Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

De Duitse zorgvastgoedmarkt behoort tot meest interessante markten van Europa als het gaat om kopen of verkopen. Het aankopen van vastgoed of zorgvastgoed in Duitsland geeft een goed rendement. De levensverwachting in Duitsland is de laatste jaren steeds toegenomen en daarmee ook de dynamiek op het gebied van verpleeghuizen.

Waarom investeert u in commercieel zorgvastgoed in Duitsland?

Een snelle vergrijzing van de bevolking vereist een bouw van minimaal 250 verpleeghuizen per jaar. Dit om aan de toenemende vraag naar zorg te kunnen voldoen. Waar vroeger ouderen vaak door hun kinderen in huis werden verpleegd wordt tegenwoordig meer en meer gebruik gemaakt van de zorgfaciliteiten die door verpleeghuizen worden aangeboden. Door zorgvastgoed te kopen in Duitsland bent u zeker van huuropbrengsten, deze zijn immers staatsverzekerd. In de nabije toekomst volgt de demografische ontwikkeling de trend van meer ouderen en zal de vraag naar zorgvastgoed blijven stijgen.

Voordelen vastgoed of zorgvastgoed kopen of verkopen in Duitsland

Duitsland heeft meer dan 340.000 nieuwe verpleegplaatsen nodig. Bestaande verpleeghuizen zijn aan renovatie toe en het overige tekort wordt opgevuld door nieuwbouw. Investeren van zorgvastgoed in Duitsland is een lucratieve investering, waarbij in 2015 het aantal transacties met meer dan 24% toenam in vergelijking met het jaar daarvoor. Beleggers en investeerders in vastgoed investeren steeds vaker in projecten die een sociale en medische achtergrond hebben. Vraag naar residentiële zorg neemt de komende jaren met ongeveer 50% toe, waarmee de aankoop of verkoop van zorgvastgoed in Duitsland lonend is.

Laag risico op huurverlies zorgvastgoed Duitsland

Het aankopen en/of investeren in zorgvastgoed heeft als bijkomend voordeel dat het risico op huurverlies minimaal is. In de regel wordt de voorkeur gegeven aan langdurige contracten die worden afgesloten met exploitanten van verpleeghuizen. Contracten met een looptijd van 20 jaar of langer zijn geen uitzondering. Met de verlengingsopties meegerekend kan de looptijd van een huurcontract maximaal 30 jaar bedragen. De zorgtoeslag die vanuit de Staat wordt gegarandeerd zorgt voor de lopende kasstroom. Komt een bewonder van het verpleeghuis in de financiële problemen dan worden de verplichtingen veelal overgenomen door de plaatselijke sociale dienst.

Vastgoed of zorgvastgoed kopen in Duitsland / Vastgoed of zorgvastgoed verkopen in Duitsland

Een ander bijkomend argument om zorgvastgoed als investering te kopen in Duitsland zijn de verwachte demografische vooruitzichten. Ouderen voorzien voor zichzelf steeds vaker een plaats in een verpleeghuis, zodat ze zeker zijn van goede verpleging op het moment dat zorg nodig is. De ruimte in verpleeghuizen is schaars en de vraag stijgt. Door het aankopen van zorgvastgoed bent u in Duitsland zeker van een goed rendement en als u besluit om het object te verkopen dan is een koper veelal snel gevonden.

Vastgoed of zorgvastgoed kopen of verkopen in Duitsland, risico’s en kansen

Over het algemeen genomen gaat de aankoop van (zorg)vastgoed net als iedere andere vorm van investering en/of belegging gepaard met risico’s en kansen. Het object zelf en de locatie zijn van cruciaal belang voor het rendement van een verpleeghuis. Daar komt bij dat u bij zorgvastgoed altijd goed kijkt naar de toegankelijkheid van gebouwen en woningen.

Vrijwel alle ervaren (Duitse) project ontwikkelaars zijn actief in dit segment. Hierdoor kan worden gesteld dat al het zorgvastgoed voldoet aan een zeer hoge kwaliteit bouwvoorschriften. Zo kan het zijn dat in sommige energievriendelijke gebouwen ook een KfW-subsidie verstrekt kan worden. Deze subsidies worden verleend voor duurzaam vriendelijke verbouwingen aan bestaande gebouwen. Investeert u in een oud gebouw dat wordt vernieuwd dan kunt u met de toekomstige zorgverstrekker afspraken maken over passende richtlijnen, zodat er sprake is van een optimaal zorgaanbod.

Zorgvastgoed, dat in gedeeltelijk eigendom aan private investeerders wordt aangeboden, is doorgaans nieuwbouw of gebouwen die slechts een paar jaar oud zijn. De onderhoudsconditie is goed en/of nog gedeeltelijk in aanbouw. De hoge kwaliteit van de gebouwen speelt voor de belegger vaak een beperkte rol.

De ligging van het betreffende object is bepalend voor het lange termijn rendement van een verpleeghuis dat wordt aangekocht als investering. Met name in grootstedelijke gebieden en economisch meer welvarende gebieden wordt op lange termijn een hoge bezettingsgraad van de senioren woningen verwacht. Hierdoor stijgt het economische succes van uw investering.

Mogelijkheden om vastgoed of zorgvastgoed te kopen of verkopen in Duitsland

Ben u op zoek naar een lange termijn investering met een goed rendement, dan is het kopen van (zorg)vastgoed in Duitsland een optie. U kunt contact met ons opnemen voor een oriënterend gesprek. Uw wensen en belang staan bij ons voorop en spreken ons uitgebreide netwerk aan waarbij we voor u op zoek gaan naar een goede investeringsmogelijkheid in (zorg)vastgoed in Duitsland. Ook als u uw zorgvastgoed in Duitsland wilt verkopen voor een goede prijs dan kunt u rekenen op onze professionele dienstverlening.