Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zoekt u vastgoed te koop Rotterdam? De stad aan Maas is van ‘traditionele’ havenstad getransformeerd naar een hippe metropool met architectonische blikvangers zoals de Euromast, de Markthal, de Rotterdamse Kuip en Rotterdam Centraal. De vraag naar woningen groeit dagelijks en woningen die vrij staan of beschikbaar komen, kennen slechts minimale leegstand. Zoekt u naar vastgoed te koop Rotterdam? Investment Corporation Holland helpt u graag!

Vastgoed te koop Rotterdam
Vastgoed te koop Rotterdam

Wonen en werken in Rotterdam

Het aantal inwoners van Rotterdam neemt al jaren gestaag toe. Rotterdam telt meer dan 330.000 unieke adressen, waarvan 281.000 woningen en appartementen. Net zoals andere Nederlandse steden kent Rotterdam een overspannen woningmarkt, waarbij de vraag het aanbod ruimschoots overschrijdt. Nieuwbouw stagneert en de woningvoorraad zal ook de komende jaren ontoereikend blijven voor de grote vraag. Door de vele nieuwbouw en de constante vernieuwing en transformatie van bestaande gebouwen verandert het uiterlijk van de stad. Karakteristieke panden worden afgewisseld door moderne nieuwbouw, waardoor Rotterdam een bijzondere uitstraling heeft. De prestigieuze skyline aan de Maas en traditionele wijken als Blijdorp kenmerken de veelzijdigheid van de stad. De afgelopen jaren uit de nieuwbouw van woningen zich voornamelijk in hoogbouw. Opvallend is dat ruim 2/3e van alle woningen appartementen zijn. Gewilde wijken zijn Hillegersberg, Centrum, Kralingen, de Kop van Zuid en Overschie. Rotterdam heeft uitstekende openbaar vervoersverbindingen vanuit de verschillende wijken naar het centrum en vice versa. Ook tussen de wijken onderling is het bus-, metro- en tramnetwerk uitgerold. Wonen en werken in Rotterdam stemt de meerderheid van de bevolking tevreden.

Karakteristiek en modern vastgoed te koop Rotterdam

Rotterdam is tegenwoordig zo veel meer dan alleen een havenstad. De stad is thuisbasis voor grote (inter)nationale bedrijven waaronder Nationale Nederlanden, Unilever en Shell hebben er hun hoofdkantoor. De stad heeft veel toeristische trekpleisters en een levendige cultuursector. De kansen op zakelijk en professioneel gebied zijn redenen waarom veel mensen een betaalbare woning in Rotterdam zoeken. Woningen die te koop komen, staan zeer kort op de markt. Gewilde woningen worden niet zelden onderhands verkocht, zonder dat ze op de markt beschikbaar komen. Particuliere vastgoedbeleggers komen niet altijd even makkelijk tussen de zakelijke investeerders in om vastgoed te kopen. Het opzetten of uitbreiden van een vastgoedportefeuille blijkt vaak moeizaam. Wilt u vastgoed kopen in Rotterdam? Investment Corporation Holland is u daarbij graag van dienst. Onze medewerkers hebben meer dan 45 jaar ervaring in de vastgoedsector en hebben een uitgebreid zakelijk netwerk opgebouwd. Na een oriënterend gesprek, waarin u aangeeft wat uw voorkeuren zijn ten aanzien van het soort vastgoed waar u naar op zoek bent, gaan we gericht op zoek. ICH hoort vaak al enige tijd voordat een pand op de markt komt, dat een koper wordt gezocht. We kunnen u hierdoor appartementen en woningen aanbevelen die aansluiten bij uw vraag.

Vastgoed transformeren Rotterdam

Kantoor- en bedrijfspanden staan vaak lange tijd leeg, dit is ook in Rotterdam het geval. Thuiswerken wordt door meer en meer bedrijven geïntroduceerd en mensen zitten zelden dagelijks op kantoor. Grote kantoorpanden zijn niet of nauwelijks in trek. Het gevolg van deze leegstand is dat panden een snel verval kennen. Onderhoud wordt nauwelijks gedaan en dat is van invloed op het uiterlijk van zowel het pand als de omgeving waarin het vastgoed is gelegen. Veel gemeentes moedigen het transformeren van leegstaande bedrijfspanden en kantoorgebouwen tot woningen en appartementen aan. Het transformeren van een bestaand gebouw naar residentieel vastgoed is succesvol. Extra isolatie en duurzame aanpassingen zijn zaken die huurders aantrekken. Energiezuinige woningen hebben een lagere energienota tot gevolg. Duurzame woningen verhuren snel en u heeft direct huurinkomsten. Het rendement op een belegging in (verhuur)vastgoed is aantrekkelijk en hoger dan de negatieve rente op spaargeld. Spreekt het transformeren van vastgoed u aan en wilt u meer weten over de mogelijkheden die een stad als Rotterdam te bieden heeft? Investment Corporation Holland neemt de verschillende punten met u door. Onze medewerkers nemen contact op met de gemeente om te informeren naar het bestemmingsplan en de eventueel beschikbare subsidies ten aanzien van vastgoed transformatie. Door leegstaande panden een nieuwe bestemming te geven, wordt de leefbaarheid van een wijk verbetert.

