Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zoekt u informatie over een vastgoed fonds? Beleggen of investeren in een vastgoed is voor beleggers interessant. Vastgoed is zowel tastbaar als inflatiebestendig. Bovendien heeft u als belegger meestal direct rendement uit de huurinkomsten. Waar u voor spaargeld op de bank bijna geld moet meenemen, kunt u bij beleggingen in vastgoed nog rekenen op een aantrekkelijk rendement. De lage rente is gunstig voor vastgoed beleggingen. Investeert u direct in onroerend goed of gaat uw voorkeur uit naar beleggen in een vastgoed fonds?

Vastgoed fonds
Vastgoed fonds

Succesvol beleggen in onroerend goed

Het opbouwen en behouden van een vermogen is al lang niet meer vanzelfsprekend. De afgelopen jaren zijn de consumentenprijzen snel gestegen, maar is de rente achtergebleven. Dit heeft als gevolg dat u uw gespaarde geld langzaam ziet verdampen. Door op de juiste manier te investeren of te beleggen in vastgoed kunt u uw vermogen behouden en ziet u hoe een belegging in vastgoed een aantrekkelijk rendement oplevert. Het is gebruikelijk om bij de aankoop of het beleggen in vastgoed deels gebruik te maken van een bancaire lening. De lage hypotheekrente maakt het gunstig om een lening af te sluiten bij het aankopen van onroerend goed. De kosten van de lening zijn relatief laag. Bovendien zijn huurcontracten volledig of deels gekoppeld aan de indexering, waardoor uw belegging inflatiebestendig is. Is er sprake van een inflatie stijging? Hoogstwaarschijnlijk stijgt ook de huurprijs alsmede uw directe rendement. Wanneer u voldoende kennis en financiële middelen heeft, kunt u overwegen om te investeren in meerdere panden. U selecteert zelf de panden waar uw voorkeur naar uitgaat en u neemt het dagelijkse beheer en onderhoud voor eigen rekening. Wilt u wel beleggen in vastgoed, maar zit u niet te wachten op het beheer en onderhoud? Samenwerken met een vastgoedbeheerder neemt u veel werk uithanden. Het is daarnaast mogelijk om in plaats van direct te investeren in een eigen vastgoedportefeuille te beleggen in een vastgoed fonds. U heeft dan wel de lusten, maar niet de lasten die beleggen in vastgoed met zich meebrengt. Grote vastgoed fondsen hebben het beheer en het onderhoud van de vastgoedportefeuille in eigen beheer en binnen de organisatie is er specialistische kennis en jarenlange ervaring op het gebied van vastgoedbeheer.

Beleggen in een vastgoed fonds

Beleggen of investeren in een vastgoed fonds is vaak een veilige keuze. U heeft de keuze om te investeren in een open of een gesloten vastgoed fonds.

  • Open vastgoed fonds. In een open vastgoed fonds heeft u de mogelijkheid om in te stappen, uw belegging uit te breiden en weer uit te stappen op elk willekeurig moment. Het uitstappen uit een open vastgoedfonds kan aan bepaalde voorwaarden zijn verbonden. Deze voorwaarden beschermen andere beleggers. Zo kan er een uitstaptermijn van toepassing zijn. Naarmate er meer geïnvesteerd wordt, kan een fonds steeds groter worden. Een gevarieerde vastgoedportefeuille en uiteenlopende huurders beperkt het risico voor beleggers. Door de variëteit en de spreiding kunnen tegenvallers opgevangen worden. De panden die tot een open vastgoed fonds behoren, worden jaarlijks getaxeerd. Als belegger weet u daardoor hoe de waarde van uw belegging zich ontwikkelt. Heeft u het geïnvesteerde bedrag nodig of valt de ontwikkeling van uw belegging tegen? Dan kunt u, met in achtneming van de geldende voorwaarden, uit het fonds stappen.
  • Gesloten vastgoed fonds. Beleggingen in een gesloten vastgoed fonds kenmerken zich onder meer dat u alleen op één moment in kunt stappen. Het is niet mogelijk om uw belegging uit te breiden of te verkopen. Uitstappen kan pas als het fonds wordt opgeheven. Veel gesloten vastgoed fondsen hanteren een termijn van 7 tot 10 jaar. Dit is indicatief. Bij een tegenvallende marktontwikkeling kan besloten worden de termijn te verlengen. U weet als belegger niet voor 100% zeker wanneer uw belegging weer vrij komt. Het is bovendien vooraf moeilijk te voorspellen welk bedrag u kunt verwachten nadat het fonds is opgeheven, dit omdat jaarlijkse taxatie van de vastgoedportefeuille geen verplichting is.

Beleggen in binnen- en buitenlandse vastgoed fondsen

Wanneer u interesse heeft om te beleggen in vastgoed, maar niet zelf een of meerdere panden in bezit wilt hebben, kan een vastgoedfonds een interessante beleggingsmogelijkheid zijn. Bekende en grotere vastgoedfondsen bieden aantrekkelijke rendementen. U kunt zelf een vastgoedfonds kiezen en daar een bepaald bedrag in investeren. De gelden die ingelegd worden, worden gebruikt voor de bouw of aankoop van vastgoed in binnen- en buitenland. Door vooraf onderzoek te verrichten naar het fonds van uw voorkeur, heeft u enigszins zicht op het soort vastgoed wat door een fonds wordt aangekocht. Een van de grootste voordelen van deelnemen in een vastgoed fonds is dat u niet vastzit aan de verplichting een belegging te onderhouden en voor het dagelijkse beheer zorg te dragen. Vastgoedfondsen nemen deze verplichting op zich en verzorgen uw investering. Voordelen van deelnemen in een vastgoed fonds:

  • Automatische spreiding. Het risico van uw belegging wordt verspreid. Vastgoed fondsen spreiden het ingelegde kapitaal over een gezonde mix van vastgoedprojecten. Hiermee wordt de waardedaling van het ene pand opgevangen door de waardestijging van een ander pand. De risico’s van een belegging in een vastgoedfonds zijn beperkt.
  • Toegankelijkheid. In tegenstelling tot beleggen in een eigen vastgoedportefeuille, is er voor deelname in een vastgoedfonds geen hoog startkapitaal vereist. Een vastgoedfonds beschikt over ingelegd kapitaal van meerdere deelnemers, waardoor in uiteenlopende projecten geïnvesteerd kan worden. Dit maakt het ook voor kleine beleggers mogelijk om te starten met beleggen in vastgoed.
  • Rendement en dividend. Vastgoedfondsen keren regelmatig dividend uit. Het rendement van de ingelegde gelden komt gedeeltelijk door de verhuuropbrengsten. Verschillende fondsen keren maandelijks een bedrag uit, waardoor u direct voordeel heeft van uw belegging.

Informatie over beleggen in een vastgoedfonds

Zoekt u een mogelijkheid om te beleggen in een vastgoed fonds en wilt u meer weten over projecten in binnen- en/of buitenland? Maak een afspraak bij de vastgoed adviseurs van Investment Corporation Holland. We informeren u over interessante vastgoedfondsen en beleggingen die bij u passen. Binnen de onderneming is de beschikking over een uitgebreid netwerk van (inter)nationale investeerders, makelaars, vastgoed- en projectontwikkelaars. Investment Corporation Holland is zowel telefonisch als via e-mail bereikbaar.

Vastgoed fonds – FAQ

1. Wat is een vastgoedfonds?

Een vastgoedfonds is een beleggingsfonds waarmee in onroerend goed wordt geïnvesteerd. Het soort vastgoed waarin wordt belegd varieert van residentieel tot winkelcentra, hotels en bedrijfsruimtes.

2. Kan iedereen deelnemen in een vastgoedfonds?

Zowel kleine als grote beleggers, particuliere en zakelijke investeerders kunnen deelnemen in een vastgoed fonds. Met relatief kleine bedragen kan worden ingestapt. Beleggen in een vastgoed fonds kent beperkte risico’s. Ook met weinig geld kunt u meeprofiteren van het rendement dat wordt behaald.

3. Welke voordelen heeft beleggen in een vastgoed fonds?

Vastgoed fondsen spreiden de risico’s door te beleggen in verschillende panden. Zo zijn er vastgoed fondsen die zich specifiek toeleggen op kantoorpanden, terwijl andere fondsen zich richten op commercieel vastgoed. In vergelijking met andere beleggingsvormen is onroerend goed redelijk waardevast.

