Zoekt u informatie over een vastgoed veiling? Vastgoed kan om uiteenlopende redenen geveild worden. Een veiling is openbaar en de procedure voor het kopen van vastgoed verschilt op meerdere punten van een onderhandse verkoop. Een vastgoed veiling is voor particuliere en zakelijke vastgoed beleggers een manier om vaak voor aantrekkelijke prijzen een of meerdere panden te kopen.

Vastgoed veiling.

Vastgoed veiling.

Wat houdt een vastgoed veiling in?

Bij een veiling worden woningen en bedrijfspanden vaak gedwongen verkocht. De verkoopprijs ligt in de meeste gevallen ruim onder de getaxeerde woningwaarde. Een gedwongen verkoop gebeurt in de regel alleen als de huidige woningbezitter schulden heeft. Vaak is dit de hypotheekverstrekker die het huis in onderpand heeft. De werkwijze van een veiling verschilt van onderhandse verkoop.

Onderhandse verkoop:

 • Persoonlijk overleg tussen koper en verkoper, al dan niet met ondersteuning van een makelaar;
 • Kopende en verkopende partij zijn vrij om afspraken te maken;
 • Prijs wordt onderling overeengekomen, het is een gesloten gebeurtenis;
 • Gemaakte afspraken worden vastgelegd in een koopovereenkomst;
 • Na het vastleggen van de akte in het kadaster wordt de verkoop openbaar gemaakt;

Openbare vastgoed veiling:

 • Tijd en datum van de veiling worden vooraf bepaald;
 • Met uitzondering van de prijs, liggen de voorwaarden vast;
 • Prijs per opbod, het is een openbare gebeurtenis;
 • Regels worden vooraf vastgesteld;
 • De voorgenomen verkoop wordt vooraf aangekondigd;

Openbare vastgoed veilingen

Er zijn een aantal manieren om vastgoed op een openbare veiling aan te bieden. In het merendeel van de gevallen gaat het echter om een gedwongen executieverkoop.

 • Executieveiling. Een pand dat openbaar wordt geveild, is meestal een gevolg van het niet voldoen aan de maandelijkse hypotheekaflossing. Door middel van een executieverkoop probeert een financier of hypotheekverstrekker de volledige of gedeeltelijke openstaande schuld terug te vorderen.
 • Vrijwillige veiling, waarbij een notaris de veilingvoorwaarden opstelt. Dit wordt gedaan wanneer de eigenaar denkt meer opbrengst te kunnen behalen door middel van een vrijwillige veiling dan bij een onderhandse verkoop.
 • Beslaglegging na vonnis van een rechter of door middel van notariële akte. In dit geval betreft het een executieveiling door een schuldeisende partij.
 • Openbare inschrijving. Vastgoed veiling waarbij u vooraf met een inschrijfbiljet inschrijft. Biedingen worden schriftelijk gedaan. De veilingbiljetten worden in gesloten enveloppes aangeleverd.

Onderscheid openbare veilingen

De samenstelling van de algemene veilingvoorwaarden is het grootste verschil tussen een vrijwillige en gedwongen vastgoed veiling. Overweegt u mee te bieden op een pand? Informeer vóór de veiling naar de voorwaarden volgens welke het pand wordt verkocht. Een ander verschil is dat bij een executieveiling in de periode tussen de aankondiging van de voorgenomen veiling en de feitelijke veiling zelf, een onderhands bod kan worden uitgebracht. Dit is niet het geval bij een vrijwillige veiling. Wanneer u interesse heeft in een pand dat openbaar wordt geveild, is een goede voorbereiding belangrijk. Zonder voorkennis kan bieden op een vastgoed veiling zowel financiële als juridische gevolgen hebben.

Bieden en kopen op een veiling

Spreekt bieden en kopen op een veiling van vastgoed u aan? Een executieveiling is openbaar en iedereen kan een bod uitbrengen. Zorg dat u vooraf op de hoogte bent van zowel de veilingprocedure en voorwaarden. In principe worden de voorwaarden vermeld bij de objectomschrijving. Deze kunnen ook bij de notaris opgevraagd worden. Bieden op een veiling kan spanning veroorzaken. U kunt het risico verkleinen door vooraf al zeker te zijn van het feit dat u de financiering rond heeft. Het is bij een veiling niet mogelijk om achteraf naar een geschikte kredietverstrekker te zoeken. Realiseer uzelf dat kopen op een veiling definitief is: er zijn géén ontbindende voorwaarden. Wordt uw bod geaccepteerd? De notaris die verantwoordelijk is voor de veiling, vraagt een bewijs dat u over de benodigde financiële middelen beschikt. Meebieden op een veiling is spannend, maar is ook aan risico’s verbonden. Win deskundig advies in bij ervaren vastgoed adviseurs of bij de notaris die de veiling leidt.

Taken notaris bij veiling

Een notaris speelt een grote rol in het veilingproces. Naast het organiseren en leiden van een veiling, kan een notaris bepaalde gegadigden uitsluiten, een bod niet als geldig erkennen, de veiling onderbreken en daar waar nodig andere maatregelen nemen. De beslissingen die de notaris op een veiling neemt zijn bindend. De taken van de notaris kunnen als volgt samengevat worden:

 • Voor de veiling. De notaris vraagt kadasterinformatie op, maakt de veiling en de veilingvoorwaarden bekend. Geïnteresseerden kunnen bij de notaris informatie opvragen en de notaris kan een onderhands bod bekend maken aan de eigenaar en verkopende partij.
 • Gedurende de veiling informeert de notaris geïnteresseerden over zowel de belastingen, kosten en overige lasten. Een uitgebrachte bieding wordt door de notaris op geldigheid gecontroleerd.
 • Na de veiling stelt de notaris de benodigde akten op en voert de eigendomsoverdracht uit. Tot slot worden de akten ingeschreven bij het Kadaster.

Veilingkosten

De koopsom van het pand vormt het grootste deel van de veilingkosten. Overige veilingkosten, die u als koper op een veiling verschuldigd bent, zijn onder andere de overdrachtsbelasting, de notariskosten, kosten voor advertenties en organisatie van de veiling, kosten voor kadastrale rechten en onderzoek en eventueel de vaste lasten die het pand in het lopende en de voorbije jaren had of heeft. Het bedrag dat u aan veilingkosten verschuldigd bent, verschilt per veiling. De notaris die met de veiling belast is, kan dit nauwkeurig berekenen. Wanneer u als koper op een vastgoed veiling actief bent, is het van belang om kennis te nemen van zowel de Algemene als de Bijzondere veilingvoorwaarden. Twijfelt u aan de inhoud? Neem contact op met de organiserend notaris.

Meer informatie over een veiling van vastgoed

Wilt u meer weten over de voor- en nadelen van vastgoed kopen op een veiling? De vastgoed experts van Investment Corporation Holland hebben meer dan 45 jaar ervaring in de vastgoed sector. Laat ons weten waar uw voorkeur naar uitgaat en welke veiling uw aandacht heeft. We adviseren u over de mogelijkheden en kunnen namens u meer informatie opvragen bij de notaris die de veiling organiseert. Een goede voorbereiding kan financiële en juridische problemen voorkomen. Investment Corporation Holland is zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar voor het maken van een afspraak.