Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wilt u meer weten over het belang van vastgoed rekenen? Optimaal inzicht in het rendement van uw vastgoedportefeuille? Om uw rendement op de juiste manier te kunnen onderbouwen is het noodzakelijk dat u enige kennis heeft van de begrippen en technieken die vastgoed rekenen inhoudt. Begrippen bij vastgoed rekenen zoals het Netto Aanvangs Rendement, Bruto Aanvangs Rendement en Discounted Cash Flow leren u om beslissingen en investeringen op de juiste manier te interpreteren en onderbouwen.

Vastgoed rekenen
Vastgoed rekenen

Cursus vastgoed rekenen

Particuliere beleggers die een vastgoedportefeuille willen opbouwen, onderhouden en uitbreiden, willen van tevoren weten welk rendement te verwachten is en op welke manieren vastgoed berekeningen gemaakt moeten worden. Natuurlijk kunt u informatie vragen aan een vastgoed expert, maar het is ook prima mogelijk om door middel van een cursus vastgoed rekenen meer te weten te komen over de manier waarop vastgoed berekeningen gemaakt worden. Het verkrijgen van cijfermatig inzicht en vastgoedrekentechnieken staan tijdens een cursus centraal. Het doel van een cursus is dat u inzicht krijgt in een aantal begrippen en rekenmethodes. Ook wordt uitgelegd hoe u de uitkomsten van een berekening op de juiste manier interpreteert en toepast in het rekenmodel dat u gebruikt. Als deelnemer van een cursus vastgoed rekenen neemt u deel aan een uitgebreid praktijk gedeelte, waarin u leert vastgoedmodellen te gebruiken en toe te passen. Hierdoor krijgt u inzicht in een vastgoedinvestering en wat er gebeurt met het rendement of de waarde bij veranderingen in bepaalde variabelen. De cursus is bedoeld om op praktische manier beslissingen en/of investeringen overzichtelijk te maken en de cijfers te onderbouwen. Na afloop van de cursus kunt u de vastgoed berekeningen toepassen op uw eigen vastgoedportefeuille.

Leerdoelen vastgoed rekenen

Het volgen van een cursus heeft een doel. U wilt uw kennis uitbreiden en meer te weten komen over de manier waarop u het meeste voordeel behaalt met een investering in vastgoed. Beschikbare cursussen hebben dan ook een aantal doelstellingen die ook leerdoelen genoemd worden:

 • Bepalen van de waarde en het rendement van onroerend goed;
 • Bespreken en volgen van actuele ontwikkelingen in de vastgoedsector;
 • Kennismaken met begrippen als Yield, Netto Aanvangs Rendement, Bruto Aanvangs Rendement en Discounted Cash Flow en de invloed welke deze hebben op de waarde van het vastgoed;
 • Inschatten van actuele ontwikkelingen in de vastgoedmarkt en de invloed die dat heeft op de waarde van het onroerend goed en beschikbare financieringsmogelijkheden;
 • Gebruik en toepassen van vastgoed rendementsmodellen;
 • Invloed van bijkomende aspecten zoals rente, indexering en huurfactor op het rendement;
 • Bespreken van diverse vormen van onroerend goed. Residentieel, commercieel, recreatief of verzorgingsvastgoed, kantoorpanden en industriële gebouwen.
 • Het berekenen van een kostprijs dekkende huur- of verkoopprijs:
 • Verschil tussen een pand in eigen gebruik vs. Investeringspand;
 • Bespreken van de manieren waarop de verhouding tussen vraag en aanbod zich ontwikkelt en welke korte en lange termijn effecten dit heeft;

Cursussen vastgoed rekenen worden verspreid over Nederland gegeven en kunnen zowel virtueel als op locatie gevolgd worden.

