Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Heeft u interesse in vastgoed ontwikkeling Rotterdam? De laatste jaren vinden steeds meer mensen Rotterdam een aantrekkelijke plaats om zowel te wonen als te werken. Met een toenemende werkgelegenheid, en een toenemend aantal toeristische en zakelijke hotelovernachtingen, behoort Rotterdam tot meest bruisende steden van Europa. Deze toegenomen interesse helpt ook om (inter)nationale bedrijven te overtuigen zich in de havenstad te vestigen en in vastgoed en infrastructuur te investeren. U bent bij ons ook aan het juiste adres, indien u een investeerder wilt zoeken.

Vastgoed ontwikkeling Rotterdam
Vastgoed ontwikkeling Rotterdam

Recente vastgoed ontwikkeling Rotterdam

Rotterdam wordt geprezen door de bijzondere architectuur die de stad aan de Maas kenmerkt. Na het bombardement van Rotterdam, werden de meeste verwoestingen niet herbouwd. Gekozen werd voor nieuw bouw. Dit resulteert tot op de dag van vandaag in een moderne stad met opvallende architectuur en gevarieerde bouwstijlen. Een stad als Rotterdam is nooit af, en vastgoed ontwikkelingen volgen zich in snel tempo op. Rotterdam heeft zowel binnen de stadsgrenzen als daar buiten ruimte om te ontwikkelen. Ook de komende jaren kan er worden doorgebouwd om onder meer de krapte op de woningmarkt enigszins te beperken. Nog altijd worden er projecten ontwikkeld in de binnenstad. Met het ontwikkelen van wijken als Katendrecht en de Kop van Zuid heeft de stad de sprong over de Maas gemaakt. Tevens worden vastgoed ontwikkelingen gerealiseerd met namen als Feyenoord City en Hart van Zuid. Bij de stedelijke ontwikkeling blijven de ontwikkelingen in de havens niet achter. Zo is er een begin gemaakt met het herontwikkelen of transformeren van de oude stadshavens. Al deze ontwikkelingen maken dat Rotterdam Zuid één van de meeste interessante gebieden is om in vastgoed te beleggen of investeren. De huizenprijzen zijn interessant en maken het halen van een mooi rendement mogelijk. Tegelijkertijd is het een gebied in ontwikkeling, waarbij faciliteiten en voorzieningen worden afgestemd op de doelgroep, waardoor het een aantrekkelijke woon- en werkomgeving wordt. In combinatie met de bevolkingsgroei en de economische ontwikkelingen, zorgen ervoor dat u veilig in vastgoed kunt investeren.

Gebiedsontwikkeling Rotterdam

De gemeente Rotterdam wil voor iedereen een aantrekkelijke woonstad met voldoende voorzieningen en faciliteiten zijn. In samenwerking met projectontwikkelaars worden de stedelijke ambities vormgegeven en uitgewerkt. Zo wordt er niet alleen gekeken naar nieuwbouw en de ontwikkeling van nieuwe bouwlocaties. Het gebruik van bestaand en leegstaand gemeentelijk, residentieel en commercieel vastgoed wordt geïnventariseerd en indien mogelijk getransformeerd tot vastgoed dat optimaal gebruikt wordt. Kantoorpanden worden omgebouwd tot moderne, duurzame appartementen of individuele woonunits. Hiervoor wordt zowel een beroep gedaan op woningcorporaties als vastgoedbeheerders en investeringsmaatschappijen. Steeds vaker lijken ook particuliere beleggers en investeerders geïnteresseerd in vastgoed ontwikkelingen in Rotterdam en omgeving. De afgelopen jaren heeft de gemeente helder te kennen gegeven wat de mogelijkheden in de verschillende Rotterdamse wijken zijn, en schept daardoor de juiste randvoorwaarden voor de ontwikkeling van vastgoed. Bovendien is de gemeente verantwoordelijk voor het uitvoeren van en het geven van financiële impuls op het gebied van ruimtelijk-economische ontwikkelingen. Om dit te realiseren stuurt de gemeente aan op een gezonde mix van markttechnische aspecten, contractuele verplichtingen, kwaliteit en financiën. Rotterdam wordt zo een aantrekkelijke stad om te werken, wonen en te verblijven.

