Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wilt u vastgoed verkopen en terughuren? Staat uw rijkdom op papier en niet op uw bankrekening? Verkopen en terughuren vastgoed biedt huiseigenaren de kans om de overwaarde van vastgoed te verzilveren zonder dat u daarvoor hoeft te verhuizen. Het verkopen en terughuren van vastgoed is zowel mogelijk met woningen, appartementen, horecapanden, beleggingspanden, studentencomplexen, bedrijfspanden en/of opknappanden. Sale en leaseback vastgoed is voor particulieren en ondernemers een interessante mogelijkheid om over geld te beschikken en daarmee te investeren of misschien wel een wereldreis te maken.

Vastgoed verkopen en terughuren
Vastgoed verkopen en terughuren

Huis verkopen en zelf terughuren

Uw woning verkopen zonder te verhuizen? Verkopen en terughuren vastgoed is een procedure die dit mogelijk maakt. U verkoopt uw woning of appartement aan een investeerder of vastgoedfonds en huurt het direct terug. Het geld dat daarmee beschikbaar komt, kunt u gebruiken om bijvoorbeeld uw pensioen aan te vullen. De redenen waarom particuliere eigenaren het verkopen en terughuren vastgoed overwegen zijn divers en vaak persoonlijk. Uw eigen huis huren na verkoop kan interessant zijn, maar heeft om succesvol te zijn de nodige voorbereiding nodig. In tegenstelling tot wat u misschien denkt is uw huis verkopen aan de bank en terughuren over het algemeen niet lonend. Banken staan niet altijd welwillend tegenover sale en leaseback constructies en betalen vaak niet meer dan 50% van de overwaarde uit. Als u dit vergelijkt met investeerders waar het percentage tussen 70% en 90% ligt, is een eerste selectie snel gemaakt. Investeerders hanteren ook uiteenlopende voorwaarden voor particulieren en ondernemers die verkopen en terughuren vastgoed overwegen. Laat u daarom altijd door ervaren deskundigen voorlichten.

Verkopen en terughuren vastgoed mogelijkheden

Het verkopen en terughuren vastgoed voor particulieren is mogelijk op het moment dat u een zekere leeftijd heeft bereikt. Investeerders en vastgoedfondsen hanteren vrijwel allemaal een minimum leeftijd van 55 jaar. Het vastgoed dat u verkoopt dient op een aantrekkelijke locatie te liggen en in goede staat van onderhoud te verkeren. Afhankelijk van de investeerder waar uw voorkeur naar uitgaat kan bepaald worden dat het vastgoed een waarde moet hebben dat tussen een minimum en maximum bedrag ligt. De mogelijkheden voor het verkopen en terughuren vastgoed ondernemers kennen eveneens voorwaarden zoals de locatie, omgeving en staat van onderhoud. Bij het verkopen en terughuren vastgoed is een waardebepaling noodzakelijk. Dit wordt gedaan door een onafhankelijke taxateur. De waardebepaling is voor zowel u als een potentiële investeerder van belang. Het betreffende vastgoed en de omgevingsfactoren worden grondig bekeken. Tegenwoordig zijn een energielabel en de duurzaamheid van een woning en/of bedrijfspand van invloed op de waarde. De taxateur zal dit meenemen in de rapportage. Aan de hand van de waardebepaling kan een investeerder u een bod doen. U bent niet verplicht om dit bod te accepteren.

Voor- en nadelen vastgoed verkopen en terughuren

Uw woning of bedrijfspand verkopen en terughuren verdient de nodige aandacht. Het is een beslissing die, eens genomen, financiële en fiscale gevolgen heeft. Wat zijn de voordelen van de sale en leaseback constructie en hoe is de verhouding ten opzichte van eventuele nadelen? Voordelen van verkopen en terughuren vastgoed zijn:

• U bent zeker van de verkoop van uw vastgoed.
• Verhuizen is zowel voor particulieren als ondernemers die sale en leaseback overwegen niet noodzakelijk. U huurt het pand direct weer terug van de investeerder.
• Het kapitaal dat vrij komt, staat volledig tot uw beschikking. U bepaald zelf waar het geld voor wordt gebruikt.
• Onderhoud van het pand is niet langer uw zorg. De investeerder neemt dit, als nieuwe eigenaar, op zich.
• Ondernemers kunnen door de sale en leasebackconstructie de balanspositie verbeteren en gewenste investeringen doorvoeren.
• U bent over het bedrag van de overwaarde geen belasting verschuldigd.

De nadelen van verkopen en terughuren vastgoed kunnen zijn:

• De emoties waar u mee te maken heeft bij het verkopen van de woning waar u jarenlang lief en leed heeft gedeeld.
• U verliest de inspraak over het onderhoud. Gewenste verbouwingen en aanpassingen moeten eerst door de investeerder goedgekeurd worden.
• De huurprijs is jaarlijks aan indexering onderhavig. Dat betekent dat u jaarlijks te maken heeft met een verhoging van de huurprijs.

