Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Heeft u plannen om een pand aan te kopen en te verhuren? Of bent u al in het bezit vastgoed en wilt u uw vastgoedportefeuille uitbreiden? Banken hebben de geldkraan voor commercieel vastgoed nagenoeg dichtgedraaid en vastgoed financieren gaat steeds vaker buiten de bank om. Zowel via peer-to-peer leningen als andere vastgoedgoedfinancieringen is het voor particulieren en ondernemers mogelijk om in vastgoed te investeren. Investment Corporation Holland deelt de kennis van de markt met u en gaat samen met u op zoek naar een vastgoed financiering die bij u past.

Vastgoed financieren
Vastgoed financieren

Vastgoed financieren is maatwerk

Banken lenen nog nauwelijks geld uit voor commercieel vastgoed. De bouw van een kantoor of winkelpland wordt steeds vaker op andere manieren gefinancierd. Met name ondernemers in het MKB die een financieringsbehoefte van 1 tot 5 miljoen euro hebben, krijgen hier mee te maken. Het bankwezen heeft voor dit soort financieringen weinig alternatieven beschikbaar. Regelmatig zitten deze ondernemer met de handen in het haar, omdat ze enerzijds willen investeren in de onderneming en anderzijds een te behappen financiering zoeken. Ondanks het feit dat zowel particuliere als zakelijke vastgoedinvesteringen in Nederland in de lift zitten, is financiering een hekel punt. Om toch de gewenste investering te kunnen doen en commercieel vastgoed aan te kopen, zoeken ondernemers hun toevlucht in alternatieve financieringsvormen. Hierbij kunt u denken aan vastgoedfondsen, business angels, privé investeerders, crowdfunding en peer-tot-peer platforms. Met name ondernemers die vastgoed willen financieren stappen vaak naar een niet-lokale commerciële bank, maar ook private equity en pensioenfondsen kunnen benaderd worden met een financieringsverzoek. Het financieren van vastgoed is maatwerk. Het percentage van alternatieve financiers ligt rond de 50%. Uiteenlopende partijen hebben relatief veel liquiditeit beschikbaar waarvoor rendement gezocht wordt. Aangezien een spaarrekening tegenwoordig meer kost dan dat het oplevert, is investeren in vastgoed voor velen een interessant alternatief.

Vastgoed op alternatieve wijze financieren

Banken die wel commercieel vastgoed financieren, vragen vaak aan ondernemers om meer eigen kapitaal in te brengen. Niet alle ondernemers beschikken over een financiële buffer en het is logisch dat u op zoek gaat naar alternatieve financieringen. Een opkomende manier om in een financieringsbehoefte te voorzien zijn peer-to-peer-leningen. Ondernemers worden via een platform in contact gebracht met bij het platform aangesloten investeerders. Dit zijn voornamelijk investeerders die zoeken naar manieren om hun te vermogen naar voldoening te laten renderen. Wanneer u een lening aangaat via een peer-to-peer lening betaalt u vaak een iets hogere rente, maar bent u wel in staat het gewenste bedrijfspand aan te kopen. Steeds vaker wordt ook sale en leaseback overwogen. Het is een manier van investeren die u op relatief eenvoudige manier in staat stelt om te investeren in uw onderneming. U verkoopt uw bedrijfswagenpark, bedrijfspand of bedrijfsmiddelen en huurt deze gelijk terug van de financieringsmaatschappij die de materialen of onroerende goederen aankoopt. Het geld dat beschikbaar komt met de verkoop kunt u gebruiken om nieuwe investeringen te doen.

Bent u bereidt uw zeggenschap te delen?

Een andere alternatieve manier om vastgoed te financieren zijn zogenoemde business angels. Business angels zijn meestal voormalige bestuurders of bedrijfseigenaren met kapitaal die u als ondernemer willen helpen met kapitaal en kennis. Daarnaast kunt u eventueel een beroep doen op private-equity. Dit zijn ondernemingen die op basis van aandelen mee groeien met uw onderneming. Goed om te weten is dat deze financiers niet als vanzelfsprekend uit Nederland komen. Veel kapitaalverstrekkers die in Nederland actief zijn, zijn van buitenlandse origine.

Ondernemers die bereid zijn een stukje van hun bedrijf van de hand te doen, kunnen bovendien aankloppen bij business angels. Dit zijn voormalige bedrijfseigenaren met een volle portemonnee, die de ondernemer willen helpen met kapitaal, kennis en coaching. Wie wat meer weg wil geven, kan zijn heil zoeken bij private equity-partijen; ondernemingen die door middel van aandelen willen meegroeien met een bedrijf. Lang niet altijd komen deze partijen uit Nederland; menig kapitaalverstrekker zit bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Alternatieve financieringen bieden een mogelijkheid om de gewenste investering te doen. Let altijd op wat een financier in geval van een alternatieve financieren daar voor terug wil hebben. Laat u iemand meekijken in de keuken, of geeft u een stukje zeggenschap weg? Niet iedereen kan of wil op deze manier werken.

