Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bent u op zoek naar vastgoed ontwikkelingen? Wie overweegt om in vastgoed te investeren, doet er verstandig aan om te kijken welke trends de vastgoed ontwikkelingen in de nabije toekomst mede bepalen. De afgelopen jaren werd in de vastgoedsector record na record verbroken. Beleggers uit binnen- en buitenland hebben de komende jaren miljarden beschikbaar om in vastgoed te investeren. Een aantal ontwikkelingen in de vastgoedsector zijn blijvend van invloed op zowel de waarde, het rendement en de aantrekkelijkheid van de investering die u doet.

Vastgoed ontwikkelingen
Vastgoed ontwikkelingen

Vastgoed sectoren en trends

Investeren in vastgoed is veelzijdig. U kunt een uitgekiende vastgoedportefeuille samen stellen en uw investeringen optimaal laten renderen. Ontwikkelingen en trends volgen zich razendsnel op. De professionals van Investment Corporation Holland volgen de trends nauwlettend en denken met u mee over geschikte vastgoedoplossingen die passen bij de sector die u aanspreekt.

 • Hotel- en recreatief vastgoed.
 • \Kantoorpanden en bedrijfsverzamelgebouwen.
 • Winkelpanden en winkelcentra.
 • Logistiek en industrieel vastgoed.
 • Woningmarkt.
 • Zorgvastgoed.

Vastgoed ontwikkelingen op de woningmarkt

Huurwoningen behoren tot de grootste beleggingscategorie in Nederlands vastgoed. Met een aandeel van 35% tot 40% is de woningmarkt interessant voor zowel particuliere als institutionele belegger. De ontwikkelingen op de snel veranderende woningmarkt zijn zowel van invloed op het rendement als de waarde van uw investering.

 • Torenhoog en toenemend woningtekort. De krapte op de woningmarkt blijft naar verwachting de komende jaren toenemen. Zowel de groei van de bevolking als de minimale woningbouwproductie zijn van invloed op het oplopende woningtekort.
 • Bouwsector houdt toenemende vraag niet bij. Het logge systeem van vergunningverlening door gemeenten, een tekort aan beschikbare locaties en gestegen bouwkosten zorgen ervoor dat de bouwsector het tekort niet snel genoeg kan oplossen. Om het tekort op te lossen moeten er jaarlijks ruim 20.000 tot 50.000 woningen gebouwd worden.
 • Krapte is het hoogst in de grote steden. Regionale verschillen zijn groot en maken duidelijk dat met name het tekort in de grootstedelijke kernen het grootste is.
 • Starters en ouderen. Het woningtekort is voor starters en ouderen het grootst. Wanneer er niet meer bijgebouwd wordt, is het voor beide groepen moeilijk een zelfstandige woning te vinden.
 • Vraag naar huurwoningen is groter dan het aanbod. Naar verwachting blijft de vraag naar geschikte huurwoningen aanmerkelijk groter dan de vraag. In alle segmenten is de vraag groter dan het aanbod.
 • Standpunt overheid. De overheid onderneemt weinig om de krapte op de woningmarkt te veranderen. Gemeentelijk en regionaal wordt er eveneens weinig verandert of ondernomen.
 • Woningcorporaties. Zowel verduurzaming van bestaande woningen als duurzame nieuwbouw leggen druk op de woningcorporaties, maar heeft vooralsnog niet geleid tot de bouw van voldoende woningen.
 • Langzame bouwproductie. Een van de knelpunten bij de bouwproductie zijn trage vergunningsprocedures door gemeenten. Met de toegenomen beschikbaarheid van kapitaal van beleggers is het onmisbaar om de procedures te versnellen, zodat er sneller gehandeld kan worden.

Vastgoed ontwikkelingen op de woningmarkt zijn nu en in de nabije toekomst een van de veiligste sectoren om in te beleggen.

