Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zoekt u een vastgoed bedrijf of overweegt u om met een vastgoed b.v. te investeren in onroerend goed? Veel particuliere beleggers en ondernemers investeren in vastgoed om een extra bron van inkomsten te realiseren. Vastgoed dat in eigendom is, wordt verhuurd en levert jaarlijks een solide rendement op. Een van de vragen die zowel door particulieren als ondernemers aan een vastgoed bedrijf worden gesteld is: wat is beste manier om te investeren in vastgoed?

Vastgoed bedrijf
Vastgoed bedrijf

Succesvol investeren in vastgoed

Vastgoed bestaat uit huizen, fabrieken, bedrijfspanden, appartementsgebouwen en de bijbehorende grond. Onder de noemer onroerend goed vallen zowel panden, zaken of objecten die op bepaalde manier met de grond waarop het pand staat zijn verbonden. Investeren in vastgoed wordt gezien als een stabiele manier van inkomsten generen. Vastgoed is veelomvattend en veeleisend. Waar het verhuur en beheer van een enkel pand zelf goed te doen is, besteden investeerders met een grotere vastgoedportefeuille zowel het financieel als technisch beheer van het onroerend goed vaak uit. Met het aantrekken van een vastgoedbeheerder zijn er anderen namens u bezig met het beheer van de facturen, het innen van de huurgelden, het regelen van verzekeringen en het plannen van periodiek onderhoud. Ook als er sprake is van incidenten, renovaties en verbouwing kan een vastgoedbeheerder u veel zorgen uithanden nemen. De vastgoedmarkt is voortdurend in beweging, waarbij zowel demografische, economische en technologische veranderingen zijn waar te nemen. De dynamiek is kenmerkend voor de vastgoedsector en creëert naast kansen ook valkuilen, uitdagingen en vraagstukken. Het bepalen van de juiste beleggingsstrategie en het nemen van beslissingen, vergt kennis over uiteenlopende onderwerpen. Professioneel advies is van grote meerwaarde op het rendement van uw investering. U kunt daarvoor gebruik maken van de dienstverlening van een vastgoed bedrijf.

Begeleiding ervaren vastgoed bedrijf

Wilt u uw vastgoedportefeuille uitbreiden? Wilt u uw vastgoed verkopen? Het is niet altijd even eenvoudig om zelfstandig tot de gewenste overeenkomst te komen. De adviseurs van Investment Corporation Holland begeleiden zowel particuliere beleggers als zakelijke investeerders bij vastgoedtransacties. Uw belegging in vastgoed betaalt zich in de meeste gevallen met grote winst terug. Net zoals bij elke andere vorm van beleggen of investeren zijn resultaten uit het verleden, geen zekerheid voor de toekomst. Iedere belegging kent een zeker risico. Om optimaal rendement uit uw investering te halen kan begeleiding door ervaren vastgoed adviseurs aangeraden worden. Heeft u een pand op het oog? Ga altijd eerst kijken, voordat verdere actie wordt ondernomen. Neem een ervaren expert, die kennis heeft van de vastgoed sector mee, die voor u de voor- en nadelen van het betreffende pand kan vertellen. Hiermee versterkt u een eventuele onderhandelingspositie. Een aantal praktische tips bij het investeren in een beleggingspand:

  • Vraag de bestemmingsplannen op. Heeft u interesse in een beleggingspand? Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van het bestemmingsplan. Niet alleen zijn er regels voor het pand, ook voor de onderliggende grond zijn regels van kracht. Het bestemmingsplan kan van invloed zijn op uw toekomstige plannen. Voldoet uw plan niet aan de plaatselijke regels? Het gewenste rendement kan uitblijven. De adviseurs van ICH vragen tijdig de nodige stukken voor u op en maken hiervan een overzichtelijke presentatie.
  • Denk na over het beheer en onderhoud. Vastgoed heeft onderhoud nodig, dat geldt zowel voor woningen als bedrijfspanden. U kunt het beheer en onderhoud zelf regelen, maar u kunt dit ook uitbesteden. De manier waarop u het beheer uitbesteed varieert. Zo is het mogelijk om alleen het financiële beheer uit te besteden, maar kunt u ook kiezen voor een combinatie van technisch en financieel beheer. Zowel de contacten met de huurders als het regelen van onderhoud en reparaties worden u dan uithanden genomen.
  • Controleer de koopovereenkomst. Zeker beginnende vastgoed beleggers kunnen baat hebben bij professionele begeleiding. Zowel de koopovereenkomst als de aanvullende bepalingen zijn belangrijk en bevatten vaak complexe informatie. Controleer, of laat dit doen, de overeenkomsten altijd uitgebreid. Hiermee voorkomt u onaangename verrassingen.
  • Onderhoudt en breidt uw netwerk uit. Met de juiste connecties en relaties blijft uw belegging waardevast en up to date.