Verhuur vastgoed kopen in Rotterdam

Rendement op spaargeld is verwaarloosbaar. Geld dat op een spaarrekening staat geparkeerd, levert nagenoeg niets op. Denkt u na over alternatieve vormen van sparen of beleggen? Verhuurvastgoed kan een aantrekkelijke manier zijn om uw geld voor u te laten werken. Directe huurinkomsten geven u maandelijkse inkomsten en de waardestijging van het vastgoed telt eveneens mee bij het rendement. Het kopen en verhuren van een appartement of eengezinswoning is niet alleen voorbehouden aan vastgoedfondsen of grote zakelijke investeerders. Een toenemend aantal particuliere beleggers bekijkt alternatieve manieren van sparen en investeren. Handelen in beursaandelen wordt vaak als risicovol gezien. Het kopen en verhuren van vastgoed is een meer zekere investering. Zeker als het pand regelmatig wordt onderhouden en verduurzaamd is vastgoed een waardevaste belegging. Wilt u een vastgoedportefeuille opbouwen of uitbreiden? De vraag naar huurwoningen en huurappartementen is groot. Leegstaande woningen worden vlot verkocht en een huurder is snel gevonden. U kunt zelf een huurder zoeken, maar u kunt dit ook uitbesteden aan onze medewerkers.

Vastgoedbeheer Rotterdam

Naast het adviseren en begeleiden van de aan- en verkoop van vastgoed, kunt u ICH ook inschakelen voor vastgoedbeheer. In dat geval zoeken en selecteren we een geschikte huurder, stellen de verhuurovereenkomst op, sturen maandelijkse huurfacturen, regelen periodiek onderhoud en staan paraat bij spoedreparaties. We lichten de dienstverlening die we u kunnen bieden graag toe in een persoonlijk kennismakingsgesprek. Onze vastgoed adviseurs laten u projecten en vastgoed zien dat aansluit bij de voorkeur die u heeft.

Meer informatie vastgoed kopen Rotterdam

Wilt u meer weten over het kopen van vastgoed in Rotterdam? Spreekt de transformatie van bestaand vastgoed u aan? Bent u benieuwd naar het rendement dat verhuurvastgoed kan opleveren? Neem vrijblijvend contact met ICH op en maak een afspraak voor een adviesgesprek. Ook voor advies op het gebied van sale- en leaseback kunt u bij ons terecht. Vul het contactformulier in of stuur een e-mail. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vastgoed te koop Rotterdam – FAQ

1. Wordt gemeentelijk vastgoed in Rotterdam verkocht?

Ja. Panden die niet tot de zogenaamde kernportefeuille behoren worden verkocht. Dit betreft onder andere kantoorpanden, winkels en andere bedrijfsruimten. De gemeente streeft een openbaar verkoopproces na. Iedereen, particulier of zakelijk, kan een bod uitbrengen.

2. Wie mag in Rotterdam vastgoed kopen en bewonen?

In tegenstelling tot andere steden in de Randstad kent Rotterdam geen vestigingsvoorwaarden bij het kopen en zelf bewonen van vastgoed. Koopt u vastgoed met als achterliggende gedachte te verhuren, dan zijn daar wetten en regels aan verbonden. Hierbij wordt bovendien onderscheidt gemaakt tussen zogenaamde sociale huisvesting en de vrije sector.

3. Is een energielabel van invloed op het rendement?

Het energielabel is bedoeld om zowel kopers als huurders te laten zien hoe energie (on)zuinig een woning is. Energiezuinige woningen hebben een lagere energierekening en bieden een hoger wooncomfort. Dit is van directe invloed op het rendement van een investering. Ontbreekt het energielabel bij verkoop of verhuur dan kan een boete opgelegd worden. Huurders zien de meerwaarde van een energielabel, ook als dat een hogere huurprijs tot gevolg heeft.

