Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wilt u meer weten over vastgoed herfinanciering? Herfinancieren van vastgoed kan wanneer u de condities en voorwaarden van de bestaande financiering wilt veranderen. Dit kan zijn omdat u een lagere rente wilt betalen of een wijziging van de looptijd van de lening nastreeft. Een langere looptijd zorgt ervoor dat u jaarlijks een langer bedrag aflost, waardoor er meer liquiditeit is om verder te investeren. Investment Corporation Holland helpt u bij de vastgoed herfinanciering. Door onze ervaring, kennis en netwerk wordt uw vastgoedportefeuille tegen gunstigere voorwaarden geherfinancierd.

Vastgoed herfinanciering

  Vastgoed herfinanciering.

Nut vastgoed herfinanciering

Een standaard vastgoedfinanciering heeft een looptijd tussen 15 en 30 jaar. Herfinancieren kan interessant zijn. Gedurende de looptijd doen zich verschillende veranderingen door. Zo is het herfinancieren van een bestaande vastgoedportefeuille interessant door de lage rentestand. De lage rente kan aanleiding zijn voor het oversluiten van de hypotheek of financiering die u heeft afgesloten. Tegelijkertijd is het mogelijk om de eventuele overwaarde te gebruiken voor het uitbreiden van uw bezit of een pand te verbouwen en te verbeteren. Hierdoor wordt meerwaarde gecreëerd en krijgt uw vastgoedportefeuille toegevoegde waarde. De ideale vastgoed herfinanciering is meer dan alleen het laagste rentepercentage. Vergelijk de voorwaarden die geldverstrekkers hanteren bij het herfinancieren van vastgoed. U bent immers niet gebonden aan een bancaire instelling, er zijn verschillende mogelijkheden om vastgoed te (her)financieren. Een ander goed moment om uw huidige vastgoedlening te onderzoeken is enkele maanden voor het einde van de rentevaste periode. Het is altijd slim en verstandig om regelmatig stil te staan bij de financiering van uw vastgoed. Onze ervaren medewerkers beoordelen uw huidige vastgoedfinanciering en bespreken vervolgens met u de verbeteringen die herfinanciering voor uw bezit kunnen betekenen.

Welke soorten vastgoed herfinancieren?

Afhankelijk van de staat van onderhoud en de locatie van het vastgoed dat u wilt herfinancieren is het mogelijk om voor uiteenlopende types vastgoed herfinanciering te zoeken. Hierbij kunt u denken aan:

 • Residentieel vastgoed. Woningen of appartementen die verhuurd worden, komen in aanmerking voor herfinanciering. Dit betreft zowel bestaande woningen als nieuwbouw en/of appartementencomplexen.
 • Commercieel vastgoed. Zowel commercieel vastgoed dat u in eigen gebruik heeft of bedrijfspanden die verhuurd zijn, kunnen geherfinancierd worden.

Het moment waarop u uw vastgoed herfinanciert staat vrij. Dat betekent dat uw zowel aan het einde van de looptijd als tussentijds uw huidige financiering kunt onderzoeken. Investment Corporation Holland bepaald samen met u of een tussentijdse herfinanciering het gewenste, gunstige effect heeft. Voordelen van vastgoed herfinancieren zijn:

 • Lagere financieringslasten.
 • Nieuwe investeringen zijn makkelijker bereikbaar.
 • U kunt uw vastgoedportefeuille uitbreiden.
 • Herfinanciering gebeurt vaak tegen gunstige voorwaarden.

Hulp bij herfinancieren vastgoed

Herfinancieren van vastgoed is niet voor elke belegger dagelijkse kost. Het is een proces dat een gedegen voorbereiding en onderzoek vereist. U kunt hiervoor rekenen op de professionals van Investment Corporation Holland. Onze gespecialiseerde vastgoed medewerkers beschikken over een uitgebreid netwerk van bancaire instellingen, financieringsmaatschappijen, leasemaatschappijen, makelaars, vastgoed- en projectontwikkelaars. Nadat er een analyse is gemaakt van uw vastgoedportefeuille en de bestaande financieringen wordt gekeken naar de mogelijkheden. Dit geldt zowel voor particuliere beleggers, ondernemers als professionele investeerders.

 • Particuliere belegger. Wanneer u maximaal 3 panden in bezit heeft, wordt u door het merendeel van de financiële instellingen gezien als particuliere belegger. Voor herfinanciering van uw vastgoed tegen de gunstigste voorwaarden kunt u bij ICH terecht.
 • Ondernemers. Zowel ondernemers die commercieel vastgoed verhuren als ondernemers die zelf het vastgoed gebruiken, kunnen herfinanciering overwegen. Neem contact op met ICH voordat uw jaarcijfers definitief zijn en gepubliceerd worden. Dit kan in uw voordeel zijn.
 • Professionele beleggers. ICH heeft ervaring met het herfinancieren van de grote(re) vastgoedportefeuille van professionele beleggers. Wij laten u graag voorbeelden zien van succesvolle herfinancieringsprojecten.

