Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wilt u vastgoed kopen met overwaarde? Wanneer de getaxeerde verkoopwaarde van uw woning hoger is dan de hypotheek, dan is er sprake van overwaarde. Het is mogelijk om de overwaarde bij verkoop van de woning op diverse manieren op te nemen. Voorziet uw huidige woning in al uw woonwensen en wilt u niet verhuizen, maar wel de overwaarde gebruiken? U kunt vastgoed kopen met overwaarde. Het kopen van een tweede woning met behulp van de overwaarde is interessant om een vastgoed portefeuille op te bouwen en/of uit te breiden.

Vastgoed kopen met overwaarde.
Vastgoed kopen met overwaarde.

Overwaarde woning mogelijkheden

In veel gevallen is het mogelijk om de overwaarde van uw woning op te nemen. Zeker wanneer u verbouwplannen heeft, of als u uw woning wilt verduurzamen kan het opnemen van de overwaarde interessant zijn. Overwaarde kan ook worden gebruikt om eerder met pensioen te gaan of een onverwachte, grote uitgave op te vangen. De mogelijkheid van vastgoed kopen met overwaarde is minder bekend. Het is mogelijk om de overwaarde van uw woning te gebruiken om een huis aan te kopen. U kunt deze woning verhuren. De directe huurinkomsten ontvangt u maandelijks op uw rekening, zonder dat u daar veel voor moet doen. Wanneer u een bescheiden vastgoedportefeuille opbouwt, kunt u op eenvoudige wijze rondkomen met de huuropbrengsten. Klinkt financiële onafhankelijkheid u als muziek in de oren? Met de overwaarde van uw woning is het mogelijk om financiële onafhankelijkheid te creëren. Financiële onafhankelijkheid betekent dat u kunt werken omdat u het leuk vindt, niet omdat het moet. Het opbouwen van een passief inkomen, maakt dat u maandelijks in uw levensbehoefte en vaste lasten kunt voorzien. Veel mensen ontdekken pas op het moment dat ze financieel onafhankelijk zijn wat ze echt willen en leuk vinden. Kiest u ervoor om uw passie te volgen? Realiseert u een lang gekoesterde droom? Een van de grootste pluspunten van het financieel onafhankelijk zijn is het kunnen doen wat u leuk vindt, zonder dat er een verplichting aan is verbonden.

Vastgoed kopen met overwaarde verzilveren

Als u beslist om de overwaarde van uw woning te verzilveren, terwijl u in uw woning blijft wonen zijn er verschillende opties:

  • Banklening afsluiten.
  • Sale en leaseback van de woning.
  • Lening afsluiten bij de gemeente.

De meeste mensen die de overwaarde van een woning willen besteden, gaan met de huisbank in overleg. De overwaarde geeft uw bank zekerheid en onderpand voor het verstrekken van een lening. De meeste banken kijken hiervoor ook naar uw financiële gegevens en de maandelijkse verplichtingen die u heeft. Banken streven naar zekerheid bij het terugbetalen van uitgeleend geld. Wat veel mensen niet of onvoldoende weten is dat er ook leningen beschikbaar zijn, waarbij de rente niet uit uw inkomsten wordt betaald. In dat geval telt een bank de rente bij het leenbedrag op. De schuld zal toenemen, waardoor er minder overwaarde resteert. Een andere mogelijk om de overwaarde van uw woning te gebruiken is door middel van sale en leaseback. U verkoopt in dat geval uw woning aan een investeerder en huurt de woning terug. Verhuizen is niet nodig. Het voordeel van sale en leaseback is dat u gewoon in uw huis kunt blijven wonen, terwijl dat u over extra liquide middelen beschikt. Eerder met pensioen? Elders investeren? Sale en leaseback kan ook voor u een interessante alternatieve financieringsmethode zijn. In geval van het verkopen en terughuren van de woning, is het goed om vooraf te beseffen dat u niet langer inspraak heeft in het onderhoud en het verbouwen van de woning. Gewenste en geplande aanpassingen moeten eerst besproken en overlegd worden met de nieuwe eigenaar. Geadviseerd wordt om vooraf te kijken naar de komende jaren en het verschuldigde huurbedrag. Als u later niet langer aan deze verplichting kunt voldoen, bent u alsnog genoodzaakt om te verhuizen. Wanneer u het ‘familiebezit’ niet wilt verkopen, maar toch gebruikt wilt maken van de mogelijkheid om vastgoed te kopen met overwaarde, kunt u overwegen een beroep te doen op het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, SVn, dat samenwerkt met de plaatselijke gemeente en provincie bij het aanbieden van voordelige leningen. De leningen die SVn verstrekt worden eerst getoetst op haalbaarheid in uw situatie. Meer informatie over een SVn lening krijgt u via SVn zelf of door contact op te nemen met afdeling sociale zaken van uw gemeente.