Waarom samenwerken met een vastgoed bedrijf?

Niet iedereen die in vastgoed belegt of die een investering in onroerend goed overweegt, zoekt daarvoor samenwerking met een vastgoedadviseur. Ondanks dat u bekend bent met beleggen in vastgoed kunt u voordeel behalen door samen te werken met ervaren experts. Zo kent een vastgoed adviseur de (inter)nationale vastgoedmarkt en is er de beschikking over een groot netwerk bestaande uit beleggers, investeerders, kredietmaatschappijen, makelaars en potentiële huurders. Bovendien heeft een extern vastgoedbedrijf kennis van de wet- en regelgeving. Samen met een adviseur stelt u uw beleggingsdoel samen, want wat doet u met het pand dat u aankoopt? U kunt kiezen voor verhuren, maar opknappen en verkopen is een aantrekkelijke, alternatieve optie. De adviseurs van ICH hebben veel ervaring met de diverse mogelijkheden. In het verleden is gebleken dat het merendeel van de vastgoedbeleggingen renderen door de verhuur. Overweegt u te investeren in beleggingspanden in Den Haag of omgeving? Laat u bijstaan door de kennis en ervaring van Investment Corporation Holland. Naast adequate kennis over de lokale vastgoedmarkt staan de adviseurs u bij met het aanvragen van de bestemmingsplannen, bouwvergunningen en/of verhuurvergunningen. Onze adviseurs weten precies wat mag en wat niet. Zo worden de eventueel benodigde vergunningen tijdig aangevraagd, zodat u uw plannen zorgeloos uit kunt voeren.

Deskundige begeleiding op maat

Investment Corporation Holland biedt zowel professionele als praktische ondersteuning bij het aankopen en/of beheren van beleggingspanden. Dit betreft zowel panden in Den Haag als elders in Nederland, maar ook in het buitenland. Van verhuur tot beheer, u kunt het met vertrouwen aan onze ervaren adviseurs uitbesteden. Wilt u uw beleggingspand verkopen? Ook dan zijn we u graag van dienst. Binnen onze dienstverlening wordt gestreefd naar het behalen van het optimale rendement. Wat kunt u van ons verwachten?

  • De meest voordelige aankoopvoorwaarden.
  • Efficiënt regelen van de eventuele financiering, waardoor de kosten zo laag mogelijk worden gehouden.
  • Snelle verhuur, zodat u op korte termijn regelmatige inkomsten genereert.

Wilt u meer weten over de dienstverlening van ICH? Neem dan telefonisch of via e-mail contact met ons op.

Vastgoed bedrijf – FAQ

1. Wat kan een vastgoed bedrijf voor mij betekenen?

De adviseurs die bij een vastgoed bedrijf werkzaam zijn, kennen de (inter)nationale vastgoedmarkt. Ze beschikken over een uitgebreid netwerk van vastgoedfondsen, makelaars, financiële instellingen en investeerders. Deze kennis en kunde helpen u bij het beleggen in (verhuur)vastgoed.

2. Neemt een vastgoed bedrijf mijn vastgoedportefeuille over?

Als een vastgoed bedrijf interesse heeft in het uitbreiden van de eigen vastgoedportefeuille kan er interesse zijn in een of meerdere panden uit uw portefeuille. Over het algemeen schakelt u een vastgoed bedrijf in voor investerings- en/of beleggingsadvies.

3. Kan een vastgoed bedrijf helpen bij het verkrijgen van een financiering?

Onze adviseurs hebben een ruime ervaring in het begeleiden en aanvragen van vastgoed financieringen. Banken zijn terughoudend, dankzij de aangesloten krediet- en leasemaatschappijen zijn er altijd mogelijkheden. Eventueel kan sale- en leaseback overwogen worden.