Als vanzelfsprekend doen wij er samen met u alles aan om een herfinanciering tegen gunstige voorwaarden rond te krijgen. Het onderhandelen met beoogde financiers kunt u zelfstandig doen, maar u kunt dit uiteraard ook uitbesteden aan ICH.

De waarde van vastgoed

Beleggers of bezitters van een beleggingspand met overwaarde, kunnen vaak op relatief eenvoudige wijze kapitaal vrij maken voor het uitbreiden van de vastgoedportefeuille. Met het herfinancieren van uw bestaande pand is het vaak mogelijk om liquiditeit vrij te maken. Wat kunt u verwachten als u herfinanciering overweegt?

 • Uw vastgoedportefeuille en u, als aanvrager, moeten voldoen aan de voorwaarden en normen die van toepassing zijn voor de financiering van beleggingspanden.
 • Het pand of de panden worden getaxeerd door een onafhankelijke taxateur.
 • Het is mogelijk om tot 80% herfinanciering van de waarde, in verhuurde staat, te krijgen.
 • De bestaande restschuld van uw huidige financiering moet verplicht afgelost worden. Hiermee krijgt de nieuwe financier het recht van eerste hypotheek op het pand. Hou er rekening mee dat aan het versneld aflossen van een bestaande hypotheek soms boeterente in rekening wordt gebracht.
 • Het bedrag dat na het aflossen van de restschuld overblijft, is de kapitaalsinbreng voor de eventuele inbreng in een volgend beleggingspand.
 • Eigen inbreng kan de maandlasten verlagen.

Voordat een verzoek voor herfinanciering naar een financieringspartij wordt gestuurd, is het belangrijk dat alle noodzakelijke documenten zijn bijgesloten. Op basis van de analyse die ICH heeft gemaakt, kan een concreet verzoek om herfinanciering naar verschillende kredietverstrekkers worden verzonden. Geïnteresseerde financieringsmaatschappijen sturen u een offerte, waarom de financieringsvoorwaarden uitgebreid worden omschreven. Hierbij kunt u denken aan:

 • Het kredietbedrag.
 • De financieringsvorm.
 • De looptijd van de lening.
 • Het rentepercentage en de rentevorm.
 • Maandelijkse bedrag dat als aflossing wordt betaald.

Bij een offerte worden ook algemene voorwaarden mee verzonden. Onze vastgoed adviseurs nemen deze aandachtig voor u door en maken een samenvatting van belangrijke punten als boetevrij aflossen en andere van belang zijnde voorwaarden.

Informatie over vastgoed financiering

Bent u benieuwd of u uw bestaande vastgoedportefeuille kunt laten herfinancieren en welke financiële voordelen dit voor u heeft? Maak een afspraak voor een informatief gesprek bij de specialisten van Investment Corporation Holland. Onze adviseurs maken een analyse van uw huidige situatie en leggen deze naast de mogelijkheden die herfinanciering van vastgoed heeft. Zowel particuliere beleggers als ervaren en grote vastgoedbeleggers zijn gebaat bij een passende financiering. Met behulp van herfinanciering wordt extra liquiditeit gecreëerd en wordt het mogelijk om nieuwe investeringen te doen.

Vastgoed herfinanciering – FAQ

1. Wat houdt vastgoed herfinancieren in?

Het herfinancieren van een vastgoedportefeuille betekent dat uw portefeuille wordt geïnventariseerd. Specialisten onderzoeken de waarde van het vastgoed, de inkomsten die de panden opleveren en de bestaande financiering. Op basis daarvan bespreekt een vastgoed adviseur de mogelijkheden voor herfinanciering en/of uitbreiding van de portefeuille. Als herfinancieren interessant is, wordt gezocht naar een financiering die bij u past.

2. Waarom is herfinancieren van vastgoed interessant?

Beleggers hebben verschillende redenen om herfinanciering van een vastgoedportefeuille te overwegen. Na een langere looptijd staan bepaalde zaken er soms anders voor, waardoor een nieuwe financier interessant kan zijn. Heeft u beleggingspanden met overwaarde? Dan kan door middel van herfinanciering kapitaal vrijgemaakt worden om uw bezit uit te breiden.