Mogelijkheden vastgoed kopen met overwaarde

Om onroerend goed te kunnen komen met gebruik van overwaarde, betekent dat u minimaal € 50.000,- nodig heeft. Het bedrag hangt af van het soort vastgoed u koopt, de locatie en de aanwezige faciliteiten en voorzieningen. Met een bedrag van € 100.000 – € 150.000 kunt u al gauw twee à drie woningen kopen die u kunt verhuren. Afhankelijk van de huurinkomsten die deze aankopen u opleveren, kunt u vrij snel van uw financiële onafhankelijkheid genieten. Vaak is het een kwestie om de overwaarde van uw woning op de juiste manier te investeren. Het investeren van de overwaarde van uw woning in onroerend goed kan een aardig rendement opleveren. Banksparen levert al jaren nauwelijks iets op en de gedachte om maandelijks inkomsten te generen spreekt veel huiseigenaren aan. U kunt uzelf laten adviseren door de ervaren vastgoed adviseurs van Investment Corporation Holland over het investeren van overwaarde in vastgoed.

Adviesgesprek investeren overwaarde eigen woning

Wanneer u meer wilt weten over de mogelijkheden die het verzilveren van de overwaarde heeft, kunt u een afspraak maken voor een adviesgesprek bij Investment Corporation Holland. Onze medewerkers laten u rekenvoorbeelden zien van hetgeen mogelijk is. Uw situatie wordt uitgebreid in beeld gebracht, waarbij voorbeelden van investeringen worden getoond. U kunt uw overwaarde investeren in Nederlands vastgoed, maar u kunt ook overwegen om in het buitenland (recreatief) vastgoed aan te kopen. Tijdens het gesprek wordt dieper ingegaan op de manier waarop uw het beheer van het vastgoed doet. Net zoals uw eigen woning, heeft ook vastgoed dat u verhuurt onderhoud nodig. U kunt deze zaken zelfstandig doen, maar het is ook mogelijk om een gedeelte of het volledige beheer uit te besteden. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden die passen bij uw situatie? Maak een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Vastgoed kopen met overwaarde – FAQ

1. Wat is de hoogte van mijn overwaarde?

Kort samengevat is de overwaarde de waarde van uw woning verminderd met het openstaande hypotheek bedrag. De WOZ-waarde geeft een globaal beeld. Om de daadwerkelijke marktwaarde van uw woning te kennen is het laten maken van een taxatierapport nodig.

2. Hoe weet ik de hoogte van mijn huidige hypotheek?

De hypotheek hoogte vindt u terug in het jaarlijkse overzicht dat u van uw hypotheekverstrekker ontvangt. U kunt hierover ook contact opnemen met een financieel adviseur. Deze bespreekt met u de mogelijkheden die de overwaarde heeft.

3. Op welke manier kan ik de overwaarde gebruiken?

Overwaarde kan op diverse manieren gebruikt worden. Zo is het mogelijk om aanpassingen aan de bestaande woning te doen. Een andere mogelijkheid is het aanvullen van uw inkomen in geval u in het verleden onvoldoende pensioen heeft opgebouwd. Het is ook mogelijk om met de overwaarde van uw bestaande woning vastgoed te kopen.

