Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bent u op zoek naar informatie over vastgoed ontwikkeling Den Haag? De gemeente Den Haag werkt samen met bedrijven en inwoners aan een duurzame en leefbare woon- en werkomgeving. Den Haag is voortdurend in beweging. Niet alleen zijn verschillende buurten en wijken de afgelopen jaren aangepakt en verbeterd, juist met nieuwbouw en de transformatie van bestaande gebouwen is er een grote stap gezet in het verbeteren van de leefbaarheid. De komende jaren moeten zowel gebieds- als stedelijke ontwikkeling ervoor zorgen dat er duizenden woningen bijgebouwd worden en openbare ruimtes worden verbeterd. Vastgoed ontwikkeling in Den Haag biedt interessante mogelijkheden voor beleggers en investeerders. U bent ons ook aan het juiste adres indien u een investeerder wilt zoeken.

Vastgoed ontwikkeling Den Haag
Vastgoed ontwikkeling Den Haag

Omvangrijke vastgoed ontwikkeling in Den Haag

Den Haag heeft als Hofstad een grote aantrekkingskracht op zowel inwoners, expats, (inter)nationale bedrijven, toeristen en zakenmensen. De ontwikkelingen op het vlak van stedelijke en gebiedsontwikkeling volgen zich in snel tempo op. Wijken die in verval zijn geraakt, wijken die een slechte naam en reputatie hebben, maar ook bedrijventerreinen worden verbeterd. Nieuwbouw, verbetering van voorzieningen en faciliteiten, transformatie van kantoorpanden naar appartementen of woningen en de bereikbaarheid worden stapsgewijs aangepakt. Verbetering van de leefbaarheid maakt het wonen en werken in een stad als Den Haag aantrekkelijk voor zowel gezinnen met kinderen als expats en ondernemers. In de komende jaren heeft de Haagse gemeenteraad diverse projecten die gerealiseerd zullen worden.

Vastgoed ontwikkeling Den Haag Centraal en Hollands Spoor

Rondom de stations Den Haag Centraal en Hollands Spoor zijn al jaren ontwikkelingen en verbeteringen aan de gang. Niet alleen wordt de bereikbaarheid verbeterd, maar er wordt ook gekeken naar de groen voorzieningen, de leefbaarheid én de veiligheid in de omliggende wijken en straten. De stationsgebieden krijgen een nieuwe, moderne uitstraling waarbij de focus op wonen en werken ligt. Bestaande en leegstaande kantoorpanden worden getransformeerd naar woontorens en appartementencomplexen. Tegelijkertijd wordt het verkeer voor voetgangers en fietsers veiliger gemaakt, door de aanleg van onder andere een overkapping over de A12 bij de Malietoren. Ook de omgeving rondom Station Hollands Spoor wordt aantrekkelijker gemaakt. Met de ontwikkeling van een nieuw stationsplein ontstaat een overzichtelijk geheel, compleet met horeca voorzieningen en winkels. Leegstaande (kantoor)panden krijgen een nieuwe bestemming. Zo krijgt het voormalige Grote Belastingkantoor direct tegenover het station na 7 jaar leegstand eveneens een nieuwe bestemming. Naast 199 hotelkamers worden in het gebouw 66 huurappartementen ontwikkeld. Bovendien is er op de begane grond rekening gehouden met de komst van ondernemers zoals een supermarkt en horeca. Participeren of investeren in deze vormen van vastgoed ontwikkeling is interessant voor kleine, startende beleggers en ervaren investeerders.

Gebieds- en vastgoed ontwikkeling Binckhorst

Het voormalig en deels in verval geraakte industrie annex bedrijfsterrein de Binckhorst verandert in een creatieve en moderne stadswijk waar ondernemen, werken en wonen prima samengaan. Het is een gebied waar zowel traditionele Haagse ondernemers als creatieve bedrijven en kunstenaars een geschikte locatie vinden. Waar tot een paar jaar geleden de Binckhorst het ‘lelijke eendje’ was, heeft het gebied een moderne uitstraling, waarbij het industriële karakter niet verloren is gegaan. De wijk is zowel voor ondernemers als inwoners aantrekkelijk, en heeft een gunstige ligging. Zowel het stadscentrum, de snelweg en het centraal station zijn snel bereikbaar. De wijk wordt in nauw overleg met ontwikkelaars, ondernemers en bewoners herontwikkeld. Investeren kan onder andere door deel te nemen in vastgoedfondsen, maar ook beleggen of investeren in individuele panden leveren een aantrekkelijk rendement op.

