeenkomsten. Onzekere tijden veranderen het gedrag van mensen en kunnen van invloed zijn op de ontwikkelingen op lange termijn.

  • Behoefte aan flexibiliteit op uiteenlopende gebieden. Hierbij kunt u denken aan de bestaande indeling, de locatie en actuele contractvoorwaarden.
  • Verhouding wonen- en werken verandert. Steeds meer activiteiten worden van huis uit ondernomen. Werken, wonen, onderwijs, winkelen, vergaderen, evenementen en online congressen spreken inmiddels bij velen tot de verbeelding. Naar verwachting blijft dit beeld ook de komende jaren zo. Het is niet ondenkbaar dat een toenemend aantal mensen van huis uit blijft en gaat werken.
  • Aandacht verschuift en ligt minder op verduurzaming en het besparen van energie. Toch gaan de ontwikkelingen op dit gebied ook onverminderd door.
  • Er wordt anders en meer stilgestaan bij het welzijn van gebruikers van een pand. Dit zowel op woon- als werkgebied. Ventilatiesystemen en veilige buitenruimtes zijn hier voorbeelden van.

Ontwikkeling vastgoedsector lange termijn

De vastgoedsector kent minder onzekerheden dan andere branches. Alhoewel de toekomst niet exact voorspeld kan worden, is het de verwachting dat de vastgoedmarkt zich handhaaft. De krapte op de woningmarkt zal ook de komende jaren niet of nauwelijks veranderen. Met de historisch lage rente op (spaar)geld, is de vastgoedmarkt ook voor particuliere beleggers interessant. Beleggen in vastgoed om te verhuren kan zeer rendabel zijn. Zoekt u als belegger zekerheid? Met name residentieel en zorgvastgoed zijn interessant. Directe huurinkomsten geven u een gunstig rendement en u kunt rekenen op een behoorlijk stabiele cashflow. De markt beweegt zich op en neer tussen vraag en aanbod. Investeren in vastgoed is, mits de prijs is aangepast, altijd rendabel.

Crisis interessant voor woningmarkt

De huidige omstandigheden hebben niet tot een krimp geleid in beleggingsvastgoed. Doelgroepen als expats en toeristen zijn momenteel beperkt bereikbaar. Toch is de woningmarkt de voorbije jaren een van de meest aantrekkelijke beleggingssectoren geweest. Dat maakt een crisis of gebeurtenis als Covid-19 niet direct ongunstig voor uw rendement. Het is een bekend gegeven dat in onzekere tijden vaker voor het huursegment wordt gekozen. Tel daar het grote woningtekort bij op en u kunt als vastgoedbelegger met vertrouwen vooruit kijken. De woning schaarste wordt nog eens extra benadrukt door een gebrek aan nieuwbouw. Met een bevolking die jaar na jaar groeit, neemt de overspannenheid op de woningmarkt toe. Voor zowel starters als singles en middeninkomens is het moeilijk om een woning te vinden die aan de wensen en woonverwachtingen voldoet. Betaalbare huurwoningen kennen nauwelijks tot geen leegstand. Wanneer een huurder verhuisd, blijft de woning beperkt leegstaan, een nieuwe huurder is vaak snel gevonden.

Bouw van nieuwe woningen

De krapte op de woningmarkt is niet van vandaag of gisteren. Al jaren kampt Nederland met een toenemend woningtekort. Om dit tekort enigszins op te lossen, zijn jaarlijks minimaal 100.000 nieuwe woningen nodig. Het mag geen verrassing heten dat dit aantal voorlopig niet zal worden gehaald. Zowel het gebrek aan geschikte bouwlocaties als de regelgeving rondom o.a. stikstof hebben invloed op nieuwbouw. De toekomstverwachtingen lopen uiteen als is de algehele verwachting dat o.a. als gevolg van Covid-19 de vraag naar woningen de komende jaren minder snel stijgt en de prijzen enigszins gedrukt worden. Dit is op zijn beurt ook van invloed op de huurmarkt. Als er wordt getwijfeld aan de financiële haalbaarheid van vastgoedprojecten, kan dat een lagere productie van middel dure woningen tot gevolg hebben. Verrassend genoeg zal hierdoor de krapte op de woningmarkt verder toenemen. Covid-19 zorgt voor een tijdelijke verlichting van de druk op de vastgoedmarkt, dit neemt echter de onderliggende behoefte niet weg. Het verplaatst het probleem naar de komende jaren.

Invloed beleggers op vastgoedmarkt

Beleggingen in Nederlands vastgoed zijn al jaren gewild. Zowel binnen- als buitenlandse investeerders zien de rendementen van commercieel en residentieel vastgoed. De reputatie van de Nederlandse vastgoedsector en de mogelijkheden die deze te bieden heeft aan investeerders, is wijd en zijd bekent. Dit heeft ertoe geleid dat veel buitenlandse investeringsmaatschappijen en particuliere beleggers Nederlands vastgoed hebben aangekocht. De huren die vervolgens gevraagd worden, hebben tot de huidige huurprijzen tot gevolg gehad. Met name woningen en appartementen in de binnensteden van grote steden zijn tot ongekende hoogte gestegen. Het maakt het vinden van een betaalbare woning voor de midden inkomens en éénoudergezinnen er niet makkelijker op.

Meer weten over de vastgoedmarkt?

