Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wilt u meer weten over vastgoed panden te koop? Bent u op zoek naar verhuurvastgoed? Online worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Naast het vinden van vastgoed panden die te koop staan, kunt u ook zelf een pand te koop zetten. Het (ver)kopen en/of (ver)huren van vastgoed kunt u zelfstandig doen, maar u kunt hiervoor ook gebruik maken van de zakelijke dienstverlening van een vastgoed expert.

Vastgoed panden te koop.
Vastgoed panden te koop.

Vastgoed panden te koop zetten

Wilt u een beleggingspand verkopen? Het is logisch dat u een snelle verkoop nastreeft. Vaak blijkt het lastig om een pand zelfstandig te verkopen. Het inschakelen van een vastgoed adviseur met een zakelijk netwerk, kan een verkoop op verschillende manieren bespoedigen:

 • Taxeren van het pand.
 • Maken van foto’s die geschikt zijn voor publicatie in brochures en online.
 • Tekenen van plattegronden en het verrichten van metingen.
 • Plaatsen van aankondigingsbord. Niet iedereen heeft de behoefte om een ‘te koop’ bord op een pand te laten plaatsen. Toch kan dit helpen met het aantrekken potentiële kopers.
 • Plaatsen van het pand op drukbezochte websites.
 • Regelen en begeleiden van bezichtigingen.
 • Onderhandelen met potentiële kopers.
 • Samenstellen van een koopovereenkomst.

Een adviseur begeleidt het volledige traject tot en met de uiteindelijke sleuteloverdracht.

Interessante vastgoed panden te koop

Naast het verkopen van een beleggingspand, kunt u ook overwegen vastgoed aan te kopen. De krapte op de woningmarkt, maakt dat het investeren in verhuurvastgoed buitengewoon rendabel is. Afhankelijk van de staat van onderhoud, de aanwezige voorzieningen en faciliteiten en de mate waarin een gebouw energiezuinig en/of duurzaam verbouwd is, trekt huurders aan en zorgt voor directe huurinkomsten. Waar let u op bij het aankopen van (verhuur)vastgoed of een beleggingspand?

 • De locatie en de omgeving. Hoe is de bereikbaarheid en welke voorzieningen zijn in de buurt beschikbaar?
 • Hoe zijn de (verhuur)prijzen van vergelijkbaar vastgoed in dezelfde buurt?
 • Hoe is de staat van onderhoud van het pand dat u op het oog heeft? Wat zijn de eventueel bijkomende verbouwkosten?
 • Welke energielabel heeft het pand? Welke energiebesparende investeringen zijn binnen nu en 5 à 10 jaar noodzakelijk?
 • Wat is het bestemmingsplan en welke veranderingen zijn er door de overheid in de buurt gepland?

Het aankopen van een beleggingspand kunt u zelf doen, maar u kunt zich ook bij laten staan door een expert van Investment Corporation Holland. Zowel particuliere beleggers als bedrijfsmatige investeerders hebben te maken met vastgelegde wetten en regels ten aanzien van onder meer de belasting. Wanneer u als particulier investeert in verhuurvastgoed bent u over de huurinkomsten bijvoorbeeld geen belasting verschuldigd, maar wordt het bezit wel aangeslagen namens de vermogensbelasting. Zakelijke investeerders hebben eveneens te maken met fiscale wet- en regelgeving bij het (ver)kopen en (ver)huren van vastgoed. Het kan raadzaam zijn om advies in te winnen over de fiscale en andere financiële gevolgen die het kopen van vastgoed voor u heeft.