3. Welke vastgoed objecten komen voor herfinanciering in aanmerking?

Het herfinancieren van vastgoed is in principe mogelijk met diverse objecten. Zowel residentieel als commercieel vastgoed komt voor herfinanciering in aanmerking. Ook vastgoed in verhuurde staat kan geherfinancierd worden.

4. Is taxatie verplicht bij vastgoed herfinanciering?

Net zoals bij het afsluiten van een eerste financiering, zal taxatie door een meerderheid van de krediet- en leasemaatschappijen vragen om een recent taxatierapport. Afhankelijk van de kredietmaatschappij ziet u of u zelf een taxateur mag kiezen, of dat een vastgestelde taxateur de rapportage moet verzorgen.

5. Kan ik een leegstaand pand herfinancieren?

Afhankelijk van het soort pand dat u wilt herfinancieren, kijkt een taxateur onder andere naar de huurwaarde van de markt. Het gebeurt regelmatig dat de herfinanciering van commercieel vastgoed afketst omdat er geen zittende huurder is. Eventueel kan een concept huurovereenkomst voorgelegd worden. Voor het passeren van de herfinancieringsakte moet een definitieve huurovereenkomst getoond worden.

6. Ziet een financiële instelling mij als particuliere of zakelijke belegger?

Particuliere beleggers die in tussentijd meer huurinkomsten hebben of die inmiddels meerdere panden in de vastgoedportefeuille hebben opgenomen, kunnen als professional gezien worden. Ook wanneer u van plan bent om binnen een aantal jaren meer dan 4 panden te verhuren, kan een financier u als professional bestempelen. Financieringspartijen leggen de grens van particulier en professioneel op 4 objecten, als de jaarlijkse huurinkomsten meer dan € 35.000 bedragen en/of als u de intentie heeft om op korte termijn meer dan 4 objecten te verhuren.

7. Kan ik bij een herfinanciering eventuele verbouwingskosten mee financieren?

Het is mogelijk om door middel van een zogenaamd bouwdepot een verbouwing te financieren. De taxatiewaarde van het pand en de offerte van een aannemer zijn indicaties voor het bepalen van het financieringsbedrag. Let op dat een eventuele omgevingsvergunning tijdig aangevraagd wordt. De mogelijkheden en voorwaarden verschillen bij kredietverstrekkers.

8. Wat zijn de kosten voor herfinanciering?

Als u onze adviseurs inschakelt bij het herfinancieren van uw vastgoedportefeuille dan ontvangt u een prijsvoorstel op maat. De kosten die u betaald zijn afhankelijk van de gewenste financieringsvorm en de omvang van uw portefeuille.

9. Hoe werkt het aanvragen van een herfinanciering voor vastgoed?

Uiteraard kunt u met uw huidige financier om de tafel zitten. U kunt er ook voor kiezen om gebruik te maken van het netwerk van Investment Corporation Holland. Laat ons weten hoe uw ideeën eruit zien en welke financiering daar bij past. Het financieringsverzoek wordt gedeeld binnen het netwerk van aangesloten krediet- en leasemaatschappijen.

10. Hoelang duurt het herfinancieren van vastgoed?

Na uw aanvraag laten onze adviseurs u binnen 24 uur, op werkdagen, weten of uw verzoek in behandeling wordt genomen. Tussen het moment van de aanvraag en het ondertekenen van een nieuwe kredietovereenkomst zit maximaal een paar weken.

11. Wat is de gemiddelde looptijd van een vastgoedfinanciering?

Vastgoedfinancieringen hebben een gemiddelde looptijd van 15 tot 30 jaar. Afhankelijk van de waarde van uw vastgoedportefeuille en de afspraken die in de overeenkomst zijn opgenomen, is het mogelijk om afgeloste bedragen terug op te nemen. Deze gelden kunt u gebruik om nieuwe vastgoed investeringen te doen.

12. Kan ik Nederlands vastgoed in het buitenland financieren?

Krediet- en leasemaatschappijen die geïnteresseerd zijn in het (her)financieren van Nederlands vastgoed bevinden zich in binnen- en buitenland. Een toenemend aantal buitenlandse financiers zien de potentie van Nederlands vastgoed en zijn bereid om te investeren. Lees de financieringsvoorwaarden aandachtig door.

13. Dient het onroerend goed als onderpand voor de financiering?

Ja, bij de meeste vastgoed transacties is het pand onderpand voor de financiering.

14. Welke voorkeur heeft een kredietverstrekker bij het financieren van vastgoed?

Kredietverstrekkers zien vaak de voordelen van het investeren in een pand in verhuurde staat. Dit levert immers direct inkomsten op, waardoor aan de betalingsverplichting kan worden voldaan. De voorkeuren zijn divers.