Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zoekt u informatie over kansen of investeren in vastgoed projecten? Het aantal vastgoed projecten dat ontwikkeld wordt is divers. Informatie over nieuwbouwprojecten of transformaties is complex en veelomvattend. Niet iedereen die in vastgoed investeert doet dit uit ervaring. Particuliere beleggers die een vastgoedportefeuille op bouwen, kunnen vaak advies van een ervaren professional gebruiken. Zakelijke investeerders informeren regelmatig naar interessante vastgoed projecten en beleggingsmogelijkheden. Wilt u investeren in vastgoed? Laat u adviseren over vastgoed projecten die u aanspreken en waarin u mogelijkheden ziet.

Vastgoed projecten.
Vastgoed projecten.

Laagdrempelige vastgoed projecten

Investeren in vastgoed is de afgelopen jaren ook door particuliere vastgoedbeleggers ontdekt. Waar bank sparen tegenvalt, levert een investering in verhuurvastgoed vaak direct rendement op. U kunt investeren in een pand, maar het is ook mogelijk om te investeren in een vastgoed project. Uw investering helpt in dat geval projectontwikkelaars of vastgoedondernemers de financiering rond te krijgen. U bouwt indirect mee aan vastgoed projecten, waarbij u een aantrekkelijk rendement kunt verwachten. Vastgoedondernemers maken voor het vinden en selecteren van investeerders steeds vaker gebruik van crowdfunding. Hiervoor worden online campagnes ontwikkeld en onder de aandacht van de doelgroep gebracht. Waar let u op bij het lezen en beoordelen van een crowdfunding of een oproep naar investeerders?

  • Investering. Een vastgoed project moet volledig omschreven en toegelicht worden. Relevante informatie die zegt of het eventueel investeren in het project succesvol kan zijn, bestaat uit onder meer een omschrijving van het object, de locatie, de doelgroep, de begroting en een uitgebreide beschrijving van de initiatiefnemer. Kijk naar de eventuele risico’s die een investering met zich meebrengt. U bepaalt zelf in welk soort vastgoed projecten u wilt investeren.
  • Faciliteren. Onlinecampagnes en investeringen die gedaan worden in een vastgoed project hebben een vooraf bepaalde looptijd. Wordt het streefbedrag van crowdfunding bereikt? Het bedrag wordt aan de vastgoedondernemer overgemaakt en de realisatie van het project kan beginnen. Met uw investering draagt u bij aan nieuwbouw, renovatieprojecten of andere vastgoed realisaties.
  • Rendement. Afhankelijk van de investeringsovereenkomst levert uw investering rendement op. Dit kan zowel periodiek als in één keer zijn. Uiteraard ontvangt u rente. Vaak wordt het bedrag dat u heeft geïnvesteerd in een ontwikkelproject in één keer terugbetaald aan het einde van de overeengekomen looptijd. Heeft u geïnvesteerd in een beleggingsobject? Het periodiek ontvangen van rente en aflossingsbedragen is gebruikelijk.

Om in vastgoed te investeren hoeft u niet ‘rijk’ te zijn. Veel vastgoedfondsen en projecten maken deelnames vanaf bepaalde minimumbedragen mogelijk. Zo kunt u vaak al investeren vanaf € 200 tot € 500. Lees voordat u investeert meer over de kansen en risico’s die aan een vastgoed project verbonden zijn.

Binnen- en buitenlandse vastgoed projecten

Investeren in vastgoed projecten beperkt zich niet tot ontwikkelingen in Nederland. Steeds vaker worden projecten voorgesteld in het buitenland. Zowel commercieel, residentieel als recreatief vastgoed dat in landen als Turkije, Kroatië, Egypte als Griekenland wordt ontwikkeld, wordt aan (inter)nationale beleggers voorgesteld. Vastgoed projecten worden in een aantrekkelijke brochure gepresenteerd. In de prospectus zijn rekenvoorbeelden opgenomen die u laten zien welk rendement uw investering kan geven. Buitenlandse vastgoed projecten verdienen kennis van de markt en bekendheid met de omstandigheden ter plaatse om weloverwogen te investeren. Ervaren vastgoedinvesteerders kennen het klappen van de zweep en weten welke gegevens van belang zijn om al dan niet in een bepaald project te investeren. U kunt een onafhankelijke adviseur of expert naar het project laten kijken. Een adviseur kijkt met andere ogen naar het project en heeft vaak beter toegang tot de gegevens die betrekking hebben op de wet- en regelgeving. Hoe zit een project in elkaar? Wordt een bepaald type investeerder gezocht? Wat is het verwachte rendement? Wat is de looptijd van de investering? Wat gebeurt er als het project vertraging oploopt? Hoe is de reputatie van een vastgoed- of projectontwikkelaar? Succesvol investeren in vastgoed projecten vergt grondig vooronderzoek.

Onderzoek en financiering vastgoed projecten

Het aantal vastgoed projecten dat wordt gepresenteerd is divers. Afhankelijk van het soort belegging of deelname waar uw voorkeur naar uitgaat, kunt u investeren in diversen vormen van onroerend goed. Onderzoek naar de achtergrond van een project kunt u zelf doen, of laten doen door een vastgoed adviseur. Datzelfde geldt wanneer u zelf een vastgoed project ontwikkelt en daar investeerders voor zoekt. Hoe meer informatie iemand geeft of krijgt is vaak van belang bij het succes van een project. Het verschaffen van duidelijkheid kan de laatste twijfel wegnemen en nodigt uit tot het nader toelichten van de project omstandigheden. Heeft u van tevoren te weinig informatie gekregen of zijn de vragen die u heeft niet naar tevredenheid beantwoord? U hoeft niet in te gaan op elk vastgoedproject dat uw pad kruist. Soms is het beter om te bedanken voor de investeringsgelegenheid en uw focus op andere projecten te leggen.

Rendement vastgoed investering

Een investering in vastgoed heeft meer rendement dan wanneer uw geld op een bankrekening staat. Zowel investeringen die in vastgoed projecten worden gedaan als beleggingen in verhuurvastgoed renderen. Hoe het rendement van een project is of kan zijn, wordt voorgerekend in de prospectus en periodiek uitgekeerd. Verhuurvastgoed levert veelal direct huurinkomsten op. Hoe uw investering rendeert kan vooraf niet voorspelt worden en behaalde resultaten in het verleden, zijn ook geen garantie voor de toekomst. Feit is wel dat vastgoed relatief waardevast is en dat de huren veelal geïndexeerd zijn. Wilt u weten hoe wat u van een bepaald vastgoed project kunt verwachten? Heeft u zelf een vastgoed project waar u investeerders zoekt? Of wilt u weten hoe u kunt beleggen in investeringsvastgoed? Laat u vooraf uitgebreid adviseren en voorlichten over de voor- en nadelen. Investment Corporation Holland neemt met u de kansen en zwaktes van een project door en adviseert u over het zoeken en selecteren van investeringsmogelijkheden. Ook voor hulp of advies bij het zoeken naar een investeerder kunt u bij ons terecht. De adviseurs bespreken de mogelijkheden tijdens een adviesgesprek. We laten u voorbeelden zien van geslaagde en minder geslaagde vastgoed projecten en belichten de verschillen tussen investeren in binnen- en buitenland. Meer weten? Een afspraak maakt u telefonisch door het contactformulier in te vullen.