Commerciële vastgoed panden te koop

De vastgoedsector is voortdurend in beweging. Afhankelijk van de economische ontwikkelingen en de plaatselijke omstandigheden is het aantal bedrijfsruimten en commerciële panden dat te koop staat gestaag gestegen. Met name kantoorpanden kunnen langere tijd leegstaan, zonder dat er gebruik van wordt gemaakt. De omslag van werken op kantoor naar het werken thuis of vanaf een andere locatie heeft ertoe geleid dat veel grote kantoorpanden leeg staan. Interesse van nieuwe huurders blijft uit en een pand raakt uiteindelijk in verval. Steeds vaker transformeren beleggers en investeerders bestaande bedrijfs- en kantoorpanden naar woonruimte. Nederland heeft een gebrek aan passende woonruimte en het geschikt maken voor bewoning van bestaande panden, biedt kansen. Interessant zijn de subsidie mogelijkheden die verschillende gemeenten beschikbaar stellen bij de transformatie van vastgoed. ICH is u van dienst bij het zoeken naar een geschikt beleggingspand waarbij transformatie wordt aangemoedigd. Onze experts vragen bij de gemeente naar de eventuele beschikbare subsidies en maken uitgebreide analyses over het rendement dat behaald kan worden. Subsidies worden onder andere gegeven voor het energiezuinig verbouwen van een pand en het verduurzamen van verwarmings- en koelingsinstallaties. Interessant om te weten is dat huurders gebaat zijn bij het huren van een duurzame woning of bedrijfsruimte. Met de juiste isolatie gaat het energiegebruik fors omlaag wat lagere maandlasten als bijkomend voordeel heeft.

Buitenlands vastgoed te koop

Investeren in vastgoed kan ook in het buitenland aantrekkelijk zijn. Afhankelijk van het soort vastgoed dat u zoekt, kunt u met de verhuur regelmatige inkomsten generen. Recreatief vastgoed, appartementen(complexen) en commercieel vastgoed kunt u op afstand kopen en laten beheren. Bij het aankopen van buitenlands vastgoed is begeleiding vaak wenselijk. Onze ervaren medewerkers beschikken over een uitgebreid (inter)nationaal netwerk van zakelijke relatie. Dit stelt ons in staat om uitgebreid onderzoek te doen naar de plaatselijke wet- en regelgeving, de eventuele schuldenlast die op een pand ligt en de toekomstverwachtingen. Samen met u kan een pand bezichtigd worden en wordt gekeken naar de waardebepaling van het vastgoed. Ziet u mogelijkheden en heeft u na een bezichtiging een goed gevoel? ICH kan namens u een bod uitbrengen en onderhandelen met de verkopende partij. Ook het latere beheer van het pand kunnen we voor u doen.

Informatie vastgoed panden te koop

Zoekt u een interessante beleggingsmogelijkheid? Wilt u een pand verkopen en herinvesteren? De wet- en regelgeving is vaak complex en het (ver)kopen of (ver)huren van vastgoed is veelomvattend. Advies van ervaren experts kan van invloed zijn op de keuzes die u maakt of de stappen die u zet. Door samen te werken met ICH kunt u bepaalde zaken uitbesteden, zonder dat u zich druk hoeft te maken over het mislopen van een ‘gunstige deal’. U kunt rekenen op ervaring, kennis en deskundigheid. Ook voor het zoeken van een investeerder of het creëren van liquiditeit door middel van sale- en leaseback kunt u bij onze medewerkers terecht. Tijdens een vrijblijvend gesprek wordt gevraagd de verwachtingen en wensen die u heeft te omschrijven en wat u daarbij verwacht van een samenwerking. Zowel voor begeleiding bij het beleggen in verhuurvastgoed, als voor het presenteren van uw vastgoedportefeuille kunt u een beroep op onze dienstverlening doen. Stuur ons een e-mail of maak een telefonische afspraak.

Vastgoed panden te koop – FAQ

1. Ik bied de vraagprijs, moet de verkoper dan verkopen?

Nee, in een gerechtelijke uitspraak is bepaald dat de vraagprijs slechts het uitnodiging is om een bod te doen. Een verkoper is niet verplicht het pand aan degene te verkopen die als eerste de vraagprijs biedt. De verkoopmakelaar kan met een tegenbod komen. Het staat een verkoper vrij om de vraagprijs te verhogen, ook als er onderhandelingen gevoerd worden.

2. Wanneer komt de koop tot stand?

Een koop komt pas tot stand nadat de verkoper en koper een koopcontract hebben ondertekend.

3. Wanneer is er sprake van onder bod zijn?

Wanneer de verkoopmakelaar aangeeft dat een pand onder bod is, betekent dat er een potentiële koper is die veel interesse heeft. In dat geval kan de makelaar zeggen dat andere gegadigden ‘on hold’ staan. Bezichtigingen kunnen gewoon doorgaan, tenzij de verkoper andere afspraken met de verkoopmakelaar heeft gemaakt.