Voorwaarden verkopen en terughuren vastgoed

Sale en leaseback is een financiële constructie die feitelijk uit twee aparte delen bestaat. Bij aanvang van het proces verkoopt u het vastgoed aan een investeerder. U heeft daarbij ruimte om over de voorwaarden te onderhandelen. Het is verstandig om hier goed over na te denken en bijvoorbeeld een clausule op te laten nemen over de mogelijkheden die uw nabestaanden hebben in geval u mocht komen te overlijden. Een andere vraag is wat er gebeurd aan het einde van de looptijd. Kunt u het pand voor een bepaald bedrag terugkopen of niet? De koopovereenkomst wordt opgemaakt en ondertekend bij een notaris, zoals gebruikelijk. Daarna wordt de huurovereenkomst getekend. Dit is vaak een standaard huurcontract voor onbepaalde tijd. Besteed aandacht aan de mogelijkheden en kosten om de huur tussentijds op te zeggen. Wellicht dat u na een paar jaar toch wilt verhuizen en/of kleiner wilt gaan wonen. Als u invloed heeft op de voorwaarden van de sale en leaseback overeenkomst, dan maakt u daar het beste ook gebruik van.

Meer informatie verkopen en terughuren vastgoed

Investment Corporation Holland heeft ruime ervaring met de sale en leaseback constructie. De medewerkers adviseren zowel particulieren als ondernemers die het verkopen en terughuren van vastgoed overwegen. Verschillende investeerders hebben zich bij de onderneming aangesloten. Tijdens een kennismakingsgesprek kan aan de hand van uw wensen en verwachtingen een zoekprofiel worden opgesteld, waarmee de adviseurs een geschikte investeerder zoeken. U bent gedurende de procedure van begin tot einde zeker van deskundig advies, professionele begeleiding en discretie. Uw omgeving hoeft niet te weten dat u uw vastgoed verkoopt en het terughuurt. Namens u kunnen eventuele besprekingen en onderhandelingen gevoerd worden, waarbij uw belangen uiteraard centraal staan. U kunt bij Investment Corporation Holland terecht voor de sale en leaseback van woningen, appartementen, bedrijfspanden, studentencomplexen, en buitenlands onroerend goed. Meer weten of gelijk een afspraak maken voor een verkennend gesprek? U kunt de medewerkers van ICH zowel telefonisch als via skype en e-mail bereiken.

Verkopen en terughuren vastgoed FAQ – Veelgestelde vragen

Hier vindt u de meest gestelde vragen over verkopen en terughuren vastgoed. De vragen zijn voorzien van korte en bondige antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Of wilt u meer informatie ontvangen over verkopen en terughuren vastgoed? Stel uw vraag via het contactformulier en u ontvangt zo spoedig een antwoord.

1. Wat betekent verkopen en terughuren vastgoed?

Vastgoedeigenaren hebben op papier een zekere rijkdom. Met name oudere particuliere woningbezitters en ondernemers met een eigen bedrijfspand kunnen op een gegeven moment beslissen om het vastgoed te verkopen en het direct terug te huren van de nieuwe eigenaar. Het verkopen en terughuren wordt ook wel sale en leaseback genoemd.

2. Welk vastgoed komt in aanmerking voor sale en leaseback?

Investeerders en vastgoedfondsen hebben interesse in zowel particulier als bedrijfsmatig vastgoed. U kunt hierbij denken aan woningen, appartementen, zorgvastgoed, studentenhuisvesting, kantoorpanden, winkelruimtes, showrooms, etalages en bedrijfspanden.

3. Aan welke voorwaarden moet vastgoed voldoen om te kunnen verkopen en terughuren?

Zowel particulier als bedrijfsmatig onroerend goed dient op een, voor de geïnteresseerde investeerder, aantrekkelijke locatie te liggen. Voor woningen en appartementen betekent dit veelal een gangbare woonomgeving met voldoende faciliteiten en voorzieningen. De omgeving kenmerkt zich door de aanwezigheid van vergelijkbaar vastgoed. Het vastgoed dat u verkoopt bevindt zich in goede staat van onderhoud en kan later eventueel vlot doorverkocht en/of opnieuw verhuurd worden. Investeerders kunnen daarnaast verlangen dat het vastgoed zich in een bepaalde prijsklasse bevindt.

4. Hoelang loopt de huurovereenkomst?

Doorgaans wordt een huurcontract voor onbepaalde tijd afgesloten. Met name bij het verkopen en terughuren van een woning of appartement is dit het geval. Bedrijfsmatig vastgoed dat met toepassing van sale en leaseback wordt gehuurd kan andere voorwaarden hebben. U heeft inspraak op de voorwaarden en kunt daarbij aangeven wat uw voorstel is.

