Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wat is een vastgoed netwerk en hoe kunt u daar uw voordeel mee doen? Veel makelaars, vastgoedadviseurs en andere specialisten bewegen zich in een netwerk van gerelateerde professionals. Een netwerk is van ongekende waarde bij het succesvol kopen en verkopen, huren en verhuren van vastgoed. Het is ook mogelijk om lid te worden van een vastgoed netwerk. Vaak zijn deze verenigingen of sociëteiten toegankelijk voor professionals binnen de branche. Kennis en ervaringen worden gedeeld. Het doel van een vastgoed netwerk is het onderhouden en versterken van de bekendheid van de branche.

Vastgoed netwerk
Vastgoed netwerk

Vastgoed netwerk bijeenkomsten

Zaken doen en netwerken gaan vaak hand in hand samen. Transacties die met behulp van of door bemiddeling van het netwerk tot stand komen zijn geen uitzondering. Professionals binnen dezelfde sector komen regelmatig bijeen op congressen, meetings en netwerkborrels. Onderwerpen die besproken worden of die op de agenda staan zijn gericht op vastgoed gerelateerde thema’s. Toelichting op een nieuw bouwproject, toegankelijkheid voor investeerders en de transitie van bestaand vastgoed naar een andere bestemming. Netwerkbijeenkomsten zijn interessant omdat actuele zaken worden besproken en samenwerkingsverbanden vaak diverse voordelen bieden.

Doelstelling vastgoed netwerk

Professionals die zijn aangesloten bij een netwerk of sociëteit hebben een gezamenlijke doelstelling. Deze doelstellingen liggen vast en bestaan doorgaans uit het onderhouden en bevorderen van de onderlinge contacten tussen de leden van het netwerk en andere geïnteresseerden die in de vastgoedsector werkzaam zijn. Regelmatig worden werkbezoeken gepland, waarbij gekeken wordt hoe een marktpositie versterkt kan worden en hoe de kennis in praktijk wordt toegepast. In zowel grote steden, regio’s en provincies zijn netwerken van professionals actief die gezamenlijk zorgen dat een sector de belangstelling krijgt die het verdient.

Gebruikmaken van een netwerk

Veel vastgoed professionals zijn actief in een netwerk van zakenrelaties. Wanneer u onroerend goed wilt kopen of verkopen, kan het voordelig zijn om gebruik te maken van het netwerk waarin uw vastgoed adviseur actief is. Niet alleen kan een professional u in contact brengen met potentiële kopers of huurders. U kunt rekenen op een service gerichte dienstverlening. Zoekt u bijvoorbeeld een bepaald pand in een regio, dan kan het netwerk geraadpleegd worden. Rondvraag binnen een zakelijk netwerk, levert vaak een snel antwoord of een geïnteresseerde investeerder op. Meeliften op de zakelijke relaties van een vastgoed adviseur levert diverse voordelen op:

  • Het pand of object wordt op effectieve wijze onder de aandacht gebracht.
  • Het bereik is vele malen groter.
  • U legt contacten die in de toekomst van pas kunnen komen.
  • Afhankelijk van de doelstelling kunt u zowel financieel als fiscaal voordeel behalen.

Beleggen in vastgoed is de afgelopen jaren ook voor particuliere beleggers interessanter geworden. Geld dat op de bank staat, levert niets op. Wilt u uw spaargeld laten renderen? Investeren in vastgoed om te verhuren levert gegarandeerd rendement op. Afhankelijk van de woningen of appartementen die u verhuurd, heeft u directe inkomsten en profiteert u ook belastingtechnisch. De huurinkomsten worden in geval van een tweede woning niet belast. Heeft u een grotere vastgoedportefeuille? Dan zijn andere belastingregels van toepassing. Een vastgoed adviseur kan binnen het netwerk een financieel of fiscaal consulent aanbevelen, die u meer kan vertellen over de fiscale gevolgen van een investering of belegging in vastgoed.