4. Wat houdt een optie in?

In juridische zin geeft een optie een partij de mogelijkheid om middels een verklaring een koopovereenkomst te sluiten met een geïnteresseerde koper. U bent het eens over de voorwaarden, maar de koper krijgt bedenktijd. In de tussenliggende tijd wordt er niet onderhandelt met andere geïnteresseerde partijen. Het is aan de verkoper en verkoopmakelaar om tijdens de onderhandelingsfase toezeggingen te doen.

5. Wat houdt kosten koper in?

Kosten koper zijn de kosten die verband houden met de overdracht van het pand dat u koopt. Gemiddeld 6% van de koopprijs zijn kosten koper. Hieronder vallen onder andere de overdrachtsbelasting, notaris- en kadasterkosten voor de opmaak van de akte en de inschrijving daarvan. Makelaarskosten vallen niet onder deze kosten. Wanneer u als koper een aankoopmakelaar inschakelt, dan kunnen daarvoor kosten in rekening gebracht worden. Vaak betreft het een bepaald percentage, sommige makelaars werken met vaste tarieven.

6. Wie kiest de notaris?

Als u de kopende partij bent bepaald u welke notaris de koopovereenkomst en eventuele hypotheekovereenkomst opstelt. Notariskosten vallen deels onder de kosten koper. Het kan voordelig zijn om de kosten van enkele notarissen met elkaar te vergelijken.

7. Ik onderhandel over een pand en nu hoor ik dat het pand door andere bezichtigd wordt. Mag dat?

Ja. Het feit dat u met een verkoper in onderhandeling bent wil niet zeggen dat u het pand uiteindelijk ook koopt. Het staat de verkoopmakelaar vrij om te kijken of er meer belangstelling is. Daar staat tegenover dat er maar met 1 partij tegelijk mag onderhandelen. Als deze onderhandelingen op niets uitlopen mag er onderhandelt worden met een andere partij.

8. Hoe wordt een vraagprijs tot stand gebracht?

Voordat een pand in de verkoop komt, zal de waarde geschat worden. Een verkoper heeft nagedacht over de prijs die het pand op zou moeten leveren. De waarde wordt bepaald door de staat van onderhoud, de bouwkundige staat, het woonoppervlak, de locatie en het afwerkingsniveau. Vaak wordt gekeken naar vergelijkbare panden in dezelfde omgeving en de prijzen die daar voor gevraagd en betaald worden.

9. Mag de vraagprijs gewijzigd worden?

De verkoper bepaalt tegen welke voorwaarden en prijs een pand verkocht wordt. Tijdens het verkoopproces is het niet altijd handig om de prijs te veranderen, al hangt dit volledig van de omstandigheden af. Verboden is het echter niet.

10. Hoelang is de bedenktijd?

De wettelijke bedenktijd bedraagt minimaal 3 dagen. Deze termijn gaat in op het moment dat de koper de door beiden partijen ondertekende akte krijgt overhandigd. Op de laatste dag van de bedenktijd eindigt deze om middernacht. De bedenktijd is bedoeld om eventuele deskundigen te raadplegen.

11. Mag ik zelf een pand laten taxeren?

Ja, als koper bent u degene die een taxateur aanwijst. De taxateur die u aanstelt moet onafhankelijk zijn en mag niet de betrokken ver- of aankoopmakelaar zijn. Kies voor een erkende taxateur dan weet u zeker dat u kunt vertrouwen op de waardebepaling.

12. Wat moet ik betalen voor een taxatierapport?

De kosten voor een taxatie verschillen, bedragen liggen tussen € 300 en € 1.000. Het is mogelijk om de kosten met elkaar te vergelijken. Diverse zaken zijn van invloed op de prijs, hierbij kunt u denken aan de locatie, de grootte van het pand, perceeloppervlakte etc.

13. Heb ik altijd een taxatierapport nodig bij het kopen van een pand?

Bestaande panden die verkocht worden en waar u een hypotheek voor afsluit, hebben een taxatierapport nodig. Koopt u een pand van een projectontwikkelaar en bent u direct na de oplevering eigenaar? Dan is een taxatierapport niet nodig. Laat u zelf een pand bouwen op een aangekocht perceel? Dan is taxatie wel weer nodig.