Vastgoed berekeningen interpreteren

Een van onderwerpen waar tijdens een cursus aandacht aan wordt besteed is de waarde berekening. Niet alleen worden de uitgangspunten die aan een waarde berekening ten grondslag liggen besproken, u krijgt ook inzicht in de belangen van partijen die bij een vastgoedinvestering betrokken zijn. Daarnaast wordt verwacht dat u zelfstandig aan de slag gaat met rendementsmodellen en voorbeeld berekeningen. Het is de bedoeling dat u zelf ervaart wat de impact is als de uitgangspunten wijzigen. Om het optimale uit de cursus te halen is het van belang dat u de beschikking heeft over een desktop, laptop of tablet met Microsoft Excel. Zo is het mogelijk om een rekenmodel te maken en daarmee te werken. Het is mogelijk om vastgoed rekenen als losstaande cursus te volgen. U kunt echter ook besluiten om een meer uitgebreide cursus / opleiding met betrekking tot vastgoedbeleggen te volgen. Een leergang bestaat uit verschillende vastgestelde modules en een aantal optionele extra’s. Daarnaast is het mogelijk om losse modules te volgen en/of een aantal modules te combineren. Beschikbare modules zijn:

 • Introductie in vastgoedbeleggen.
 • Vastgoed rekenen.
 • Vastgoed financieren.
 • Huurrecht residentieel vastgoed.
 • Fiscale en juridische aspecten bij vastgoedbeleggen.
 • Vastgoedwaardering.

Het aanbod extra optionele modules verschilt per cursusaanbieder, maar bestaat uit onder andere huurrecht commercieel vastgoed en/of winkelruimtes, huur- en servicekosten bedrijfsruimte en puntentelling woonruimte.

Kosten vastgoed rekenen cursus

De kosten van een vastgoed rekenen cursus verschillen en zijn afhankelijk van het aantal modules dat gevolgd wordt. U moet rekenen met bedragen die liggen tussen € 400 en € 2.850. Het is mogelijk om de cursus online te volgen of op locatie. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om studiekosten af te trekken van de belastingaangifte. Informatie daarover krijgt u van de Belastingdienst of een belastingconsulent. Wanneer de kosten niet aftrekbaar zijn, betaald u zelf de kosten voor de gevolgde cursus.

Geen cursus, toch vastgoed rekenen

Belegt u in vastgoed of wilt u een bestaande vastgoedbelegging laten doorberekenen, maar voelt u er niets voor om een cursus te volgen? U kunt ook gebruik maken van de kennis en dienstverlening van professionele vastgoed experts. Investment Corporation Holland bestaat uit een team van ervaren adviseurs met meer dan 45 jaar ervaring in de vastgoedsector. U kunt bij ons terecht met al uw vragen ten aanzien van vastgoedbeleggingen, vastgoedbeheer, sale- en leaseback, financieringen en kredietvormen. Wij nemen met u de mogelijkheden door en doen onderzoek naar het pand dat u eventueel op het oog heeft. Onderhandelen over voorwaarden of het voorbereiden van een huurovereenkomst kunt u eveneens aan ICH uitbesteden. Bent u een beginnend particulier belegger of heeft u een bestaande vastgoedportefeuille? Maak een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek. Zoekt u een vastgoedbeheerder? Wilt u weten met welke onderhoudskosten u te maken heeft bij een bepaald pand? Overweegt u uw vastgoedportefeuille van de hand te doen? Investment Corporation Holland biedt een totaal oplossing bij al uw vastgoed aan- en verkoop vragen. U kunt rekenen op ervaring, kennis en professionele begeleiding gedurende het hele traject. Een afspraak maakt u door telefonisch contact op te nemen. Stuurt u liever een e-mail of vult u het contactformulier in? U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.

Vastgoed rekenen – FAQ

1. Wat is vastgoed rekenen?

Rekenmodellen die vastgoed gerelateerd zijn, geven inzicht in de vastgoedinvestering. Zo kunt u berekenen of zien wat er met de waardering van het pand en/of het rendement gebeurt wanneer er variabele(n) wijzigen.

2. Wat is het belang van vastgoed rekenen?

Basiskennis van vastgoed rekenen stelt u in staat om op praktische manier uw vastgoed portefeuille inzichtelijk te maken. U kunt de investeringen die u doet goed onderbouwen.

3. Voor wie is vastgoed rekenen interessant?

Vastgoed rekenen is interessant voor iedereen die een degelijke berekening wil kunnen maken. Naast inzicht in de investering en het eventuele rendement maakt u kennis met bepaalde begrippen en rekenmethodes. Ook voor het opfrissen van rekenvaardigheid kan een vastgoedrekenen cursus interessant zijn.