Zonder zorgen snel verhuren

Als u een huurder zoekt voor een commercieel of residentieel pand kunt u dat zelf doen. U plaatst een wervingsadvertentie online, in de krant of op het pand zelf. Vervolgens ontvangt u de geïnteresseerde huurders en leidt u deze door de woning of bedrijfsruimte. U kunt het verhuurtraject ook uitbesteden aan een vastgoed adviseur of vastgoedbeheerder. Deze zal eerst binnen het netwerk zoeken naar potentiële huurders. Verhuurmakelaars worden ingeschakeld en een geschikte huurder is vaak snel gevonden. Wilt u ook de verhuur gerelateerde taken uitbesteden? Investment Corporation Holland biedt u de mogelijkheid om vastgoedbeheer uit te besteden. Naast het zoeken van een geschikte huurder, wordt het beheer van het pand namens u gedaan. Dat houdt in dat de huurovereenkomst wordt verzorgd, maar ook het innen van de huurgelden, het plannen van onderhoud, besprekingen met leveranciers en huurders alsmede het oplossen van storingen en reparaties worden u uit handen genomen. U kunt zonder zorgen uw pand verhuren en doet zelf datgene waar u mee bezig bent. Regelmatig vinden rapportages plaats over de voortgang en de ontwikkelingen van het pand en de buurt waar het pand zich bevindt.

Investeerder zoeken

Via het netwerk waarbinnen een adviseur werkzaam is, kunt u ook slagen met het aantrekken van een investeerder of financier. Wanneer u een investeerder zoekt dan kan, na het samenstellen van een brochure of presentatie, de vraag binnen het netwerk gesteld worden. Via via wordt het kredietverzoek verspreid. Aangezien traditionele hypotheekverstrekkers het vaak af laten weten, kan een alternatieve financieringsmogelijkheid een oplossing zijn. Ook niet alledaagse constructies zoals sale- en leaseback bieden de kans om op korte termijn over meer liquiditeit te beschikken, zodat u de gewenste investeringen kunt doen. Investment Corporation Holland bestaat uit ervaren professionals die ruim 45 jaar ervaring in de vastgoed- en financieringssector hebben. Uw kredietverzoek wordt aan gerichte kredietverstrekkers of leasemaatschappijen voorgelegd. In overleg kunnen onze adviseurs namens u onderhandelen over de voorwaarden van een overeenkomst.

Adviesgesprek vastgoed expert

Bent u benieuwd welke voordelen het heeft om gebruik te maken van een zakelijk, vastgoed netwerk? De adviseurs van Investment Corporation Holland lichten het u graag toe. Zoekt u een investeerder? Wilt u vastgoed verhuren? Spreekt sale- en leaseback u aan? In een adviesgesprek worden uw verwachtingen in beeld gebracht. Op basis daarvan wordt een plan van aanpak gepresenteerd en wordt uw zoekopdracht binnen het netwerk onder de aandacht gebracht. Samen met u wordt gekeken naar de haalbaarheid van een project en welke soort investeerder, huurder of koper zich aangesproken voelt. Ook vastgoedbeheer het regelen van periodiek onderhoud wordt in overleg gedaan. Wilt u meer weten over onze werkzaamheden of de diensten die wij aanbieden? Investment Corporation Holland is telefonisch bereikbaar. Stuurt u liever een e-mail? Na de ontvangst van uw bericht wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Vastgoed netwerk – FAQ

1. Hoe werkt een vastgoed netwerk?

Een netwerk van betrokken vakgenoten onderlegt zich om de expertise binnen het vakgebied te vergroten en verbeteren. Dit kan door middel van professionele evenementen en bijeenkomsten, regionale seminars en conferenties. Maar ook het samenwerken op sociale media en tijdens open huizen verhoogd het rendement en vergroot de (ver)koop kansen.

2. Hoe groei ik binnen een vastgoed netwerk?

Groeien binnen een netwerk en/of uw netwerk uitbreiden gaat stapsgewijs. U kunt daarbij doelgericht te werk gaan eventueel door het inhuren van een adviseur. Stap buiten uw comfort zone en maak gebruik van sociale media om uw netwerk uit te breiden.

3. Werken vastgoed adviseurs samen?

De vastgoedmarkt vraagt om samenwerking tussen makelaars, notarissen en hypotheekverstrekkers. Het doel is om onroerend goed te (ver)kopen voor de meest gunstige voorwaarden. Het netwerken met andere makelaars heeft als voordeel dat wederzijds vertrouwen wordt opgebouwd.

4. Hoe kom ik tussen een bestaand netwerk?

Als beginnend investeerder of belegger kunt u geïntroduceerd worden tijdens bijvoorbeeld een netwerk bijeenkomst. Deelname aan een congres of beurs is ook een geschikte manier om te netwerken.

