Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vastgoed ontwikkeling Utrecht is voortdurend in beweging. De komende 20 jaar verwacht de stad een groeiend aantal inwoners tot meer dan 450.000. Om de leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad te behouden worden de komende jaren duizenden woningen gebouwd. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de aantrekkelijkheid van wonen, werken en ondernemen in een stedelijke omgeving door middel van hedendaagse faciliteiten en (groen)voorzieningen.

Vastgoed ontwikkeling Utrecht
Vastgoed ontwikkeling Utrecht

Gebieds- en vastgoed ontwikkeling Utrecht

Utrecht is centraal gelegen en speelt een belangrijke rol op het gebied van autowegen, spoor- en vaarwegen. Niet alleen in de stad vinden ontwikkelingen plaats op het gebied van wonen en werken. Ook de regio Utrecht en de omliggende deelgemeenten worden betrokken in de gebiedsontwikkeling. De gemeente heeft tot 2040 een aantal van 100.000 nieuwbouw woningen gepland. Naast deze nieuwbouw zijn er ook 20.000 bestaande woningen aan verbetering en vervanging toe. Regelmatig worden door projectontwikkelaars, vastgoedinvesteerders en bouw professionals plannen voor (her)ontwikkeling van bestaande, leegstaande (kantoor)panden bij de gemeente ingediend. Het transformeren van commerciële panden naar appartementen is zowel voor bewoners, gebruikers als investeerders interessant. In verschillende Utrechtse wijken zijn nieuwe bouwprojecten gepland, waarbij geïnvesteerd wordt in wonen, werken, ondernemen en recreatie.

Duurzaam vastgoed

De Gemeente Utrecht heeft naast een hoge ambitie voor gebieds- en stadsontwikkeling ook de doelstelling van duurzaamheid. De stedelijke woningbouw kan verder verdicht worden, waar duurzaamheid het sleutelwoord is. Eigentijdse stadswijken waar inwoners op gezonde en duurzame wijze kunnen wonen en werken. Veel van de vastgoed ontwikkelingen kenmerken zich door de aanleg van groen in openbare ruimtes, maar ook in binnenterreinen en op plaatsen waar groen niet altijd gangbaar is, zoals daken worden duurzame projecten ontwikkeld. Naast de duurzaamheid van woningen wordt ook veel geïnvesteerd in de aanleg en verbetering van openbaar vervoer. Leegstaande panden worden omgebouwd en klaargemaakt voor bewoning en een bedrijventerrein wordt getransformeerd tot een moderne, eigentijdse stadswijk die voor een brede groep bewoners faciliteiten en voorzieningen heeft. Investeren in Utrecht kan door deelname in een vastgoedfonds, maar u kunt ook overwegen om zelfstandig te beleggen en vastgoed aan te kopen. Gemeenten stellen steeds vaker voorwaarden bij het kopen en bewonen van nieuwbouw vastgoed. Laat uzelf adviseren, voordat u investeert.

Betaalbare vastgoed ontwikkeling Utrecht

Om de leefbaarheid in de stadswijken te verbeteren en te waarborgen, worden woningen en appartementen in verschillende segmenten ontwikkeld en gebouwd. Zo ontstaat een gezonde verhouding tussen sociale huurwoningen, huur- en koopwoningen in het midden segment en overige woningen in de vrije sector. Een optimale ontwikkeling kan alleen bereikt worden als de infrastructuur in orde is en mee wordt ontwikkeld. Op basis van verkeersanalyses wordt inzicht verkregen in de bewegingen van, naar en binnen een wijk. Dit is van invloed op het aantal woningen dat gebouwd kan worden, zonder dat dit een verlammende werking heeft op de bereikbaarheid. In bepaalde wijken die (her)ontwikkeld worden, wordt de drukte van autoverkeer sterk beperkt. De Gemeente Utrecht zet in op goed toegankelijk openbaar vervoer, maar ook deelfietsen en deelauto’s worden in deze plannen betrokken. Dit kan alleen succesvol ontwikkeld en uitgebreid worden met dagelijkse voorzieningen en faciliteiten op loop- en fietsafstand.

Ontwikkelen in samenspraak met Gemeente

Regelmatig worden door de Gemeente Utrecht bijeenkomsten en informatiemomenten georganiseerd voor projectontwikkelaars, grondeigenaren, beleggers en andere geïnteresseerde partijen in gebieds- en vastgoed ontwikkeling. De wil om te investeren in Utrecht is groot, maar ook vanuit de Rijksoverheid moet medewerking en toestemming worden verleend om grootschalige woningbouw projecten op een verantwoorde manier te realiseren. Investeren in Utrechts vastgoed is om meerdere redenen interessant.

  • Door de toenemende vraag naar geschikte woonruimte en het achterblijven van het aanbod, rendeert een investering optimaal.
  • Duurzaamheid en de aanwezigheid van moderne faciliteiten spreekt toekomstige bewoners aan.

Het is mogelijk om te investeren in bestaande projecten waar al gebouwd wordt, maar u kunt ook zelf een plan indienen waarin u uitlegt hoe u bijvoorbeeld een leegstaand bedrijfsverzamelgebouw wilt transformeren tot duurzame appartementen.