Commercieel vastgoed ontwikkelingen Rotterdam

Net zoals andere Nederlandse gemeenten, beschikt de gemeente Rotterdam over een bestaande vastgoedportefeuille. Deze portefeuille bestaat uit zowel residentieel als commercieel vastgoed dat als volgt wordt onderverdeelt:

  • Kernportefeuille, ofwel vastgoed t.b.v. maatschappelijke voorzieningen.
  • Commerciële portefeuille, ofwel vastgoed dat niet tot niet-kern portefeuille behoort.

Met name de niet-kernportefeuille bevat vastgoed dat de gemeente niet langer nodig heeft om een maatschappelijk doel te realiseren. Voorbeelden hiervan zijn Maassilo, oude schoolgebouwen en bedrijfsruimten in plinten. Geregeld worden deze objecten te koop aangeboden. Voor beleggers en investeerders zijn deze objecten interessant als investering. Het object kan verbouwd en getransformeerd worden, waarbij de gemeente doorgaans meegaand is op het gebied van vergunning verstrekking en het eventueel veranderen van een bestemmingsplan van bijvoorbeeld commercieel naar residentieel. Hoe de objecten verkocht worden en welke procedure er wordt gevolgd, kunt u navragen bij de gemeente Rotterdam. Het is ook mogelijk om uw interesse kenbaar te maken aan de medewerkers van Investment Corporation Holland. Namens u kunnen we contact opnemen met de gemeente en de gewenste informatie opvragen.

Duurzame ontwikkeling en transformatie incourant vastgoed

De woningmarkt staat al jaren onder druk. Ook in Rotterdam en de randgemeenten is deze krapte niet onopgemerkt gebleven. Om het woningtekort op te lossen, zullen de komende jaren veel woningen bijgebouwd moeten worden. Niet altijd ligt het voor de hand om in een grote, drukke stad als Rotterdam nieuwbouw projecten te ontwikkelen. Investeren in achtergebleven wijken en wijken met een grote leegstand is niet alleen voor de gemeente interessant. Beleggers en investeerders kunnen een leuk rendement behalen door onder meer de transformatie van bestaande panden tot woningen en appartementen. Uit onderzoek naar onder andere de transformatie van bestaande bedrijventerreinen is gebleken dat in deze wijken bestaande en nieuwe functies met elkaar gecombineerd worden, en de wijk als geheel opgewaardeerd wordt. Ontwikkelen en verbeteren van bestaande voorzieningen en faciliteiten zorgt ervoor dat mensen in een wijk kunnen wonen en werken, terwijl de kinderen veilig en vlakbij huis naar school kunnen. Succesvol transformeren van bestaand vastgoed, kan door goed te luisteren naar de wensen van bewoners en gebruikers van een wijk of gebied.

Klimaatbestendige vastgoed ontwikkelingen in Rotterdam

De bouw van vastgoed en de bijdrage aan een beter klimaat worden tegenwoordig in één adem genoemd. Waar veel woningen die gebouwd werden vanaf de jaren 1950 van de vorige eeuw, niet of nauwelijks geïsoleerd zijn, voldoen moderne woningen en appartementen aan de eisen van deze tijd. Bestaat uw vastgoedportefeuille uit oudere objecten? Investeren in duurzame verbeteringen komt het rendement en de waarde van een pand ten goede. Zonnepanelen, warmwater pompen en energiezuinige verwarmingsinstallaties worden bij nieuwbouwprojecten zoveel mogelijk toegepast. Bestaande woningen kunnen niet altijd volledig aangepast worden, toch kunt u uw portefeuille in waarde laten stijgen door onder meer het plaatsen van dubbel glas, een hoog rendementsketel en/of het isoleren van spouwmuren. In de toekomst zal de nadruk steeds meer op klimaatneutraal komen te liggen. Door hier tijdig op in te spelen is uw belegging toekomstbestendig.