5. Hoe onderscheiden netwerken zich van elkaar?

Netwerken zijn gericht op bepaalde gebieden. Het ene netwerk is voor recreatief vastgoed, terwijl er ook netwerken zijn voor bedrijfsmatig vastgoed en de woonmarkt. Uiteraard kan iemand in verschillende netwerken actief zijn.

6. Waarom hebben netwerken regelmatige bijeenkomsten?

Netwerk bijeenkomsten hebben tot doel het bespreken van recente en toekomstige ontwikkelingen. Gebeurtenissen worden besproken en gekeken wordt waar netwerk partners elkaar kunnen ondersteunen om samen een goed resultaat te behalen.

7. Moet ik betalen om onderdeel van een netwerk te zijn?

Dat hangt van het netwerk af. U kunt actief zijn binnen een netwerk zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Netwerk bijeenkomsten kunnen niet altijd gratis worden bijgewoond. Netwerkdagen waar u zich vooraf voor aanmeldt hebben soms een zakelijke lunch en/of diner. Bezoekers hebben de keuze om hier wel of niet aan deel te nemen.

8. Zijn er internationale vastgoed netwerken in Nederland actief?

Een professioneel netwerk is niet aan de landsgrenzen gebonden. Netwerken van investeerders, lease maatschappijen en project ontwikkelaars zijn in binnen- en buitenland actief. Het creëert mogelijkheden om het rendement te vergroten en gebruik te maken van aantrekkelijke zakelijke deals. Datzelfde geldt ook voor buitenlandse netwerken die zich interesseren in de Nederlandse vastgoed markt.

9. Wat zijn voordelen van een netwerk adviseur?

Samenwerken met een vastgoed adviseur die actief is binnen een netwerk van (ver)huurders kan ervoor zorgen dat u snel een huurder heeft voor uw pand. Ook het beheer van een pand kan binnen een netwerk succesvol opgevolgd worden.

10. Hoe ziet een netwerk dag eruit?

Netwerkdagen zijn vaak zo ingericht dat er voldoende tijd om gerichte afspraken te maken en ongedwongen te netwerken tijdens pauzes, lunches en diners. Afhankelijk van het doel van de bijeenkomst, kunnen gastsprekers voorgesteld worden en worden panel discussies gevoerd.

11. Welk doel hebben buitenlandse congressen of reizen?

Vak professionals nemen ook deel aan buitenlandse congressen en/of gaan met vakgenoten een aantal dagen op pad om te zien hoe zaken er elders aan toe gaan. Congressen hebben tegelijkertijd een informatief als educatief karakter. Afhankelijk van de omvang van een netwerkgroep vinden congressen jaarlijks of om de paar jaar plaats. Deelname gaat via registratie en inschrijving.

12. Waarom is het hebben of kennen van een netwerk belangrijk?

Al lijkt een netwerk groep op het eerste gezicht niks te zijn. U weet niet hoe de toekomst eruit ziet en hoe u over een paar jaar denkt over netwerken en samenwerkingsverbanden. Het kan geen kwaad om contacten te onderhouden met gelijkgestemden.

13. Is een lidmaatschap bij een netwerk opzegbaar?

Wanneer u niet langer voordelen ziet van het netwerk waarin u actief bent, staat het vrij om niet langer deel te nemen. U ontvangt geen uitnodigingen meer voor bijeenkomsten en u kunt uzelf afmelden van mailinglist voor nieuwsbrieven.

14. Kan ik binnen verschillende netwerken actief zijn?

Ja. Als u verschillende interesse en/of vakgebieden heeft, kunt u binnen deze op zoek gaan naar een netwerk.

15. Kan ikzelf iemand introduceren binnen een netwerk?

Zeker, zo kunt u iemand meenemen naar een netwerkdag of bijeenkomst. Ook online kunnen nieuwe netwerk leden geïntroduceerd worden.

16. Hoe vind ik een investeerder?

Een van de voordelen van het netwerk van een vastgoed adviseur is de aansluiting van (inter)nationale investeringsmaatschappijen en kredietverstrekkers. In overleg met u gaat de adviseur aan de slag om een geïnteresseerde investeerder voor uw project te zoeken. De project omschrijving gaat rond in het netwerk en wordt onder de aandacht gebracht van kredietverstrekkers.