Investeren in duurzaam vastgoed

Utrecht en omgeving biedt zowel beginnende als ervaren vastgoed beleggers mogelijkheden om te investeren. Beleggen of investeren kan door deel te nemen in een vastgoed- of participatie fonds, maar u kunt ook zelfstandig te werk gaan. Investeren kan in commercieel, bedrijfsmatig, recreatief of residentieel vastgoed. Het aankopen en verhuren van vastgoed in Utrecht is meestal zeer rendabel. Zo is het lucratief om een bestaand bedrijfspand te transformeren tot woonunits of appartementen. Besteed daarbij aandacht aan de nodige maatregelen op het gebied van duurzaamheid en klimaat neutraal wonen en werken. Verbeteringen op isolatiegebied en investeren in andere warmtebronnen spreken veel mensen aan. De overheid biedt uiteenlopende subsidie mogelijkheden voor duurzame investeringen en het klimaat neutraal maken van woon- en werkruimtes. Als u hier in het verleden niet eerder mee te maken heeft gehad, kan het hebben van een sparring partner handig zijn. Investment Corporation Holland biedt niet alleen een luisterend oor, we denken met u mee en kunnen namens u onderhandelen en/of besprekingen voeren met o.a. een gemeente.

Bevolkingsgroei versneld vastgoed ontwikkeling in Utrecht

Prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben aangetoond dat de bevolkingsgroei de komende jaren hoger is dan verwacht. Tegen 2040 groeit de Nederlandse bevolking naar 19 miljoen. Eén van de gevolgen van deze toename is de vraag naar betaalbare woonruimte. Verspreid over Nederland moet er tegen 2030 op elke 7 tot 8 woningen één nieuwe woning bijgebouwd worden. In een regio’s en steden als Utrecht is deze verhouding maar liefst 1 op 5. Met name het aanbod betaalbare woningen voor starters, jonge gezinnen en ouderen is onvoldoende. De doorstroming stagneert hierdoor en ontwikkeling in de wijken blijft achter. De overheid streeft in stedelijke gebieden jaarlijks een aantal van 90.000 nieuwbouw woningen na. Om dit mogelijk te kunnen maken, worden bedrijventerreinen en braakliggende terreinen gesaneerd en voor bewoning geschikt gemaakt. Datzelfde geldt voor leegstaande en vaak verouderde overheidsgebouwen. Het strippen van deze gebouwen en ze omtoveren tot appartementen in verschillende segmenten biedt investeringsmogelijkheden voor beleggers. Het vinden van bewoners of gebruikers van vastgoed in Utrecht gaat nagenoeg vanzelf. Heeft u een plan voor het transformeren van een pand naar appartementen? De Gemeente Utrecht ontvangt uw plan graag, waarna een vlotte beoordeling plaatsvindt. Verantwoorde plannen wordt goedgekeurd, waarna een wijziging van het bestemmingsplan plaatsvindt en de nodige bouwvergunningen worden afgegeven. U kunt dit zelfstandig doen, maar u kunt het papierwerk ook overdragen aan onze ervaren vastgoed medewerkers.

Rendabele vastgoed investering Utrecht

Utrecht heeft als regio en stad veel te bieden. Zowel studenten, gezinnen met kinderen, ouderen, toeristen, zakenmensen en ondernemers weten de stad op waarde te schatten en vestigen zich in het centrum of één van de randgemeentes. Regelmatig worden grote evenementen, congressen en beurzen in de stad georganiseerd. Investeren in recreatief vastgoed, zoals hotels, kan zowel kleinschalig als uitgebreid. De jaarlijkse bezettingsgraad is stabiel en hotelkamers verhuren uitstekend. Investeren in een hotelkamer is iets wat ook in Utrecht mogelijk is. Door het ‘kopen’ van een hotelkamer deelt u mee in de verhuuropbrengsten, en heeft u zelf geen omkijken naar het verhuren van de kamer. Gasten kunnen van alle hotelfaciliteiten gebruik maken en de kamer wordt in het reguliere verhuurschema opgenomen. Andere vastgoed investeringen halen jaarlijks een aantrekkelijk rendement. Waar u bij bank sparen geld mee moet nemen, ontvangt u bij investeringen in vastgoed wel rendement.

Manieren om te investeren in vastgoed

Overweegt u als particuliere belegger een investering in vastgoed? U kunt in samenspraak met u een hypotheek verstrekker gesprekken voeren over een zogenaamde vastgoed hypotheek, waarbij u op basis van uw privé woning een hypotheek aangaat. De minimale eigen inleg ligt rond € 20.000. Het is een aantrekkelijke mogelijkheid om een vastgoedportefeuille op te bouwen. Investeren kan ook door een beroep te doen op een krediet- en/of leasemaatschappij. Heeft u uw plannen op papier gezet? U kunt uw plannen zelf bij een kredietmaatschappij presenteren, maar het is ook mogelijk om dit samen met Investment Corporation Holland te doen. Uw plannen worden eerst door onze medewerkers op haalbaarheid getoetst, waarbij diverse berekeningen en analyses worden gemaakt. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in de plannen, zodat een geïnteresseerde kredietmaatschappij de begroting snel kan bekijken. Wanneer u het niet zo groot wilt aanpakken, maar toch graag in vastgoed investeert, kunt u overwegen om deel te nemen in een vastgoedfonds zoals Unibail-Rodamco, Wereldhave of VastNed Retail. Investeren in deze fondsen doet u door het kopen van aandelen. U kunt deze aandelen op elk willekeurig moment verkopen.

