Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vastgoed kopen met vrienden is iets wat de laatste jaren steeds vaker voorkomt. De krapte op de woningmarkt maakt dat veel starters niet vinden wat ze zoeken. Het zoeken en vinden van een betaalbare woning die aan de woonwensen voldoet, is steeds vaker een frustrerende zoektocht. Gezamenlijk vastgoed kopen met vrienden of familieleden kan op meerdere manieren en is om uiteenlopende redenen interessant.

Opties vastgoed kopen met vrienden

De Nederlandse woningmarkt is al jaren overspannen en ook in de nabije toekomst wordt weinig verbetering verwacht. Een groep die het extra moeilijk heeft zijn de singles die op basis van een enkel inkomen een hypotheek af willen sluiten. Zonder het inkomen van een partner zijn hypotheek verstrekkers terughoudend met het accepteren van hypotheek aanvragen. Met name in de grote(re) steden komen singles en starters nauwelijks in aanmerking voor een woning. Steeds vaker beslissen vrienden, kennissen of familieleden om gezamenlijk een huis te kopen. Veel toegepaste opties of combinaties zijn:

  • Woning kopen samen met een of beide ouders.
  • Woning kopen samen met een broer of zus.
  • Woning kopen met een levenspartner.
  • Woning kopen met meerdere vrienden of kennissen.

Met de beschikbare constructies is het mogelijk om met meerdere mensen een woning te kopen. Daarbij kan de verdeling vragen oproepen, want is het mogelijk om samen op 1 naam een woning te kopen en krijgt de 2e koper dan een huurcontract? Is het mogelijk om met 4 mensen vastgoed te kopen? Om niet voor vervelende of dure verrassingen te komen staan, kunt u zich laten adviseren door een vastgoed expert.

Vastgoed kopen met vrienden
Vastgoed kopen met vrienden

Risico’s vastgoed kopen met vrienden

Ondanks dat steeds meer mensen samen besluiten vastgoed te kopen, staan hypotheekverstrekkers hier niet altijd positief tegenover. Een bank of andere financiële instelling die hypotheken verstrekt, is geïnteresseerd in het naleven van de hypotheekovereenkomst en dus het ontvangen van hypotheekbetalingen. Hoe de omstandigheden van de hypotheeknemers zijn, is van minder belang. Met name nadat een hypotheek is verstrekt, gaat het hoofdzakelijk om het tijdig aflossen. Wanneer er iemand uit de originele vrienden- of kennissengroep wegvalt, kunnen betalingsproblemen ontstaan. Niet iedereen denkt vooraf na over de consequenties die het samen kopen van vastgoed heeft. De onderlinge band, die al jaren goed is kan ook bij ‘vrienden voor het leven’ een deuk oplopen of beschadigen. Vaak is hier veel minder voor nodig dan dat u wellicht denkt. U stapt samen in bij de aankoop van vastgoed, de bedoeling is dat u samen de lusten en de lasten draagt. Maar wat gebeurt er als iemand de liefde van zijn of haar leven ontmoet en plannen maakt om te trouwen? Welke opties zijn er met betrekking tot de woning en de hypotheekaflossingen. De ervaren vastgoed medewerkers van Investment Corporation Holland adviseren u over de mogelijkheden. Tijdens een adviesgesprek, waarbij alle kopers aanwezig zijn, wordt de situatie in beeld gebracht. De situatie zoals deze nu is en hoe deze zich in de toekomst kan ontwikkelen. Juridische vragen worden beantwoord en gekeken wordt wat in uw geval de gunstigste mogelijkheid is om gezamenlijk vastgoed te kopen.

