Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Een succesvolle vastgoed exploitatie bestaat uit het met winst draaiend houden van onroerend goed. Elke vierkante meter die verhuurd is, levert immers inkomsten op. Leegstand betekent niet alleen inkomstenderving. In geval van langdurige leegstand neemt de waarde van het vastgoed dat u bezit af. Dat betekent dat het zaak is om uw huurders tevreden te houden. Vastgoed exploitatie is iets wat u zelf kunt doen, maar u kunt dit ook uitbesteden.

Vastgoed exploitatie
Vastgoed exploitatie

Moderne voorzieningen en faciliteiten

Panden die willen blijven renderen, moeten tegenwoordig voldoen aan een aantal eisen. Zo moet het pand een aangename, fijne plek zijn om te wonen of werken. Dit is voor u, als vastgoedbezitter, niet altijd even makkelijk. Het is een uitdaging om in 24-uurs economie van vandaag de dagen te voldoen aan blijvende huurderstevredenheid. Niet alleen een moderne woon- of werkomgeving zijn hierbij van belang, ook de mate waarin de juiste aanvullende servicemogelijkheden worden geboden spelen een rol. Van commerciële diensten in gezamenlijke ruimtes tot het vlot afhandelen van reparatie verzoeken, ook tijdens avond- en weekenduren. Verschillende factoren zijn van invloed op een succesvolle vastgoed exploitatie:

 • Digitalisering. Door bijvoorbeeld administratieve taken zoveel mogelijk te digitaliseren bespaart u veel tijd, waardoor u in staat wordt gesteld om u te richten op andere zaken die bijdragen aan het verhogen van de huurderstevredenheid.
 • Vast aanspreekpunt. Huurders weten niet altijd waar ze terecht kunnen voor vragen of verzoeken. Met name voor beleggers met een grotere vastgoedportefeuille is het interessant om een vast aanspreekpunt te creëren, wat 24/7 bereikbaar is. Stuur huurders nooit van het kastje naar de muur, hiermee voorkomt u ongenoegen en negatieve publiciteit.
 • Duidelijk communicatie. Investeren in de manier waarop het contact met huurders verloopt is lonend. Huurders zijn vaker tevreden als er sprake is van een duidelijke manier van communiceren. Wat door investeerders vaak over het hoofd wordt gezien is dat investeren in communicatie op langere termijn kostenbesparend werkt. Goed geïnformeerde huurders zoeken minder vaak contact en weten op welke manier ze contact met u op kunnen nemen.
 • Investeer in service. Hoe meer u investeert in service en dienstverlening, hoe meer tevreden uw huurders zijn. Het is bewezen dat tevreden huurders de huurpenningen op tijd betalen en langer in het pand blijven wonen of werken. Dit is van positieve invloed op de taxatiewaarde van uw pand.

Vastgoed exploitatie optimaliseren

Als u de exploitatie van vastgoed wilt optimaliseren kunt u meerdere zaken doen die van invloed zijn op het succes. Naast het centraal stellen van de huurders, is het goed op te letten welke vormen van service en dienstverlening bijdragen aan de tevredenheid van de huurders. Dit zijn diensten waarmee u vaak op relatief eenvoudige wijze, waarde kunt toevoegen aan het woon- en/of werkgenot. U kunt overwegen om een vastgoedbeheerder aan te stellen, wat u heel wat werk uithanden neemt. De voordelen van het inschakelen van een ervaren vastgoedbeheerder wegen absoluut op tegen de kosten die u voor de dienstverlening betaald. Naast het organiseren en afwikkelen van de financiële kant van de verhuur, is het ook mogelijk om een gedeelte of het volledige technisch beheer uit te besteden. De beheerder die u aanstelt draagt op effectieve wijze zorg voor het versturen van huurfacturen en het innen van de huurgelden. De betalingen worden opgevolgd en als er een achterstand ontstaat wordt contact opgenomen met de huurder. Blijft de betaling uit, kan de hulp van een gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld. Ook het plannen van periodiek onderhoud en het uitvoeren van reparaties tussen het onderhoud door, wordt door een vastgoedbeheerder gedaan. Het is voor u een manier van ontzorgen, terwijl uw huurders weten waar ze aan toe zijn en hoe ze contact op kunnen nemen met onder andere de service- of reparatieafdeling van de vastgoedbeheerder. De beleving van huurders binnen de muren van een woning of bedrijfspand zijn van directe invloed op de waarde van het betreffende pand. Bovendien is de manier waarop het vastgoed wordt geëxploiteerd een van de doorslaggevende factoren voor het werven en behouden van huurders.

