Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Het begrip vastgoed onderhoud is breed en veelzijdig. Naast periodiek onderhoud zijn ook disciplines als gevelrenovatie, isolatiewerkzaamheden en schilderwerkzaamheden belangrijk voor de staat van het vastgoed. Commercieel en residentieel onroerend goed is waardevast, maar zonder regelmatig vastgoed onderhoud kan de waarde van een pand dalen. Het onderhoud van vastgoed kunt u zelf doen of uitbesteden.

Vastgoed onderhoud
Vastgoed onderhoud

Toekomstgericht vastgoed onderhoud

Een van de voornaamste doelstellingen van het onderhouden van vastgoed is het behouden en verbeteren van het pand, ook in de toekomst. Niet alleen de constructie, zoals de gevel en het dak, heeft periodiek onderhoud nodig. Datzelfde geldt voor de aanwezige voorzieningen zoals water-, gas-, en elektra. Het gebruikersgenot is van belang, maar ook het aangezicht van een woning of bedrijfsruimte zegt veel over de manier waarop onroerend goed wordt onderhouden. Wanneer u nadenkt over de manier waarop een pand onderhoud nodig heeft, ziet u al snel verschillende zaken die aandacht kunnen gebruiken. Brede, uiteenlopende werkzaamheden die het vastgoed kunnen verbeteren zijn onder meer:

  • Gevelreiniging, gevelbescherming en gevelherstel.
  • Schilderwerk binnen en buiten.
  • Isoleren van spouwmuren, vloeren en daken.
  • Plaatsen van geïsoleerde ramen en deuren.
  • Betonreparatie.
  • Vloerherstel.
  • Gritstralen.
  • Vochtbestrijding.
  • Controleren en vervangen van kit etc.

De werkzaamheden bestaan uit verschillende technieken en toepassingsmogelijkheden, die volledig van de huidige staat van onderhoud aangepast en/of uitgebreid kunnen worden. U heeft daarbij de keuze uit een groot aantal materialen. De kosten die u besteed aan vastgoed onderhoud zijn afhankelijk van de situatie, de oppervlakte en het soort pand. Niet alleen de mogelijkheden om vastgoed te onderhouden of verbeteren zijn uitbreid. Ook de manieren waarop een pand beschadigd verschilt. Natuurlijke weersomstandigheden zoals zon, wind, regen, sneeuw en vorst, maar ook een brand of graffiti zijn van invloed op de constructie.

Vastgoed onderhoud uitbesteden of zelf doen?

Vastgoed eigenaars hebben te maken met het onderhoud van een of meerdere panden. Dit kunt u uiteraard zelfstandig doen, maar u kunt dit ook uitbesteden. Zelfstandig schilderwerkzaamheden uitvoeren of een noodreparatie uitvoeren. Er zijn onderhoudswerkzaamheden die u zelf kunt doen. Wanneer u vastgoed in eigendom heeft en dat verhuurd, is het mogelijk dat u het beheer van het pand of de panden heeft uitbesteed. Waarom dan ook niet het onderhoud uitbesteden? In overleg met een vastgoedbeheerder is het mogelijk om zowel periodiek als incidenteel onderhoud over te dragen aan professionele bouw- en klusbedrijven. Steeds vaker doen eigenaren een beroep op gespecialiseerde onderhoudsbedrijven. Het is mogelijk om een onderhoudscontract af te sluiten, waarin onder meer de looptijd van het contract is opgenomen en de werkzaamheden die uitgevoerd zullen worden. Dit soort onderhoudscontracten wordt in de regel voor meerdere jaren tegelijk afgesloten. Het gecontracteerde onderhoudsbedrijf zorgt er gedurende de looptijd van het contract voor dat uw pand er spik en span uitziet en bijstaat. De afspraken die u met het onderhoudsbedrijf maakt, hebben betrekking op het kwaliteitsniveau, de werkzaamheden die toegepast worden, de kosten en de prestatie-eisen. Gekozen kan worden voor een uitgebreid resultaatgericht onderhoudsplan, maar het is ook mogelijk om een prestatie overeenkomst samen te stellen. Aan de hand van controles en inspecties kunt u zelf de gemaakte afspraken controleren en indien gewenst laten bijstellen. Onderhoudsbedrijven die werken met onderhoudsplannen of prestatie overeenkomsten passen deze voornamelijk toe bij bedrijfsruimtes geschikt voor zwaardere industrieën, maar ook kantoorpanden, appartementencomplexen en winkelruimtes kunnen op deze manier onderhouden worden.