5. Wat gebeurt er aan het einde van de looptijd?

De mogelijkheden hiervoor worden in de overeenkomst opgenomen. Sale en leaseback vastgoed betreft vaak langlopende periodes, waarbij 10 tot 20 jaar geen uitzonderingen zijn. Om niet met onaangename verrassingen geconfronteerd te worden, kunt u een clausule op laten nemen met de mogelijkheden aan het einde van de looptijd. Veelal heeft u het eerste recht om het vastgoed voor een minimale prijs terug te kopen.

6. Kan ik de huur tussentijds opzeggen?

Net zoals bij een standaard huurovereenkomst bevat het contract voorwaarden over het opzeggen van de huur. Als u toch wilt verhuizen dan dient u zich vaak aan een bepaalde opzegtermijn te houden. Investeerders vragen vaak een aangetekend schrijven waarin u aangeeft de huur met ingang van een bepaalde datum in de toekomst te beëindigen.

7. Wat gebeurt als de investeerder failliet gaat?

Het komt niet vaak voor maar ook investeerders en vastgoedfondsen kunnen in staat van faillissement gesteld worden. Aanwezige vastgoedportefeuilles worden in dit soort situaties door andere investeerders en fondsen overgenomen. Voor u, als huurder, hoeft dit niet direct negatieve gevolgen te hebben. U kunt vaak gewoon blijven huren, maar de huurbedragen zullen naar een andere eigenaar overgemaakt worden. Wanneer deze situatie zich voor doet, worden huurders op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en eventuele gevolgen van het faillissement.

8. Is het verkopen en terughuren vastgoed aan een buitenlandse investeerder veilig?

Nederland is in trek bij zowel binnen- als buitenlandse vastgoedbeleggers. Buitenlandse investeerders zijn geïnteresseerd in het behalen van een bepaald rendement. Tegenwoordig zijn er verschillende mogelijkheden om de ervaringen met binnen- en buitenlandse investeerders te lezen en daar uw conclusies uit te trekken. Er is geen reden om aan te nemen dat u met een buitenlandse investeerder minder goed af zou zijn dan wanneer het een Nederlandse investeerder betreft.

9. Heb ik inspraak op de voorwaarden van sale en leaseback?

Sale en leaseback is, zeker voor ondernemers, een van de weinige financieringsmogelijkheden waarbij u inspraak heeft op de voorwaarden. Geadviseerd wordt om niet zomaar klakkeloos een aangeboden overeenkomst te ondertekenen, maar u eerst te verdiepen in de vermelde voorwaarden en hetgeen u daar nog graag aan toegevoegd zou zien. Met name de gebeurtenissen en mogelijkheden aan het einde van de looptijd zijn hierbij van belang. Ook voor eventuele nabestaanden kunnen de voorwaarden belangrijk zijn. Kunnen uw dierbaren in de woning blijven wonen of zijn ze gedwongen om te verhuizen? U kunt dit vraagstuk voorkomen door dit in de voorwaarden op te laten nemen.

10. Wat zijn de nadelen van sale en leaseback vastgoed?

De ene investeerder is de andere niet en niet elke constructie is even voordelig als de andere. Het vrijgekomen geld kan sneller op zijn dan verwacht, terwijl de huur gewoon betaald moet worden. Huurprijzen worden jaarlijks geïndexeerd, wat inhoudt dat u ook maandelijks meer gaat betalen. Laat vooraf altijd een duidelijke kostenberekening maken. Het is belangrijk dat u ook in de toekomst aan de huurverplichting kunt voldoen.

11. Wordt de overeenkomst officieel vastgelegd?

Verkopen en terughuren vastgoed is een financiële overeenkomst die op de juiste wettelijke manier wordt vastgelegd. Dat betekent dat u voor de verkoopovereenkomst naar een notaris moet. De notaris stelt een verkoopovereenkomst op, zoals dat bij een particuliere verkoop of verkoop via een makelaar ook zou gebeuren. Het huurcontract wordt volgens de daarvoor geldende regels opgesteld en ondertekent.

12. Wat moet ik nog meer weten over vastgoed verkopen en terughuren?

Laat u vooraf informeren en adviseren over het verkopen en terughuren van vastgoed. Het is een op het oog aantrekkelijke mogelijkheid om uw overwaarde te verzilveren. Toch heeft de constructie naast voordelen ook nadelen die meetellen. De medewerkers en adviseurs van Investment Corporation Holland hebben uitgebreide kennis over sale en leaseback. Zowel particuliere woningbezitters als ondernemers met een bedrijfspand in eigendom worden begeleid tijdens het volledige proces. Sale en leaseback begint veelal met het samenstellen van een zoekprofiel voor een geschikte investeerder en eindigt op het moment dat uw het huurcontract overtekend. In de tussenliggende periode gebeurt er van alles. Van het laten taxeren van uw woning tot het onderhandelen over de voorwaarden en het accepteren van een bod van een investeerder. Het kan dan een vertrouwd gevoel geven als er iemand is op wie u terug kunt vallen voor raad en advies.