Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wilt u meer weten over vastgoed wonen? Onroerend goed kent verschillende vormen, die onderling verder verdeelt kunnen worden. Residentieel vastgoed bestaat uit woningen en appartementen en is geschikt voor permanente bewoning. In Nederland is de vraag naar vastgoed om in te wonen vele malen groter dan het beschikbare aanbod. Investeren of beleggen in residentieel vastgoed levert meer rendement dan bank sparen en kent minder risico’s dan beleggen in aandelen.

Vastgoed wonen
Vastgoed wonen

Beleggen in vastgoed om in te wonen

Particuliere beleggers, maar ook zakelijke investeerders zoeken mogelijkheden om geld te laten werken. Geld dat op een bankrekening geparkeerd is, kost meer dan dat het oplevert. U heeft geen fortuin nodig om te beleggen in vastgoed. Financiële instellingen bieden huizenbezitters de mogelijkheid om op voordelige wijze te investeren in verhuurvastgoed. Op basis van actuele informatie en het laten verrichten van onderzoek naar o.a. een bestemmingsplan, kunt u een woning of appartement kopen om te verhuren. Voordeel is dat u vrijwel direct verzekerd bent van regelmatige inkomsten en dat met periodiek onderhoud de waarde van uw investering stijgt. Een vastgoed adviseur geeft tips over het investeren in verhuurvastgoed en kan uitleg geven over de financiële en fiscale gevolgen van uw belegging.

Binnen- of buitenlands vastgoed wonen

Verhuurvastgoed kan zowel in binnen- als buitenland gekocht worden. De Nederlandse vastgoed sector is dichterbij huis en biedt in dat op zicht meer zekerheid dan een woning of appartement in het buitenland. Investeren in eigen land stelt u in staat om zelf toezicht te houden en te controleren hoe het pand zich ontwikkelt. Het bezitten en verhuren van een buitenlandse woning of appartement is in dat opzicht veeleisend. U bent niet altijd zelf ter plaatse en in geval van problemen met een huurder of een noodreparatie kan er kostbare tijd verloren gaan, waardoor de problemen alleen maar groter worden. Zonder betrouwbare beheerder kan een belegging in buitenlands woonvastgoed al snel als last ervaren worden. Dat wil niet zeggen dat u niet succesvol kunt investeren in buitenlands verhuurvastgoed. De vastgoed adviseurs van Investment Corporation Holland zijn werkzaam in een internationaal netwerk van binnen- en buitenlandse investeerders, makelaars, financiële instellingen en vastgoed fondsen.

Vastgoed advies

Beginnend, maar ook meer ervaren beleggers kunnen soms wel wat hulp en advies gebruiken. Succesvol in vastgoed beleggen is een droom van velen, maar om die droom te realiseren zijn geduld en een objectieve blik onmisbaar. Beleggen in woonvastgoed wordt gedaan om een rendement te behalen dat met bank sparen onmogelijk is. Een goede belegging begint, zoals zoveel dingen, met vooronderzoek. Ga bij uzelf na welke vorm van vastgoed uw voorkeur heeft. Zowel woningen als appartementen zijn in trek en verhuren vrij eenvoudig. Om een gekochte woning of appartement daadwerkelijk te kunnen verhuren is het belangrijk om met een aantal punten rekening te houden:

  • Huurprijzen van vergelijkbare woningen of appartementen in dezelfde wijk.
  • Staat van onderhoud van een pand.
  • \Duurzaamheid van een woning.
  • Noodzakelijke aanpassingen of reparaties.
  • Aanwezige voorzieningen en faciliteiten.
  • Bestemmingsplan, vergunningsvereisten, toekomstige visie.

Uiteraard kunt u zichzelf verdiepen in deze zaken. De adviseurs van ICH kunnen u van dienst zijn met het onderzoeken van de markt en de mogelijkheden die een pand heeft.