Uitbesteden exploitatie vastgoed

Het achterhalen van de wensen en behoeften van huurders en gebruikers van vastgoed, worden bij de juiste exploitatie omgezet in toepasbare en toegankelijke dienstverlening. U bespaart hiermee enerzijds op de kosten, terwijl u anderzijds profiteert van een goed rendement. Niet iedereen die vastgoed bezit en exploiteert doet dit met plezier of vol overgave. Particuliere beleggers hebben vaak te weinig ervaring met het verhuren van vastgoed en kunnen als gevolg daarvan vaak de bomen door het bos niet meer zien. Zakelijke investeerders daarentegen hebben niet altijd voldoende tijd om het vastgoed waarin geïnvesteerd is te beheren. Uitbesteden is zowel voor particulieren als zakelijke beleggers een interessante optie. Welke zaken u uitbesteed, bepaalt u zelf. U kunt daarbij aan diverse zaken denken:

 • Zoeken en selecteren van geschikte huurders.
 • Het eventueel bepalen van de juiste huurprijs.
 • Corresponderen en communiceren met huurders.
 • Het innen van huren en huurachterstanden.
 • Beoordelen en plannen van onderhoudswerkzaamheden.
 • Het aanvragen van offertes voor onderhoud.
 • Overleg plegen met externe partijen op momenten dat dat noodzakelijk is.
 • Het eventueel aanstellen van een schoonmaakonderneming voor het regelmatig reinigen van gemeenschappelijke ruimtes.
 • Begeleiden van bezichtigingen door potentiële huurders.

Vragen over vastgoed exploitatie?

Verhuurd u residentieel of commercieel vastgoed en bent u benieuwd hoe u de exploitatie daarvan op de juiste manier vorm kan geven? Vraag advies aan de vastgoed experts van Investment Corporation Holland. Binnen de onderneming is ruim 45 jaar ervaring op het gebied van vastgoed aanwezig. De adviseurs zijn actief binnen een uitgebreid (inter)nationaal netwerk van investeringsmaatschappijen, financiële instellingen, woningcorporaties, vastgoedfondsen, makelaars en huurders. ICH beschikt over ervaring en expertise in binnen- en buitenlands vastgoed, waarbij u tijdens een gesprek uw wensen en verwachtingen toe kunt lichten. We adviseren u graag over het behalen van een optimaal rendement en manieren die de huurderstevredenheid verhogen. Bent u benieuwd welke strategie gevolgd kan worden om de vastgoed exploitatie te optimaliseren? Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek. Investment Corporation Holland is telefonisch bereikbaar. Vult u liever het contactformulier in of stuurt u een e-mail? Eén van de adviseurs neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vastgoed exploitatie – FAQ

1. Waarom is het kopen van een tweede (vakantie)woning interessant?

Zowel voor eigen gebruik en ontspanning, als voor de verhuur is het investeren in een tweede (vakantie)woning interessant. Het aantal beleggers dat verhuurvastgoed koopt is de laatste jaren sterk gestegen. Bank sparen levert nauwelijks rendement op en beleggen in aandelen kent een zeker risico. Investeren in vastgoed heeft fiscale voordelen en met de jaarlijkse huurinkomsten is een aardig rendement te behalen.

2. Waar moet ik opletten bij het investeren in verhuurvastgoed?

Potentiële huurders besteden aandacht aan de duurzaamheid van een woning of appartement. Het energielabel is van belang. Lage maandlasten voor energieverbruik spreken aan en horen bij de woonwensen van huurders. Leegstand kan onder andere vermeden worden, door het aanpassen van het pand aan de vraag van deze tijd.