Vastgoed ontwikkelingen hotel- en recreatief vastgoed

Het aantal hotelovernachtingen neemt nog altijd toe. Zowel toeristen als zakenreizigers weten Nederlandse hotels te vinden. De aandacht van buitenlandse beleggers in Nederlands recreatief vastgoed kent al jaren een stijgende lijn. Overweegt u te investeren in hotel- en/of recreatief vastgoed? Onze ervaren vastgoed medewerkers begeleiden u en geven inzicht in de nieuwste ontwikkelingen en trends in de hotel sector. We onderzoeken de cijfers en gangbaarheid van het object waar u in wilt investeren. In overleg met u worden gesprekken gevoerd met de betrokken partijen zoals de huidige eigenaar, de projectontwikkelaar, de lokale gemeente en eventueel anders investeerders. Investeert u in een enkele hotelkamer of een volledig hotel? De stappen worden zorgvuldig besproken en dit vertaalt zich zowel in aantrekkelijke voorwaarden en een goed rendement. ICH gaat, in overleg, op zoek naar de meest gunstige financieringsvoorwaarden. Daarbij wordt veel waarde gehecht aan een onafhankelijk taxatierapport en het analyseren van de toekomstverwachtingen.

Vastgoed ontwikkelingen logistiek en industrieel

Op logistiek vlak heeft Nederland een belangrijke positie in Europa. Ontwikkelingen in de sector zijn competitief en volgen zich snel op. ICH heeft meer dan 45 jaar ervaring op zowel de lokale als internationale vastgoedmarkt. Investeringen in logistiek en industrieel vastgoed worden gedaan door zowel ondernemers als particuliere en institutionele beleggers. Het ontwikkelen of uitbreiden van zowel een opslagruimte als distributiecentrum is een complex spel van meerdere factoren. Afhankelijk van het feit of u huurt of eigenaar bent is het belangrijk om professioneel advies te krijgen voor uw financieringsbehoefte. Onze medewerkers beschikken over een groot netwerk met directe toegang tot de (inter)nationale kapitaalmarkt. U kunt niet alleen rekenen op de beste financieringscondities maar ook op een doelgerichte aanpak en betrokkenheid.

Retail vastgoed ontwikkelingen

De ontwikkelingen op het gebied van winkelpanden en winkelcentra laten zich jaar na jaar zien. De afgelopen jaren is er een negatieve trend zichtbaar in zowel de winkelstraten als winkelcentra. Traditionele ‘stenen’ winkels maken steeds meer plaats voor webwinkels. Het veranderde koopgedrag bij consumenten leidt er helaas toe dat de plaatselijke middenstand afneemt en er relatief veel leegstand is. Aantrekkelijke huurvoorwaarden of kortere huurcontracten kunnen voor winkeliers interessant zijn. Een investering in retail vastgoed kan een aardig rendement opleveren. Laat uzelf informeren door de medewerkers van Investment Corporation Holland. Binnen ons netwerk kunnen wij u interessante investeringsmogelijkheden in retail vastgoed laten zien.

Investeren in zorgvastgoed

Als gevolg van Covid-19 zijn het afgelopen jaar verschillende transacties uitgesteld. Het beleggingsvolume in zorgvastgoed is gedaald. Dat neemt niet weg dat er grote vraag is naar zorgvastgoed. Het internationale en Nederlandse zorglandschap is voortdurend aan ontwikkelingen en uitbreiding onderhavig. ICH heeft brede kennis van zorgvastgoed. Onze medewerkers brengen op optimale manier zorginstellingen en investeerders samen. U heeft hierdoor optimaal grip op uw investering. Voordat er tot koppeling wordt overgegaan, wordt eerst een uitgebreide analyse van uw vraagstuk gemaakt. Er wordt eventueel geschakeld met collega’s in de regio, zodat in beeld wordt gebracht aan welke wet- en regelgeving een vastgoedtransactie moet worden voldaan. Alles gebeurt in samenwerking en na overleg met u. Op deze manier blijft het proces transparant. Sale en leaseback is een veelvuldig toegepaste, alternatieve financieringsmethode wat voor zorgvastgoed aantrekkelijk kan zijn.