Courant vastgoed financieren

Wanneer u overweegt om vastgoed te kopen, hou dan rekening met de zogenaamde courantheid van een object. De mate waarin een pand verhandelbaar is. Kijk hierbij niet alleen naar het verleden en het heden. Investeer in een pand dat toekomstbestendig is. Een pand moet met u meegroeien en gelijktijdig passen bij de vragen van de markt op het moment dat u een pand kunt verkopen of verhuren. U investeert in stenen en dat verdient gedegen onderzoek. Hoe is de ontwikkeling van een wijk of gebied geregeld? Heeft de gemeente plannen om op termijn met bestaande bestemmingsplannen aan de gang te gaan? Welke voorzieningen en faciliteiten zijn aanwezig? Geld wat geïnvesteerd wordt in onroerend goed, kan niet direct geherinvesteerd worden in andere (bedrijfs)middelen. Eventueel kunt u ook overwegen om vastgoed volgens het bouwsteenmodel te financieren. Hierbij wordt eigen inbreng gecombineerd met zowel een bank- als alternatieve financiering. Vaak heeft u dan te maken met uiteenlopende betalingstermijnen. Bancaire leningen worden gebruikelijk over 15 tot 20 jaar terugbetaald, terwijl leasefinancieringen doorgaans een kortere looptijd hebben. Voor een succesvolle investering is het belangrijk om met de verschillende partijen duidelijke afspraken te maken.

Positieve ontwikkeling alternatief financieren

Nu banken steeds minder vastgoed financieren, is de opkomst van alternatieve financiers en investeerders een positieve ontwikkeling. Bij gebrek aan financieringsmogelijkheden, zou het aantal vastgoed transacties aanmerkelijk minder zijn. De impuls die vastgoed financieringen hebben zijn goed voor het algemene investeringsklimaat, maar ook de werkgelegenheid wordt op positieve manier beïnvloed. De Nederlandse banken zijn niet voor niets terughoudend met het doen van commerciële vastgoed investeringen. Er is een zekere angst dat gedane investeringen in de toekomst waardeloos blijken te zijn of fors in waarde zijn gedaald. Daarnaast bestaat de vraag wat u, als ondernemer, doet wanneer er niet langer aan de betalingsverplichting kan worden gedaan. Banken zijn daarin strikter dan alternatieve financiers. Het is niet voor niets dat alternatieve financieringen vaak een hoger rentepercentage kennen dan een bancaire lening. Uiteraard heeft dit ook voor u zelf een verhoogd risico. Gaan de zaken minder goed dan verwacht, dan moet u meer inspanning verrichten om toch aan de betalingsverplichting te kunnen voldoen. Niet voor niets wordt geadviseerd om altijd een gedeelte van de investering uit eigen middelen te doen.

Investeerders zoeken

Het zoeken en vinden van een geschikt investeringsobject en een investeerder neemt veel tijd in beslag. Investment Corporation Holland is u hierbij van dienst. Onze medewerkers hebben meer dan 45 jaar ervaring op de vastgoedmarkt en beschikken over een uitgebreid netwerk van (inter)nationale investeerders, makelaars en projectontwikkelaars. Tijdens een vrijblijvend adviesgesprek neemt u met een van onze medewerkers uw plannen door. U doet waar u het beste in bent, uw onderneming ontwikkelen, en wij gaan voor u op zoek naar een geschikt beleggingspand en een investeerder. De verschillende financieringsmogelijkheden worden met u doorgenomen, en er wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de toekomst plannen voor het gebied waarin het pand is gelegen. Bestemmingsplannen worden opgevraagd en een ervaren taxateur zal het pand taxeren, waarbij gelijk wordt gekeken naar te verwachten huurprijs die u voor het pand kunt vragen. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Investment Corporation Holland bespaart u zichzelf veel tijd en moeite met het onderhouden van contact met de diverse partijen en voorkomt u dat u te maken krijgt met projectontwikkelaars die liever geen kopers willen met financiering. Redenen voor vastgoedontwikkelaars om dit standpunt in te nemen zijn:

  • Men wil vlot zaken doen en niet wachten op het al dan niet financieren van de kostprijs via een bank of alternatieve financier. Het papierwerk bij het afsluiten van een krediet of financiering kan soms enkele weken duren.
  • Niet iedere vastgoedontwikkelaar zit te wachten op bijkomende taxaties. Feit is dat ook alternatieve financiers graag een onafhankelijk taxatie zien van het betreffende pand. Hierdoor ontstaan soms discussies over de waarde van het vastgoed.
  • Het kan gebeuren dat een vastgoedontwikkelaar onvoldoende kennis heeft op zowel fiscaal als financieel vlak om uw situatie te optimaliseren.