Heeft u uw spaargeld op de bank staan, maar blijft rendement uit? Laat uw geld voor u werken. Investeren of beleggen in vastgoed om te verhuren is aantrekkelijk. Direct rendement in de vorm van huurinkomsten en met een aantal duurzame aanpassingen kunt u het vastgoed in waarde laten stijgen. De adviseurs van Investment Corporation Holland laten u zien hoe u op snelle wijze kunt beleggen in vastgoed. Bespreken samen met ons de kansen en mogelijkheden om uw spaargeld te laten renderen. Maak een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek. Dit kan door telefonisch een afspraak te maken, maar u kunt ons ook een e-mail sturen. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vastgoedmarkt – FAQ

1. Hoe is de situatie op de Nederlandse vastgoedmarkt?

Het is publiek geheim dat de krapte op de woningmarkt nog steeds een stijgende trend kent. De vraag naar betaalbare woonruimte is vele malen groter dan het beschikbare aanbod. Pijnpunt zijn de vaak internationale investeerders. Deze kopen residentieel vastgoed, vooral in de grote steden, en vragen torenhoge huurprijzen.

2. Kan ik als starter een woning vinden die bij mij past?

Starters, maar ook ouderen, hebben het extra moeilijk bij het vinden van woonruimte. Kopen is vaak niet mogelijk en huurtarieven zijn hoog. Als u advies vraagt aan een ervaren vastgoed expert kan deze gericht zoeken naar vastgoed dat past bij uw vraag en verwachting.

3. Hoe ondervindt de vastgoedmarkt hinder van de pandemie?

Vooral commercieel vastgoed, hotels, kantoorpanden en retail hebben het zwaar te verduren. De maatregelen die regeringen wereldwijd hebben genomen in strijd tegen de pandemie, hebben veel leegstand tot gevolg. Deze trend komt niet alleen in binnensteden voor, ook winkelcentra en kantoorverzamelgebouwen hebben het zwaar. De woningsector heeft minder te lijden onder de pandemie.

4. Brengt een investering in vastgoed een hoog rendement?

Ondanks de huidige economische situatie is investeren in (verhuur)vastgoed nog altijd een van de best renderende investeringen die u kunt doen. In tegenstelling tot bank sparen, waar u zelfs rente moet betalen en risicovol belegen op de beurs levert vastgoed jaarlijks rendement. Panden die goed onderhouden worden, stijgen jaarlijks in waarde en ook dat komt het rendement ten goede.

5. Kan ik als particulier beleggen in de vastgoedmarkt?

Zeker. De afgelopen jaren heeft een groot aantal particuliere beleggers geïnvesteerd in vastgoed. Van een woning of appartement tot het opbouwen van een vastgoedportefeuille. Vraag advies aan een expert, zodat u optimaal profiteert van uw investering en fiscaal alles in orde heeft.

6. Hoe is de vastgoedmarkt in steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht?

Al jaren hebben deze steden te maken met toenemende krapte op de huizenmarkt. Jaarlijks zijn projectontwikkelaars met gemeenten in overleg over het bouwen van nieuwe woningen. Te vaak zijn dit projecten die zich richten op koopwoningen in het duurdere segment. Starters, maar ook jongeren en gezinnen lopen vaak tegen problemen op en kiezen voor werken in de stad, maar wonen in de randgemeenten.

7. Moet ik mezelf laten bijstaan voor een vastgoedmakelaar?

Nee, het (ver)kopen van vastgoed kan zonder het inschakelen van een makelaar. Een makelaar heeft vaak wel toegevoegde waarde als het op bijvoorbeeld onderhandelen aankomt. Het kan geen kwaad om advies van een vastgoed expert in te winnen. Zeker als u op zoek bent naar een bepaald soort vastgoed, is een makelaar vaak op de hoogte van panden die binnen afzienbare tijd beschikbaar komen.

8. Is het duur om een vastgoed expert in te huren?

Veel kantoren werken op basis van no-cure no-pay. Afhankelijk van de werkzaamheden die verricht worden en de kosten die zijn afgesproken zijn er kantoren die courtage of een bepaald percentage van de (ver)koopprijs in rekening brengen.

9. Kan ik een vastgoed adviseur inschakelen op de buitenlandse vastgoedmarkt?

Zeker. Investment Corporation Holland beschikt over een uitgebreid (inter)nationaal netwerk van projectontwikkelaars, investeringsmaatschappijen, woningcorporaties en vastgoed beheerders.

10. Is het mogelijk om als particulier vastgoed te verhuren?

Ja, afhankelijk van het aantal panden dat u verhuurt zijn de huurinkomsten vrij van belasting. Uw bezit wordt in box 3 belast. Verhuurt u meer panden en verricht u regelmatige werkzaamheden in en om het vastgoed? De kans is groot dat de belastingdienst u als ondernemer aanmerkt. In dat geval zijn andere fiscale regels van toepassing.

11. Kan ik het beheer van Nederlands vastgoed uitbesteden?

Ja. Zowel het technisch als financieel en administratief beheer van vastgoed kan uitbesteed worden. Een vastgoedbeheerder draagt zorg voor regelmatig onderhoud, het versturen van huurnota’s en het zoeken van geschikte huurders. U heeft zelf nergens omkijken naar. De huurinkomsten worden, met vermindering van de kosten, maandelijks naar u overgemaakt.

12. Hoe kan ik de waarde van vastgoed vermeerderen?

De waarde van een pand hangt af van verschillende factoren en omstandigheden. Regelmatig onderhoud is belangrijk, maar ook de locatie en vergelijkbaar onroerend goed in dezelfde omgeving spelen een rol. Duurzaam verbouwen en het isoleren van vastgoed heeft een waardestijging tot gevolg. Bovendien stellen ook huurders prijs op duurzaam wonen, waardoor de maandelijkse lasten voor o.a. elektra lager zijn.

13. Kan ik een pand in verhuurde staat verkopen?

Ja, dit is in principe mogelijk. Bespreek de voorwaarden en mogelijkheden met een vastgoed expert. Om onrust en onzekerheid onder huurders te voorkomen, is het belangrijk om deze vooraf in te lichten over de voorgenomen verkoop.