Ontwikkelingen kantoorbeleggingen

De aantrekkingskracht van een kantoorpand is van directe invloed op het rendement. Inspelen op actuele trends mag daarbij niet ontbreken. Eindgebruikers van kantoorpanden zien duurzaamheid en gebruikersgemak als basisvereisten. Met de kennis van zowel kantoorbeleggingen als de wensen van eindgebruikers denkt ICH met u mee over de investering in kantoorruimtes. We sparren met u over zowel de vormgeving van uw verhuurmarketing en helpen daar waar nodig met het verbeteren of optimaliseren van het gebruikersgemak van uw gebouw. Wilt u advies over het investeren in nieuwe kantoorruimte of bent u op zoek naar herfinanciering van uw kantoorpand? Ons team van vastgoed en financiering specialisten adviseert u over de mogelijkheden. U kunt rekenen op de beste financieringsvoorwaarden en de meest courante kantoorbeleggingen. Niet alleen is het advies efficiënt, u bespaard daarnaast veel tijd die u kunt gebruiken om uw investering te laten renderen. ICH is u van dienst bij het opbouwen, veranderen en/of uitbreiden van uw vastgoedportefeuille.

Digitale en online vastgoed ontwikkelingen

Het zal niet of nauwelijks verrassend zijn dat in de toekomt de vastgoedsector zich online ook verder ontwikkeld en uitbreid. De digitale, online snelweg is niet te stoppen en ontwikkelingen volgen zich, ook vandaag de dag, in een snel tempo op. Digitalisering neemt in de nabije toekomst alleen maar verder toe. Dit is niet alleen op de vastgoedsector van toepassing. Ook de instelling van investeerders, beleggers en vastgoed gebruikers wijzigt. Een toenemend aantal producten, zo ook beleggingsmogelijkheden, zijn niet meer dan een ‘muisklik weg’. De 24-uurs economie maakt dat er een bepaald verwachtingspatroon ontstaat, waarin ook alles in de fysieke werkelijkheid ook 24-uur per dag beschikbaar is. Dit wordt teruggezien in onder meer de logistieke sector, waarin opslagplaatsen en distributieruimtes de klok rond toegankelijk zijn voor huurders en gebruikers.

Duurzaamheid is en blijft de standaard

Duurzaamheid is zowel voor particuliere beleggers als ondernemers relevant. Het maakt onderdeel uit van maatschappelijk verantwoord beleggen en ondernemen. Deze duurzaamheid vindt u terug in een energielabel dat een aantal jaren geleden door de overheid werd ingevoerd. Ook de manier waarop een (beleggings)pand is geïsoleerd is voor een optimaal rendement van belang. Beleggingspanden die voldoen aan de trend van energiebesparing, al dan niet in combinatie met energieopwekking, zijn interessant. Nieuwbouwprojecten zijn tegenwoordig duurzaam en gericht op minimale CO2-uitstoot. Door bestaand vastgoed aan maatregelen als vloer-, dak-, gevel-, en spouwmuurisolatie te onderwerpen, draagt u bij aan een meer duurzaam bestaan. Hetzelfde geldt voor het plaatsen van dubbel glas of het investeren in een modern verwarmingssysteem. Beiden kunnen uw investering laten renderen. De vastgoed adviseurs van ICH denken met u mee op zowel het gebied van duurzaamheid als energiebesparing. Onze medewerkers zijn up to date met de laatste technologische ontwikkelingen op de vastgoedmarkt. Het volgen van trends en tendensen is van belang voor het succesvol adviseren en begeleiden van u als belegger of investeerder in vastgoed.

