Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vastgoed kopen zonder geld klinkt vreemd, maar is wel degelijk mogelijk. Beleggen of investeren in vastgoed is allang niet meer alleen weggelegd voor grote investeringsmaatschappijen en ervaren zakelijke beleggers. Bijna iedereen kan beleggen in vastgoed, ook met een bescheiden kapitaal. Vastgoed kopen zonder geld ligt vaker binnen handbereik dan dat wordt gedacht.

Vastgoed kopen zonder geld
Vastgoed kopen zonder geld

Is vastgoed kopen zonder geld mogelijk?

Stel dat u, zonder dat u daar bewust naar op zoek bent, uw droomwoning tegenkomt. U ziet uzelf al helemaal gesetteld wonen. Maar wat als u geen eigen heeft voor de aankoop? Hoe kunt u dan toch een huis kopen? Een huis kopen zonder eigen geld is niet gebruikelijk en u zult rekening moeten houden een minimum eigen inleg. Veel heeft te maken met de kosten koper die u betaalt bij het kopen van vastgoed. Hiertoe behoren onder andere de taxatie- en notariskosten. U kunt maximaal 100% van de getaxeerde woningwaarde lenen als hypotheek. Gemiddeld komt hier 6% aan kosten bovenop. Dat betekent dat u voor deze kosten eigen middelen nodig heeft. Bancaire instellingen en overige hypotheekverstrekkers stellen de inbreng van eigen geld als een vorm van beschermingsmaatregel. Hiermee wordt getracht te voorkomen dat u in financiële moeilijkheden komt en dat uw woning als gevolg daarvan ‘onder water’ komt te staan. Die kans is reëel op het moment dat u een hypotheek afsluit met een hogere waarde dan de woningwaarde. Na verkoop blijft u met een restschuld zitten. Vastgoed experts raden om die reden aan om voorzichtig te zijn met overbieden. Met de huidige krapte op de woningmarkt, zijn mensen sneller geneigd om een hoger bod te doen dan de vraagprijs. Bij meerdere biedingen kan het verleidelijk zijn om daar in mee te gaan en te overbieden. Op het moment dat u weinig of geen eigen geld kunt inbrengen, is overbieden niet zonder risico’s. Het is alleen toegestaan om maximaal de taxatiewaarde van een woning als hypotheek af te sluiten. Is het taxatiebedrag van de woning lager dan uw bod dat door de verkopende partij wordt geaccepteerd? U heeft in dat geval meer eigen geld, dan uitsluitend de kosten koper, nodig. Het inbrengen van eigen geld, maakt het voor verkopers in de regel aantrekkelijker om uw bod te accepteren. Eigen geld geeft een grotere zekerheid op het rondkrijgen van de financiering. Zeker wanneer u een bod uitbrengt onder voorbehoud van financiering is de wetenschap van eigen inbreng van belang.

Huis kopen zonder eigen geld

Als u zich laat adviseren door een ervaren vastgoed adviseur of financieel expert kunt u de mogelijkheden om vastgoed te kopen zonder geld laten toelichten. Met name bij het kopen van residentieel vastgoed zijn er interessante opties die het overwegen waard zijn.

  • Belastingvrije schenking door ouders. Een van de mogelijkheden om zonder eigen geld vastgoed te kopen is door het geven of ontvangen van een belastingvrije schenking door. Dit bedrag kan ingebracht worden als eigen geld. Belastingvrije schenkingen zijn aan voorwaarden verbonden.
  • Lening naast hypotheek. Een enkele keer is het mogelijk om naast een hypotheek een persoonlijke lening of een doorlopend krediet af te sluiten. Een van de voorwaarden is dat u op basis van uw inkomen een hogere hypotheek zou kunnen krijgen dan de getaxeerde woningwaarde. Heeft u echter bestaande leningen en/of een studieschuld? Dit bemoeilijkt het afsluiten van een andere lening. Bovendien gaan sommige hypotheekverstrekkers niet akkoord met het feit dat u geen eigen geld inbrengt.

