Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zoekt u informatie over een vastgoed veiling? Vastgoed kan om uiteenlopende redenen geveild worden. Een veiling is openbaar en de procedure voor het kopen van vastgoed verschilt op meerdere punten van een onderhandse verkoop. Een vastgoed veiling is voor particuliere en zakelijke vastgoed beleggers een manier om vaak voor aantrekkelijke prijzen een of meerdere panden te kopen.

Vastgoed veiling
Vastgoed veiling

Wat houdt een vastgoed veiling in?

Bij een veiling worden woningen en bedrijfspanden vaak gedwongen verkocht. De verkoopprijs ligt in de meeste gevallen ruim onder de getaxeerde woningwaarde. Een gedwongen verkoop gebeurt in de regel alleen als de huidige woningbezitter schulden heeft. Vaak is dit de hypotheekverstrekker die het huis in onderpand heeft. De werkwijze van een veiling verschilt van onderhandse verkoop.

Onderhandse verkoop:

 • Persoonlijk overleg tussen koper en verkoper, al dan niet met ondersteuning van een makelaar;
 • Kopende en verkopende partij zijn vrij om afspraken te maken;
 • Prijs wordt onderling overeengekomen, het is een gesloten gebeurtenis;
 • Gemaakte afspraken worden vastgelegd in een koopovereenkomst;
 • Na het vastleggen van de akte in het kadaster wordt de verkoop openbaar gemaakt;

Openbare vastgoed veiling:

 • Tijd en datum van de veiling worden vooraf bepaald;
 • Met uitzondering van de prijs, liggen de voorwaarden vast;
 • Prijs per opbod, het is een openbare gebeurtenis;
 • Regels worden vooraf vastgesteld;
 • De voorgenomen verkoop wordt vooraf aangekondigd;

Openbare vastgoed veilingen

Er zijn een aantal manieren om vastgoed op een openbare veiling aan te bieden. In het merendeel van de gevallen gaat het echter om een gedwongen executieverkoop.

 • Executieveiling. Een pand dat openbaar wordt geveild, is meestal een gevolg van het niet voldoen aan de maandelijkse hypotheekaflossing. Door middel van een executieverkoop probeert een financier of hypotheekverstrekker de volledige of gedeeltelijke openstaande schuld terug te vorderen.
 • Vrijwillige veiling, waarbij een notaris de veilingvoorwaarden opstelt. Dit wordt gedaan wanneer de eigenaar denkt meer opbrengst te kunnen behalen door middel van een vrijwillige veiling dan bij een onderhandse verkoop.
 • Beslaglegging na vonnis van een rechter of door middel van notariële akte. In dit geval betreft het een executieveiling door een schuldeisende partij.
 • Openbare inschrijving. Vastgoed veiling waarbij u vooraf met een inschrijfbiljet inschrijft. Biedingen worden schriftelijk gedaan. De veilingbiljetten worden in gesloten enveloppes aangeleverd.

Onderscheid openbare veilingen

De samenstelling van de algemene veilingvoorwaarden is het grootste verschil tussen een vrijwillige en gedwongen vastgoed veiling. Overweegt u mee te bieden op een pand? Informeer vóór de veiling naar de voorwaarden volgens welke het pand wordt verkocht. Een ander verschil is dat bij een executieveiling in de periode tussen de aankondiging van de voorgenomen veiling en de feitelijke veiling zelf, een onderhands bod kan worden uitgebracht. Dit is niet het geval bij een vrijwillige veiling. Wanneer u interesse heeft in een pand dat openbaar wordt geveild, is een goede voorbereiding belangrijk. Zonder voorkennis kan bieden op een vastgoed veiling zowel financiële als juridische gevolgen hebben.