Vastgoed beheer Utrecht

Wat doet u als u investeert in Utrechts vastgoed? Heeft u een bedrijfsruimte die geschikt is voor een ondernemer, of heeft u geïnvesteerd in woonruimte en zoekt u een bewoner? Vastgoed beheer is een taak van onroerend eigenaren. Het zoeken en vinden van een huurder is meestal niet moeilijk. Toch kiezen veel investeerders en beleggers ervoor om het vastgoed beheer uit te besteden aan professionals. Investment Corporation Holland kan namens u het vastgoed beheren. U heeft dan zelf geen omkijken naar het innen van huurgelden, het communiceren met huurders, het oplossen van reparaties en/of het plannen van periodiek onderhoud. In welke mate u het beheer van het vastgoed uitbesteed is bespreekbaar. Onze medewerkers hebben ruim 45 jaar ervaring in de vastgoed sector en beheren uw belangen op professionele wijze.

Toekomstige vastgoed ontwikkelingen in Utrecht en omgeving

De ontwikkelingen op het gebied van vastgoed en infrastructuur staan ook de komende jaren niet stil. Met een nationale en plaatselijke overheid die zich bewust is van toenemende drukte op de woningmarkt, zijn de afgelopen jaren vergaande plannen gemaakt om gronden geschikt te maken voor bebouwing en verbouwing. Bouwrijp maken van bestaande bedrijfsterreinen voor woningbouw en het ontwikkelen en aanleggen van infrastructuur hebben prioriteit. Regelmatig worden in de kantoren van de verschillende deelgemeenten plannen ter inzage gepresenteerd. U kunt zich laten informeren over investeringsmogelijkheden op lange en korte termijn.

Zelfbouw ontwikkelen in Utrecht

Tegenwoordig is het ook voor particuliere beleggers interessant om een zelfbouw project te ontwikkelen. Met in achtneming van bepaalde voorwaarden en regels kunt u een woning laten ontwerpen en in eigen beheer laten bouwen. De Gemeente Utrecht biedt de mogelijkheid van zelfbouw in verschillende wijken en projecten. Wanneer u een investering in zo’n project overweegt, is het belangrijk om de regels en voorwaarden te kennen. Gemeenten stellen soms als voorwaarde dat kopers van nieuwbouw woningen deze niet aan derden mogen verhuren. Verhuur aan directe familie, of bij tijdelijk verblijf in het buitenland, is vaak wel mogelijk. Laat deze voorwaarden altijd goed nakijken, zodat u bij het beëindigen van het bouwproject niet voor een fait-accompli komt te staan.

Beginnend belegger en ervaren investeerder

Ontwikkelingen in vastgoed zijn interessant voor zowel beginnende beleggers als ervaren investeerders. Met name investeringen in woningbouw renderen. Kansen op succesvol beleggen in de woningmarkt zijn groot. De vraag naar geschikte woonruimte zal ook de komende jaren groter zijn dan het aanbod. Tegen 2040 moeten er duizenden woningen en appartementen bijgebouwd worden. Met een groeiende bevolking, zal er ook dan nog altijd een grote vraag naar woonruimte bestaan. Wilt u investeren in vastgoed, maar heeft u tegelijkertijd vragen over de haalbaarheid? Laat u adviseren en bijstaan door Investment Corporation Holland. Onze medewerkers nemen de mogelijkheden met u door en bespreken met u de projecten of ontwikkelingen die voor u interessant kunnen zijn. Binnen de onderneming bestaat een uitgebreid netwerk van projectontwikkelaars, beleggers, architectenbureaus, makelaars, taxateurs, krediet- en leasemaatschappijen. Een adviesgesprek is gratis. Onze medewerkers beantwoorden uw vragen op het gebied van vastgoed ontwikkeling in Utrecht, maar kunnen u ook bijstaan bij het investeren in steden en plaatsen wereldwijd.

Adviesgesprek plannen

U kunt rekenen op deskundige begeleiding bij het onderzoeken en beoordelen van uw investeringsplannen. Onze medewerkers kunnen samen met u, of namens u onderhandelingen voeren. Uiteraard wordt het bestaande bestemmingsplan opgevraagd en wordt gekeken of dit eventueel gewijzigd en/of aangepast moet worden. Investeert u in vastgoed en zoekt u een passende huurder? Ook dat kunt u aan ICH uitbesteden. Indien wenselijk kunnen we u ook in contact brengen met lease- en kredietmaatschappijen. Meer weten of een afspraak maken met een van onze adviseurs? U kunt ons telefonisch bereiken, maar ook het sturen van een e-mail of het invullen van het contactformulier is mogelijk.