Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zoekt u veel besproken of actuele vastgoed onderwerpen? De vastgoedsector is veelzijdig en diverse facetten zijn actueel. De krapte op de woningmarkt, het transformeren van bestaande bouw en de stikstof problematiek zijn voorbeelden van actuele vastgoed onderwerpen. Huurrecht, fiscale ontwikkelingen bij de aan- en verkoop van vastgoed en de manier waarop een bestemmingsplan is ingedeeld zijn onderwerpen die regelmatig ter sprake komen. Ontwikkelingen in de vastgoedsector staan niet stil en hebben uiteenlopende gevolgen, voor- en nadelen.

Vastgoed onderwerpen
Vastgoed onderwerpen

Actuele vastgoed onderwerpen

Dagelijks blijft u door de media op de hoogte van (inter)nationale ontwikkelingen, gebeurtenissen en evenementen. De onderwerpen die dagelijks de nieuwsrevue passeren zijn gevarieerd en hebben betrekking op economische, financiële, sportieve, ingrijpende, commerciële en andere omstandigheden. Naast de toenemende krapte op de Nederlandse woningmarkt, wordt de vastgoed sector ook op andere manieren belicht. Onderwerpen als hypotheekrente aftrek, verhuur, verduurzaming, juridische zaken, bestemmingsplannen, taxeren en projectontwikkelingen worden op algemene en gerichte mediakanalen gepresenteerd. Online, het tv-journaal, dagbladen, opinie magazines en praatprogramma’s zijn ideale platforms waar vastgoed gerelateerde onderwerpen besproken en toegelicht worden. Het volgen van de actuele berichtgeving is zowel voor particuliere als zakelijke vastgoed eigenaren interessant en kan van invloed zijn bij het uitbreiden van een vastgoedportefeuille.

Onderwerpen vastgoed

Naast de actuele berichtgeving zijn er vastgoed gerelateerde ontwerpen die vragen kunnen oproepen, of waarbij u advies kunt gebruiken. Investment Corporation Holland biedt u een praktische oplossing. Onze ervaren vastgoed adviseurs en experts bieden u raad, advies en ondersteuning bij vastgoed onderwerpen als bestuursrecht, bouwrecht, huurrecht, aan- en verkoop. De medewerkers van Investment Corporation Holland werken nauw samen met specialisten op diverse terreinen, waardoor u een complete oplossing voor u vraagstuk kunt verwachten. Zowel particuliere beleggers als zakelijke investeerders krijgen advies op maat. Veel voorkomende vastgoed onderwerpen roepen vragen op en kunnen van invloed zijn op een eventueel rendement:

 • Huur- en koopovereenkomsten.
 • Huurprijswijzigingen, al dan niet geïndexeerd.
 • Nakoming van huur- en koopovereenkomsten.
 • Onderhandelingen over (ver)koop voorwaarden.
 • Fiscaal advies inzake huurinkomsten en vermogensbelasting.
 • Vastgoed beheer.
 • Vereniging van Eigenaars en (ver)bouw- of onderhoudswerkzaamheden.
 • Sale- en leaseback.
 • Huuropzegging en huurverlenging.
 • Erfpacht en/of erfdienstbaarheden.
 • Projectontwikkeling.
 • Schade en aansprakelijkheid.