Bieden en kopen op een veiling

Spreekt bieden en kopen op een veiling van vastgoed u aan? Een executieveiling is openbaar en iedereen kan een bod uitbrengen. Zorg dat u vooraf op de hoogte bent van zowel de veilingprocedure en voorwaarden. In principe worden de voorwaarden vermeld bij de objectomschrijving. Deze kunnen ook bij de notaris opgevraagd worden. Bieden op een veiling kan spanning veroorzaken. U kunt het risico verkleinen door vooraf al zeker te zijn van het feit dat u de financiering rond heeft. Het is bij een veiling niet mogelijk om achteraf naar een geschikte kredietverstrekker te zoeken. Realiseer uzelf dat kopen op een veiling definitief is: er zijn géén ontbindende voorwaarden. Wordt uw bod geaccepteerd? De notaris die verantwoordelijk is voor de veiling, vraagt een bewijs dat u over de benodigde financiële middelen beschikt. Meebieden op een veiling is spannend, maar is ook aan risico’s verbonden. Win deskundig advies in bij ervaren vastgoed adviseurs of bij de notaris die de veiling leidt.

Taken notaris bij veiling

Een notaris speelt een grote rol in het veilingproces. Naast het organiseren en leiden van een veiling, kan een notaris bepaalde gegadigden uitsluiten, een bod niet als geldig erkennen, de veiling onderbreken en daar waar nodig andere maatregelen nemen. De beslissingen die de notaris op een veiling neemt zijn bindend. De taken van de notaris kunnen als volgt samengevat worden:

 • Voor de veiling. De notaris vraagt kadasterinformatie op, maakt de veiling en de veilingvoorwaarden bekend. Geïnteresseerden kunnen bij de notaris informatie opvragen en de notaris kan een onderhands bod bekend maken aan de eigenaar en verkopende partij.
 • Gedurende de veiling informeert de notaris geïnteresseerden over zowel de belastingen, kosten en overige lasten. Een uitgebrachte bieding wordt door de notaris op geldigheid gecontroleerd.
 • Na de veiling stelt de notaris de benodigde akten op en voert de eigendomsoverdracht uit. Tot slot worden de akten ingeschreven bij het Kadaster.

Veilingkosten

De koopsom van het pand vormt het grootste deel van de veilingkosten. Overige veilingkosten, die u als koper op een veiling verschuldigd bent, zijn onder andere de overdrachtsbelasting, de notariskosten, kosten voor advertenties en organisatie van de veiling, kosten voor kadastrale rechten en onderzoek en eventueel de vaste lasten die het pand in het lopende en de voorbije jaren had of heeft. Het bedrag dat u aan veilingkosten verschuldigd bent, verschilt per veiling. De notaris die met de veiling belast is, kan dit nauwkeurig berekenen. Wanneer u als koper op een vastgoed veiling actief bent, is het van belang om kennis te nemen van zowel de Algemene als de Bijzondere veilingvoorwaarden. Twijfelt u aan de inhoud? Neem contact op met de organiserend notaris.

Meer informatie over een veiling van vastgoed

Wilt u meer weten over de voor- en nadelen van vastgoed kopen op een veiling? De vastgoed experts van Investment Corporation Holland hebben meer dan 45 jaar ervaring in de vastgoed sector. Laat ons weten waar uw voorkeur naar uitgaat en welke veiling uw aandacht heeft. We adviseren u over de mogelijkheden en kunnen namens u meer informatie opvragen bij de notaris die de veiling organiseert. Een goede voorbereiding kan financiële en juridische problemen voorkomen. Investment Corporation Holland is zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar voor het maken van een afspraak.

Vastgoed veiling – FAQ

1. Hoe ziet de veiling van vastgoed eruit?

Bij een zogenaamde executieveiling wordt vastgoed gedwongen verkocht. Redenen hiervoor lopen uiteen, meestal is het voor de huidige eigenaar niet mogelijk om de hypotheek te betalen. Op een vastgoed veiling ligt de verkoopprijs regelmatig onder de vrije verkoopwaarde van het pand.

2. Is er een verschil tussen een vrijwillige en executie veiling?

Ja, bij een executieveiling is sprake van gedwongen verkoop. De executieverkoop is bedoeld om alsnog een bedrag van het openstaande hypotheekbedrag terug te vorderen. Een vrijwillige veiling is niet gedwongen. De eigenaar verwacht via een veiling meer opbrengst te kunnen halen. Het is niet ongebruikelijk om vrijwillig vastgoed op een veiling aan te bieden.

3. Waar moet ik bij een vastgoed veiling op letten?

Elke veiling werkt met algemene veilingvoorwaarden. Wanneer u geïnteresseerd bent om via een veiling vastgoed aan te kopen is het raadzaam om uzelf te verdiepen in de voorwaarden. U bent dan op de hoogte van de voorwaarden die van toepassing zijn en/of u daaraan kunt voldoen. Het gebeurt bij een executieverkoop regelmatig dat tussentijds een onderhands bod wordt uitgebracht.

4. Kan iedereen vastgoed op een veiling kopen?

Een executieveiling is openbaar, zowel particulieren als zakelijke geïnteresseerden mogen een bod uitbrengen. Zorg dat u bekend bent met zowel de veilingprocedure als de veilingvoorwaarden.

5. Wat zijn de ontbindende voorwaarden?

Wanneer u vastgoed op een veiling koopt gelden geen ontbindende voorwaarden. Het is daarom belangrijk om de financiering vooraf te regelen. Hier is naderhand geen mogelijkheid toe. De notaris die de veiling leidt wil vooraf een bewijs zien dat u over de nodige financiële middelen beschikt, om zowel het pand als de veilingkosten te voldoen.

6. Wat is een beslagveiling?

Een beslagveiling vindt plaats namens een schuldeiser die beslag heeft gelegd op het betreffende pand. Dit in tegenstelling tot een executieveiling die plaatsvindt in opdracht van de bank of hypotheekverstrekker.

7. Waarom wordt vastgoed geveild?

Veilen kan zowel vrijwillig als gedwongen zijn. Met name bij een vrijwillige veiling heeft een verkoper de verwachting dat een pand niet snel op de gewone manier wordt verkocht en/of dat veilen een hogere opbrengst heeft.

8. Wie maakt de akte bij een vastgoed veiling?

De veiling vindt plaats onder leiding van een notaris. Wanneer een bod door de notaris wordt goedgekeurd, wordt na de veiling een notariële akte opgemaakt. Samen met akte van gunning en kwijting is deze notariële akte het bewijs van eigendom.

9. Wie is verantwoordelijk voor de veilingkosten?

De veilingkosten zijn voor degene die de veiling ‘wint’. De hoogte van de kosten kunnen bij de notaris worden ingezien.

10. Wat betekent inzetpremie of plokpenning?

Het is op een vastgoed veiling niet ongebruikelijk dat de verkopende partij een vastgesteld bedrag uitlooft aan degene met het hoogste bod. Dit wordt een inzetpremie genoemd. De term wordt ook omschreven als plokpenning of trekgeld. De achterliggende gedachte is het stimuleren van biedingen.

11. Is het interessant om vastgoed via een veiling te verkopen?

Het is mogelijk om vastgoed via een vrijwillige veiling te verkopen. U heeft op deze manier transparantie en inzicht in de biedingen die uitgebracht worden. Geïnteresseerde kopers bieden tegen elkaar op, waardoor u het pand voor het beste bod kunt verkopen.

12. Kan ik mijn woning verkopen als er beslag op ligt?

Als er door een schuldeiser beslag op de woning is gelegd, kunt u de woning niet zomaar verkopen. U heeft hiervoor toestemming van de betreffende schuldeiser nodig. Dit is ook het geval als de totale waarde van het pand het bedrag van de openstaande vordering overtreft.

13. Wat is executiewaarde van vastgoed?

De executiewaarde is een bedrag dat vastgoed bij gedwongen verkoop en onder het minst gunstigste scenario moet opleveren.

14. Wat is de looptijd van een veiling?

De looptijd veiling kan vooraf bepaald worden, maar kan ook net zolang duren totdat de verkoper een bod aanvaard. Afhankelijk van de veilingvoorwaarden kan een bieding teruggetrokken worden.

15. Wat als de bank mijn huis verkoopt?

Wanneer de bank uw woning gaat verkopen, zal dit op een veiling gebeuren. De veilinggegevens worden op een openbare website gepubliceerd. Tussen de aankondiging van de voorgenomen verkoop en het veiling moment zit altijd 30 dagen.

16. Wie stelt de executiewaarde van vastgoed vast?

Een ervaren taxateur maakt een nauwkeurige schatting van de executiewaarde. Hierbij wordt onder meer de lokale vastgoedmarkt bekeken. Bij de berekening wordt uitgegaan van een executiewaarde die overeenkomt met 87,5% van de waarde in vrije verkoop. De notaris die de veiling leidt, kan een minimum bedrag vasthouden.