Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wilt u een kantoorpand ombouwen tot woonruimte? Nederland kent een groot aantal leegstaande kantoor- en bedrijfsverzamelgebouwen. Het aanbod naar geschikte kantoor en bedrijfsruimte is groter dan de actuele vraag. Vaak voldoen deze leegstaande gebouwen niet langer aan de huidige zakelijke eisen en wensen van gebruikers. Kantoorpanden en bedrijfsverzamelgebouwen die lange tijd leegstaan, zijn moeilijk te verhuren of te verkopen. Tegenwoordig vestigen bedrijven zich eerder in de stad in plaats van op een bedrijven- en/of industrieterrein. De bereikbaarheid voor klanten neemt hierdoor toe. Bedrijven hebben baat bij een goede en makkelijke bereikbaarheid. Investeerders en beleggers op de woningmarkt zien voordelen in een kantoorpand ombouwen tot woonruimte.

Kantoorpand ombouwen tot woonruimte.
Kantoorpand ombouwen tot woonruimte.

Regelgeving kantoorpand ombouwen tot woonruimte

Wonen in een pand bestemd voor kantoren en bedrijven. Tot voor kort was het voorbehouden aan zogenaamde anti-kraak wonende studenten en mensen die flexibele woonruimte zochten. Het anti-kraak wonen gebeurt nog steeds, maar er wordt ook steeds vaker gekozen voor het transformeren van voormalige kantoor- en bedrijfspanden naar woningen. Het aanbod naar woonruimte in diverse segmenten is al jaren kleiner dan de vraag. De vraag naar betaalbare en geschikte woonruimte zal ook de komende jaren alleen maar groter worden. De rijksoverheid vindt leegstaande gebouwen slecht voor de leefbaarheid en bevordert de transformatie van commercieel naar residentieel vastgoed. Met de huidige woningnood is het voor beleggers en investeerders interessant én lucratief om kantoorpanden om te bouwen naar woningen en/of appartementen. Mag een kantoorpand zomaar omgebouwd worden tot woonruimte? Nee, om te beginnen moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Daarnaast is het ombouwen van kantoorpanden naar geschikte woonruimte iets wat behoorlijk veel geld kost. Met een goed plan, en een analyse over de verhuurmogelijkheden en huurprijzen, kunt u een aantrekkelijk rendement realiseren. Verspreid door Nederland ontstaan leuke projecten en bijzondere woonruimtes. Voornamelijk in en om stadscentra worden kantoorpanden omgebouwd tot woonruimte. Wonen en werken in het stadscentrum spreekt tot de verbeelding. De aanwezigheid van moderne voorzieningen en faciliteiten zorgen voor een vlotte verhuur van de nieuw gecreëerde woonruimte. Investeren in de creatie van woonruimte loont zowel in het segment van de sociale woningbouw, maar ook in het midden en luxe segment bestaat een toenemende vraag naar geschikte woonruimte. Investment Corporation Holland informeert u over de bestaande mogelijkheden om een kantoorpand tot woonruimte om te bouwen. U kunt gratis met ons kennis maken, we laten u graag voorbeelden van bijzondere woonruimtes zien waar eerst kantoren en bedrijven actief waren.

Specifieke regelgeving bij transformatie van leegstaande kantoorpanden

Het is in Nederland niet mogelijk om de functie van een bestaand gebouw zomaar te veranderen. Hiervoor zijn verschillende regels en voorwaarden van toepassing:

 • Bestemmingsplan. Het bestemmingsplan geeft aan voor welke functie een pand bedoeld is. Zo is er een verschil tussen woningen, kantoren en bedrijfspanden. Wilt u een kantoorpand ombouwen tot woonruimte? Hiervoor moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Wanneer er wordt afgeweken van een bestaand bestemmingsplan, kan een gemeente soms een omgevingsvergunning verlenen. Gemiddeld neemt het wijzigen van een bestemmingsplan bij bestaande gebouwen 8 weken in beslag. Dankzij deze relatief korte termijn is het mogelijk om leegstaande kantoren op eenvoudige en snelle wijze een andere bestemming te geven.
 • Bouwbesluit. Plaatselijke gemeenten toetsen of een bestaand kantoorgebouw na een transformatie geschikt is voor permanente bewoning. Hierbij staat het Bouwbesluit 2012 als standaard. Een gemeente let onder meer op eisen op het gebied van brandveiligheid, bruikbaarheid, gezondheid en duurzaamheid.
 • Lokale regelgeving. De lokale regelgeving is eveneens van invloed bij een voorgenomen kantoortransformatie. Afhankelijk van het pand wordt gekeken naar de gemeentelijke bouwverordening en eisen voor brandpreventie, brandwerendheid en vluchtwegen. Is het beoogde pand een monument? Dan heeft u bovendien te maken met eisen uit de zogenaamde Monumentenwet en/of de gemeentelijke of provinciale monumentenverordening.

Een kantoorpand ombouwen tot woonruimte biedt interessante mogelijkheden, waarbij het succes valt of staat met een degelijke voorbereiding en onderzoek naar de noodzakelijke vergunningen en de plaatselijke wet- en regelgeving.

Transformatie kantoorpand naar woonruimte nader toegelicht

Leegstaande kantoorpanden maar ook bedrijfsverzamelgebouwen of zorginstellingen kunnen, na gebleken geschiktheid, getransformeerd worden naar woonruimte. Concreet betekent dat van alle leegstaande kantoren ruim één derde omgebouwd kan worden. Dit percentage hangt af van de ligging, leefbaarheid en aantrekkelijkheid in een wijk. Bij maatschappelijk vastgoed kan dit percentage iets hoger zijn. Leegstaande verzorgingshuizen en schoolgebouwen passen zowel qua ligging als structuur vaak beter bij de vraag naar geschikte woonruimte van specifieke doelgroepen. Ervan uitgaande dat tot het jaar 2040 ruim één miljoen nieuwe woningen noodzakelijk zijn om de crisis op de woningmarkt op te lossen, valt er naar verwachting met de transformatie van bestaande panden zo’n 15% van dit totaal te realiseren. Ombouwen gaat doorgaans sneller dan nieuwbouw. In de meeste gevallen is het ook goedkoper dan nieuwbouw, van het bestaande gebouw kunnen de meeste elementen blijven. Transformatie wordt door gemeenten bovendien vaak toegejuicht, omdat het leegstand en verpaupering tegen gaan. Het bijzondere van dit soort getransformeerde woningen is dat uiteenlopende doelgroepen hun ideale woonruimte vinden. Niet alleen studenten en jongeren kiezen voor deze woningen, maar ook starters en senioren hebben interesse in getransformeerde woningen. Investeerders die zich richten op het hogere en luxe segment vinden in expats een grote doelgroep. Daarnaast kiezen sommige gemeenten er ook voor om langdurig leegstaande panden geschikt te maken voor sociale woningbouw.

Voordelen kantoorpand transformeren

Als potentiële investeerder of belegger in vastgoed is het interessant om zowel de voor- als nadelen van ombouwen van leegstaande panden te kennen. Voordelen van het transformeren van kantoorpanden:

 • Leegstaande kantoorgebouwen en bedrijfsverzamelgebouwen krijgen dankzij de transformatie een nieuwe functie.
 • Eigenaren van de panden hebben zowel op financieel als sociaal gebied voordelen.
 • U kunt een hoog rendement realiseren.
 • De woonruimtes kunnen op korte termijn verhuurt of verkocht worden.
 • Het energielabel van een kantoorpand kan dankzij een transformatie sterk verbeterd worden.
 • De stedelijke ontwikkeling blijft met het ombouwen van kantoorpanden naar woonruimte in beweging.
 • • De leefbaarheid van de wijk verbeterd.
 • Verpaupering en verloedering worden tegengegaan.
 • Een wijk krijgt meer levendigheid door de realisatie van woningen en de komst van nieuwe bewoners.
 • De wijk krijgt meer sociale controle.
 • Woningen in verschillende segmenten kunnen worden gerealiseerd.
 • Gemeenten staan vaak welwillend tegen het transformeren van panden die al geruime tijd leegstaan en waar in de toekomst naar verwachting ook geen huurders of gebruikers voor kunnen worden gevonden.

