Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wilt u investeren in vastgoed? Zoekt een manier om uw vastgoed te financieren? Vastgoed investeerders zoeken, doet u samen met de ervaren professionals van Investment Corporation Holland. Wanneer uw huisbank niet wil of kan financieren, dan komen alternatieve vormen van vastgoed financieringen in beeld. Een financieringsmaatschappij of kredietverstrekker wordt gezocht die bij u past en waarbij het vertrouwen in een succesvolle samenwerking vanzelfsprekend is.

Vastgoed investeerders zoeken
Vastgoed investeerders zoeken

Alternatieve vastgoed financiering

De grote Nederlandse banken verstrekken steeds vaker uitsluitend hypotheken voor panden met een woonbestemming. Commercieel vastgoed en bedrijfspanden wordt gezien als risicovol en dat is voor verscheidene banken reden om de kredietaanvraag af te wijzen. Jammer genoeg is het daardoor, met name voor bedrijven en ondernemers, lastig om een positief antwoord te krijgen op een bestaande financieringsbehoefte. Het zoeken van alternatieve vastgoed investeerders gebeurt op uiteenlopende manieren. Crowdfunding is een populaire manier om een gewenst investeringsbedrag bij elkaar te krijgen. Met een goede crowdfunding actie wordt financiering gezocht en gevonden bij, doorgaans, private investeerders. Niet alleen wordt op deze manier de economie vooruitgeholpen. U krijgt als ondernemer meer financiële ruimte en de investeerders hebben zicht op een mooi rendement. Risico’s worden in de regel afgedekt door borgstellingen en zekerheden. Verschillende soorten commercieel vastgoed komen in aanmerking voor een alternatieve financiering:

 • Bedrijfspanden.
 • Kantoor- en winkelruimtes.
 • Zorgvastgoed.
 • Opslag en distributiecentra.
 • Overige commercieel vastgoed.

Geen investeerder of kredietmaatschappij is hetzelfde. Er moet gericht gezocht worden naar een investeerder die bij u past. Zet van tevoren op papier wat u precies zoekt. Misschien gaat uw voorkeur uit naar een stille vennoot die alleen investeert en verder geen inspraak heeft in uw bedrijfsvoering. Maar u kunt ook zoeken naar een actieve business angel die misschien zelf net het eigen bedrijf heeft verkocht en graag zijn of haar kennis met u deelt. Investment Corporation helpt u met geschikte vastgoed investeerders zoeken en vinden.

Aantrekkelijk rendement

Investeren in vastgoed is een interessante manier om kapitaal op de gewenste manier te laten renderen. Banken hebben zich grotendeels teruggetrokken uit het financieren van commercieel vastgoed, waardoor zowel private als institutionele investeerders mogelijkheden zien in de ontstane ruimte. Voor u, als ondernemer, is het interessant om op een bankvrije manier vastgoed aan te kopen en investeerders kunnen daarbij een aantrekkelijk rendement realiseren. Een investeerder die meegaat in het financieren van commercieel vastgoed, heeft in de regel het eerste recht op hypotheek. Het bedrijfspand en/of de grond fungeren als onderpand. Aflossingsverplichtingen worden vastgelegd in de overeenkomst. Vaak is het met alternatieve financiers zo dat er aantrekkelijke voorwaarden onderhandeld kunnen worden dan wanneer u zaken doet met een bank. Daar staat tegenover dat de rente wellicht iets hoger is.

Risicobeoordeling investeerders

Dat neemt niet weg dat ook alternatieve investeerders eerst uitgebreid het risico beoordelen alvorens met u ‘in zee’ te gaan. Het risico kan op verschillende manieren beoordeeld worden:

 • Financiering van commercieel vastgoed met verhuur als doelstelling.
 • Financiering van vastgoedontwikkeling, nieuw bouw.

In geval van vastgoedfinanciering is de ‘loan-to-value’ belangrijk voor de risicobeoordeling. Daarnaast wegen ook het verkooprisico en realisatierisico mee in de beoordeling. Wanneer het gaat om commercieel vastgoed wordt het verhuurrisico uitgebreid onderzocht. Investeerders streven bij commercieel vastgoed een rendement van 4% tot 10% na, en bij vastgoedontwikkeling liggen deze percentages tussen 5% en 12%. In een verder gevorderd stadium zal de risicobeoordeling zich ook richten op zaken als:

 • De ervaring van u als initiatiefnemer.
 • De winstgevendheid van uw onderneming.
 • De solvabiliteit van uw onderneming.
 • Courantheid van het vastgoed.
 • Omgevingsfactoren en eventuele toekomstige ontwikkelingen op het gebied van het bestemmingsplan en voorzieningen ter plaatse.