3. Hoe kan ik mijn verhuurvastgoed optimaal laten renderen?

Het zoeken en selecteren van een passende huurder is daarbij een goed begin. Zorg daarbij voor een rechtsgeldige huurovereenkomst, waarin eventueel aanvullende voorwaarden duidelijk zijn opgenomen en omschreven. Regelmatig onderhoud, controles van liften en/of automatische deuren horen daar bij. Dient een huurder een reparatie verzoek in? Adequaat reageren op vragen van huurders verhoogt het rendement en houdt een pand in goede staat van onderhoud.

4. Moet ik belasting afdragen over de huurinkomsten?

Over vastgoed dat particulier bezit is en verhuurd wordt, wordt geen belasting berekend. Voor zakelijke verhuurders ligt dat anders. Een vastgoed expert of adviseur geeft advies over de fiscale en financiële gevolgen van een belegging in vastgoed. Ook een belastingconsulent kan u hier meer over vertellen.

5. Kan ik het zoeken van een huurder uitbesteden?

Ja, het zoeken en selecteren van geschikte huurders wordt door onze adviseurs namens u gedaan. We kijken hierbij naar de achtergrond van een huurder, de kredietwaardigheid en het betalingsverleden. Deze informatie wordt aan u voorgelegd, zodat u het risico in kunt schatten. Vooraf omschrijft u het soort huurder dat u in gedachten heeft.

6. Hoe werkt de overname bij het vinden van een nieuwe huurder?

ICH kan de sleuteloverdracht en overname van de woning namens u begeleiden. In sommige gevallen wordt overeengekomen dat een parketvloer of bijvoorbeeld gordijnen van de bestaande huurder worden overgenomen. De overdracht wordt schriftelijk bevestigd. Als verhuurder heeft u hier geen omkijken naar.

7. Kan het incasseren van de huur uitbesteed worden?

Ja, u kunt het administratieve beheer uitbesteden. Dit houdt in dat huurcontracten, huurgelden, huurverhogingen en andere administratieve taken namens u gedaan worden. De beheerder onderhoudt contact met de huurders en regelt de afhandeling van reparatie verzoeken.

8. Hoe wordt groot onderhoud geregeld?

Afspraken met bouwbedrijven, aannemers en installatiebedrijven worden ruim van tevoren gemaakt. U en/of de beheerder brengen de huurder(s) tijdig op de hoogte van het geplande onderhoud. Wees transparant in de afspraken die u maakt en betrek huurders daar waar mogelijk in de plannen.

9. Wat is het voordeel van een vastgoed beheerder?

Uw huurders hebben een vast aanspreekpunt. De communicatie lijnen zijn kort, waardoor misverstanden vermeden worden. De beheerder beantwoord vragen en helpt bij het oplossen van reparatie verzoeken en andere ‘problemen’ die zich voor doen.

10. Wat betaal ik op jaarbasis voor het beheer van vastgoed?

Afspraken over de dienstverlening en de kosten worden gemaakt tijdens een persoonlijk gesprek. Afhankelijk van de omvang van uw vastgoedportefeuille en het aantal huurders dat u heeft, wordt een prijsvoorstel gedaan.

11. Kan ik buitenlands vastgoed laten exploiteren?

Net zoals verhuurvastgoed in Nederland wordt beheerd, kunt u ook voor vastgoed in het buitenland een beheerder aanstellen. Kies voor iemand die u kent en vertrouwd. Vastgoed in het buitenland is minder goed te controleren dan een pand dat zich dichterbij bevindt. Maak vooraf afspraken over de taken van de beheerder en de taken die u in eigen beheer houdt.

12. Mag een huurder veranderingen aan een pand toebrengen?

Nee, ingrijpende veranderingen of verbouwingen moeten eerst met de verhuurder besproken worden. Afhankelijk van de plannen staat het u vrij om daar al dan niet in mee te gaan. U kunt een huurder laten weten dat het pand in originele staat opgeleverd moet worden bij het beëindigen van de huurovereenkomst.

13. Kan ik een pand in verhuurde staat verkopen?

Investeerders hebben vaak interesse in panden die al verhuurd zijn. Zo zijn er directe inkomsten en wordt lange leegstand voorkomen. De staat waarin het pand verkeerd is van invloed op de verkoopprijs.

14. Kan ik een appartement verkopen aan een huurder?

Als u een pand verkoopt, bepaalt u zelf welk bod u daarvoor accepteert. Doet een zittende huurder u een passend bod, dan kunt u daar desgewenst in meegaan.