Comfortabel wonen en werken in het Spuikwartier

Het Spuikwartier in het centrum van Den Haag is een gebied met van oudsher veel overheids-, en regeringsgebouwen. Bruisend middelpunt van het vernieuwde Spuikwartier moet het Amare cultureel centrum worden. Het Spuiplein wordt opnieuw ingedeeld en honderden nieuwe woningen en appartementen worden de komende jaren ontwikkeld en gebouwd. Net zoals in andere grote steden gaat Den Haag gebukt onder de krapte op de woningmarkt. De stad, die een grote expat gemeenschap kent, heeft een tekort aan betaalbare en sociale huurwoningen. Het luxe segment is in trek bij personeel van multinationals en hoog geplaatste ambtenaren. Beleggen of investeren in woonprojecten is in alle segmenten interessant. De stad kent een grotere vraag dan aanbod naar geschikte woonruimte. In het Spuikwartier zijn de komende jaren 3 nieuwe torenflats gepland met daarin honderden appartementen en ruimtes voor bedrijven. De wijk wordt hiermee een opvallende plek in de Haagse binnenstad. Kenmerkend zijn veel groen, wandel- en fietsroutes en zitplekken. De ontwikkeling van het hele gebied verloopt stapsgewijs, waarbij ook de verbetering van de bereikbaarheid wordt meegenomen.

Binnen- en buitenlandse investeerders

Den Haag heeft een internationaal karakter. De lokale economie wordt gestimuleerd door de groei van verschillende internationale organisaties. Naar verwachting worden in de nabije toekomst 4.000 banen gecreëerd. Deze ontwikkelingen zijn interessant voor grote investeerders en beleggers in vastgoed. Niet alleen wordt er meer woonruimte gecreëerd ook de groen voorziening en veiligheidsmaatregelen in de omgeving van het Vredespaleis, Europol en de Frederikkazerne biedt ontwikkelingskansen. De gemeenteraad heeft aangegeven dat in de toekomst geïnvesteerd worden in de verbetering van openbaar vervoer. Het internationale karakter zorgt voor interesse van buitenlandse investeerders op de Haagse vastgoedmarkt. Met name in en rond het congresgebouw World Forum waar hotels ontwikkeld zijn, zijn buitenlandse investeerders actief.

Transformatie bestaande gebouwen

Langdurige leegstand is ook in Den Haag een bekend verschijnsel. De afgelopen jaren zijn nieuwe kantoor- en bedrijfspanden gebouwd die voldoen aan de hedendaagse vraag naar moderne voorzieningen en faciliteiten. Bestaande ondernemingen zijn verhuisd naar eigentijdse kantoor- en bedrijfsruimtes. Oudere gebouwen staan hierdoor vaak jarenlang leeg en worden niet langer onderhouden. Verpaupering en criminaliteit zijn een bekend fenomeen. Met het oog op de veiligheid en het creëren van woonruimte worden bestaande bestemmingsplannen aangepast en kunnen in dit soort gebouwen honderden nieuwe appartementen worden gerealiseerd. Project- en vastgoedontwikkelaars werken in samenspraak met de gemeenteraad aan de realisatie van zowel sociale als duurdere huurwoningen. Het transformeren gebeurt op duurzame wijze, waarbij veel aandacht gaat naar het klimaat.

Beleggen in vastgoed Den Haag

Met name investeringen in de woonmarkt kennen een uitstekend resultaat. De verwachting is dat de krapte op de woningmarkt ook de komende jaren aanhoudt. Woningbouw is noodzakelijk om aan de vraag naar betaalbare en passende woonruimte te voldoen. Investeringsmogelijkheden zijn divers. U kunt voor de veiligheid van een vastgoedfonds kiezen, maar ook het aankopen van objecten en panden kan uw vastgoedportefeuille op interessante manier aanvullen. Vastgoed- en projectontwikkelaars organiseren informatie avonden en geven informatie brochures uit over de ontwikkelingen die gepland zijn. Als u interesse heeft in zo’n project, kunt u zich laten informeren over de planning en de bedragen waarvoor u in kunt stappen. Wanneer u naar de vastgoed ontwikkelingen in Den Haag kijkt, kan het ook aantrekkelijk zijn om in recreatief en verblijfsvastgoed, zoals hotels, te investeren. Het internationale karakter van de stad wordt de komende jaren bevestigd met diverse internationale evenementen, congressen en bijeenkomsten. Ook multinationals weten de weg naar de Haagse Hofstad beter te vinden. Investeren in vastgoed is veilig en kent minder risico’s dan het beleggen op de aandelenbeurs.

Ontwikkelingen op de woningmarkt en in bedrijfsmatig onroerend goed

Den Haag is een bruisende stad. Het leven gaat hier 24 uur per dag, 7 dagen per week door. Dat geldt zowel voor ondernemers, inwoners en bezoekers aan de stad. De ontwikkelingen in de vastgoed sector spelen in op de vraag die er bestaat vanuit de woningmarkt en bedrijfsmatig onroerend goed. Zo worden niet alleen leegstaande panden steeds vaker omgebouwd tot wooncomplexen, maar wordt er ook flink geïnvesteerd in de Scheveningse Haven, de Scheveningse Kust en Kijkduin. Commercieel vastgoed wordt ontwikkeld en het uiterlijk van de gebieden wordt verbeterd. Zoekt u een investering die zichzelf terug verdiend en waarbij u het vooruitzicht hebt op een aantrekkelijk rendement? Vraag de vastgoed specialisten van Investment Corporation Holland om advies bij het investeren in particulier of commercieel vastgoed in Den Haag. Binnen de onderneming is meer dan 45 jaar ervaring in de vastgoed sector aanwezig. We kunnen u bijstaan met het zoeken en vinden van nieuwbouw projecten of bestaand vastgoed dat bij u past en dat aan uw verwachting voldoet.

Advies op maat

Investment Corporation Holland geeft u advies op maat. We nemen u verschillende taken uithanden. Zo vragen onze medewerkers bestemmingsplannen en geplande ontwikkelingsstrategieën op bij de gemeente en wordt gecontroleerd of het pand dat u op het oog heeft getransformeerd kan worden. Vooraf worden de risico’s in kaart gebracht en wordt gekeken welke sterktes en kansen een project of individueel pand heeft. Kosten worden doorberekend, waarbij toekomstige huuropbrengsten worden berekend. Zeker wanneer u het plan heeft om een bestaand pand te transformeren zijn daar aanzienlijke kosten mee gemoeid, die u op termijn terug wilt verdienen. Daarom wordt niet alleen gekeken naar de aanwezige voorzieningen en faciliteiten in zowel het pand als in de directe omgeving. Interessant om te weten is ook hoe de huurprijzen van vergelijkbaar vastgoed zijn. Met deze overzichtelijke en uitgebreide analyse kunt u zien of een plan toekomst heeft.

Succesvol investeren in Den Haag

Den Haag biedt ook in de nabije toekomst interessante mogelijkheden voor beleggers en investeerders. De stad is voortdurend in bedrijf en ontwikkelingen op zowel de woonmarkt als in commercieel vastgoed volgen zich snel op. Modernisering gericht op duurzaamheid en een betere woon- en werkomgeving trekken binnen- en buitenlandse investeerders aan. Grote (inter)nationale hotelketens weten Den Haag te vinden en zien een investering renderen. Datzelfde geldt voor de grote internationale vastgoedmakelaars. De aanwezigheid van multinationals zorgt ook in de toekomst voor een toenemende vraag naar geschikte woonruimte voor expats. Deze woonruimtes bevinden zich veelal in het midden en luxe segment. Huuropbrengsten zijn zeker en zorgen voor regelmatige inkomsten. Wilt u graag investeren, maar zit u niet te wachten op het plegen van onderhoud en communiceren met huurders of gebruikers van een pand? ICH kan het vastgoedbeheer voor u organiseren. Een andere mogelijkheid om te investeren zonder dat u zichzelf zorgen maakt over het beheer, is door te investeren in een of meerdere hotelkamers. Bestaande hotelketens zoeken regelmatig investeerders. Door de aankoop van een hotelkamer geeft u een hotel de mogelijkheid de gewenste investeringen te doen. De kamer wordt door het hotel in het verhuursysteem meegenomen. U deelt mee in de huuropbrengsten, terwijl het nodige onderhoud voor u wordt geregeld. Succesvol investeren in vastgoed doet u samen met ICH.

Korte en langlopende investeringen

Investeren in vastgoed is zowel op korte als langere termijn interessant. Afhankelijk van het soort investering u voor ogen heeft kunt u besluiten om deel te nemen in een vastgoedfonds. Door het kopen van aandelen belegt u indirect in vastgoed. U houdt de aandelen aan zolang u zelf wilt. Heeft u aandelen in een vastgoedfonds? Volg de nieuwsberichten over ontwikkelingen op de vastgoedmarkt regelmatig. De koersen variëren en u kunt op korte termijn een aardig rendement behalen. Overigens kan de waarde van een aandeel ook hard onderuit gaan. Waar dan vaak het gevoel van ‘verkopen’ ontstaat, is het meestal beter om niet direct in paniek te raken en het herstel van een vastgoedfonds af te wachten. Koersdoelen worden vermeld en u kunt hier op inspelen door op de hoogte te blijven van ontwikkelingen.

Adviesgesprek vastgoed ontwikkelingen en investeren in Den Haag

Wilt u informatie of advies over gebieds- en stedelijke ontwikkelingen in Den Haag? Investment Corporation Holland is uw sparringpartner bij het zoeken en vinden van geschikte investeringsmogelijkheden. Zowel nieuwbouw projecten als de verbetering en aanpassing van bestaande gebouwen kunnen een lucratieve belegging zijn. Investment Corporation Holland beschikt over een uitgebreid netwerk van project- en vastgoedontwikkelaars en makelaars die informatie verstrekken over nieuwe projecten en bestaande projecten waar u in kunt investeren. Uiteraard maken onze medewerkers een uitgebreide analyse, en worden plannen met betrekking tot gebiedsontwikkeling en bestemmingsplannen bij de gemeente opgevraagd en nagelezen. Indien gewenst voeren we namens u gespreken met de betrokken partijen, en wordt onderhandeld over flexibele voorwaarden. Of u nu een pand op het oog heeft, of er nog niet uit bent wat een geschikte investering is, u kunt een afspraak maken voor een vrijblijvend adviesgesprek. Het gesprek kan eventueel op locatie plaatsvinden. Bent u benieuwd of investeren in Haags vastgoed voor u het gewenste rendement kan opleveren? Maak een afspraak met ICH. U kunt ons zowel telefonisch als via e-mail bereiken.