Duurzaam woonvastgoed

Energieneutraal, milieuvriendelijk, duurzaamheid. Het zijn punten van aandacht die ook huurders belangrijk vinden. Hoe hoger een energielabel, hoe lager de maandelijkse lasten voor energie. Bovendien zijn klimaat neutrale woningen interessant voor de waardeontwikkeling. Duurzame investeringen laten de waarde van uw onroerend goed stijgen. Het is een extra vorm van rendement, wat niet zomaar over het hoofd mag worden gezien. Regelmatig zijn er ook subsidiemogelijkheden voor verbouwingen en verbeteringen aan een bestaand pand. Zowel de gemeente als de landelijke overheid stellen subsidiepotjes beschikbaar voor verduurzaming. Het onderzoeken van de verschillende subsidies en het doen van een subsidieaanvraag kunt u eveneens samen met ICH doen. Onze medewerkers zijn bekend met actuele subsidies en delen deze informatie graag met u. Duurzame woningen en appartementen kunnen in de regel voor een iets hogere prijs verhuurd worden. De verbouwingen en aanpassingen betalen zichzelf terug.

Succesvol investeren in residentieel vastgoed

Investeren in verhuurvastgoed heeft ook voor particuliere beleggers financiële en fiscale gevolgen. Uw vermogen groeit en u heeft regelmatige inkomsten uit huurgelden. Over deze huurinkomsten betaalt u als particulier geen belasting. In plaats daarvan wordt u vermogen belast. Een belastingadviseur kan hier meer over vertellen. Het is van belang om uzelf vooraf te realiseren dat beleggen in vastgoed verschillende gevolgen kan hebben. Waar u rekent op een positief rendement, kunnen bepaalde situaties ook verlies tot gevolg hebben. Zo kunt u door omstandigheden toch te maken krijgen met langdurige leegstand, of een huurder die in gebreke is met het betalen van de huur waardoor u genoodzaakt bent een incassoprocedure al dan niet in combinatie met uitzetting op te starten. Om dit soort problemen te vermijden, kunt u vooraf een potentiële huurder laten analyseren. Hierbij wordt gekeken naar de inkomsten van iemand, eventuele schuldenpositie, werkzaamheden en gezinssamenstelling.

Residentieel vastgoed verkopen

Om uw vastgoedportefeuille verder uit te breiden of te richten op alleen appartementen of woningen kunt u ook besluiten om vastgoed te verkopen. De liquiditeit die hierdoor wordt vergroot stelt u in staat om de gewenste investeringen te doen en eventueel een ander pand te kopen. ICH onderhoud nauwe contacten met vastgoedfondsen en makelaars in binnen- en buitenland. Op basis van de eisen die u stelt aan een pand, gaan onze medewerkers op zoek naar een geschikte investering. Panden die aan deze eisen voldoen, worden aan u gepresenteerd. Eventueel kunt u het onderhandelen over de voorwaarden en prijs ook door ICH laten doen.

Vrijblijvend adviesgesprek

Wilt u uw vastgoedportefeuille laten analyseren? Bent u benieuwd naar nieuwe investeringsmogelijkheden? Investment Corporation Holland is de aangewezen partner om uw vastgoedbelegging optimaal te laten renderen. Maak een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek en samen stellen we een plan van actie op. U kunt vertrouwen op kennis en kunde van de vastgoedsector en discretie bij het (ver)kopen of (ver)huren van vastgoed. Meer weten? Neem telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail. U ontvangt zo snel mogelijk een reactie.

Vastgoed wonen – FAQ

1. Waarom is residentieel vastgoed duur?

Nederland heeft al jaren te maken met een overspannen woningmarkt. De vraag overstijgt het aanbod en overbieden lijkt de norm te zijn. Vooral de grote steden hebben hier last van. De hoge prijzen zijn dikwijls reden, om naar een betaalbaar alternatief in buitenstedelijk gebied te kijken.

2. Stijgt de waarde van vastgoed?

Afhankelijk van het onderhoud, de omgeving, aanwezige faciliteiten en voorzieningen stijgt de waarde van vastgoed. Achterstallig onderhoud en gebreken doen de waarde van een pand niet veel goed, zelfs een waardedaling is niet ondenkbaar.

3. Kan ik verhuurvastgoed kopen?

Ja. Particuliere beleggers, maar ook zakelijke en/of institutionele investeerders kopen vastgoed om te verhuren. Eventuele belastinggevolgen en verplichtingen neemt een belastingconsulent met u door.

