Bent u op zoek naar een vastgoed taxateur? U kunt een vastgoed taxateur nodig hebben bij het (ver)kopen van vastgoed. Als koper heeft u een taxatierapport nodig voor een eventuele hypotheek en als verkoper is het interessant om een pand op waarde te laten schatten, zodat u de vraagprijs daar op af kunt stemmen. Een taxatierapport omschrijft niet alleen de actuele, geschatte waarde van een pand. Ook de staat van onderhoud, de kadastrale gegevens en energiezuinigheid worden in het taxatierapport omschreven.

Vastgoed taxateur.

Vastgoed taxateur.

Belang vastgoed taxateur

Niet iedereen die bij een makelaarskantoor werkt is ook taxateur. Onafhankelijke taxateurs hebben daarvoor een opleiding gevolgd en zijn geregistreerd. Om aan de registratie te kunnen voldoen, worden regelmatig bijscholingscursussen en bijeenkomsten gevolgd. Als u een taxateur inschakelt zal de eerste stap in het taxatieproces de zogenaamde opname van de woning of het object zijn. Dit houdt in dat een taxateur zoveel mogelijk informatie over de woning verzamelt en noteert. Hierbij kunt u denken aan de oppervlakte van het perceel, de inhoud en oppervlakte van het pand en de bouwkundige staat van het pand. Een taxateur kijkt eveneens aandachtig naar zowel de binnen- als buitenkant van de woning. Het onderzoek is uitgebreid en beslaat een omschrijving van de indeling, de gebruikte (bouw)materialen, de mate en manier van afwerking. Zaken als isolatie en energiezuinigheid zijn van invloed op de taxatie, maar dat geldt ook voor minder voor de hand liggende zaken als verplichtingen en rechten, zoals een erfrecht of recht van overpad. Factoren die eveneens in de taxatie worden betrokken zijn de vergelijkbare panden of woningen die recentelijk in dezelfde wijk of omgeving zijn verkocht of verhuurd en welke prijzen daarvoor zijn betaald. Dit wordt meegenomen in de taxatie van uw pand of woning. Als de vastgoed taxateur de nodige informatie heeft verzameld, wordt het rapport opgemaakt. Het pand wordt in detail omschreven en het waardeoordeel wordt onderbouwt. Gevalideerde taxaties worden vervolgens beoordeelt door het NWWI, het Nederlands Woning Waarde Instituut.

Onafhankelijke taxateur voor vastgoed

Wanneer u een hypothecaire lening af wilt sluiten is een taxatierapport een verplichting. Het pand dient als onderpand voor de hypotheek die u afsluit. Betaald u meer een huis dan de taxatiewaarde? Banken en hypotheekverstrekkers lopen op dat moment een groter risico, waardoor een hypotheek kan worden geweigerd. Het is toegestaan om 100% van de marktwaarde van een pand te financieren. Geadviseerd wordt om eerst een bouwkundig onderzoek te laten doen en daar een rapport van op te laten stellen, voordat de taxateur wordt ingeschakeld. Hiermee voorkomt u onnodige kosten. U kunt van de voorgenomen koop afzien op basis van het bouwkundig rapport. Ook voor het afsluiten van een lening of hypotheek op een bedrijfspand of ander commercieel vastgoed is een taxatie verplicht. In Nederland zijn veel makelaars ook geregistreerd en gecertificeerd als taxateur. Echter wordt een gevalideerde taxatie niet door uw makelaar gedaan. Dit is met banken en financiële instellingen afgesproken. Een taxateur mag op geen enkele wijze voordeel hebben bij de uitkomst van een taxatierapport en is dus niet betrokken bij zowel de aan- als verkoop van het betreffende pand. De eisen die geldverstrekkers stellen aan taxateurs variëren. Het is gebruikelijk dat certificering van NWWI of TMI verplicht is. Een enkele keer stelt een geldverstrekker als voorwaarde een geldig taxatierapport, dat dit rapport is opgemaakt door een taxateur die afkomstig is uit de regio.

Nut van een taxatierapport

Het laten opmaken van een taxatierapport kan verschillende redenen hebben. De meest voorkomende momenten waarin een taxatierapport noodzakelijk is zijn:

  • Bij het aan- of verkopen van vastgoed.
  • Bij het afsluiten of verhogen van een hypotheek
  • \Bij het opgeven van bezittingen bij de belastingaangifte
  • Bij het maken van bezwaar tegen de berekende WOZ-waarde van een pand
  • Bij het verdelen van bezittingen tijdens of na een echtscheiding

Het is belangrijk dat het verschil tussen de aankoopprijs en de getaxeerde waarde zo klein mogelijk is. Wanneer het pand dat u op het zicht heeft lager wordt getaxeerd dan de aankoopprijs dan kan dat problemen opleveren. Het maximale hypotheekbedrag is deels gebaseerd op het inkomen, maar ook de taxatiewaarde telt mee. U kunt doorgaans niet meer lenen dan 100% van de getaxeerde waarde van het pand. Naast de aankoopprijs heeft u bovendien te maken met bijkomende kosten en overdrachtsbelasting. Zonder eigen geld kan het gebeuren dat u de hypotheek niet rond krijgt, waardoor de koop afketst.

Werkwijze taxatie residentieel vastgoed

De duur van een taxatie is afhankelijk van de omvang van het pand, de voorzieningen, faciliteiten en functies. Woningtaxaties duren ergens tussen de 45 en 90 minuten. Inspecties bestaan uit een aantal onderdelen:

  • Inspecteren en opmeten buitenkant. De taxateur meet het huis en bijgebouwen zoals schuren, dekken en veranda’s nauwkeurig op. Ook worden foto’s gemaakt van de verschillende kanten van het pand en bijgevoegde functies. Basisgegevens worden nagekeken en opgevraagd bij het kadaster.
  • Inspecteren en opmeten interieur. De indeling van de woning wordt geschetst en de verschillende ruimtes en kamers worden opgemeten. De afwerking wordt omschreven waarbij aandacht wordt besteed aan de gebruikte materialen. De taxateur maakt foto’s van alle ruimtes in het pand.
  • Vraaggesprek met de eigenaar. Na het opmeten en in beeld brengen van de binnen- en buitenzijde van het pand gaat de taxateur een gesprek aan met de huidige eigenaar. Daarbij wordt gesproken over eventuele reparaties en renovaties. Een taxateur kijkt naar de werkelijke leeftijd van een pand en betrekt dit met uitgevoerde werkzaamheden. Samen bepaalt dit de waarde van het pand. De taxateur vraagt naar herstellingen, reparaties of gebreken aan het dak en de constructie.

Afhankelijk van de te meten oppervlakte en de toegankelijkheid van de binnen- en buitenzijde van een pand duurt een typische taxatie maximaal 90 minuten. De ene taxateur is vlotter dan de ander. Is een taxateur voor uw gevoel ‘te snel’ klaar met de inspectie kan dat een reden tot bezorgdheid zijn. Zeker wanneer u verbeteringen aan het pand het aangebracht waar een taxateur niet naar vraagt, kan dat van invloed zijn op de uitkomst van de rapportage. Een standaard taxatierapport vermeld recente verbeteringen en verbouwingen.