4. Waarom is vastgoed onderhoudt belangrijk?

Goed onderhouden, duurzaam vastgoed spreekt aan. Niet alleen wonen huurders met plezier in de woning, bovendien blijven de zogenaamde stookkosten beperkt. Goed onderhoud ziet u daarnaast terug in de waarde van het vastgoed. Goed onderhouden woningen hebben meerwaarde. Bovendien is regelmatig onderhoud voordeliger dan dure reparaties. U voorkomt dat u plotseling met grote uitgaven of renoveringkosten wordt geconfronteerd.

5. Moet ik overdrachtsbelasting betalen?

Wanneer u eigenaar wordt van onroerend goed zoals een bedrijfspand, woning of grondstuk bent u overdrachtsbelasting verschuldigd. Maar ook over opstalrecht, erfpachtrecht en lidmaatschapsrecht van coöperatieve appartementsvereniging is belasting verschuldigd. Een vastgoed adviseur en/of een belastingconsulent kunnen u hier meer over vertellen.

6. Wanneer betaal ik geen overdrachtsbelasting?

In bepaalde situaties doet u geen belastingaangifte en bent u geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Dit is onder andere het geval wanneer u eigenaar wordt van een onroerende zaak door een huwelijk of geregistreerd partnerschap en dit specifiek in de voorwaarden is vastgelegd. Ook wanneer u scheidt en eigenaar wordt van onroerend goed dat eerder gezamenlijk eigendom was. Om misverstanden en naheffingen te voorkomen is deskundig advies vaak wenselijk.

7. Zijn in Rotterdam subsidies beschikbaar voor het verduurzamen van woonruimtes?

Wanneer u energie wilt besparen door vastgoed te verduurzamen kunt u daarvoor soms subsidie krijgen. Zowel de landelijke als plaatselijke overheid heeft hiervoor energiesubsidiewijzer. Deze wijzers maken u attent op regelingen, subsidies en leningen die verhuurders kunnen aanvragen voor het verduurzamen van vastgoed.

8. Kan ik investeren in nieuwbouw vastgoed in Rotterdam?

Ja, al kunnen er voorwaarden gesteld worden aan kopers van nieuwbouw. Het is niet ongebruikelijk dat een gemeente kopers van nieuwbouw woningen verplicht om zelf in de woning te gaan wonen, zodat deze niet tegen torenhoge huurprijzen wordt verhuurd. Mogelijkheden en voorwaarden worden vermeld in de projectomschrijving.

9. Kan ik zelf de huurprijs bepalen?

Huurprijzen van woonruimtes worden bepaald door een puntentelling. Het aantal punten dat een woning heeft, bepaald de maximale huurprijs. Hierbij wordt gekeken naar de woonoppervlakte, het aantal kamers, aanwezigheid van badkamer, toilet, keuken en douche. De WOZ-waarde is ook van invloed. Dit puntensysteem geldt voor woonruimtes in de sociale sector. Woningen in de vrije sector hebben niet met het waarderingssysteem te maken.

10. Kan ik vastgoed in Rotterdam na aankoop doorverkopen?

Particuliere en zakelijke investeerders met een vastgoedportefeuille zien dit vrijwel altijd als investering op langere termijn. Het kan gebeuren dat u een pand weer vlot van de hand doet. Dit omdat u een interessant bod ontvangt, of omdat u uw bezit op een andere manier wilt uitbreiden. Een vastgoed adviseur kan u hierin bijstaan. Regelmatig is doorverkoop aan regels verbonden. Bij het niet naleven van de regels kan een boete opgelegd worden.

11. Welk rendement kan ik halen met verhuurvastgoed in Rotterdam?

Het rendementspercentage is vooraf niet te voorspellen. Zaken als duurzaamheid, onderhoud, voorzieningen en faciliteiten zijn hierop van invloed. Verhuurvastgoed dat in trek is, levert maandelijkse huurinkomsten op en met voldoende onderhoud en de juiste aanpassing stijgt de waarde van het pand.

12. Heb ik een vergunning nodig om vastgoed in Rotterdam te verhuren?

Kortgeleden heeft de gemeente Rotterdam de zogenaamde verhuurdersvergunning ingevoerd. Deze vergunning moet misstanden op de woningmarkt tegengaan en voorkomen. Zaken als overbewoning, woon- en adresfraude, woonoverlast en intimidatie moeten hiermee in de toekomst tot een minimum beperkt blijven. Verhuurders die zonder vergunning, en dus illegaal verhuren kunnen dwangsommen per overtreding opgelegd krijgen. In buitengewone gevallen kan een vergunning worden ingetrokken.