4. Welke eisen worden gesteld om deel te nemen aan een vastgoed rekencursus?

Verschillende opleiders bieden vastgoed rekencursussen aan. De vooropleidingseisen verschillen. In veel gevallen heeft u een laptop nodig en een actuele versie van Microsoft Excel. Enige kennis van de vastgoedmarkt en/of investeren kan in uw voordeel zijn.

5. Wat zijn de kosten van een vastgoed rekencursus?

De kosten lopen uiteen. Opleiders werken met verschillende modules die wel of niet met elkaar gecombineerd worden. Bedragen tussen € 400 en € 2.850 zijn gangbaar. Een van de zaken die bepalend zijn voor de cursuskosten is de locatie waar de cursus kan worden gevolgd. Thuiscursussen zijn populair, terwijl u op locatie meer directe interactie heeft met een cursusleider of docent.

6. Kan ik de kosten declareren?

Studie- en opleidingskosten kunnen onder bepaalde voorwaarden afgetrokken worden van uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Een fiscaal adviseur en/of het opleidingsinstituut kunnen daar meer informatie over geven.

7. Uit welke modules bestaat een vastgoed rekencursus?

Het opleidingsaanbod verschilt per opleidingsinstituut. Vastgoed rekenmodules bestaan onder andere uit vastgoed rekenen, kennismaken met vastgoed beleggen, vastgoed financieren, vastgoedwaardering, fiscale en juridische aspecten bij investeren in vastgoed. Afhankelijk van de cursusaanbieder kunt u kiezen voor een complete cursus of de losse modules.

8. Is vastgoed rekenen verplicht voor particuliere beleggers?

Nee, er is niemand die tegen u zegt dat u een cursus moet volgen. Met wat achtergrondkennis over rekenmodellen en de interpretatie daarvan, kunt u wel voordeel hebben. U bent beter in staat om de gevolgen van een investering te berekenen. Wanneer u niet of onvoldoende kennis hebt van de berekeningen, kunt u overwegen een beroep te doen op een vastgoed expert die deze kennis wel heeft.

9. Kan ik voor een investering de nodige berekenen doen?

Ja, voordat u investeert in vastgoed is het nodig om rekenmodellen te bekijken. Wat kunt u verwachten als het pand langdurig leegstaat? Hoe vangt u onderhoudskosten op? Met welke terugkerende kosten heeft u te maken? Welke invloed hebben onverwachte kosten op het rendement? Een investering in vastgoed is niet altijd rendabel.

10. Kan iedereen zich aanmelden voor een cursus?

Ja, al zijn er opleiders die voorwaarden stellen aan de deelnemers van een vastgoed rekencursus. Ervaring en vooropleiding worden soms genoemd als voorwaarde. Overigens is het cursus aanbod breed en kunnen zowel beginnende als ervaren vastgoedbeleggers hun kennis uitbreiden en opfrissen.

11. Is vastgoed rekenen noodzakelijk?

Niet iedere belegger of investeerder heeft zin en/of tijd om deel te nemen aan een georganiseerde cursus. U kunt uw vastgoedportefeuille laten beheren door een vastgoed beheerder. Deze neemt met u de mogelijkheden door en beheert vastgoed op zowel administratief als technisch gebied. Met een expert bespreekt u de investering die u wilt doen en op welke manieren u het rendement wilt optimaliseren.

12. Kan ik met een formule het rendement op mijn vastgoed investering berekenen?

Het berekenen van het rendement is mogelijk, al geeft dat geen garantie. Het rendement dat u uiteindelijk met een investering behaalt is variabel en wordt beïnvloed door onder meer economische veranderingen.

13. Ik heb me aangemeld voor een cursus, maar wil toch niet deelnemen. Wat kan ik doen?

Als u zich heeft aangemeld voor een thuisstudie of cursus op locatie dan zijn daar kosten aan verbonden. Het verschilt per opleider hoe de kosten worden verrekend als u uw inschrijving annuleert en/of tijdens de cursus beslist om niet langer deel te nemen.

14. Kan ik in contact komen met andere cursisten?

Cursussen die op locatie gegeven worden, worden vaak in groepsverband gedaan. U maakt kennis met medecursisten. Dit is bij een thuisstudie niet altijd het geval. Al zijn er cursussen waarbij gebruik wordt gemaakt van online meetings om met elkaar de studiestof door te nemen. Hoe de cursus wordt gegeven staat vermeld in de omschrijving van de leerstof.