4. Helpt een vastgoed bedrijf bij het aanvragen van vergunningen?

De dienstverlening wordt op maat voorgesteld. In een adviesgesprek wordt besproken op welk gebied u de kennis en kunde van ICH inschakelt. Verrichten van marktonderzoek, opvragen van bestemmingsplannen en het aanvragen van benodigde vergunningen zijn zaken die u uit kunt besteden.

5. Ik wil investeren in buitenlands vastgoed, hoe doe ik dat?

Het opbouwen of uitbreiden van een vastgoedportefeuille met als doel uw rendement te verhogen. Particuliere en zakelijke beleggers zien meer en meer de voordelen van (verhuur)vastgoed. Investeren in buitenlands vastgoed is een grote stap. ICH kan u daarbij adviseren en begeleiden. Op basis van de verwachting die u heeft en het soort vastgoed dat uw voorkeur heeft, gaan we voor u op zoek naar een aantal geschikte objecten en stellen deze aan u voor.

6. Is een bestemmingsplan van invloed op het rendement?

Verdiep u altijd in een bestemmingsplan dat een gemeente heeft ontwikkeld. Hierin wordt vermeld hoe de toekomst van een bepaalde wijk of regio is en welke veranderingen er gepland zijn. Het analyseren van een bestemmingsplan is zeker van invloed op het rendement van uw belegging. Als het landschap en/of de aanwezige faciliteiten in de omgeving ingrijpend veranderen is dat van invloed op de interesse van potentiële huurders. Leegstand betekent géén regelmatige huurinkomsten en een rendement dat tegenvalt.

7. Kan ik het beheer van mijn vastgoed uitbesteden?

Ja, ook hier kan een vastgoed bedrijf u van dienst zijn. Zowel het technisch als administratieve beheer kan namens u verzorgd worden. De huurgelden worden maandelijks naar u overgemaakt. Voordat onderhoud plaatsvindt, wordt er met u overlegd. Correspondentie met huurders wordt namens u gedaan, ook wanneer een huurder te laat is met het betalen van de huursom wordt door de beheerder actie ondernomen.

8. Ik heb een pand op het oog. Wat kan een vastgoed bedrijf voor mij doen?

ICH legt contact met de verkoper en zal een eerste bezichtiging doen. Tijdens de bezichtiging wordt gekeken naar de staat van onderhoud en de potentie van het pand. Wilt u een bod uitbrengen? ICH onderhandelt namens u met de verkopende partij of de verkoopmakelaar. Als een bod wordt geaccepteerd en overeenstemming over de voorwaarden is bereikt, wordt de voorlopige koopovereenkomst door onze medewerkers nauwkeurig gecontroleerd. We zijn bij de sleuteldracht aanwezig en adviseren u, indien gewenst, over verhuur- en beheermogelijkheden.

9. Ik wil mijn vastgoed portefeuille herfinancieren, kan een vastgoed bedrijf daarbij helpen?

Op basis van uw vastgoed portefeuille en de huidige financiering wordt gekeken naar de mogelijkheden. Krediet- en leasemaatschappijen worden benaderd, waarbij getracht wordt investeerders te vinden die interesse hebben in het type en soort vastgoed dat u in uw portefeuille heeft.

10. Wat moet ik betalen voor de dienstverlening van een vastgoed bedrijf?

Het uitgangspunt van ICH is no-cure no-pay. Afhankelijk van de diensten en services die verleend worden, wordt een offerte op maat samengesteld. U weet vooraf altijd waar u op financieel vlak aan toe bent.

11. Hoe kan ik mijn rendement verbeteren?

Het analyseren van uw vastgoedportefeuille en de locatie geeft inzicht in de mogelijkheden. Hoe ziet een pand eruit? Welke verbeteringen of aanpassingen hebben een positieve invloed op potentiële huurders? Een vastgoed adviseur onderzoekt vergelijkbare panden in dezelfde omgeving en maakt hiervan een heldere rapportage. Met bepaalde duurzaamheidsinvesteringen wordt een woning aantrekkelijker voor een huurder.

12. Kan een vastgoed bedrijf mij helpen bij het beëindigen van een bestaand huurcontract?

Als verhuurder is het moeilijk om een huurovereenkomst van een woonruimte op te zeggen. Blijft een huurder meermaals in gebreke met het betalen van de huursom, dan kan de stap naar de rechtbank gezet worden. Alleen met een gerechtelijke uitspraak kan een gerechtsdeurwaarder een pand ontruimen.