No-go area aantrekkelijk en hip

Wijken als Katendrecht zijn jarenlang absolute no-go area’s geweest waar niemand wilde wonen en waar de middenstand nagenoeg was verdwenen. De Rotterdamse gemeenteraad heeft een aantal jaren geleden gekozen voor herontwikkeling van de volkswijk die bij velen tot de verbeelding spreekt. Verpauperde pakhuizen zijn gerenoveerd en vormen tegenwoordig een aantrekkelijk, samenhangend geheel met omliggende gebouwen en panden. Katendrecht is tegenwoordig een wijk waar muziek in zit, en waar zowel gezinnen met kinderen, als yuppies als kunstenaars hun thuis hebben gevonden. Eéngezinswoningen worden afgewisseld met luxe appartementencomplexen en betaalbare sociale huurwoningen. De samenleving in de wijk bestaand uit een gezonde mix van diverse bevolkingsgroepen uit de samenleving. Investeren in vastgoed is zowel op korte als langere termijn interessant. De wijk zal zich verder blijven ontwikkelen, waarbij de gemeente regelmatig nieuwe projecten voorstelt waar investeerders voor worden gezocht. Ook via projectontwikkelaars kunt u overwegen om te beleggen in Rotterdams vastgoed.

Toename recreatief en verblijfsvastgoed

Rotterdam trekt niet alleen mensen van buiten de stad aan. Het zaken- en verblijfstoerisme heeft de afgelopen jaren een boost doorgemaakt. Nieuwe accommodaties zijn verrezen en bestaande hotels en appartementencomplexen werden verbouwd en uitgebreid. Jaarlijks wordt de stad door meerdere grote cruise liners bezocht en ook het aantal zakelijke congressen en conferenties neemt nog altijd toe. Ook internationale ontmoetingen en bijeenkomsten die in Rotterdam worden georganiseerd kennen een stijgende lijn. Beleggen in recreatief vastgoed of in hotels en appartementen is niet alleen voor grote, buitenlandse investeerders interessant. Het gebeurt regelmatig dat hotelketens beleggers aantrekken door het ‘verkopen’ van hotelkamers. Deze vorm van beleggen in vastgoed kan interessant zijn. U heeft nergens omkijken naar en de hotelkamer die u ‘koopt’ wordt in het verhuurschema meegenomen. Investeerders profiteren van de kamerverhuur en ontvangen jaarlijks een bepaald rendement. Laat uzelf voorlichten over deze manier van investeren in vastgoed. Zoekt u eerder een belegging, waarmee u zelf actief aan de slag kunt? Bespreek uw plannen met de professionals van Investment Corporation Holland. We onderzoeken voor u de mogelijkheden en gaan op zoek naar een passend project of object.

Verantwoord investeren in Rotterdams vastgoed

Zowel beginnende beleggers als ervaren investeerders kunnen beleggen in Rotterdams vastgoed. Of u nu begint met beleggen of dat u een gevulde vastgoedportefeuille heeft, onze medewerkers informeren u over de mogelijk interessante projecten. Informatiebrochures worden opgevraagd en bestudeerd, waarbij ook berekeningen worden gemaakt over de verhuuropbrengsten en het rendement op langere termijn. U bent zeker van professionele begeleiding en kunt rekenen op gedegen nazorg en service. Wilt u het object waarin u investeert verhuren, maar zit u niet te wachten op de zorgen? Vastgoedbeheer is iets waarmee u uzelf ontzorgt. Niet alleen wordt het zoeken van geschikte huurders voor u gedaan, ook het corresponderen met huurders en het organiseren van regelmatig en periodiek onderzoek wordt namens u gedaan. U blijft te allen tijde op de hoogte van de ontwikkelingen in de omgeving van uw pand en de huurkosten die gelijkwaardige objecten opleveren.