Investeren in vastgoed is interessant, maar kan ook risicovol zijn. Eventuele nadelen van transformatie vastgoed zijn:

 • Lang leegstaande panden kunnen door gebrek aan onderhoud (verborgen) gebreken gaan vertonen, waardoor transformatie mogelijk te duur wordt.
 • Verpaupering van de wijk. Zeker als in de directe omgeving meerdere panden leegstaan, kan dit van invloed zijn op de leefbaarheid van de omgeving.
 • Moeilijkheden met het verkrijgen van de benodigde vergunningen.
 • Geen medewerking van de plaatselijke overheid.
 • Onvoldoende infrastructuur om een pand goed te bereiken.
 • Realistische huurprijzen die overeenkomen met hetgeen huurders in deze wijk voor gelijkwaardige woonruimte betalen.

Wanneer u geen of onvoldoende ervaring heeft met het ombouwen van kantoorpanden tot geschikte woonruimte, kunt u zich laten adviseren door Investment Corporation Holland.

Duurzame ombouw naar woonruimte

Het is verplicht om appartementen, gebouwen en woningen energieneutraal te bouwen. Deze trend is al enig tijd zichtbaar. Van veel leegstaande kantoren en bedrijfspanden is het bekend dat ze niet of onvoldoende energieneutraal zijn. Toch moeten ook deze gebouwen vanaf 2020 aan de gestelde eisen voldoen. Heeft u een leegstaand kantoor- of bedrijfspand in eigendom en overweegt u een transformatie naar woonruimte? Dan is dit het moment om hier actief mee aan de slag te gaan. De waarde van uw bezit stijgt in waarde door de ombouw naar duurzame, klimaat neutrale appartementen of woningen. Het energieneutraal maken van een appartement of woning bevat verschillende aspecten:

 • Warmtepomp.
 • Drie- of vier dubbele beglazing.
 • Gebruik van ledverlichting.
 • Het plaatsen van waterbesparende kranen.
 • Het aanleggen van vloerverwarming en keramische of tegels van natuursteen.
 • Optimalisering van ventilatiemogelijkheden al dan niet in combinatie met warmte terugwinning.
 • Isolatie van muren, daken en vloeren.

Na de verbouwing van een leegstaand pand naar appartementen krijgt het hele gebouw een hoger energielabel. Het transformeren van uw pand naar woonruimte is een win-win situatie. De overheid dwingt u om in de toekomst ook een leegstand gebouw energieneutraal te maken. Naderhand is er nog altijd geen huurder voor het bedrijfspand. De verandering van het bestemmingsplan naar woonruimte maakt dat u direct huuropbrengsten heeft en de verbouwkosten zichzelf op korte termijn terugverdienen.

Kantoorpanden ombouwen in steden en randgemeenten

Leegstaande kantoorpanden bevinden zich zowel in de grootstedelijke gebieden als in de verschillende regio’s en gewesten. Projectontwikkelaars, grote en kleine binnen- en buitenlandse ondernemingen kiezen eerder voor nieuwbouw dan het verbouwen en aanpassen van de bestaande bedrijfshuisvesting. Dit is voor een stukje prestige, anderzijds kiezen gebruikers van kantoren ook voor toegankelijkheid, bereikbaarheid en zichtbaarheid. Kantoorpanden en bedrijfsgebouwen die zich op een afgelegen bedrijfsterrein bevinden, trekken vaak niet de optimale aandacht. Ook het gemak van de voorzieningen en faciliteiten in het stadscentrum is voor ondernemers reden om te kiezen voor beter gelegen bedrijfsruimte. Een toenemend inwoneraantal heeft niet alleen gebrek aan woonruimte in de grote steden tot gevolg. Dit is ook in de kleinere gemeenten en in buitengebieden het geval. Regelmatig wordt ook in minder drukke gebieden gezien dat kantoorpanden die aan de rand van een woon- en werkgebied staan langdurige leegstand kennen. Worden deze kantoorpanden omgebouwd tot woonruimte, en wordt de infrastructuur aangepast, dan kunnen investeerders en beleggers ook buiten de grote steden interessant projecten vinden.