Juridisch en fiscale vastgoed onderwerpen

De gevolgen van het investeren in vastgoed voor de verhuur zijn zowel voor particulieren als zakelijke investeerders een belangrijk punt van aandacht. Waar u als particuliere verhuurder geen belasting betaald over huurinkomsten, krijgt u wel te maken met vermogensbelasting. Zakelijke verhuurders betalen in de regel wel belasting over de huurinkomsten. Bezittingen, waaronder vastgoed, zijn van invloed op de balans en de financiële situatie van een onderneming. Wetten en regels zijn gevoelig voor veranderingen en aanpassingen, ook de Belastingdienst verandert bestaande regels ten aanzien van vastgoed en bezit regelmatig. Gericht fiscaal advies, dat op uw situatie van toepassing is, helpt bij het voorkomen van foutieve belastingaangiftes. Ook wanneer u een pand op het oog heeft, kan juridisch advies wenselijk zijn. Investment Corporation Holland stelt samen met of namens u een plan van aanpak samen. Afhankelijk van uw vraagstelling is het mogelijk dat wij namens u onderhandelen over de voorwaarden van een (ver)koopovereenkomst, maar ook het zoeken en selecteren van een geschikte huurder kunt u aan ons overlaten. Deskundig advies en professionele begeleiding bij vastgoed gerelateerde onderwerpen is wat u van ons kunt verwachten.

Toekomstige ontwikkelingen

Hoe de toekomst eruit ziet is niet voorspelbaar. In geval van de vastgoedmarkt zijn sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen, zaken die van invloed zijn op het rendement van uw investering of de investering die u overweegt te doen. In de nabije toekomst zal de huidige krapte niet opgelost worden of afnemen. De komende jaren zal er naar verwachting en als gevolg van uitblijvende nieuwbouw het aantal mensen dat een woning zoekt alleen maar toenemen. In dat opzicht is het interessant om te beoordelen of het transformeren van een kantoor- en/of bedrijfspand naar woningen mogelijk is en in welk opzicht u hiermee inkomsten uit een leegstaand pand kunt genereren. Het transformeren van bestaande bouw wordt door een groot aantal Nederlandse gemeenten aangemoedigd en, afhankelijk van de gemeente waar het pand zich bevindt, zijn er subsidiemogelijkheden. Om optimaal van de bestaande mogelijkheden gebruik te maken, kan de hulp van een adviseur wenselijk zijn. Wanneer u een pand transformeert is er meer dan alleen het ‘verbouwen’ zelf. Zo moeten de plannen die u heeft binnen het bestemmingsplan passen. Commercieel vastgoed dat getransformeerd wordt tot een appartementencomplex heeft een andere bestemming. De gemeente zal hierin toestemming moeten verlenen. Transformatie plannen laat u het beste al in een vroeg stadium aan de gemeente voorleggen. Dit bespaart tijdens de werkzaamheden onnodig oponthoud en voorkomt dat u aan het transformeren gaat, zonder dat daar een vergunning voor is afgegeven. Investment Corporation Holland vraagt namens u de nodige documenten op bij de gemeente en controleert of en welke vergunningen nodig zijn en aangevraagd moeten worden.

Rendement vastgoed

Een van de meest besproken vastgoed onderwerpen is het rendement. Feit is dat geld op de bank niets oplevert. De rente staat historisch laag en daar komt voorlopig geen verandering in. Een investering in verhuurvastgoed levert directe huurinkomsten op. Het rendement van vastgoed is vele malen hoger en interessanter dan bank sparen. Laat uw geld voor u werken. Het is niet voor niets dat het aantal particuliere vastgoedbeleggers de afgelopen jaren fors is gestegen. De manieren waarop u in verhuurvastgoed kunt investeren zijn divers. U kunt een enkel appartement aankopen en het daarbij houden, maar u kunt ook een vastgoedportefeuille opbouwen en uitbreiden. Afhankelijk van uw achtergrond als belegger, particulier of zakelijk, zijn er zaken of onderwerpen waar u rekening mee moet houden. Onze adviseurs nemen uw situatie met u door. Daarbij wordt gekeken naar het vastgoed dat u in bezit of op het oog heeft. Hoe verhoudt uw pand zich tot gelijkwaardig vastgoed in dezelfde omgeving? Op welke manier kunt u het voor uw bestaande of toekomstige huurders het woon- of werkgenot vergroten? Investment Holland Corporation neemt tal van vastgoed onderwerpen en vragen met u door. Maak een afspraak voor een adviesgesprek bij één van onze adviseurs. ICH is zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar.