Overweegt u uw eigen woning wegens verblijf in het buitenland of door het gaan samenwonen met uw partner te verhuren? Natuurlijk kunt u familieleden of vrienden inschakelen die af en toe een kijkje nemen bij uw huis en die instaan voor het afhandelen van de post en andere terugkerende zaken. Doet u liever geen beroep op bekenden? Vastgoed beheer is een eenvoudige, veilige oplossing. U besteedt het beheer en de verhuur van het pand of de woning uit aan een vastgoed beheerder. Alhoewel vaak wordt gedacht dat dit alleen iets is voor zakelijke verhuurders, kan vastgoed beheer ook voor particulieren interessant zijn.

Vastgoed beheer.

Vastgoed beheer.

Laat uzelf ontzorgen

Wanneer u besluit om het beheer van uw vastgoed uit te besteden dan kiest u voor ontzorgen. U heeft, ook na of tijdens het verhuren van het pand, geen omkijken naar contact met de huurder, het plegen van periodiek onderhoud en het anticiperen op (nood)reparaties. Vastgoed beheer kent verschillende vormen, financieel en technisch. Wanneer u beide vormen kiest, wordt u volledig ontzorgd en geniet u optimaal van het rendement dat het vastgoed u brengt. Wilt u alleen het financiële gedeelte van het vastgoed laten beheren? Een vastgoedbeheerder neemt u de verschillende administratieve zaken uithanden. Hierbij kunt u onder meer denken aan:

 • Het verzenden van de huurfacturen en het incasseren hiervan. Ook de financiële afhandeling wordt namens u gedaan.
 • Indien overeengekomen met de huurder worden op periodieke basis administratieve huurafrekeningen verzorgd.
 • De vastgoedbeheerder bewaakt het betalen van de huurgelden en waakt voor het ontstaan van huurachterstanden.
 • Het verzorgen en opvolgen van aanmaningen. Indien noodzakelijk wordt een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld.
 • Verrichten van noodzakelijk betalingen, dit uiteraard na of met schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 • Aankondigen en verwerken van periodieke huurverhogingen.
 • Het verwerken en doorbelasten van de verschillende gemeentelijke belastingen aan de huur.

Naast financieel vastgoed beheer kunt u ook kiezen of de combinatie maken met technisch vastgoedbeheer, waarbij u ontzorgd wordt bij het onderhoud van het pand. Met name bij grotere wooncomplexen zijn er meerdere toeleveranciers waar u mee te maken heeft en waarmee servicecontracten op regelmatige basis onderhouden worden. Technisch beheer omvat zaken als onderhoud, brandveiligheid en energiemanagement. Een ervaren vastgoedbeheer zorgt ervoor dat alles voldoet aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Onder technisch vastgoedbeheer vallen zaken als:

 • Het bereikbaar en aanspreekbaar zijn voor alle onderhouds- en herstelwerkzaamheden. Hiertoe behoort ook het afwikkelen van klachten en storingen.
 • Regelmatig worden inspecties ter plaatse verricht en ontvangt u een inspectierapport.
 • In geval van onderhoudswerkzaamheden worden offertes aangevraagd, de opdracht verstrekking geregeld en de voortgang van de uitvoering opgevolgd.
 • Indien wenselijk kan een vastgoed beheerder servicecontracten vergelijken en afsluiten met diverse toeleveranciers.

Waarom kiezen voor vastgoed beheer?

Langdurige leegstand doet afbreuk aan de waarde van vastgoed. Dit is niet alleen het geval bij residentieel vastgoed, ook bedrijfspanden en winkelruimtes die langere tijd leegstaan ondervinden hiervan hinder. Het bedenken van een oplossen is op meerdere vlakken belangrijk. Gaat u langere tijd naar het buitenland of gaat u samenwonen met uw geliefde? Veel mensen overwegen het verhuren van de eigen privé woning voor langere of kortere tijd. Uw woning is bewoond en wordt regelmatig verwarmd en gelucht. Het effectief beheren van de woonruimte is meer dan het ondertekenen van een huurcontract. Het is zowel tijdrovend als intensief. Zeker wanneer u zich niet dagelijks of wekelijks bezig kunt of wilt houden met de woning kan uitbesteden als oplossing worden gezien. Vastgoed beheer heeft daarnaast interessante, financiële voordelen. Niet alleen ontvangt u regelmatige huurinkomsten, maar kunt u ook rekenen op:

 • Het behalen van een aantrekkelijk rendement, zonder dat u daar al te veel inspanning voor moet leveren.
 • U bent zeker dat er wordt gewerkt met de, juridisch, juiste huurcontracten.
 • Het uitbesteden van vastgoed beheer is fiscaal aantrekkelijk.
 • Leegstand en waardevermindering worden voorkomen.
 • Regelmatige huurinkomsten. Bij te late of uitblijvende huurbetalingen worden de aanmaningen en correspondentie met de huurder verzorgd door de vastgoed beheerder. U hoeft zich hier niet druk om te maken. Ook het eventueel inschakelen van een gerechtsdeurwaarder behoort tot het uitgebreide takenpakket van de vastgoed beheerder die u inschakelt.
 • Zowel het vinden van geschikte huurders als het plannen en uitvoeren van onderhoud aan de woning wordt voor u geregeld en uitgevoerd.

Lijkt ontzorgen op het gebied van vastgoed beheer u wel wat? Laat u adviseren en bijstaan door de ervaren vastgoed medewerkers van Investment Corporation Holland. Binnen de onderneming is jarenlange ervaring op het gebied van vastgoed beheer en financiële dienstverlening beschikbaar.

Kies ook voor vastgoed beheer

Investment Corporation Holland informeert u graag over de mogelijkheden die technisch en financieel vastgoed beheer u te bieden hebben. U ontvangt persoonlijke informatie over de combinatie van beide aspecten, waarbij de informatie wordt afstemt op uw situatie. U kunt bij ons terecht om het beheer van uw woning uit handen te nemen, maar ook voor het beheren van bedrijfsgebouwen, appartementencomplexen, kantoor- en winkelpanden in binnen- en buitenland kunt u rekenen op onze expertise. We maken samen met u afspraken op maat, zodat u precies weet wat u van ons kunt verwachten en welke facetten van het beheer u uitbesteed. In de toekomst kunnen de gemaakte afspraken in goed overleg worden uitgebreid of juist ingekrompen.

Kennismaken met particulier of zakelijk vastgoed beheer

Wilt u meer weten over vastgoed beheer? Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek bij een van onze ervaren vastgoed specialisten. Tijdens het gesprek worden uw ideeën en verwachtingen besproken en licht de adviseur de mogelijkheden nader toe. We laten u voorbeelden zien van vastgoed beheer en geven u een gericht plan van aanpak. Zowel voor het beheren van uw woning als voor het zoeken van een geschikte huurder voor uw bedrijfspand kunt u rekenen op de ervaring en kennis van Investment Corporation Holland. Als u interesse heeft in een samenwerking met ICH dan ontvangt u een overzicht van de kosten en worden de nodige contracten en documenten in orde gemaakt en door beide partijen ondertekent. Gedurende de looptijd van het vastgoed beheer, staan uw belangen centraal en wordt getracht een optimaal rendement te bereiken, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de dagelijkse beslommeringen die kenmerkend zijn vor vastgoed.