Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zoekt u een vastgoed ontwikkelaar of heeft u een project dat geschikt is voor vastgoedontwikkeling? De ontwikkelingen in vastgoed sector staan nooit stil en volgen zich in snel tempo op. Verduurzaming en ecologisch verantwoord, zijn daarbij van grote invloed. Het slimme wonen en het succesvol ondernemen vanuit een bijpassende woning of bedrijfspand mogen daar niet bij achterblijven. Een vakkundig vastgoed ontwikkelaar helpt u bij het tot stand komen van uw project. U bent ook bij ons aan het juiste adres indien u een investeerder wilt zoeken.

Vastgoed ontwikkelaar
Vastgoed ontwikkelaar

Wat kan een vastgoed ontwikkelaar voor u betekenen?

Onafhankelijke, betrouwbare vastgoed ontwikkelaars ontwikkelen, realiseren en exploiteren zowel projecten op eigen risico als in opdracht van derden. Vaak maakt het daarbij niet uit in welk marksegment u actief bent. Een vastgoed ontwikkelaar heeft kennis op het gebied van duurzaamheid en adviseert u op velerlei gebied. Ontwikkelingen in de vastgoed sector doen zich voor in verschillende segmenten:

  • Binnenstedelijk vastgoed.
  • Buiten stedelijk vastgoed.
  • Plattelandsontwikkeling.
  • Commercieel vastgoed ontwikkeling.

Een vastgoed ontwikkelaar brengt een project in beeld en maakt heldere analyses over investeringen, ontwikkelingskosten en het rendement. Succesvol vastgoed ontwikkelen houdt in dat zowel de investeerders als eindgebruikers tevreden zijn met het gerealiseerde project.

Binnenstedelijke vastgoed ontwikkelaar

Voor vastgoed ontwikkelaars is het een uitdaging om in een land als Nederland binnenstedelijke ontwikkelingen uit te voeren. De beschikbare ruimte is, met name in de binnensteden, beperkt. Diepe kelders, een hoge stand van het grondwater en kleine bouwterreinen vragen om innovatieve ideeën en oplossingen. Dankzij de kennis en ervaring met innovatieve bouwconstructies worden diverse binnenstedelijke ontwikkelingen en projecten geïntroduceerd en opgeleverd. Zowel woongebouwen, hotels, kantoren, sport & recreatie projecten worden vormgegeven. Een vastgoed ontwikkelaar geeft bovendien advies over omvangrijke, complexe projecten. Naast residentieel vastgoed omvat binnenstedelijke ontwikkeling ook duurzame oplossingen voor publieke gebouwen. Zowel gemeentehuizen, concertzalen, gerechtsgebouwen, theaters, musea en overheidsgebouwen hebben behoefte aan innovatieve constructieve oplossingen waarbij duurzaamheid voorop staat.

Buiten stedelijke vastgoed ontwikkelaar

Met de nog altijd toenemende krapte op de Nederlandse woningmarkt, wordt steeds vaker gekeken naar buiten stedelijke vastgoed ontwikkeling. In de afgelopen jaren is de trend geweest dat met name starters, ouderen en gezinnen met kinderen moeite hebben met het vinden van geschikte en betaalbare woonruimte. De trek vanuit de stad naar het platteland is nog altijd zichtbaar, maar ook een omgekeerde trend laat zich zien. Mensen van buiten de stad overwegen in de stad te gaan wonen. Steden hebben voldoende voorzieningen en faciliteiten om aangenaam te wonen. Buiten stedelijke gebieden worden ontwikkeld, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met aantrekkingskracht op bepaalde doelgroepen.