Sparren met ervaren professionals

Heeft u onlangs een leegstaand pand gekocht, of staat uw bedrijfspand al enige tijd leeg en overweegt u de transformatie naar appartementen? Laat u adviseren en bijstaan door onze ervaren professionals. Onze medewerkers hebben meer dan 45 jaar ervaring in de vastgoed sector. Wat kunnen wij samen met u of namens u doen?

 • Vast contact. We nemen samen met u ter plaatse een kijkje om een beeld te krijgen van de mogelijkheden. Zo kunnen we rekening houden met uw wensen en verwachting bij het geven van een advies op maat.
 • U ontvangt een globale prijsofferte. Deze is onder meer afhankelijk van een bestaande tekening of een nieuw te maken ontwerp.
 • Samen met een architect wordt een ontwerp op maat gemaakt. De appartementen kunnen hetzelfde zijn, maar u kunt er ook voor kiezen om verschillende indelingen te laten maken.
 • We nemen contact op met de gemeente en dienen een verzoek in tot het wijzigen van een bestemmingsplan. Ook vragen we de benodigde bouw- en/of omgevingsvergunningen aan.
 • Constructietekeningen worden geregeld en er wordt getoetst of er wordt voldaan aan het bouwbesluit.
 • Begeleiden van het ombouwen van het kantoorpand naar appartementen.
 • Open communicatie voor, tijdens en na het hele traject. Uw belangen staan voorop. De transformatie wordt gerealiseerd in een ontspannen sfeer, waarbij persoonlijk contact de voorkeur heeft.
 • Samen met u streven we naar een vlekkeloze transformatie naar imposante, moderne appartementen.
 • Investment Corporation Holland beschikt over een uitgebreid netwerk van nette en betrouwbare partners die allen ervaring hebben in het eigen vakgebied. U kunt rekenen op een uitstekende samenwerking en een verbouwing op maat.

Buiten het begeleiden van de ombouwwerkzaamheden kunt u een beroep op onze medewerkers doen bij het zoeken en vinden van een geschikte investeringsmogelijkheid. Ook kunt u bij ons terecht voor het zoeken van een investeerder en/of een kredietmaatschappij die met u zaken wil doen. Correspondentie en communicatie is vertrouwelijk.

Vrijblijvend adviesgesprek

Zoekt u naar mogelijkheden om een kantoorpand om te bouwen naar woonruimte? Of u nu een pand in bezit heeft of nog op zoekt bent naar een geschikte investeringsmogelijkheid, Investment Corporation Holland is uw sparringpartner. We denken met u mee en zoeken, indien gewenst, interessante maar leegstaande kantoorgebouwen die voor transformatie in aanmerking komen. Tijdens een vrijblijvend adviesgesprek maken we graag kennis met u en uw ideeën. Op basis van het gesprek gaan we samen met u aan de slag met het realiseren van een renderende investering. Zowel in de randstad als in de provincie staan leegstaande gebouwen die tot woonruimte omgebouwd kunnen worden. Na het krijgen van de nodige vergunningen kan de duurzame verbouwing snel worden aangevangen en vlot worden afgewerkt, zodat u inkomsten uit huurgelden kunt realiseren. Meer weten of een afspraak maken voor een adviesgesprek? Vul het contactformulier in of stuur ons een e-mail. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.