Investment Corporation Holland heeft naast een netwerk met investeerders, contacten met binnen- en buitenlandse vastgoedfinanciers, kredietmaatschappijen, pensioenfondsen, verzekeraars en overige alternatieve financiers. Onze medewerkers brengen uw onderneming in beeld. Daarbij wordt gekeken naar de markt, de strategie, de inrichting, uw medewerkers en de manier waarop u de gewenste investering wil doorvoeren. Vastgoed investeerders willen graag het complete plaatje. Daarom wordt er ook gekeken naar zowel de liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit. Op basis van deze gegevens wordt een deskundig kredietrisico beoordeelt, waarvan de resultaten met u worden besproken. Indien nodig kan een plan worden samengesteld waarin de kredietbehoefte wordt omschreven en uitgebreid wordt onderbouwd. Het zoeken van geschikte vastgoed investeerders kan op deze manier effectief en vlot verlopen.

Vastgoed investeerders zoeken en vinden

Het is gebruikelijk om uw zoektocht naar een geschikte vastgoed investeerder online te beginnen. Het zoeken van een geschikte investeerder via een zoekmachine is vrij kansloos. Toch zijn er investeerders die veel tijd besteden aan een online presentatie. Het zijn deze investeerders die wekelijks tientallen tot honderden aanvragen ontvangen. Daarmee is zeker niet gezegd dat de meest vindbare financier of investeerder ook voor u de beste match is. Wanneer u zoektocht enkel online plaatsvindt, is de kans op succes niet groot en kan het resultaat tegenvallen. Investeerders richten zich vaak op een bepaalde branche of regio. Zo zijn er investeerders die alleen investeren in vastgoed, en anderen specialiseren zich op investeringen in bepaalde delen van Nederland of richten zich uitsluitend op buitenlands vastgoed. Gericht zoeken levert meer resultaat op dan wanneer u met een algemeen trefwoord online op zoek gaat. Mede daarom is een groot aantal investeerders online niet of nauwelijks actief. Het zoeken van een geschikte vastgoed investeerder hoeft desondanks niet ingewikkeld te zijn.

Wel of geen alternatieve investering?

Vastgoed financieren met of zonder bank? Dit is één van de meest gestelde vragen wanneer een investering in vastgoed wordt overwogen. Waar banken particulieren van dienst zijn met een hypotheek wordt commercieel vastgoed helaas als risico gezien. Alternatieve financieringen kunnen toch voor de gewenste investeringsmogelijkheid zorgen. Naast buitenlandse investeerders, leasemaatschappijen of kredietverstrekkers is sale en leaseback een veel toegepaste alternatieve financieringsmethode. Met name in het buitenland is sale en leaseback bekend. Zowel vastgoed als roerende bedrijfsmiddelen komen voor een sale en leaseback constructie in aanmerking. Wanneer u een bedrijfspand, of woning, in eigendom heeft kunt u overwegen om deze te verkopen aan een investeerder en het pand gelijktijdig terug te huren. Zo blijft uw bedrijfsadres ongewijzigd en verandert er voor uw medewerkers niet of weinig aan de dagelijkse gang van zaken. Bespreek uw voornemen tot sale en leaseback met uw medewerkers. Daarmee voorkomt u dat er roddels en onzekerheid ontstaan. Leg uw medewerkers uit waarom u het bedrijfspand verkoopt en welke voordelen dit heeft voor de onderneming. Met het vrijgekomen bedrag bent u in staat om de gewenste investeringen te doen, en uw onderneming verder vorm te geven of te ontwikkelen. Ditzelfde kunt u eventueel ook doen met uw wagenpark en/of bedrijfsmiddelen zoals productieapparatuur en industriële machines. De looptijd van een sale en leaseback overeenkomst is flexibel. U heeft inspraak in de voorwaarden en goed onderhandelen kan voordelig uitpakken. Belangrijk zijn de mogelijkheden en afspraken bij het aflopen van de gesloten overeenkomst. Meestal heeft u het eerste recht op terugkoop en is de koopsom een symbolisch bedrag.

Succesvol vastgoed investeerders zoeken

Zoekt u veel geld? In plaats van kleine investeerders kan een investeringsmaatschappij een betere optie zijn. Ervaren investeringsmaatschappijen zijn niet zomaar te overtuigen. Zeker wanneer u geen ervaring heeft met het vinden van investeerders of het ‘aanprijzen’ van uw ideeën dan kunt u professionele hulp gebruiken. Afhankelijk van uw investering en de omvang van uw onderneming kan eventueel ook venture capital geschikt zijn. Leg uw plannen en wensen voor aan de professionals van Investment Corporation Holland. In overleg gaan we voor u op zoek naar een geschikte investeerder. Een van de manieren om succesvol een investeerder te zoeken en vinden is door het samenstellen van een brochure al dan niet in combinatie met uw ondernemersplan. Het zoeken en vinden van een geschikte vastgoed investeerder is daarnaast gebaat bij een presentatie van het commercieel vastgoed dat u op het oog heeft. Cijfermateriaal mag daarbij niet ontbreken. Investeerders willen weten wat hun investering aan rendement op levert en zien daarbij graag omzet- en winstgegevens, indien mogelijk met bedrijfsresultaten, uit het verleden. ICH kan voor de cijfers op overzichtelijke manier presenteren en daarbij een omschrijving geven van uw onderneming en de toekomstplannen met het oog op het pand dat u op het oog heeft.