Investeren in bestaand vastgoed en nieuwbouw projecten

Investeren in vastgoed kan zowel in bestaande panden als in nieuwbouw projecten. Overweegt u te gaan beleggen in vastgoed, maar weet u niet wat mogelijk is? Laat u adviseren. Het is beter om goed geïnformeerd te beleggen dan onvoorbereid een ‘gokje te wagen’. De vastgoed markt is voortdurend in beweging en de ontwikkelingen volgen zich ook in Rotterdam vlot op. Waar vandaag veel vraag is naar betaalbare woonruimte, kan het interessant zijn om te investeren in bestaande leegstaande panden en deze te transformeren naar woonruimte. De vraag naar geschikte en betaalbare woonruimte zal naar verwachting de komende jaren alleen maar verder stijgen. Het aantal mensen dat vanuit de plattelandsgemeenten naar de stad overweegt te verhuizen is stijgend. Alleen blijft het beschikbare woningaanbod achter bij de toenemende vraag. Onze medewerkers hebben een uitgebreid netwerk van project- en vastgoedontwikkelaars, makelaars en pensioenfondsen die regelmatig interessante projecten aanbieden voor beleggers in vastgoed. Samen met u zoeken we naar een interessante belegging en bespreken de mogelijkheden om uw investering optimaal te laten renderen. Ook nieuwbouwprojecten kunnen interessant zijn. Daar is het van belang om de regels op het gebied van verhuur te kennen. Het gebeurt regelmatig dat gemeenten het onmogelijk maken om een nieuwbouw woning direct te verhuren, en deze puur als investering aan te kopen. Door vooraf uitgebreid onderzoek te doen naar de mogelijkheden en valkuilen die een object heeft, wordt voorkomen dat u achteraf gezien de verkeerde beslissing neemt. Nieuwbouw- en gelegenheidsprojecten worden op informatiedagen voorgesteld aan potentiële kopers, investeerders en beleggers. Kijk daarbij naar de ontwikkeling van een wijk als geheel. Welke voorzieningen en faciliteiten zijn al aanwezig en wat komt daar in de toekomst verder bij. Hoe is een wijk vormgegeven en welke doelgroep wordt bereikt? De samenstelling van de bewoners en gebruikers van een gezonde, aantrekkelijke woon- en werkomgeving is gemêleerd en bestaat uit een verantwoorde combinatie van verschillende bevolkingsgroepen waar de moderne samenleving uit bestaat.

Rendement op korte en lange termijn

Beleggen in vastgoed doet u niet in een opwelling. U denkt hier zorgvuldig over na en bekijkt welke objecten interessant zijn. Het behalen van rendement of een aanvulling op uw pensioen zijn daarbij van belang. Niet elke investering verdient zichzelf terug en niet elk pand verhuurt even snel of goed als het andere. Zet uw plannen op papier en probeer daarbij uw intenties te omschrijven. Vaak heeft u een bepaalde verwachting van een investering en zoekt u naar passende mogelijkheden. De medewerkers van Investment Corporation hebben meer dan 45 jaar ervaring in de vastgoedsector en hebben onder meer toegang tot een breed netwerk van projectontwikkelaars. Maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek en laat ons weten wat u verwacht van een vastgoed investering in Rotterdam. U kunt rekenen op professionaliteit en deskundige begeleiding, waarbij uw privacy voorop staat. ICH doorloopt samen met u het traject wat leidt tot een weloverwogen en succesvolle belegging of investering. Meer weten of direct een afspraak maken? U kunt ons zowel telefonisch als via e-mail bereiken. Stuurt u een e-mail of vult u het contactformulier in? We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.