Belastingvrij schenken voorwaarden

Wilt u uw zoon of dochter helpen bij het kopen van een eerste woning? In sommige gevallen is het mogelijk om een belastingvrije schenking te doen. Dit soort schenkingen is aan bepaalde voorwaarden verbonden:

  • U doet de schenking aan uw kind.
  • Het kind dat de schenking ontvangt is tussen de 18 en 40 jaar.
  • De schenking wordt gebruikt voor de aankoop, verbouwing of verbetering van een woning. Belangrijk is dat het volledige schenkingsbedrag wordt besteed aan de woning. Dit kan zowel voor de aankoop als verbouwing zijn, maar uw schenking kan ook gebruikt worden om de hypotheek af te lossen.
  • Het gaat om de woning waar uw kind staat ingeschreven of gaat wonen.
  • De ontvanger van de schenking moet kunnen aantonen dat het geld aan de eigen woning is besteed. Bovendien moet de ontvangen schenking bij de Belastingdienst worden opgegeven.

De grens voor belastingvrije schenkingen varieert. Heeft uw kind eerder een schenking ontvangen? Dan ligt de grens lager dan wanneer dit in het verleden niet eerder is gebeurd. Het is bovendien mogelijk om een belastingvrije schenking over maximaal drie jaar te verdelen. Deze optie kan alleen geldig worden toegepast als uw kind in het derde jaar nog steeds jonger is dan 40 jaar. Is uw kind deze leeftijd inmiddels gepasseerd, maar is er een jongere partner? Uw kind komt dan alsnog voor de schenking in aanmerking. Belastingvrij schenken kan zowel voor ouders als kinderen interessant zijn. U voorkomt onder andere dat uw kind uiteindelijk een flink bedrag aan erfbelasting moet betalen.

Advies vastgoed kopen zonder geld

Wilt u hypotheekadvies op maat? Wilt u meer weten over het kopen van vastgoed zonder eigen geld? Maak dan een afspraak voor een adviesgesprek met een adviseur van Investment Corporation Holland. Onze ervaren vastgoed medewerkers denken actief met u mee en zoeken samen met of namens u naar de beste financieringsmogelijkheid. U bent niet altijd aan traditionele bancaire instellingen gebonden bij het zoeken en afsluiten van een hypotheek of lening. Binnen ons uitgebreide netwerk wordt daarnaast gesproken met lease- en investeringsmaatschappijen. Heeft u een pand op het oog? Onze adviseurs doen de eerste bezichtiging en brengen hier verslag van uit. Spreekt het pand u aan en wilt u een bod uitbrengen? Succesvol onderhandelen doen onze experts vrijwel dagelijks. U kunt vertrouwen op kennis, ervaring en expertise, waarbij we uiteraard streven naar de meest gunstige voorwaarden. De samenwerking met ervaring deskundigen kan bovendien voor een hypotheekverstrekker aantrekkelijk zijn. Heeft u uw droomwoning gezien, maar zijn de eigen middelen beperkt? Maak een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek met Investment Corporation Holland. Onze adviseurs laten u graag de mogelijkheden zien.

Vastgoed kopen zonder geld

1. Kan ik vastgoed kopen zonder geld?

In praktijk is het meestal niet mogelijk om zonder eigen geld vastgoed te kopen. Boven op de koopprijs van het pand komt gemiddeld 6% aan extra kosten. In 2018 is het wettelijk geregeld dat u maximaal 100% van de woningwaarde mag lenen. De bijkomende kosten zijn voor eigen rekening.

2. Kan ik voor de bijkomende kosten een lening afsluiten?

De wet die uw maximale hypothecaire leenbedrag bepaald, dient ter bescherming. Toch is het niet onmogelijk om een persoonlijke lening of doorlopend krediet af te sluiten voor het betalen van de bijkomende kosten. Door het gebruik van verschillende rekenregels is er soms ruimte voor een persoonlijke lening.

3. Waarom is het hebben van eigen geld noodzakelijk bij het kopen van vastgoed?

Tot 2018 was het mogelijk om de koopsom plus de bijkomende kosten te financieren met een hypotheek. Met het verlagen van de schuldenlast van woningbezitters in het achterhoofd, is de wet veranderd. Hiermee tracht de overheid te voorkomen dat uw woning direct na de koop onder water komt te staan.