Dit soort projectontwikkelaars is er alles aan gelegen om tot snelle verkoop over te gaan, en is niet bereidt om u te begeleiden met het zoeken en vinden van een geschikte financier. Het gebeurt regelmatig dat dit soort ‘investeringen’ niet voldoende rendabel zijn. Laat u daarom altijd goed voorlichten over een project en de van invloed zijnde omgevingsfactoren.

Taxatie en bezichtiging

Het spreekt voor zich dat u voordat u een investering overweegt, het pand wilt bezichtigen. Wanneer een projectontwikkelaar of verkopende partij hier niet mee instemt, is het beter om een andere investeringsmogelijkheid te zoeken. Kies voor een beleggingspand waar u welkom bent, en waar het zonder problemen wordt toegestaan om een onafhankelijke taxateur een inspectie uit te laten voeren. Analyse en evaluatie van de verschillende parameters is van belang om een verantwoorde investering te doen. Onze medewerkers begeleiden u gedurende het volledige traject. Zo kunnen samen met u het beoogde pand bezichtigen en er wordt een onafhankelijke taxateur ingehuurd om de nodige schattingen te verrichten. Heeft het pand na de taxatie en waardebepaling nog steeds uw aandacht dan kunnen we voor u een geschikte investeerder zoeken, en onderhandelen over de voorwaarden.

Vastgoed financieren met sale en leaseback

Wilt u investeren, maar zit uw kapitaal vast in uw bedrijfspand? Sale en leaseback is een alternatieve manier van financieren. U verkoopt daarbij uw bedrijfspand, wagenpark of bedrijfsmiddelen aan een investeerder en huurt deze gelijktijdig terug. Het kapitaal wat daarbij vrijkomt kan gebruikt worden om te investeren. Een sale- en leaseback overeenkomst kan interessant zijn om uiteenlopende redenen:

  • Uw onderneming hoeft niet te verhuizen. U blijft op uw gebruikelijke adres bereikbaar voor klanten en zakenrelaties.
  • U heeft financiële armslag en kunt de gewenste investering doen.
  • Bij afloop van de overeenkomst, heeft u de mogelijkheid het pand voor een symbolisch bedrag terug te kopen.

Investeerders en/of kredietmaatschappijen hebben voornamelijk interesse in (bedrijfs)onroerend goed dat gangbaar en goed onderhouden is. Panden met veel achterstallig onderhoud en een onhandige locatie komen niet snel voor sale en leaseback in aanmerking. De medewerkers van Investment Corporation Holland hebben veel ervaring met sale en leaseback. Het is mogelijk om een informatie brochure samen te laten stellen, waarmee uw bedrijfspand voor geïnteresseerde investeerders in beeld wordt gebracht. Een van de grootste nadelen, ongemakkelijke en zenuwachtige reacties van uw medewerkers kunt u voorzijn door uw voornemen voor een sale en leaseback constructie nader toe te leggen. Laat uw medewerkers uw plannen weten en geef aan waarom sale en leaseback een interessante vorm van financiering is. Ook voor uw medewerkers voelt het verkopen van een bedrijfspand een beetje aan als het verkopen van uw ‘kroonjuweel’.

Informatie vastgoed financieren

Investment Corporation Holland is er zowel voor particulieren die een investeerder zoeken, als voor ondernemers die in vastgoed willen investeren. Heeft u een bestaande vastgoedportefeuille en bent u benieuwd of herfinancieren interessant is? Neem contact op met onze medewerkers voor een vrijblijvend gesprek. Op basis van uw wensen en ideeën gaan we voor op zoek naar een passende investering. Zoekt u een beleggingspand, maar heeft u onvoldoende inzicht in de mogelijkheden? Ook dan zijn we u graag van dienst. ICH werkt op basis van no-cure no-pay. Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in vastgoed, bedrijfsmiddelen, sale en leaseback en het vinden van een geschikte financier. Uw belangen staan voorop. Namens u wordt er onderhandeld over verkoop- en/of verhuurcontracten. Heeft u een bedrijfspand of residentieel vastgoed in eigendom en wilt u het beheer overlaten aan professionals? Investment Corporation Holland neemt u ook deze zorgen uithanden. Vastgoedbeheer is een van onze specialiteiten. U heeft geen omkijken naar correspondentie met huurders, het controleren van betaalde huurgelden, het regelen en plannen van onderhoud en/of het repareren van zaken die stuk gaan. We nodigen u graag uit voor een vrijblijvend adviesgesprek. Het gesprek kan plaatsvinden in Den Haag of bij u op locatie. ICH is telefonisch bereikbaar. U kunt ook het contactformulier invullen of een e-mail sturen. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.