Vastgoed in de zorg of zorgvastgoed heeft de laatste jaren ontwikkelingen doorgemaakt. De druk op vastgoed zorg is groot. Niet alleen zijn de financiering van zowel de bouw- als exploitatiekosten veranderd, maar ook de scheiding tussen wonen en zorg is door de overheid ingevoerd. Zorgaanbieders hebben daarnaast te maken met mondiger bewoners en de woonwensen die deze doelgroep heeft.

Vastgoed zorg.

Vastgoed zorg.

De uitdaging van zorgvastgoed

De veranderende wetten en regels heeft de bestaande huisvestingsstrategie voor zorgverleners volledig op de schop genomen. Niet alleen werden bestaande gebouwen getransformeerd en nieuwe woon- en zorgcomplexen gebouwd, er wordt ook steeds gewerkt met de sale en leaseback constructie voor gebouwen én medische apparatuur. Zorgaanbieders zoeken zelfstandig samenwerking met beleggers, projectontwikkelaars, investeringsmaatschappijen en woningcorporaties. Deze ontwikkelingen en vernieuwingen roepen vragen op en geven zorginstellingen nieuwe uitdagingen. Zo is heel wat om rekening mee te houden bij het financieren van vastgoed in de zorg. Want hoe wordt een sale en leaseback overeenkomst opgesteld en waar moet u rekening mee houden bij het doorlopen van een goedkeuringsprocedure?

Rendement zorgvastgoed

De doelstelling van investeerders in zorgvastgoed is een hoge mate van klanttevredenheid met daarbij een optimaal rendement. Investeerders die interesse hebben in zorgvastgoed hebben niet alleen ervaring binnen de vastgoedsector. Ook de belangen tussen de zorg verlenende instantie en de zorggebruikers zijn van invloed op de investering. Een van de grootste uitdagingen is het vinden van de juiste balans. De soepele samenwerking is van positieve invloed op het rendement van een investering, waardoor de kwaliteit van de zorg van hoog niveau blijft en een zorgverlener in staat is om in te spelen op een veranderende vraag. Zorginstanties die vastgoed verkopen en het terughuren, hebben een zekere visie voor ogen. Met de vrij gekomen liquide middelen wordt geïnvesteerd in medische apparatuur en kunnen andere investeringen die de continuïteit van de zorg garanderen gedaan worden.

Sale en leaseback vastgoed zorg

Sale en leaseback is een alternatieve financieringsvorm. Zorginstellingen die grote investeringen willen doen om bijvoorbeeld medische apparatuur te moderniseren, overwegen sale en leaseback regelmatig. Het is een veilige manier van financieren, zolang u zoekt naar een ervaren investeerder. Een investeerder heeft direct inkomsten en door het onderhouden en verbeteren van het pand kan de waarde gestaag stijgen. De voorwaarden die in een sale en leaseback overeenkomst worden opgenomen zijn onderhandelbaar. Investment Corporation Holland heeft veel ervaring met sale en leaseback constructies. Namens u kan over de voorwaarden onderhandeld worden. Een aanbod wordt nauwkeurig doorgerekend, zodat u kunt bepalen wat de financiële en fiscale gevolgen zijn. Om de continuïteit van de zorg te kunnen garanderen, is het noodzakelijk dat er ook in de toekomst aan de huurverplichting kan worden voldaan.

Voordelen sale en leaseback zorgvastgoed

De sale en leaseback constructie biedt zorgverleners diverse voordelen, waaronder:

  • Focussen op zorgverlening. De organisatie kan zich volledig concentreren op het leveren van goede zorg, wat de exploitatie van het gebouw ten goede komt.
  • Liquiditeit. De instantie beschikt over financiële middelen om het zorgaanbod te continueren, uit te breiden en te verbeteren.
  • Verbetering balanspositie. Vastgoed dat wordt verkocht, staat niet langer op de balans. De balans wordt verkort, waardoor de solvabiliteit verbetert. Vrijkomende middelen kunnen eventueel gebruikt worden om het werkkapitaal te versterken of schulden af te lossen.
  • Leegstandsrisico. Investeren in zorgvastgoed is voor kredietverstrekkers vaak interessant, omdat de kans op leegstand beperkt is. Een zorgverlener heeft vaak langlopende verplichtingen en sluit langdurige huurovereenkomsten af.
  • Kredietlijn bij banken blijft open.
  • Belegger brengt aanvullende expertise. Ervaren en gespecialiseerde investeerders nemen expertise uit het werkveld mee. Als zorgverstrekker kunt u van deze kennis gebruik maken bij het in stand houden van het zorgvastgoed.

Nadelen sale en leaseback zorgvastgoed

Niet alles aan sale en leaseback is positief. Er zijn een aantal punten die als nadelig beschouwt kunnen worden:

  • Relatief duur. De sale en leasebackfinanciering is in de regel duurder dan een financiering bij de bank. Met name bij langlopende contracten waarbij de huur jaarlijks geïndexeerd wordt is sale en leaseback duur.
  • Geen eigendomsrecht. Als verkopende partij verliest u het juridisch eigendom van het pand. Wanneer u aanpassingen of veranderingen aan wilt brengen, moet daar eerst toestemming voor worden gevraagd aan de investeerder.
  • Verkoop kroonjuwelen. Het verkopen van het pand kan onzekerheden en vragen oproepen. De onzekerheid kan met een terugkoopoptie voorkomen worden. Om onrust binnen de organisatie te beperken is het van belang (zorg)medewerkers plannen tijdig op de hoogte te brengen van de voorgenomen verkoop.

Zorginstellingen en zorgverleners die sale en leaseback overwegen, laten zich vooraf het beste goed adviseren over de gevolgen die de constructie heeft. U gaat immers een langlopende verplichting aan met een partij die u niet kent. Een goede voorbereiding, voorkomt dat u na een aantal jaren spijt krijgt van uw beslissing of niet langer in staat bent de huurverplichting te voldoen.

Juridische bijstand vastgoed zorg

De specialisten van Investment Corporation Holland adviseren zowel ziekenhuizen als particuliere zorgverstrekkers bij vastgoed vraagstukken. Hoe ziet een bestemmingsplan eruit? Hoe verloopt een vergunningstraject bij verbouw en/of nieuwbouw? Binnen ICH is er bovendien veel ervaring met het adviseren van aannemings- en adviseursdiensten en het opstellen van diverse vastgoed overeenkomsten. De dienstverlening is er zo op gericht dat de zorgdiensten ook tijdens bepaalde werkzaamheden of veranderingen door kunnen gaan. ICH adviseert u over het verkopen en direct terughuren van zorgvastgoed. Ontstaat er gaandeweg een geschil met een bouwpartner of andere betrokken partij, wordt getracht dit minnelijk op te lossen.

Begeleiding zorgvastgoed financieren

Heeft u als zorgverlener de wens om uw zorgaanbod uit te breiden? Zoekt u manieren om de gewenste apparatuur aan te schaffen? Wilt u uw zorgvastgoed laten moderniseren? Zorginstellingen laten de kredietlijn bij een huisbank regelmatig open en zoeken alternatieve financieringsmogelijkheden. De sale en leaseback constructie komt vaak voor in de zorg. Het verkopen en terughuren van een pand creëert op eenvoudige manier ruimte om de gewenste verbeteringen of investeringen te doen. Bent u benieuwd welke investeerders een mogelijke match zijn? Neem contact op met Investment Corporation Holland. Onze medewerkers hebben jarenlange ervaring met de sale en leaseback constructie. U kunt ons telefonisch bereiken of een e-mail sturen.