Lange of korte termijn investeerders

Naast het doel van de investering, wordt onderscheidt gemaakt tussen lange en korte termijn investeringen. Zo zijn er financiers die voor een periode van 1 tot 5 jaar willen investeren en daarbij een bepaald rendement willen behalen. Er zijn echter meer investeerders die zoeken naar lange termijn rendementen. Het is vaak lastig om deze investeerders te overtuigen van een investering. Waarom is uw investering de moeite waard om te doen? Welke risico’s heeft een investering in het vastgoed dat u op het oog heeft. Korte termijn investeerders kunnen aantrekkelijk zijn, maar u zult goed moeten kunnen onderhandelen om deze investeerders te overtuigen. Merkt een investeerder dat u uw plannen niet op de juiste manier ‘verkoopt’ dan kan dat al reden zijn om af te haken. Het vertrouwen in uw ondernemerschap ontbreekt op dat moment. Om dit te voorkomen, onderhandelen de professionals van ICH namens u met zowel investeerders als verkopende partijen. Met meer dan 45 jaar ervaring in de vastgoed sector weten onze medewerkers precies wat er speelt en hoe er op de juiste manier onderhandelt kan worden. ICH werkt op basis van no-cure no-pay, het eerste adviesgesprek is volledig vrijblijvend.

Vastgoed investeerder op maat vinden

Ook particulieren die vastgoed investeerders zoeken, zijn welkom bij Investment Corporation Holland. In tegenstelling tot ondernemers kunnen particulieren vaak wel een beroep doen op de bank bij het aanvragen van een vastgoed hypotheek. Een vastgoed hypotheek wordt verstrekt op basis van de eigen koopwoning. Met een eigen inbreng van minimaal 20% kan de bank u een vastgoed hypotheek verstrekken. Wanneer u geen beroep wilt doen op uw huisbank, kunt u eventueel op zoek gaan een alternatieve investeerder. Sale en leaseback is ook voor particulieren een oplossing om snel over een grote som geld te beschikken. De voor- en nadelen van een alternatieve financiering zoals sale en leaseback dient u zorgvuldig te bekijken. Laat u adviseren door professionals. Het verkopen en terughuren van de familie woning heeft meer impact dan wellicht wordt gedacht. Het is echter wel een manier om een investering te doen die uw voorkeur heeft. Het zoeken en vinden van een geschikte investeerder kan een lange weg zijn, u denkt hierbij ook na over de toekomst. Want wat gebeurt er als u niet langer aan de aflossingsverplichting kunt voldoen en hoe lang is de looptijd van een kredietovereenkomst? Om verantwoord een investering aan te gaan, is het belangrijk om ook rekening te houden met een ‘worst case scenario’. Het laten doorberekenen van de kosten en de te verwachten huuropbrengsten mag niet ontbreken. Heeft u weinig of geen ervaring met het investeren in vastgoed? Laat uzelf dan bijstaan door de ervaren vastgoed professionals van Investment Corporation Holland.

Vastgoedbeheer uitbesteden

Investeren in vastgoed met als doelstelling het pand te verhuren. Het is een gedachte die velen hebben, maar vaak ontbreekt de ervaring voor het succesvol toepassen. U kunt in vastgoed investeren, zonder dat u daarbij zelf het beheer doet. Vastgoedbeheer uitbesteden wordt tegenwoordig vaak gedaan. Zowel private als bedrijfsmatige investeerders besteden het beheer van vastgoed uit. Zowel het contact met de huurder(s) als het controleren van de huurgelden en het regelen van onderhoud wordt u uit handen genomen. Zo heeft u wel het gemak maar niet de lasten. Blijft een huurder achter met betalen? Is het tijd voor groot of tussentijds onderhoud? Als vastgoedbeheerder regelt ICH deze en andere vastgoed gerelateerde zaken namens u. U betaalt hiervoor jaarlijks een vergoeding. Wanneer een bestaand huurcontract ten einde loopt, wordt er namens u aan de huurder een contractverlenging aangeboden en kan eventueel over de nieuwe huurvoorwaarden onderhandelt worden.

Meer informatie vastgoed investeerders zoeken

Bent u op zoek naar een geschikte investeerder? Wilt u weten of sale en leaseback iets voor u of uw onderneming is? Neem vrijblijvend contact op met Investment Corporation Holland. Leg uw plannen voor en ga samen met ons op zoek naar een geschikte investeerder voor het realiseren van uw ideeën. U kunt ons zowel telefonisch als via e-mail bereiken.