Zoekt u informatie over een vastgoed fonds? Beleggen of investeren in een vastgoed is voor beleggers interessant. Vastgoed is zowel tastbaar als inflatiebestendig. Bovendien heeft u als belegger meestal direct rendement uit de huurinkomsten. Waar u voor spaargeld op de bank bijna geld moet meenemen, kunt u bij beleggingen in vastgoed nog rekenen op een aantrekkelijk rendement. De lage rente is gunstig voor vastgoed beleggingen. Investeert u direct in onroerend goed of gaat uw voorkeur uit naar beleggen in een vastgoed fonds?

Vastgoed fonds.

Vastgoed fonds.

Succesvol beleggen in onroerend goed

Het opbouwen en behouden van een vermogen is al lang niet meer vanzelfsprekend. De afgelopen jaren zijn de consumentenprijzen snel gestegen, maar is de rente achtergebleven. Dit heeft als gevolg dat u uw gespaarde geld langzaam ziet verdampen. Door op de juiste manier te investeren of te beleggen in vastgoed kunt u uw vermogen behouden en ziet u hoe een belegging in vastgoed een aantrekkelijk rendement oplevert. Het is gebruikelijk om bij de aankoop of het beleggen in vastgoed deels gebruik te maken van een bancaire lening. De lage hypotheekrente maakt het gunstig om een lening af te sluiten bij het aankopen van onroerend goed. De kosten van de lening zijn relatief laag. Bovendien zijn huurcontracten volledig of deels gekoppeld aan de indexering, waardoor uw belegging inflatiebestendig is. Is er sprake van een inflatie stijging? Hoogstwaarschijnlijk stijgt ook de huurprijs alsmede uw directe rendement. Wanneer u voldoende kennis en financiële middelen heeft, kunt u overwegen om te investeren in meerdere panden. U selecteert zelf de panden waar uw voorkeur naar uitgaat en u neemt het dagelijkse beheer en onderhoud voor eigen rekening. Wilt u wel beleggen in vastgoed, maar zit u niet te wachten op het beheer en onderhoud? Samenwerken met een vastgoedbeheerder neemt u veel werk uithanden. Het is daarnaast mogelijk om in plaats van direct te investeren in een eigen vastgoedportefeuille te beleggen in een vastgoed fonds. U heeft dan wel de lusten, maar niet de lasten die beleggen in vastgoed met zich meebrengt. Grote vastgoed fondsen hebben het beheer en het onderhoud van de vastgoedportefeuille in eigen beheer en binnen de organisatie is er specialistische kennis en jarenlange ervaring op het gebied van vastgoedbeheer.

Beleggen in een vastgoed fonds

Beleggen of investeren in een vastgoed fonds is vaak een veilige keuze. U heeft de keuze om te investeren in een open of een gesloten vastgoed fonds.

  • Open vastgoed fonds. In een open vastgoed fonds heeft u de mogelijkheid om in te stappen, uw belegging uit te breiden en weer uit te stappen op elk willekeurig moment. Het uitstappen uit een open vastgoedfonds kan aan bepaalde voorwaarden zijn verbonden. Deze voorwaarden beschermen andere beleggers. Zo kan er een uitstaptermijn van toepassing zijn. Naarmate er meer geïnvesteerd wordt, kan een fonds steeds groter worden. Een gevarieerde vastgoedportefeuille en uiteenlopende huurders beperkt het risico voor beleggers. Door de variëteit en de spreiding kunnen tegenvallers opgevangen worden. De panden die tot een open vastgoed fonds behoren, worden jaarlijks getaxeerd. Als belegger weet u daardoor hoe de waarde van uw belegging zich ontwikkelt. Heeft u het geïnvesteerde bedrag nodig of valt de ontwikkeling van uw belegging tegen? Dan kunt u, met in achtneming van de geldende voorwaarden, uit het fonds stappen.
  • Gesloten vastgoed fonds. Beleggingen in een gesloten vastgoed fonds kenmerken zich onder meer dat u alleen op één moment in kunt stappen. Het is niet mogelijk om uw belegging uit te breiden of te verkopen. Uitstappen kan pas als het fonds wordt opgeheven. Veel gesloten vastgoed fondsen hanteren een termijn van 7 tot 10 jaar. Dit is indicatief. Bij een tegenvallende marktontwikkeling kan besloten worden de termijn te verlengen. U weet als belegger niet voor 100% zeker wanneer uw belegging weer vrij komt. Het is bovendien vooraf moeilijk te voorspellen welk bedrag u kunt verwachten nadat het fonds is opgeheven, dit omdat jaarlijkse taxatie van de vastgoedportefeuille geen verplichting is.

Beleggen in binnen- en buitenlandse vastgoed fondsen

Wanneer u interesse heeft om te beleggen in vastgoed, maar niet zelf een of meerdere panden in bezit wilt hebben, kan een vastgoedfonds een interessante beleggingsmogelijkheid zijn. Bekende en grotere vastgoedfondsen bieden aantrekkelijke rendementen. U kunt zelf een vastgoedfonds kiezen en daar een bepaald bedrag in investeren. De gelden die ingelegd worden, worden gebruikt voor de bouw of aankoop van vastgoed in binnen- en buitenland. Door vooraf onderzoek te verrichten naar het fonds van uw voorkeur, heeft u enigszins zicht op het soort vastgoed wat door een fonds wordt aangekocht. Een van de grootste voordelen van deelnemen in een vastgoed fonds is dat u niet vastzit aan de verplichting een belegging te onderhouden en voor het dagelijkse beheer zorg te dragen. Vastgoedfondsen nemen deze verplichting op zich en verzorgen uw investering. Voordelen van deelnemen in een vastgoed fonds:

  • Automatische spreiding. Het risico van uw belegging wordt verspreid. Vastgoed fondsen spreiden het ingelegde kapitaal over een gezonde mix van vastgoedprojecten. Hiermee wordt de waardedaling van het ene pand opgevangen door de waardestijging van een ander pand. De risico’s van een belegging in een vastgoedfonds zijn beperkt.
  • Toegankelijkheid. In tegenstelling tot beleggen in een eigen vastgoedportefeuille, is er voor deelname in een vastgoedfonds geen hoog startkapitaal vereist. Een vastgoedfonds beschikt over ingelegd kapitaal van meerdere deelnemers, waardoor in uiteenlopende projecten geïnvesteerd kan worden. Dit maakt het ook voor kleine beleggers mogelijk om te starten met beleggen in vastgoed.
  • Rendement en dividend. Vastgoedfondsen keren regelmatig dividend uit. Het rendement van de ingelegde gelden komt gedeeltelijk door de verhuuropbrengsten. Verschillende fondsen keren maandelijks een bedrag uit, waardoor u direct voordeel heeft van uw belegging.

Informatie over beleggen in een vastgoedfonds

Zoekt u een mogelijkheid om te beleggen in een vastgoed fonds en wilt u meer weten over projecten in binnen- en/of buitenland? Maak een afspraak bij de vastgoed adviseurs van Investment Corporation Holland. We informeren u over interessante vastgoedfondsen en beleggingen die bij u passen. Binnen de onderneming is de beschikking over een uitgebreid netwerk van (inter)nationale investeerders, makelaars, vastgoed- en projectontwikkelaars. Investment Corporation Holland is zowel telefonisch als via e-mail bereikbaar.