4. Hoe is het rendement op vastgoed?

Verhuurvastgoed levert een aardig rendement op. Gemiddeld ligt het percentage tussen de 3% en 6%. Om dit rendement te behalen is actief beheer nodig. Het aanstellen van een vastgoedbeheerder kan interessant zijn, zowel op administratief als technisch vlak.

5. Kan ik geld verdienen met een vastgoed belegging?

Om een rendement en winst te behalen met vastgoed zijn twee manieren. Koopt u liever geen fysiek pand aan dan is een belegging in een vastgoedfonds mogelijk. Daarnaast is het kopen residentieel en/of commercieel vastgoed interessant. Aangekocht vastgoed verhuurt u, waardoor u directe inkomsten heeft. Beide manieren hebben voor- en nadelen.

6. Is investeren in verhuurvastgoed een goede belegging?

Verhuurvastgoed is een stabiele, waardevaste belegging. Het rendement is hoger dan wanneer u geld op een bankrekening bank spaart. Zowel particuliere als zakelijke vastgoedverhuurders behalen relatief hoge rendementen met het beleggen in verhuurvastgoed.

7. Hoe kan ik vastgoed kopen en verhuren?

Een vastgoedadviseur neemt de mogelijkheden met u door. Particuliere woningbezitters kunnen een vastgoedhypotheek afsluiten die bedoeld is voor de aankoop van een tweede woning, met verhuur als achterliggende gedachte. Om een pand te verhuren zijn in sommige steden vergunningen nodig. Laat dit vooraf onderzoeken, zodat u achteraf niet met een pand zit dat onverhuurbaar is.

8. Hoeveel panden mag ik verhuren?

U mag zoveel woningen en/of bedrijfsruimtes verhuren als u wilt. Het bezit en verhuren van vastgoed kan fiscale consequenties hebben. De belastingdienst kan iemand die een uitgebreide vastgoedportefeuille heeft en die deze actief verhuurt als ondernemer bestempelen.

9. Kan ik een huis met daarop een hypotheek verhuren?

Om een woning te mogen verhuren waar u een hypotheek op heeft, is toestemming van de hypotheek verstrekker nodig. U moet rekening houden met de huurwet en het feit dat huurders in Nederland de nodige bescherming hebben. Verhuur kan schade aan een pand tot gevolg hebben. Ga eerst in overleg met uw bank. Op deze manier voorkomt u stress en problemen.

10. In welke belasting box vallen huurinkomsten?

Het is niet nodig om de huurinkomsten aan te geven in uw jaarlijkse belastingaangifte. Wat u wel doet is de waarde van het pand op 1 januari van dat jaar als bezit in box 3 te vermelden. Heeft u een hypotheek of lening op het verhuurpand afgesloten, dan geeft u het bedrag in box 3 op als een schuld. Ondernemers hebben met andere regels te maken.

11. Wat mag een huurder verbouwen aan een huurwoning?

Het is huurders niet toegestaan om zonder overleg iets aan de woning te veranderen. Dit geldt zowel voor de binnen- als buitenkant van het pand. Gaatjes in de muren of veranderingen die zonder veel kosten teruggedraaid kunnen worden, hebben geen toestemming nodig. Aanpassingen de badkamer, keuken, aanbouw, serre of de constructie mogen alleen na overleg en met toestemming van de verhuurder.

12. Ben ik als verhuurder verplicht om toestemming te geven voor een verbouwing?

Als u een verzoek voor een verbouwing of aanpassing ontvangt van u huurder dan kan dat voordelen hebben. U bent verplicht om binnen 8 weken te reageren op het verzoek. Blijkt dat de waarde van de woning daalt of als een pand door de aanpassingen minder goed te verhuren is, mag u het verzoek weigeren. Bent u te laat met reageren of wijst u een verzoek om andere redenen af, dan kan een huurder de stap naar de rechter zetten.

13. Welke verplichtingen heb ik als verhuurder?

Als verhuurder stelt u de woning ter beschikking en heeft u een onderhoudsplicht. Een huurder moet rustig kunnen wonen. Onderhouds- en/of servicewerkzaamheden kondigt u ruim vooraf aan, zodat een huurder daar rekening mee kan houden.

14. Kan ik woonvastgoed in het buitenland kopen?

Ja, al hanteren sommige landen voorwaarden waar buitenlandse kopers aan moeten voldoen. Vraag advies aan uw vastgoed expert.