Plattelandsontwikkeling

Plattelandsontwikkeling is een belangrijke pijler van het (inter)nationale landbouwbeleid. Concreet is dit beleid gericht op het verhogen van de levensstandaard van de plaatselijke bevolking. Economische, ecologische en sociale uitdagingen worden door middel van plattelandsontwikkeling op creatieve manier ingevuld. Waarbij lange termijn doelstellingen centraal staan:

  • Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen. Het nemen van gerichte maatregelen die het klimaat ten goede komen.
  • Concurrentiepositie van de landbouwsector stimuleren.
  • Evenwichtige vorm van ruimtelijke ontwikkeling en het creëren van werkgelegenheid in de plattelandsgebieden.

Ontwikkeling van commercieel vastgoed

De vraag naar commercieel vastgoed is stabiel. Zowel kantoorpanden als winkel- en bedrijfsruimtes worden duurzaam ontwikkeld en zijn voorzien van moderne faciliteiten. Leegstaand commercieel vastgoed kan interessant zijn voor investeerders die de potentie van een object kunnen doorgronden. Zowel in de grote steden als in minder bevolkte gebieden worden bestaande commerciële vastgoed projecten ontwikkelt en gerealiseerd. Door grote kantoorpanden aan te passen aan de huidige markt vraag kan een aantrekkelijk rendement op een investering worden behaald. Vastgoed ontwikkelaars zetten uw plannen om in realiteit, waarbij duurzaamheid en klimaatneutraal van invloed zijn.

Traject vastgoed ontwikkeling

Het laten slagen van een project is zowel voor u als voor een vastgoed ontwikkelaar van belang. Vaak wordt daarom gekozen voor een gestructureerde benadering. Hiermee blijft het proces beheersbaar en worden de risico’s beperkt. Professionele en ervaren vastgoed ontwikkelaars doorlopen verschillende fasen om een project op de juiste manier vorm te geven. Een volgende fase wordt pas gestart als de voorgaande fase volledig is afgerond. Dat houdt in dat begonnen wordt met het uitgebreid analyseren van mogelijkheden en risico’s van het project en de locatie. Deze analyse brengt de specifieke belangen, eisen en wensen in kaart. De marktanalyse daarentegen richt zich meer op bewoners- en/of consumentenkenmerken, eindgebruikers en leefstijlen. Het volgen van het behandeltraject garandeert zorgvuldigheid bij het afwegen van vraagstukken tijdens de ontwikkeling van het project.

Binnen- en buitenlandse vastgoed ontwikkelaars

Wanneer u overweegt om in vastgoed te investeren en een voorkeur heeft voor nieuwbouw, dan kunt u zelfstandig een beroep doen op een vastgoed ontwikkelaar die een aansprekend project realiseert. Het is ook mogelijk om de contacten met een vastgoed ontwikkelaar uit handen te geven aan professionele vastgoed medewerkers. Investment Corporation Holland, gevestigd in Den Haag, beschikt over een uitgebreid netwerk van binnen- en buitenlandse vastgoed- en project ontwikkelaars, makelaars, krediet- en leasemaatschappijen. Op basis van uw voorkeur wordt gezocht naar interessante investeringsmogelijkheden om uw vastgoedportefeuille mee uit te breiden. Zowel voor het ontwerp, als de ontwikkeling en bouw van uiteenlopende projecten in de woning-, industrie- en utiliteitsbouw kunt zich laten adviseren door de professionals van ICH.

Duurzaam vastgoed ontwikkelen

Hedendaagse vastgoed- en projectontwikkelaars nemen hun verantwoordelijk op het gebied van duurzaamheid. Duurzaam ondernemen en duurzaam ontwikkelen is van belang bij zowel grote als kleine bouwprojecten. Duurzaam is niet persé duurder en levert in veel gevallen zelfs een aantrekkelijke kostenbesparing op. Door te kiezen voor het gebruik van bijvoorbeeld FSC® gecertificeerd materiaal ligt duurzaamheid binnen handbereik. Het werken met zonnepanelen en warmwaterpompen heeft in combinatie met optimale isolatie een meerwaarde voor het object dat wordt ontwikkeld. Een vastgoed ontwikkelaar laat u zien welke projecten in het verleden zijn gerealiseerd en in welke mate een project duurzaam is en/of verduurzaamd kan worden. Vastgoed ontwikkelaars houden zich niet uitsluitend bezig met nieuwbouw. Steeds vaker wordt bestaand, al dan niet leegstaand, vastgoed herontwikkelt. Met de herontwikkeling van bestaande panden kan de bestemming gewijzigd worden. Zo is het mogelijk om van kantoorpanden, appartementen te maken en krijgen leegstaande kerken of overheidsgebouwen steeds vaker een andere bestemming. Een investering in vastgoed kan een goed rendement opleveren, als er met zorg over wordt nagedacht.