Voordelen regelmatig vastgoed onderhoud

Particuliere en bedrijfsmatige beleggers investeren in vastgoed met het oog op een aantrekkelijk rendement. Regelmatig, periodiek onderhoud is noodzakelijk om de waarde van het pand te behouden en te vermeerderen. In tegenstelling tot bank sparen, dat nauwelijks rendement oplevert, kan investeren in vastgoed direct inkomsten opleveren. Het tevreden houden van huurders en eindgebruikers van een pand is van invloed op de waarde van het pand. Naast een waardestijging is vastgoed onderhoud lonend op verschillende manieren. U onderscheidt zich van de omliggende panden en woningen met het stipt uitvoeren van onderhoud. Een pand dat er verzorgd en up-to-date uitziet, spreekt bezoekers, bewoners, huurders en gebruikers meer aan dan een pand waarbij aan de buitenkant het achterstallige onderhoud opvalt. Het verduurzamen van vastgoed, zorgt ervoor dat de kosten voor het gebruik van elektriciteit en gas lager zijn. Een goed onderhouden pand maakt dat mensen zich veilig voelen. Krakende vloeren, gebarsten ramen, moeilijk sluitende ramen en deuren nodigen nu eenmaal minder uit.

Kosten periodiek onderhoud

Wat veel verhuurders en vastgoed eigenaren vaak over het hoofd zien, is dat het uitvoeren van periodiek onderhoud ook op financieel vlak gunstig is. Het bijhouden van onderhoud, is vaak goedkoper dan het laten uitvoeren van grote herstel- of reparatiewerkzaamheden die een gevolg zijn van achterstallig onderhoud. Vastgoed is aan slijtage onderhavig. Niet alleen invloeden van buitenaf, maar ook interne factoren vragen aandacht. Hierbij kunt u denken aan centrale (ontvangst)ruimtes, toegangsdeuren, liften, trappenhuizen, verwarmings- en koelingsinstallaties. Regelmatige controles en onderhoud helpen storingen, defecten of grote gebreken te voorkomen. Technische installaties kunnen op de meest onmogelijke tijdstippen met een storing te kampen hebben. Installaties die jaarlijks worden gecontroleerd en schoongemaakt ook, alleen is de kans hierop aanmerkelijk kleiner. De kosten die u betaald voor een onderhoudscontract en regelmatige controles zijn in de regel lager dan wanneer u te maken heeft met reparatiekosten als gevolg van ontoereikend onderhoud.

Advies vastgoed onderhoud

Als vastgoed eigenaar krijgt u vroeg of laat te maken met noodzakelijke onderhouds-, herstel- en reparatiewerkzaamheden. Niet iedere verhuurder beheert en/of onderhoud het vastgoed dat men in eigendom heeft zelf. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden waarop u vastgoed onderhoud goed kunt regelen? Wilt u weten hoe u met regelmatig onderhoud kunt besparen? De vastgoed adviseurs van Investment Corporation Holland zijn u hierbij graag van dienst. Bespreek met ons de mogelijkheden om uw vastgoed te beheren en onderhouden. U kunt rekenen op een netwerk van professionals en ervaren onderhoudsbedrijven. Maak een afspraak voor een gesprek waarin wij u meer vertellen over de mogelijkheden, voor- en nadelen van een onderhoudscontract en de manier waarop u uw vastgoed kunt laten onderhouden. We laten u graag voorbeelden zien van onderhoudscontracten en werkzaamheden die daarin opgenomen kunnen worden. Investment Corporation Holland is telefonisch bereikbaar.