4. Hoe kan ik over het bedrag van de overwaarde beschikken?

Uw financieel adviseur of een vastgoed expert kan u daarbij helpen. De mogelijkheden hangen van verschillende factoren, waaronder uw leeftijd en gezinssamenstelling af. Afhankelijk van het plan kunt u een maximaal percentage van de marktwaarde van de woning opnemen.

5. Moet ik verhuizen als ik mijn overwaarde wil gebruiken?

Net dat is niet noodzakelijk. Het gebeurt tegenwoordig meer en meer dat ook particuliere woningbezitters kiezen voor een sale- en leasebackconstructie. U verkoopt dan de woning aan een investeerder en huur het direct terug. Na het aflossen van het openstaande hypotheekbedrag kunt u de overwaarde vrij besteden.

6. Is sale- en leaseback bij overwaarde gunstig?

De kosten die investeerders in rekening brengen bij sale en leaseback zijn in de regel hoger dan rente op bankleningen. Ondanks het feit dat u de mogelijkheid heeft om te overleggen over de verkoop- en terug huur voorwaarden, is dat voor u niet altijd gunstig.

7. Is het verzilveren van overwaarde fiscaal aantrekkelijk?

Het verzilveren van de overwaarde heeft zeer beperkte fiscale mogelijkheden. Zo is het niet mogelijk om hypotheekrente af te trekken voor aflossingsvrije leningen. Afhankelijk van de periode waar binnen een lening wordt afgelost zijn aftrekmogelijkheden beperkte beschikbaar. Vraag altijd eerst informatie en reken voorbeelden die op uw situatie zijn toegepast. U kunt hiervoor terecht bij een belastingconsulent.

8. Mogen de kosten koper betaald worden met de overwaarde?

Ja, dit is uiteraard alleen mogelijk als u uw woning verkoopt met voldoende overwaarde. Het is dan toegestaan om de overwaarde te gebruiken om onder andere de kosten koper van uw nieuwe woning te betalen.

9. Welke mogelijkheden heb ik nog meer ten aanzien van de overwaarde?

Indien u een woning verkoopt met overwaarde komt de zogenaamde ‘bij leen regeling’ om de bocht kijken. U moet de overwaarde van de woning gebruiken voor uw nieuwe woning. Alleen dan is het mogelijk om aanspraak te maken op de hypotheekrenteaftrek. Op dat moment brengt u de overwaarde in, in uw hypotheek. De maandelijkse lasten dalen, maar u kunt ook besluiten om de overwaarde te steken in een verbouwing of verduurzaming van de woning.

10. Kan ik mijn overwaarde gebruiken om een banklening af te sluiten?

Dat hangt van het bedrag van de overwaarde af. Als het bedrag hoog genoeg is, geeft u een bank zekerheid. Naast de overwaarde zal een bank ook kijken naar uw inkomen en krediet verleden. Het gebeurt regelmatig dat ondanks een grote overwaarde toch geen banklening wordt aangeboden. Een vastgoed expert kan u hierover adviseren.

11. Moet ik de overwaarde die ik verzilver besteden aan een woning?

Nee, het is ook mogelijk om de overwaarde te gebruik als aanvulling op uw pensioen, voor een droomreis of voor een nieuwe auto. Realiseer uzelf wel dat u over de hoogte van de overwaarde geen hypotheekrente meer mag aftrekken. Dat betekent dat uw maandlasten stijgen. Om problemen in de toekomst te voorkomen, is het goed om vooraf uit te laten rekenen wat dit exact inhoudt.

12. Wat gebeurt er als ik de overwaarde verzilver en later niet meer aan de hypotheek verplichting kan voldoen?

Om dit soort toestanden en problemen te voorkomen, is het belangrijk om verschillende berekening te laten maken. Ga daarbij uit van veranderende omstandigheden. Niets in het leven is zeker. Het is goed om rekening te houden met onverwachte uitgaven en een gezinssamenstelling die veranderd. Vooraf zorgvuldig wikken en weken, is beter dan na een paar jaar tot de conclusie te komen dat u niet langer aan uw verplichting kunt voldoen.