Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zoekt u meer informatie over vastgoed verhuur? Investeren in verhuurvastgoed biedt jaarlijks een aardig rendement. De regelmatige huurinkomsten geven u een vast inkomen, terwijl de waardevermeerdering op positieve manier het rendement aanvult. Vastgoed verhuren kunt u zelf doen, maar u kunt dit ook uitbesteden aan een vastgoedbeheerder.

Vastgoed verhuur
Vastgoed verhuur

Beheerder vastgoed verhuur

Het opbouwen, uitbreiden en onderhouden van een vastgoedportefeuille kost tijd en energie. Het kopen van een pand gaat snel. Wilt u het pand vervolgens verhuren? U krijgt te maken met veel bijkomend papierwerk en beheertaken om ervoor te zorgen dat het pand optimaal wordt verhuurd. Dat u daarbij een hoog rendement nastreeft spreekt voor zich. Zowel particuliere als zakelijke vastgoedbeleggers kunnen het beheer van deze taken uitbesteden. Feit is dat vastgoedbeheer veel tijd kost. Niet iedere belegger of investeerder heeft tijd om deze werkzaamheden naast de gebruikelijke taken uit te voeren. Zowel het financieel beheer als het technisch beheer kan uitbesteed worden. U heeft dan wel de lusten, maar niet de lasten.

Verhuur residentieel of commercieel vastgoed

Zowel residentieel als commercieel vastgoed wordt verhuurd. Afhankelijk van de markt waarin u actief bent, is investeren op de woonmarkt bijzonder lucratief. De woningnood voorkomt dat woningen en appartementen lang leegstaan. Als u een of meerdere woningen en/of appartementen bezit en verhuurt, kan het interessant zijn om het beheer uit te besteden. Een vastgoedbeheerder zoekt en selecteert geschikte huurders, waarbij naar de financiële draagkracht wordt gekeken. Hiermee wordt getracht te voorkomen dat een huurder niet in staat is om de huur te betalen. Blijft een huurder in gebreke met betaling? De beheerder zal een aanmaning sturen en schakelt indien nodig een incassobureau of gerechtsdeurwaarder in wanneer er geen betalingsafspraken gemaakt kunnen worden. Ook verzoeken om reparaties, service onderhoud en periodiek onderhoud worden door de beheerder geregeld.

Diensten vastgoedbeheer

Hoe een vastgoedbeheerder te werk gaat, verschilt per kantoor. Niet iedereen biedt dezelfde diensten aan en de vergoedingen zijn niet centraal geregeld. U kunt een voorkeur hebben voor een beheerder die zich uitsluitend bezig houdt met het versturen van huurfacturen en het incasseren van de huurbedragen. Vaak ontstaat een vertrouwensband tussen u en de vastgoedbeheerder. Een ervaren vastgoedbeheerder koestert de panden die men in beheer heeft en zal te allen tijde trachten eventuele leegstand tot een minimum te beperken. Als vastgoedbelegger kunt u zich bezig blijven houden met het investeren in geschikte projecten, zonder dat u stress voelt vanwege een huurder die te laat is met het betalen van de huur. Overigens is het wel zo dat de eindverantwoordelijkheid altijd bij de eigenaar van een pand ligt.

Voordelen en aandachtspunten vastgoed verhuur

Investeren in en het verhuren van vastgoed heeft een aantal voordelen die zowel voor particuliere als zakelijke beleggers interessant zijn:

  • Het rendement is hoger dan geld op een spaarrekening;
  • Regelmatige huurinkomsten;
  • Verhuurvastgoed is inflatiebestendig, bovendien is het een tastbare investering;
  • Particulieren betalen over de huurinkomsten geen belasting;
  • Aandachtspunten die van invloed zijn op uw investering:
  • Kosten voor (terugkerend) onderhoud;
  • Wijzigingen in de bestaande wet- en regelgeving;
  • Bij leegstand lopen de kosten door, terwijl er geen opbrengsten zijn;
  • De waarde van vastgoed kan stijgen, maar in bijzondere omstandigheden ook dalen;
  • Wanbetalers en andere problemen met huurders;

Regels en vergunningen verhuurvastgoed

Als u investeert in vastgoed om te verhuren dient u zich te realiseren dat het verhuren van residentieel aan regels is gebonden. Zo krijgt u mogelijk te maken met het zogenaamde huurpuntensysteem, waarmee de verhuurprijs wordt bepaald. Het puntensysteem is van toepassing op sociale huurwoningen en niet voor woningen in de vrije sector. Daarnaast zijn er regels waaraan een rechtsgeldige huurovereenkomst dient te voldoen, maar zijn ook de opzegtermijn en het onderhoud aan bepaalde regels verbonden. Niet elke gemeente hanteert dezelfde voorwaarden. Vraag de regels en eventuele vergunningplicht op bij de gemeente waar uw verhuurvastgoed is gelokaliseerd. Besteed ook voldoende aandacht aan de verzekering die u, maar ook een huurder moeten afsluiten.

