Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zoekt u informatie over een vastgoed lening? Stel dat u het ideale verhuur appartement heeft gevonden. Navraag toont aan dat u voor het appartement makkelijk een huurprijs van € 750 kan vragen. Interessant, de huurinkomsten kunnen worden gebruikt om de vastgoed lening die u voor het appartement heeft afgesloten af te lossen. De praktijk heeft uitgewezen dat het helaas niet zo eenvoudig is.

Vastgoed lening
Vastgoed lening

Vastgoed lening afsluiten

Bij het afsluiten van een hypotheek gaat een hypotheekverstrekker, of bank, na hoe het met u financiële situatie is gesteld. Dit gebeurt zowel bij de aankoop van een eerste woning, een vakantiewoning en een investeringspand. Zonder de noodzakelijke maandelijkse inkomsten, wordt het afsluiten van een hypotheek of vastgoed lening ingewikkeld. Overweegt u om een woning voor verhuur te financieren? Banken en hypotheekverstrekkers hebben verschillende mogelijkheden.

 • Vastgoed om te verhuren. Overweegt u te beleggen in vastgoed om te verhuren? Particuliere en beginnende huisverhuurders kunnen met behulp van een beleggingspand lening de financiering op het beoogde pand rondkrijgen.
 • Vastgoedportefeuille uitbreiden. Ervaren particuliere beleggers die hun bezit uit willen breiden kunnen hiervoor gebruik maken van een professionele vastgoedlening.
 • Vastgoed t.b.v. ouders of kinderen. Investeren in vastgoed voor studerende kinderen of ouders op leeftijd. Met behulp van een beleggingspand financiering op maat is veel mogelijk.

Bespreek de mogelijkheden voor een vastgoed lening met een beleggings- of vastgoedadviseur. In overleg met de adviseur kunt u de financieringsvormen nader bekijken en bespreken wat bij uw situatie past. De adviseurs van Investment Corporation Holland lichten de financieringsmogelijkheden nader toe, waarbij er gericht naar uw financiële en persoonlijke situatie wordt gekeken. Wat zijn de gevolgen bij het tijdelijk wegvallen van huurinkomsten door leegstand? Heeft u voldoende financiële capaciteit om ook in dat geval de afgesloten lening af te blijven lossen?

Welke vastgoed lening is geschikt?

Het investeren in vastgoed om te verhuren, kan meer rendement opleveren dan wanneer u ervoor kiest uw spaargeld op de bank te laten staan. Verhuur vastgoed heeft zeker een aantal voordelen, terwijl u anderzijds ook van de haken en ogen op de hoogte moet zijn.

Voordelen:

 • Hoger rendement dan bank sparen.
 • Tastbare investering.
 • Inflatiebestendig, huurprijzen worden jaarlijks geïndexeerd.
 • Huuropbrengsten zijn belastingvrij. Het verhuren van een woning heeft uiteraard wel gevolgen voor de belasting. De woning moet als bezit worden opgegeven in Box 3, waarna u rendementsbelasting betaald.

Punten van aandacht:

 • Onderhoudskosten.
 • Leegstand en daardoor geen huurinkomsten.
 • Wijzingen in de wet- en regelgeving.
 • De waarde van vastgoed kan dalen.
 • Wanbetalers of andere problematische huurders.

Koopt u het eerste pand aan om te verhuren? Heeft u al meerdere panden die u verhuurt? Gaat uw voorkeur uit naar het verhuren van een nieuwbouwpand, een bedrijfs- of winkelpand of een vakantiewoning? De financieringsmogelijkheden zijn divers en kunnen op maat samengesteld worden. Investment Corporation Holland laat u zien wat kan en hoe u het maximale kunt halen uit het aankopen en verhuren van vastgoed.