Woning in onverdeeldheid

Vastgoed kopen met vrienden is in principe mogelijk. Eenvoudig is het niet altijd. U koopt een woning in onverdeeldheid. Dat houdt in dat de hypotheek op naam van de verschillende vrienden komt te staan. Het maximale hypotheekbedrag wordt op dezelfde manier berekent als wanneer gehuwden of geregistreerde partners een woning kopen. Dit klinkt interessant, maar experts raden aan om potentiële huizenkopers stil te laten staan bij de toekomst. Wat gebeurt er op het moment dat iemand zijn of haar hypotheek deel niet langer kan of wil betalen? Wanneer de hypotheek voor de meerderheid op uw inkomen is gebaseerd, betekent dat direct dat u opdraait voor de kosten. In dat geval koopt u het gedeelte van de vriend(in) die in gebreke blijft. Het is raadzaam om u tegen dit soort onvoorziene problemen te beschermen. Het is mogelijk om in de aankoopakte een paragraaf of clausule op te laten nemen waarin alle partijen zich voor een periode van 5 jaar vastleggen en beloven om de verplichtingen ten aanzien van de hypotheek te voldoen. Het is niet mogelijk om deze periode voor een langere tijd af te sluiten, wel kunt u na 5 jaar besluiten om de clausule met wederom 5 jaar te verlengen. Daarnaast is het sowieso goed om afspraken te maken over gemeentelijke belastingen en het onderhoud van de woning.

Vastgoed kopen met vrienden naar de notaris

Wanneer u samen met vrienden, broers en zussen of bekenden interesse heeft in het kopen van vastgoed is de toekomst van belang. Hoe worden eventuele problemen opgelost, wat gebeurt er als na enige tijd blijkt dat het ‘samenwonen’ toch niet is wat u er vooraf van verwachtte? Zeker wanneer u in de voorbereidende fase zit om vastgoed te kopen, is het leuk om samen geschikte woningen of appartementen te bezichtigen. De ‘papierwinkel’ komt later wel. Wacht niet met het regelen van dit ‘later’, totdat het eigenlijk te laat is. Door nu de risico’s, complicaties en andere moeilijkheden te bespreken, voorkomt u dat er later onduidelijkheden ontstaan. Om rustig te kunnen wonen en van het aangekochte pand te genieten is het belangrijk om verschillende zaken op papier vast te laten leggen. Deze aanvullende bepalingen kunnen in een apart document vastgelegd worden. Een notaris kan u hierbij helpen. Waarschijnlijk heeft u de papieren niet nodig, maar het voorkomt stress en onduidelijkheden door vooraf na te denken over uw gezamenlijke toekomst.

Meer weten over vastgoed kopen met vrienden

Het is dus zeker mogelijk om samen met vrienden of bekenden vastgoed te kopen. Met het oog op een hypotheek, financieel en fiscaal vlak komt er heel wat kijken om alles in juiste banen te leiden. Laat u adviseren en bijstaan door een gespecialiseerde vastgoed expert. De medewerkers van Investment Corporation Holland denken met u mee en kijkt verder dan het zoeken en vinden van de ideale woning. Uw vragen worden beantwoord en u kunt gedurende het hele traject rekenen op deskundige begeleiding. Maak een afspraak voor een adviesgesprek en we nemen samen met u de mogelijkheden door.

Vastgoed kopen met vrienden – FAQ

1. Is het mogelijk om samen met vrienden vastgoed te kopen?

Ja. De krapte op de woningmarkt stuwt de prijzen van onroerend goed nog altijd de lucht in. Voor veel starters betekent dat, dat het nagenoeg onmogelijk is om een geschikte woning te vinden. Een toenemend aantal mensen bekijkt de mogelijkheden om samen met vrienden vastgoed te kopen.

2. Kan één persoon het huis kopen en hoe verhoudt zich dat tot de betrokken vrienden?

In de meest ideale situatie heeft iemand uit de vriendengroep voldoende inkomsten om een hypotheek op de woning af te sluiten. De anderen betalen maandelijks huur, waardoor de hypotheek gezamenlijk wordt afgelost. Toch heeft ook een ideale situatie als deze beperkingen. Het is vooraf noodzakelijk om toestemming te vragen aan de hypotheekverstrekker om zogenaamd onder te mogen verhuren of te verhuren.

3. Kunnen vrienden gezamenlijk een hypotheek afsluiten?

Het is mogelijk om gezamenlijk een hypotheek af te sluiten. Hiervoor wordt gekeken naar de verschillende inkomens en komt de woning op naam van de betrokken vrienden te staan. Goed om vooraf te weten is dat het hoogste inkomen voor 100% meetelt, terwijl het andere inkomen voor 90% meetelt. Het voordeel van meerdere inkomens is, dat het hypotheekbedrag hoger kan zijn.

4. Wat gebeurt er als de hypotheek niet op tijd wordt afgelost?

Wanneer meerdere mensen samen een hypotheek afsluiten en samen wonen in de woning, houdt een hypotheekverstrekker u beiden verantwoordelijk. Worden de maandlasten niet op tijd betaald, dan betekent dat dat u daar gezamenlijk voor aansprakelijk bent. Blijft een huisgenoot in gebreke, dan zal een hypotheek verstrekker ook bij u aan de bel trekken en de achterstallige hypotheek bedragen incasseren.

5. Wat gebeurt er als een van de vrienden wil verhuizen?

Maak bij het afsluiten van de hypotheek afspraken over onder andere de verdeling van de kosten en wat er gebeurt als iemand wil verhuizen en/of als er ruzie of onenigheid ontstaat. Het is beter om hier vooraf onderlinge afspraken over vast te leggen dan in het heetst van de strijd beslissingen te moeten nemen. Zo kunnen afspraken gemaakt worden over de minimale duur dat er wordt samengewoond. In deze periode kan de overeenkomst niet worden opgezegd. Het is niet ongebruikelijk om afspraken telkens voor een periode van bijvoorbeeld 5 jaar vast te leggen.

6. Kan ik samen met vrienden een huis kopen zonder samenlevingscontract?

Om samen vastgoed te kopen is trouwen of een geregistreerd partnerschap niet noodzakelijk. Zowel vastgoed experts als notarissen adviseren om wel een samenlevingscontract op te laten stellen. Hierbij kunt u samen afspraken, die betrekking hebben op zowel de hypotheek als andere facetten, maken en laten vastleggen

7. Hoe zijn zaken geregeld als een van ons komt te overlijden?

Niemand denkt graag na over zijn of haar overlijden. Toch is het belangrijk, zeker als u samen met vrienden vastgoed koopt, een en ander schriftelijk te regelen. Hiermee voorkomt u dat er problemen ontstaan en de achterblijvende huisgeno(o)t(en) in het ergste gevoel de woning gedwongen moeten verkopen en/of verlaten.

8. Wat is het belang van een samenlevingscontract?

In een samenlevingscontract legt u gezamenlijke afspraken vast. Overzichten van persoonlijke en gezamenlijke bezittingen zijn vaak onderdeel van het contract. Afspraken over financiën, schulden en andere zaken vormen onderdeel van een samenlevingscontract.

9. Wat is het voordeel van vastgoed kopen met vrienden?

Samen kopen creëert mogelijkheden die u alleen niet heeft. Door inkomens samen te voegen, wordt het hypotheekbedrag hoger en krijgt u meer mogelijkheden om invulling aan uw woonwensen te geven. Zoekcriteria kunnen uitgebreid worden, waardoor u niet gebonden bent aan een bepaald zoekgebied en/of een bepaalde categorie vastgoed. Vaak is samen kopen en samen een hypotheek afsluiten, goedkoper dan een woning huren.

10. Wat zijn de nadelen van gezamenlijk vastgoed kopen?

Niet elke vriendschappelijke band doorstaat de tand des tijds. Wanneer u zeker bent van elkaar, hoeft dat geen probleem te zijn, maar als er na een aantal jaren irritaties ontstaan kan dat ongewenste situaties tot gevolg hebben. Zonder afspraken vast te leggen, is de kans groot dat een van de partijen later ontevreden is over bepaalde zaken.

11. Hoe kan een ongelijke inbreng opgelost worden?

Het gebeurt regelmatig dat vrienden die samen vastgoed kopen op verschillende manieren inbreng hebben, zonder dat er afspraken over worden gemaakt. Om duidelijkheid te verschaffen zijn er verschillende manieren om een ongelijke inbreng te regelen. U kunt in de koopakte een passage op laten nemen die betrekking heeft over de inbreng, maar ook een samenlevingscontract of een schuldbekentenis kunnen in de toekomst waardevol zijn.