4. Wat is de meest eenvoudige manier om zonder geld vastgoed te kopen?

Een taxateur kan de waarde van vastgoed hoger dan het betaalde bedrag schatten. In dat geval is het bij sommige banken mogelijk om meer te lenen dan de koopprijs. Met het extra geld kunt u de bijkomende kosten betalen.

5. Hoe kan ik mijn kind helpen bij het kopen van vastgoed?

Als ouder kunt u op verschillende manieren een kind ondersteunen bij het kopen van een woning. Een van de makkelijkste opties is het schenken van geld. De Belastingdienst hanteert een verhoogde vrijstelling voor schenkingen die bedoeld zijn om een woning te kopen. Eventueel kunt u door middel van een verhuurhypotheek zelf een woning of appartement kopen en verhuren aan uw kind en/of familie.

6. Zijn bijkomende kosten fiscaal aftrekbaar?

Kosten die u betaald aan de notaris en taxateur zijn in principe aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Deze bedragen kunt u eenmalig aftrekken, in het jaar waarin het vastgoed wordt gekocht.

7. Hoe weet ik het maximale hypotheek percentage?

Hoeveel u exact kunt lenen, hangt af van de waarde van de woning. In principe kunt u een hypotheek voor 100% van de waarde van de woning afsluiten. Het is niet mogelijk om meer te lenen dan de waarde van de woning. Dit betekent dat het moeilijk is om bijkomende kosten mee te financieren.

8. Kan ik twee hypotheken afsluiten?

Het is mogelijk om een tweede hypotheek af te sluiten, waarbij de eigen woning als onderpand geldt. De 2e hypotheek wordt bij het BKR geregistreerd.

9. Kan ik met eigen geld een hogere hypotheek krijgen?

Het inbrengen van eigen geld heeft geen invloed op het hypotheekbedrag dat u kunt lenen. Eventueel kunt u een woning in een duurdere prijsklasse kopen of kiezen voor een lager rente bedrag. Een adviseur zet de voor- en nadelen overzichtelijk op een rijtje en neemt de mogelijkheden met u door.

10. Wat houdt eigen geld precies in?

Eigen geld is bedoeld voor de koop van een woning. Het geld dat u inlegt, is uw bezit en komt boven op de hypotheek die u afsluit.

11. Hoeveel eigen geld heb ik nodig?

Dit bedrag is van verschillende factoren afhankelijk. Zo spelen uw inkomen, de regio en het aantal vierkante meters een grote rol. Online zijn tools beschikbaar, waarmee u de hoogte van het eigen geld eenvoudig berekent.

12. Zijn bestaande schulden van invloed op mijn toekomstige hypotheek?

Banken en andere hypotheek verstrekkers controleren uw kredietverleden bij het BKR. Het bereiken van een privélimiet op een betaalrekeningen, openstaande schulden, een creditcard of goederen die u op afbetaling koopt zijn hier geregistreerd. Deze zaken kunnen een lager hypotheekbedrag tot gevolg hebben. Ook een eventuele studieschuld is van invloed op het maximale hypotheekbedrag. Vraag uw gegevens op bij het BKR, zo kunt u een inschatting maken van eventuele moeilijkheden.

13. Welk bedrag moet ik als starter zelf meenemen?

Alleenstaande starters op de woningmarkt, hebben met een modaal inkomen gemiddeld € 23.000 eigen geld nodig. De exacte hoogte van dit bedrag hangt af van de oppervlakte van de woning, uw inkomen en de plaats, regio of streek waar u een woning koopt.

14. Kunnen meerdere mensen samen een woning kopen?

Ja, het gebeurt vaker dat vrienden en/of familie leden gezamenlijk een woning kopen. De hoogte van het maximale hypotheekbedrag hangt af van het inkomen. Samen een woning kopen neemt verplichtingen met zich mee. Laat u adviseren door een expert.