Duurzame vastgoed lening

Duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en klimaatneutraal. Het zijn termen die gemeengoed zijn geworden. Het loont de moeite om te investeren in het verduurzamen van bestaand vastgoed. Zowel residentieel vastgoed als bedrijfsmatig onroerend goed hebben een energielabel. Meer rendement, bijdragen aan een beter milieu en gelijktijdig de waarde van het vastgoed verhogen. Duurzaam verbouwen loont. Zo telt de energieprestatie van een woning mee bij de puntentelling van een huurwoning of huurappartement. Het verbeteren van de duurzaamheid maakt dat u een hogere huurprijs kunt vragen. Huurders kijken ook naar de energieprestaties van een woning. Duurzame woningen betekenen lagere energiekosten en meer wooncomfort. De vraag naar duurzame huurwoningen en appartementen is groot. Met de krapte op de woningmarkt zal de vraag naar eigentijdse woonruimte de komende jaren onveranderd hoog blijven. Let op dat u bij het kopen van een appartement in een residentieel wooncomplex rekening houdt met de eventuele Vereniging van Eigenaren. In dat geval is de kans groot dat de buitenmuren, de vloeren op de begane grond en het dak gemeenschappelijk bezit zijn. In geval van isolatiewerkzaamheden alsook het plaatsen van zonnepanelen moeten duidelijke afspraken gemaakt worden. Energiezuinige maatregelen die toegepast worden aan het appartement zelf, neemt u zelfstandig. Een adviseur kan advies geven over het aanvragen van beschikbare subsidies en gunstige financieringsmogelijkheden.

Vastgoed lening kinderen of ouderen

Niet alleen starters en singles hebben het moeilijk op de woningmarkt. Ook senioren hebben vaak moeite om een geschikte woning te kopen. U kunt investeren in vastgoed om dit aan uw (studerende) kinderen of ouders te verhuren. Voordelen van deze ‘constructie’ zijn:

 • Kinderen of ouders worden aan woonruimte geholpen.
 • Tastbare investering.
 • Mogelijkheid tot medehuurders. Kamers mogen verhuurd worden aan eerste- of tweedegraads familieleden.

Knelpunten of factoren om rekening mee te houden:

 • Als gevolg van arbeidsongeschiktheid of ontslag kan het inkomen wijzigen.
 • De huurprijs die betaald wordt, mag niet lager zijn dan een commerciële huurprijs. Is de huurprijs die u berekent te laag, dan bestaat de kans dat u schenkbelasting moet betalen.
 • Kosten voor onderhoud en verduurzaming.

Informatie vastgoed lening of financiering op maat

Een toenemend aantal particuliere spaarders zien de mogelijkheden van investeren in vastgoed. Vastgoed kan ook voor u een interessante belegging zijn. Uw spaargeld rendeert op snelle manier door de regelmatige huurinkomsten die u heeft. Succesvol beleggen in vastgoed om te verhuren is om uiteenlopende redenen aantrekkelijk. Onderzoek de plaatselijke markt. Hoe zijn de verhuurprijzen in dezelfde wijk of bij omliggende woningen? Welke faciliteiten en voorzieningen zijn er in de omtrek beschikbaar? Hoe is de bereikbaarheid van de woning? Wat is er gedaan om de woning te verduurzamen? Door vooraf gedegen onderzoek te doen, rendeert uw investering op de juiste manier. Weet u niet waar te beginnen met het inwinnen van informatie? De adviseurs van Investment Corporation Holland staan klaar voor een adviesgesprek op maat. Geef aan welke verwachting u heeft en naar welk soort vastgoed uw voorkeur uitgaat. Onze adviseurs nemen samen met u de financieringsmogelijkheden door en kunnen u begeleiding in het hele traject. Wilt u daarna het vastgoed beheer uitbesteden? Ook daar zijn we u mee van dienst. Voor het maken van een afspraak neemt u telefonisch contact met ons op. Een e-mail sturen of het contactformulier is ook mogelijk.

Vastgoed lening – FAQ

1. Kan ik voor elk type vastgoed een lening afsluiten?

Zowel residentieel als commercieel vastgoed kan gefinancierd worden. Dat betekent dat zowel appartementen, woningen, hotels, kantoorruimtes, winkelpanden, winkelcentra als overige bedrijfsruimtes voor een financiering in aanmerking komen.

2. Hoe ziet een vastgoed lening of financiering eruit?

Vastgoed wordt op verschillende manieren gefinancierd. In de meeste gevallen betreft het een lening met een annuïtaire of lineaire aflossing. Enkele geldverstrekkers bieden de mogelijkheid om bedragen tot 60% van de marktwaarde in verhuurde staat aflossingsvrij te lenen. Vastgoed leningen en/of hypotheken hebben een looptijd tussen 10 en 30 jaar.

3. Hoelang duurt het aanvragen van een vastgoed lening?

Er zijn enkele factoren van invloed op de aanvraagtijd van een lening. Financiers en geldverstrekkers hebben diverse documenten nodig. U moet rekening houden met een looptijd van 4 tot 8 weken.