Fiscale gevolgen vastgoed verhuur

Beleggen in verhuurvastgoed heeft fiscale gevolgen. Verhuurt u een tweede woning? U betaalt als particulier geen belasting over de huurinkomsten. Het pand wordt in box 3 als bezit opgegeven, dat houdt in dat u rendementsbelasting betaald. Levert u extra diensten aan de huurders, zoals bij recreatief vastgoed vaak het geval is, dan moeten deze inkomsten weer op een andere manieren worden opgegeven. Een fiscaal adviseur of een belastingconsulent kan u hierin adviseren. Zorg dat u op de hoogte bent van de geldende belastingregels, daarmee voorkomt u moeilijkheden met de fiscus.

Rechtsgeldige huurovereenkomst

Om misverstanden te voorkomen is het belangrijk om afspraken die u met een huurder maakt, vast te leggen in een huurcontract. U kunt hiervoor gebruik maken van een standaard huurcontract dat u online vindt, maar omdat geen situatie hetzelfde is worden vaak aanvullende afspraken gemaakt. Bent u niet zeker van de inhoud van een huurcontact? Vraag advies aan een jurist. Ook kunt u een beroep doen op Investment Corporation Holland bij het verhuren van vastgoed en het opstellen van een rechtsgeldige huurovereenkomst. Onze adviseurs stellen een passende huurovereenkomst voor, waarin alle afspraken die u met een huurder maakt worden vastgelegd. Werkt u met een huurovereenkomst die niet rechtsgeldig is? In geval van problemen tijdens de huurperiode kan dit problemen opleveren, die op eenvoudige wijze vermeden hadden kunnen worden.

Meer weten over vastgoed verhuren

Overweegt u een belegging in verhuurvastgoed? Wilt u het beheer van uw vastgoedportefeuille uitbesteden? Zoekt u een geschikte huurder? Vraag advies aan de medewerkers van ICH. Binnen de onderneming is ruim 45 jaar ervaring in de vastgoedsector aanwezig. Niet alleen heeft ICH een uitgebreid (inter)nationaal netwerk van aangesloten zakenrelaties ook op juridisch vlak kunnen we u bijstaan en adviseren. Ook voor vragen die betrekking hebben op herfinancieren, sale en leaseback en investeren in zorg vastgoed kunt u bij ons terecht. Bent u benieuwd welke diensten en services ICH voor u kan verrichten? Neem contact met ons op en maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek. U kunt ons telefonisch bereiken, maar u kunt ook het contactformulier invullen en/of een e-mail sturen waarna wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Vastgoed verhuur – FAQ

1. Mag ik vastgoed verhuren?

Om vastgoed te verhuren is toestemming nodig. Zit er een hypotheek op het pand, dan is toestemming van de hypotheekverstrekker nodig. In flat- en appartementsgebouwen kunnen regels over verhuur zijn opgesteld door de VvE. Ook de gemeente kan regels samenstellen voor het verhuren van vastgoed.

2. Hoeveel woningen mag ik verhuren?

U mag zoveel vastgoed verhuren als dat u wilt. Wel dient u rekening te houden met de fiscale consequenties. De belastingdienst ziet het verhuren van meerdere panden in de regel als inkomsten. Een fiscaal adviseur kan u hierin bijstaan.

3. Kan ik een pand tijdelijk verhuren?

Ja. Zowel residentieel als bedrijfsmatig onroerend goed mag tijdelijk verhuurd worden. Het contract dat hiervoor wordt gebruikt is voor tussenhuur. Wel is het zo dat bij een contract voor zogenaamde tussenhuur de huurder het contract gedurende de looptijd op kan zeggen. Heeft u een bepaalde periode afgesproken, dan moet de tijdelijke huurder het pand na deze tijd verlaten.

4. Heeft een huurder altijd huurbescherming?

Vastgoed zonder huurrecht en huurbescherming verhuren kan door volgens de leegstandswet te verhuren. Het is dan mogelijk om tijdelijke huurovereenkomsten af te sluiten die tenminste 6 aaneengesloten maanden duren.

5. Waar moet ik rekening mee houden als ik vastgoed verhuur?

De overheid heeft wettelijke voorwaarden en regels samengesteld voor het verhuren van woonruimte. Zo moet de huurovereenkomst bepaalde zaken vermelden en zijn er regels voor het bepalen van de huurprijs. Laat een huurovereenkomst nakijken door een vastgoed adviseur.

6. Kan ik het beheer van verhuur vastgoed uitbesteden?

Ja, zeker als u meer dan een pand verhuurt kan het beheer uitbesteden interessant zijn. Zowel het administratieve als technisch beheer kan door een vastgoedbeheerder gedaan worden. Communicatie met huurders, onderhouds- en servicebedrijven doet de beheerder namens u.

7. Mag een tijdelijke huurovereenkomst verlengt worden?

Het is mogelijk om in plaats van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd binnen een periode van 3 jaar een tijdelijk contract aan te bieden. Tijdelijke huurovereenkomsten kunnen niet keer na keer verlengd worden.

8. In welke box worden huurinkomsten belast?

Particuliere woningverhuurders hoeven de huurinkomsten niet op te geven in de belastingaangifte. Wat u wel doet is de waarde van het vastgoed op 1 januari, als bezit opgeven in box 3. Heeft u een hypotheek of lening afgesloten voor het pand? Dan wordt het bedrag van de lening als een schuld vermeld in box 3.

9. Wat is het huurbeding en heb ik daar als verhuurder mee te maken?

Een huurbeding is opgenomen in de hypotheekakte. In de bepaling staat vermeld dat het pand alleen met toestemming van de hypotheekverstrekker is toegestaan. Onder bepaalde omstandigheden kan een hypotheekverstrekker het huurbeding inroepen.

10. Waar moet een woning of appartement aan voldoen om te verhuren?

Woningen en appartementen die verhuurd worden, moeten onder andere voorzien zijn van een badkamer en sanitair, een keuken, eigen voordeur, een huisnummer en geluidwerende maatregelen. Huurders hechten veel waarde aan duurzaamheid en energiebesparing. Woningen met een goede mate van isolatie hebben vaak lagere energiekosten.

11. Is verhuren rendabel?

Het verhuren van vastgoed levert meer rendement dan bank sparen. Huurinkomsten zijn afhankelijk van in- en externe factoren. De vraag naar huurwoningen is ongekend groot en zowel eengezinswoningen als appartementen staan niet lang leeg.

12. Wat houdt een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd in?

De meeste huurovereenkomsten worden voor onbepaalde tijd gesloten. In de huurovereenkomst zijn voorwaarden en bepalingen ten aanzien van de huur opgenomen. Er kan een minimale huurperiode zijn afgesproken. Ook staat in de huurovereenkomst vermeld hoe de huur tussentijds beëindigd kan worden, dit zowel voor de verhuurder als de huurder.

13. Hoe kan ik een vakantiewoning verhuren?

Om een vakantiewoning optimaal te verhuren is de eerste indruk belangrijk. Maak een duidelijke omschrijving van de locatie, de voorzieningen en faciliteiten die aanwezig zijn. Wees volledig en plaats beeldmateriaal bij de omschrijving. Probeer uzelf te onderscheiden van verhuurders van gelijkwaardige vakantiewoningen en bepaal een goede verhuurprijs.

14. In welke box valt een vakantiewoning?

Een 2e woning zoals een vakantiewoning kan zich in Nederland of het buitenland bevinden. U geeft de waarde van de vakantiewoning op 1 januari op bij de bezittingen in box 3. De waarde van de vakantiewoning wordt bij de andere bezittingen opgeteld. Van het totaalbedrag worden de schulden uit box 3 en het zogenaamde vrijstellingsbedrag afgetrokken. Hoe dit zich in uw situatie verhoudt, kan een belastingconsulent toelichten.

15. Waarom is het verhuren van vastgoed interessant?

Wanneer u uw oude woning nog niet heeft verkocht, maar wel al een nieuwe woning heeft gekocht, heeft u maandelijks dubbele lasten. Het verhuren van de woning voorkomt dit en levert misschien een leuk rendement op.