4. Welke nadelen heeft beleggen in een vastgoed fonds?

De keuzevrijheid die u heeft bij het beleggen in aandelen of obligaties is ruim. U bepaalt zelf welke aandelen of investeringen uw voorkeur hebben. Deze vrijheid is er niet bij deelname in een vastgoed fonds. Ervaren beleggers kunnen dit als nadeel ervaren. Beleggen of investeren in vastgoed wordt meestal voor langere tijd gedaan. Uiteraard kunt u de aandelen van een vastgoed fonds weer verkopen. De beste rendementen worden vaak over een aantal jaren verspreid.

5. Welke vastgoedfondsen zijn er?

Er zijn diverse fondsen die beleggen in onroerend goed actief. Particuliere en zakelijke beleggers kunnen zich hierbij aansluiten. De grote van de vastgoedfondsen varieert van kleine spelers die actief zijn in een bepaalde soort vastgoed tot vastgoedfondsen met een uitgebreide, gevarieerde portefeuille die bestaat uit (inter)nationaal vastgoed.

6. Hoe kan ik deelnemen in een vastgoed fonds?

U kunt beleggen in een fonds door de aankoop van aandelen, participaties of obligaties. Met de bedragen die geïnvesteerd worden, investeert het vastgoed fonds in onroerend goed. De aankoop van commerciële en/of residentiele panden en het onderhoud hier van. Er zijn ook niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen waar u in deel kunt nemen. Let op hoe een fonds eventuele risico’s spreidt en hoe de samenstelling van een vastgoedportefeuille is.

7. Wat is het verschil tussen besloten en open vastgoedfondsen?

De meeste beursgenoteerde vastgoedfondsen hebben een open karakter. In- en uitstappen is eenvoudig. De looptijd voor deelname ligt niet vast en in principe kan iedereen aandelen, obligaties of participaties kopen. Fondsen die een besloten karakter hebben, richten zich op de grote investeerders. Dit soort fondsen kent een minimaal inlegbedrag en gezocht wordt naar een kleine aantal investeerders die een project kunnen of willen financieren. Tussentijds uitstappen is bij besloten vastgoedfondsen doorgaans niet mogelijk.

8. Welk rendement kan ik verwachten van deelname in een vastgoed fonds?

Het rendement van vastgoed fondsen varieert en is bijvoorbeeld afhankelijk van de samenstelling van de vastgoedportefeuille. Vastgoed fondsen behalen rendementen die liggen tussen 5% en 7%. Rendement wordt onder meer gehaald uit de verhuur van panden en de waardestijging. Het rendement wordt meestal in de vorm van dividend uitgekeerd.

9. Kan ik veilig deelnemen in een buitenlands vastgoed fonds?

Vraag voordat u gaat beleggen informatie op over het fonds waar u uw oog op heeft laten vallen. Controleer de achtergrond van een vastgoedfonds en onderzoek de samenstelling van de portefeuille. Zijn er financiële gegevens, zoals jaarverslagen, beschikbaar? Welke beleggers nemen deel in het fonds? Onderzoek en analyse van de gegevens geeft inzicht in de mogelijkheden en de risico’s.

10. Waar kan ik advies krijgen over beleggen in een vastgoed fonds?

De adviseurs en experts van ICH hebben ruim 45 jaar ervaring in de vastgoedsector. We laten u voorbeelden zien van beleggen en het behalen van rendement. Als u een bepaald fonds in gedachten heeft, kan een analyse gemaakt worden. De voor- en nadelen van vastgoed fondsen worden toegelicht en we geven advies over interessante beleggingsmogelijkheden.

11. Klopt het dat ik via een vermogensbeheerder kan beleggen in vastgoed?

Ja, het merendeel van de Nederlandse vermogensbeheerders biedt deze mogelijkheid. Vermogensbeheerders beleggen als onderdeel van een uitgebreide beleggingsportefeuille onder meer in vastgoed. Het voordeel van beleggen via een vermogensbeheerder is dat men de noodzaak van gespreide investeringen voorop zet. Hiermee wordt getracht de risico’s te beperken.

12. Wat zijn de risico’s van beleggen in vastgoed?

Beleggen in vastgoed zijn vaak lange termijn investeringen. De waarde van onroerend goed fluctueert. Afhankelijk van het beheer en de mate van verhuur kan de waarde van een pand stijgen of dalen. Behaalde rendementen in het verleden, zijn ook bij beleggen in vastgoedfondsen geen garantie voor de toekomst. Als een gedeelte van de vastgoedportefeuille met langdurige leegstand te maken heeft, kan het rendement tegenvallen.