4. Moet ik eigen geld meebrengen?

Ja. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van onder andere de getaxeerde marktwaarde van het pand, als van de huurinkomsten. In sommige gevallen worden leningen tot 90% van de marktwaarde in verhuurde staat verstrekt. Daarnaast is uw eigen inleg afhankelijk van uw ideeën en de verwachting of voorwaarden die een geldverstrekker voorop stelt.

5. Welke gegevens moet ik aanleveren bij het aanvragen van een lening?

Kredietverstrekkers willen vaak inzage in uw belastingaangifte van de laatste 2 tot 3 jaar. Daarnaast zijn een actueel taxatierapport, een werkgeversverklaring of loonstrook, een kopie van een geldig legitimatiebewijs, eventueel een huurcontract en wanneer van toepassing zijn recente jaarcijfers en een uittreksel van de Kamer van Koophandel nodig. Aanvullende documentatie waar een financier om kan verzoeken zijn uw maandelijkse financiële verplichtingen en eventueel andere hypotheek- en/of aflossingsverplichtingen.

6. Zijn de gegevens die verstrek openbaar toegankelijk?

Nee, zeker niet. Uw gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor investeerders die belangstelling hebben om financieringen en/of hypotheken te verstrekken.

7. Kan ik vastgoed leningen vergelijken?

Het financieren van vastgoed is maatwerk. Geldverstrekkers hebben specialisaties en voorkeuren op het gebied van vastgoed leningen. De voorwaarden en het acceptatiebeleid variëren. Datzelfde geldt ook voor een onderpand en uw financiële positie. Een vastgoed adviseur helpt u met het samenstellen van een financieringsverzoek. Daarbij wordt gekeken naar de kredietverstrekkers die bij u passen.

8. Is een BKR-melding van invloed op een vastgoed lening?

Als u een negatieve BKR-notering heeft dan neemt een kredietverstrekker dit mee in de beoordeling. Hoe jammer dat ook is en hoe goed u uw financiën op orde heeft, een negatieve opmerking kan duiden op een slechte betalingsmoraal. Dit kan als risicovol gezien worden.

9. Is het kopen van verhuurvastgoed rendabel?

Waar het bij de traditionele banken geld kost om uw spaargeld vast te zetten en waar het beleggen in aandelen risicovol is, is investeren in verhuurvastgoed interessant. De krapte op de woningmarkt, zorgt dat de vraag naar woonruimte groter is dan het aanbod. Woningen en appartementen staan niet lang leeg en het behalen van een aardig rendement is zonder meer mogelijk. Doe onderzoek naar de plaatselijke woningmarkt en investeer in vastgoed waar vraag naar is en dat huurders aanspreekt.

10. Is ervaring met verhuurvastgoed noodzakelijk voor een lening?

Nee, ook beginnende particuliere vastgoedbeleggers kunnen een vastgoed lening aanvragen. Vastgoed adviseurs delen hun kennis met u en begeleiden u bij het opbouwen en samenstellen van een vastgoedportefeuille. Eventueel kunt u het beheer van verhuurvastgoed uitbesteden.

11. Kan ik een lening afsluiten voor buitenlands vastgoed?

Het ligt niet direct voor de hand om in Nederland een lening af te sluiten voor vastgoed dat u in het buitenland koopt. Onmogelijk is het aan de andere kant niet. U kunt ook proberen om ter plaatse een financiering te zoeken.

12. Kan een vastgoed lening versnelt worden afgelost?

In de overeenkomst die u ondertekent staat de looptijd van de lening vermeld. Het is meestal mogelijk om het geleende bedrag versnelt af te lossen. Een kredietverstrekker kan hiervoor een boetebedrag in rekening brengen. De voorwaarden leest u terug in de overeenkomst. Vraag advies aan een belastingconsulent, omdat een versnelde aflossing van invloed kan zijn op uw belastingaangifte.

13. Kan ik alleen maar voor een pand een lening afsluiten?

Nee, u kunt zowel particulier als zakelijk in meerdere panden tegelijk met een lening investeren. De mogelijkheden zijn afhankelijk van uw financiële situatie. Laat altijd doorrekenen wat de gevolgen zijn van meerdere vastgoed leningen.

14. Is een vastgoed lening duur?

Voor iedere lening die u afsluit betaalt u kosten. De hoogte hiervan varieert. Zo kunt u kiezen voor een rentevaste lening, maar zijn er mogelijkheden om te lenen met variabele rentepercentages.