Beleggen in vastgoed

Beleggen in vastgoed kan lucratief zijn. Het aantal beleggingen in met name residentieel vastgoed is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Zowel particulieren als ondernemers beleggen steeds meer in de Nederlandse woningmarkt. Het rendement dat behaald wordt is ruim en bovendien ontvangt u maandelijkse huurinkomsten. Wilt u wel de lusten maar niet de lasten van een belegging in vastgoed? Investment Corporation Holland kan uw vastgoed beheren. U heeft nergens omkijken naar. Het selecteren en communiceren met huurders wordt door onze medewerkers gedaan. Plannen en uitvoeren van reparaties en periodiek onderhoudt behoort eveneens tot de taken van een vastgoed beheerder. Heeft u een pand op het oog en bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor optimale ontwikkeling van het vastgoed? Of zoekt u iemand die uw ideeën vorm kan geven? Onze medewerkers zoeken samen met u naar een vastgoed ontwikkelaar met ervaring op het besproken gebied. In overleg met u worden de onderhandelingen, besprekingen en regelmatige controles ter plaatse eveneens door ICH gedaan.

Van ontwerp tot sleuteloverdracht

Succesvol vastgoed plannen omzetten in bewoonbare of bruikbare woon- en/of bedrijfsruimte. Niet iedereen die het plan heeft om te beleggen in vastgoed durft te stap te zetten om in nieuwbouw of herbouw te investeren. Het niet kunnen overzien van de risico’s en mogelijkheden zijn redenen om in andere sectoren te investeren. Jammer, want een wel overwogen investering in vastgoed kan een zeer aantrekkelijk rendement opleveren. Bespreek uw plannen met de vastgoed adviseurs van Investment Corporation Holland. Tijdens een vrijblijvend adviesgesprek geeft u aan wat uw ideeën zijn en hoe u deze plannen vorm wilt geven. Onze medewerkers vatten uw plannen concreet samen en zoeken een passend project of een vastgoed ontwikkelaar die ervaring heeft in het segment waarin u actief bent. De gestructureerde manier van werken begint bij het ontwerp en loopt helemaal door tot aan de sleuteloverdracht. Ook daarna hoeft onze dienstverlening niet te stoppen.

Succesvol residentieel vastgoed ontwikkelen

Naar verwachting stijgt de vraag voor passend residentieel vastgoed de komende jaar gestaag verder. Het aanbod blijft achter bij de vraag en beleggers kunnen daar handig op inspelen, en profiteren van de krapte op de woningmarkt. Zowel appartementen als ééngezinswoningen, bungalows en villa’s zijn interessant voor beleggers. Ook wanneer uw voorkeur uitgaat naar recreatief vastgoed kunt u voordeel behalen door een optimale samenwerking met een vastgoed ontwikkelaar. De manier waarop residentieel of recreatief vastgoed wordt ontwikkeld en vormgegeven is van invloed op het rendement en de verhuurmogelijkheden. Huurders kijken tegenwoordig met meer aandacht voor duurzaamheid naar een woning of appartement. Besparen op de kosten voor energie en verwarming spreekt kopers en huurders aan. Duurzaamheid is niet het enige succes van een goede investering. De faciliteiten en voorzieningen in de directe omgeving zijn belangrijk. De aanwezigheid van winkelmogelijkheden, scholen, sportfaciliteiten, dokters, ziekenhuizen en scholen zijn van invloed op het dagelijks leven. De leefbaarheid van de wijk of regio waar een woning zich bevindt, is onderdeel van het totaal plaatje en iets waar huurders veel waarde aan hechten.

Toekomstige veranderingen bestemmingsplan

Een van de belangrijke aspecten bij de ontwikkeling van vastgoed is het bestemmingsplan en eventueel geplande wijzigingen. Hoe ontwikkeld een gebied zich in de nabije toekomst en hoe is dit van invloed op uw investering? Investment Corporation Holland kan bij de gemeente de bestemmingsplannen opvragen en controleren. Hiermee voorkomt u dat u plotsklaps wordt geconfronteerd met wijzigen en/of ontwikkelen van projecten die in de buurt van het vastgoed plaatsvinden. Een andere reden om naar het bestemmingsplan te kijken, is als u bestaand commercieel vastgoed wilt laten herontwikkelen tot residentieel vastgoed. Ook daar is een wijziging in het bestemmingsplan voor noodzakelijk. Samenwerken met een vastgoed ontwikkelaar die ter plaatse bekend is, voorkomt dat u zelf bij de gemeente vergunningsaanvragen indient en besprekingen voert over de bestemming van een pand.

Betrokken blijven bij uw investering

Investment Corporation Holland vindt het belangrijk dat u nauw betrokken blijft bij uw investering. Wanneer wij uw project begeleiden, kunt u rekenen op regelmatige updates en besprekingen over de voortgang van een project. Datzelfde doen we in geval van vastgoed beheer. U blijft betrokken bij uw investering en heeft het laatste woord bij het nemen van een beslissing. U kunt rekenen op een ervaren sparringpartner en een vlotte opvolging van het communiceren met huurders en gebruikers van het pand. Regelmatig worden marktanalyses gemaakt van vergelijkbare objecten in uw omgeving. Zo ziet u hoe de huurprijzen zich ontwikkelen en wat anderen te bieden hebben om verhuur zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Deze analyses stellen u in staat beslissingen te nemen op het gebied van onderhoud en waardevermeerdering van het pand dat u in bezit heeft.

Meer weten over vastgoed ontwikkeling

Overweegt u om te beginnen met investeren in vastgoed of zoekt u naar mogelijkheden om uw vastgoed portefeuille uit te breiden? Investment Corporation Holland is u op meerdere vlakken en bij uiteenlopende vraagstukken van dienst. We kunnen u helpen met het zoeken en vinden van een geschikte financier of kredietmaatschappij. Investeringen in zowel binnen- als buitenlands vastgoed worden door onze medewerkers begeleidt. Bespreek uw plannen met ons en we gaan voor u aan de slag om een geschikte investeringsmogelijkheid te vinden. Zowel nieuwbouw projecten als het aankopen van bestaand vastgoed biedt mogelijkheden voor beleggers. Aan de hand van voorbeelden laten we u zien wat de mogelijkheden zijn en welke rendementen u kunt verwachten. Tijdens een vrijblijvend adviesgesprek kunt u aangeven of u al een bepaald object in gedachten heeft, of naar welk soort vastgoed uw voorkeur uitgaat. Ons netwerk bestaand uit binnen- en buitenlandse project ontwikkelaars, makelaars en kredietmaatschappijen. U kunt rekenen op discretie, persoonlijke begeleiding en ruim 45 jaar ervaring in de vastgoed sector. ICH werkt op basis van no-cure, no-pay. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen doen en hoe u optimaal rendement haalt uit een vastgoed belegging? Neem contact met ons op. Het adviesgesprek kan in overleg op locatie plaatsvinden. U kunt ons zowel telefonisch als via Skype bereiken. Stuurt u een e-mail of vult u het contactformulier in? We zullen u zo spoedig mogelijk een reactie geven.