Transformatie bestaand vastgoed

Investeringen in bestaand vastgoed zijn voor beleggers om uiteenlopende redenen interessant. Om uw investering optimaal te laten renderen is het niet noodzakelijk om te investeren in verhuurd vastgoed. Leegstaande kantoor- en/of bedrijfspanden bieden ongekende mogelijkheden. Met een toenemende krapte op de woningmarkt, kan het interessant zijn om bestaand en leegstaand vastgoed te transformeren naar appartementen. Kies daarbij voor duurzaamheid, wat de aantrekkelijkheid van het pand ten goede komt. Het ombouwen van bestaande objecten naar woningen verzekert u van regelmatige huurbetalingen. Speel in op de behoeften en woonwensen van de doelgroep die u voor ogen heeft. De beschikbaarheid van voorzieningen en faciliteiten is van belang voor het succesvol verhuren van woonruimte. Investment Corporation Holland kan u bij het transformeren van vastgoed van dienst zijn. In overleg met u, worden de bestaande bestemmingsplannen opgevraagd, en worden verbouwtekeningen en vergunningen gemaakt en aangevraagd. Wanneer het object als commercieel vastgoed wordt omschreven, kan een verzoek tot wijziging ingediend worden. We nemen u het administratieve gedeelte en de onderhandelingen met verschillende partijen uit handen. Na een succesvolle transformatie is het mogelijk om het vastgoed door ICH te laten beheren. U hoeft zich niet druk te maken over verhuurcontracten, het controleren van de huurbetalingen, het communiceren met huurders en/of het regelen en plannen van onderhoud.

Verantwoord investeren in vastgoed

Zowel beginnende beleggers als investeerders die hun bestaande vastgoedportefeuille willen uitbreiden of herfinancieren zijn gebaat bij professionele begeleiding. U belegt of heeft de intentie om te investeren in vastgoed, en verwacht daar een bepaald rendement voor terug. Resultaten uit het verleden geven, ook bij vastgoed investeringen, geen zekerheid voor de toekomst. Vastgoed wordt doorgaans gezien als een zekere, waardevaste investering. Succesvol investeren begint met het grondig en uitgebreid onderzoeken van de verschillende omgevingsfactoren. Hoe is een pand bereikbaar? Wat zijn de toekomstplannen voor de wijk of regio waar het pand zich bevindt? Hoe zijn de huurprijzen van vergelijkbare panden? Welke faciliteiten of voorzieningen zijn onmisbaar in de nabije toekomst? Welke resultaten zijn in het verleden behaalt? Investeren in vastgoed is complex en bevat meer dan alleen een goed onderhouden pand op een aantrekkelijke locatie. Het maken van een risico analyse verschaft inzicht in de kansen en haalbaarheid van uw investering.

Professionele begeleiding

Maak een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek bij Investment Corporation Holland. Onze ervaren medewerkers zijn op de hoogte van de nieuwste trends en ontwikkelingen op de vastgoed markt. Zowel voor binnen- als buitenlandse investeringen bent u bij ons aan het juiste adres. ICH beschikt over een uitgebreid netwerk van makelaars, leasemaatschappijen, kredietinstellingen, vastgoed- en projectontwikkelaars. Op basis van uw ideeën en verwachtingen gaan we op zoek naar een geschikte investeringsmogelijkheid. U kunt daarbij rekenen op expertise en discretie. Wordt een pand of object gevonden dat aan uw eisen voldoet? In overleg onderhandelen we samen of namens u over de meest gunstige voorwaarden. Daarbij laten we een onafhankelijke taxateur een waardebepaling maken, zodat berekeningen gemaakt kunnen worden voor de toekomst. ICH biedt u kennis, ervaring en kunde waarbij u kunt rekenen op persoonlijke begeleiding zowel voor, tijdens als na het investeren. Eventueel vastgoedbeheer kunt u met vertrouwen aan ons uitbesteden. Maak vandaag nog een afspraak. ICH is zowel telefonisch als via e-mail bereikbaar.