Een succesvolle vastgoed exploitatie bestaat uit het met winst draaiend houden van onroerend goed. Elke vierkante meter die verhuurd is, levert immers inkomsten op. Leegstand betekent niet alleen inkomstenderving. In geval van langdurige leegstand neemt de waarde van het vastgoed dat u bezit af. Dat betekent dat het zaak is om uw huurders tevreden te houden. Vastgoed exploitatie is iets wat u zelf kunt doen, maar u kunt dit ook uitbesteden.

Vastgoed exploitatie.

Vastgoed exploitatie.

Moderne voorzieningen en faciliteiten

Panden die willen blijven renderen, moeten tegenwoordig voldoen aan een aantal eisen. Zo moet het pand een aangename, fijne plek zijn om te wonen of werken. Dit is voor u, als vastgoedbezitter, niet altijd even makkelijk. Het is een uitdaging om in 24-uurs economie van vandaag de dagen te voldoen aan blijvende huurderstevredenheid. Niet alleen een moderne woon- of werkomgeving zijn hierbij van belang, ook de mate waarin de juiste aanvullende servicemogelijkheden worden geboden spelen een rol. Van commerciële diensten in gezamenlijke ruimtes tot het vlot afhandelen van reparatie verzoeken, ook tijdens avond- en weekenduren. Verschillende factoren zijn van invloed op een succesvolle vastgoed exploitatie:

 • Digitalisering. Door bijvoorbeeld administratieve taken zoveel mogelijk te digitaliseren bespaart u veel tijd, waardoor u in staat wordt gesteld om u te richten op andere zaken die bijdragen aan het verhogen van de huurderstevredenheid.
 • Vast aanspreekpunt. Huurders weten niet altijd waar ze terecht kunnen voor vragen of verzoeken. Met name voor beleggers met een grotere vastgoedportefeuille is het interessant om een vast aanspreekpunt te creëren, wat 24/7 bereikbaar is. Stuur huurders nooit van het kastje naar de muur, hiermee voorkomt u ongenoegen en negatieve publiciteit.
 • Duidelijk communicatie. Investeren in de manier waarop het contact met huurders verloopt is lonend. Huurders zijn vaker tevreden als er sprake is van een duidelijke manier van communiceren. Wat door investeerders vaak over het hoofd wordt gezien is dat investeren in communicatie op langere termijn kostenbesparend werkt. Goed geïnformeerde huurders zoeken minder vaak contact en weten op welke manier ze contact met u op kunnen nemen.
 • Investeer in service. Hoe meer u investeert in service en dienstverlening, hoe meer tevreden uw huurders zijn. Het is bewezen dat tevreden huurders de huurpenningen op tijd betalen en langer in het pand blijven wonen of werken. Dit is van positieve invloed op de taxatiewaarde van uw pand.

Vastgoed exploitatie optimaliseren

Als u de exploitatie van vastgoed wilt optimaliseren kunt u meerdere zaken doen die van invloed zijn op het succes. Naast het centraal stellen van de huurders, is het goed op te letten welke vormen van service en dienstverlening bijdragen aan de tevredenheid van de huurders. Dit zijn diensten waarmee u vaak op relatief eenvoudige wijze, waarde kunt toevoegen aan het woon- en/of werkgenot. U kunt overwegen om een vastgoedbeheerder aan te stellen, wat u heel wat werk uithanden neemt. De voordelen van het inschakelen van een ervaren vastgoedbeheerder wegen absoluut op tegen de kosten die u voor de dienstverlening betaald. Naast het organiseren en afwikkelen van de financiële kant van de verhuur, is het ook mogelijk om een gedeelte of het volledige technisch beheer uit te besteden. De beheerder die u aanstelt draagt op effectieve wijze zorg voor het versturen van huurfacturen en het innen van de huurgelden. De betalingen worden opgevolgd en als er een achterstand ontstaat wordt contact opgenomen met de huurder. Blijft de betaling uit, kan de hulp van een gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld. Ook het plannen van periodiek onderhoud en het uitvoeren van reparaties tussen het onderhoud door, wordt door een vastgoedbeheerder gedaan. Het is voor u een manier van ontzorgen, terwijl uw huurders weten waar ze aan toe zijn en hoe ze contact op kunnen nemen met onder andere de service- of reparatieafdeling van de vastgoedbeheerder. De beleving van huurders binnen de muren van een woning of bedrijfspand zijn van directe invloed op de waarde van het betreffende pand. Bovendien is de manier waarop het vastgoed wordt geëxploiteerd een van de doorslaggevende factoren voor het werven en behouden van huurders.

Uitbesteden exploitatie vastgoed

Het achterhalen van de wensen en behoeften van huurders en gebruikers van vastgoed, worden bij de juiste exploitatie omgezet in toepasbare en toegankelijke dienstverlening. U bespaart hiermee enerzijds op de kosten, terwijl u anderzijds profiteert van een goed rendement. Niet iedereen die vastgoed bezit en exploiteert doet dit met plezier of vol overgave. Particuliere beleggers hebben vaak te weinig ervaring met het verhuren van vastgoed en kunnen als gevolg daarvan vaak de bomen door het bos niet meer zien. Zakelijke investeerders daarentegen hebben niet altijd voldoende tijd om het vastgoed waarin geïnvesteerd is te beheren. Uitbesteden is zowel voor particulieren als zakelijke beleggers een interessante optie. Welke zaken u uitbesteed, bepaalt u zelf. U kunt daarbij aan diverse zaken denken:

 • Zoeken en selecteren van geschikte huurders.
 • Het eventueel bepalen van de juiste huurprijs.
 • Corresponderen en communiceren met huurders.
 • Het innen van huren en huurachterstanden.
 • Beoordelen en plannen van onderhoudswerkzaamheden.
 • Het aanvragen van offertes voor onderhoud.
 • Overleg plegen met externe partijen op momenten dat dat noodzakelijk is.
 • Het eventueel aanstellen van een schoonmaakonderneming voor het regelmatig reinigen van gemeenschappelijke ruimtes.
 • Begeleiden van bezichtigingen door potentiële huurders.

Vragen over vastgoed exploitatie?

Verhuurd u residentieel of commercieel vastgoed en bent u benieuwd hoe u de exploitatie daarvan op de juiste manier vorm kan geven? Vraag advies aan de vastgoed experts van Investment Corporation Holland. Binnen de onderneming is ruim 45 jaar ervaring op het gebied van vastgoed aanwezig. De adviseurs zijn actief binnen een uitgebreid (inter)nationaal netwerk van investeringsmaatschappijen, financiële instellingen, woningcorporaties, vastgoedfondsen, makelaars en huurders. ICH beschikt over ervaring en expertise in binnen- en buitenlands vastgoed, waarbij u tijdens een gesprek uw wensen en verwachtingen toe kunt lichten. We adviseren u graag over het behalen van een optimaal rendement en manieren die de huurderstevredenheid verhogen. Bent u benieuwd welke strategie gevolgd kan worden om de vastgoed exploitatie te optimaliseren? Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek. Investment Corporation Holland is telefonisch bereikbaar. Vult u liever het contactformulier in of stuurt u een e-mail? Eén van de adviseurs neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.