Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Overweegt u het aankopen van vastgoed aandelen? Vastgoed zoals kantoorgebouwen, bedrijfspanden, woningen, appartementen en recreatie vastgoed kunnen een stabiel onderdeel zijn of worden van uw beleggingsportefeuille. Beleggen of investeren in vastgoed kan op verschillende manieren. Vastgoedbeleggingen bieden meer bescherming tegen inflatie dan wanneer u investeert in spaarproducten of obligaties. Aan de andere kans is vastgoed gevoelig voor renteschommelingen. Waarde dalingen doen zich voor bij een stijgend renteniveau. Laat uzelf goed adviseren over beleggen in vastgoed of vastgoed aandelen.

Vastgoed aandelen
Vastgoed aandelen

Investeren of beleggen in vastgoed aandelen

Beleggen in vastgoed kan op uiteenlopende manieren. Zo is voor veel mensen de eigen woning het belangrijkste gedeelte van hun vermogen. Dit kan een voorbeeld zijn van een slechte of niet optimale spreiding van uw vermogen. Als woningbezitter profiteert u niet of nauwelijks van dividend- en/of andere uitkeringen. Daar staat uw woongenot tegenover. Andere manieren om te beleggen in vastgoed zijn:

  • Het kopen van aandelen. In binnen- en buitenland kunt u aandelen van beursgenoteerde vastgoedondernemingen kopen. Dit zijn doorgaans vastgoedondernemingen die zelfstandig (bedrijfs)panden bezitten en exploiteren. Een aantal van deze bedrijven richt zich meer op de ontwikkeling, terwijl anderen meer op de exploitatie gericht zijn.
  • Deelname in beleggingsfondsen. Naast beurgenoteerde vastgoedondernemingen zijn er ook beleggingsfondsen die via een vastgoedonderneming in vastgoed beleggen. Met name voor particuliere beleggers of investeerders is dit een van de meest toegankelijke manieren om in vastgoed te investeren. U kunt al met een bescheiden bedrag een aandeel van een vastgoedfonds kopen.
  • Vastgoed CV’s. U kunt ook overwegen om te participeren in specifieke vastgoedprojecten. Dit gebeurt meestal in de vorm van een cv, commanditaire vennootschap. Dit is zeer relatief risicovolle belegging die niet geadviseerd worden aan particuliere beleggers.
  • Niet-beursgenoteerde vastgoed belegging. Net zoals bij het deelnemen in een vastgoed cv, hebben beleggingen in niet-beursgenoteerde vastgoedonderneming meer risico’s dan deelname in een beleggingsfonds of het kopen van aandelen.

Risico’s beleggen in vastgoed cv

De bedoeling van het beleggen in vastgoed aandelen is het behalen van een goed rendement, zonder dat u zich daarbij druk moet maken over verschillende zaken. Beleggen in beleggingsfondsen en het kopen van aandelen van beursgenoteerde vastgoedondernemingen is meestal een veilige investering. Risicovolle investeringen in bijvoorbeeld een vastgoed cv, kan door een vastgoedadviseur afgeraden worden. Dit zijn vaak zogenoemde beleggingsvehikels die een beperkte looptijd hebben en waarin een beperkt aan panden of woning in onder is gebracht. De beherende vennoot ontwikkelt of koopt de panden met het geld dat beleggers bijeen hebben gebracht. De panden worden vervolgens een aantal jaren geëxploiteerd. Bij het aflopen van de vooraf vastgelegde looptijd worden de panden verder verkocht. De opbrengst van zowel de verhuur als verkoop wordt, na aftrek van de kosten, verdeeld onder de participerende beleggers. In het verleden zijn er veel vastgoed cv’s geweest die geïnteresseerde en participerende investeerders meer beloofden dan dat er waar gemaakt kon worden. Met deze vorm van financiering worden soms onverantwoorde risico’s genomen, die vervolgens foutief uitpakken. Een ander nadeel van deze beleggingsvorm is dat de waardebepaling bij het aflopen van de looptijd niet of nauwelijks controleerbaar is. Dit is met name voor particuliere beleggers een nadeel. Informatie in de investeringsbrochure over de huurprijzen van vergelijkbaar vastgoed ontbreekt vaak en ook de waarde-verminderende invloed van huurcontracten die aflopen wordt vaak genegeerd. Dit kan uiteindelijk tot een tegenvallend resultaat leiden. Ook de kosten die een vastgoed cv maakt zijn, vanwege de beperkte omvang, hoog. Zo gaat alleen aan de oprichtingskosten al 5% tot 10% van het ingelegde kapitaal op. Beheerders ontvangen niet zelden hoge vergoedingen voor hun dagelijkse inzet en bij het liquideren van de cv. Een ander risico is dat de looptijd van de afgesloten huurcontacten overeenkomt met de looptijd van de cv. Worden de panden op het einde van de looptijd verkocht? Dan zullen in de regel ook nieuwe huurders gezocht moeten worden. Dit kan voordelig zijn als u investeert of belegt in residentieel vastgoed, maar bij kantoorpanden, winkel- en bedrijfsruimtes kan dit nadelig zijn. Vastgoed cv’s bieden in realiteit een vaak een teleurstellend rendement. Zeker in vergelijking met grote vastgoedfondsen is beleggen in een vastgoed cv riskant.

Advies bij beleggen in vastgoed aandelen

Beleggen in vastgoed aandelen kan een aantrekkelijke manier zijn om rendement met uw ‘spaargeld’ te behalen. Waar banken nauwelijks rente uitkeren, kan het bezit van aandelen wel degelijk een lucratief rendement opleveren. Niet iedereen die een vastgoedbelegging overweegt, heeft ervaring met investeren in vastgoed. Wanneer vastgoed als belegging uw interesse heeft, kunt u aandelen kopen van beursgenoteerde vastgoedfondsen. Voorbeelden hiervan zijn Wereldhave en Unibail-Rodamco. U kunt er ook voor kiezen om uw vermogen te laten beleggen door een vermogensbeheerder. De risico’s blijven dan relatief beperkt, al zijn bereikte resultaten in het verleden zeker geen garantie voor de toekomst. Weet u niet welke vorm van beleggen in vastgoed aandelen bij u past? Laat uzelf voorlichten door de vastgoed professionals van Investment Corporation Holland. Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u aangeven wat uw ideeën en wensen zijn ten aanzien van beleggen in vastgoed. U kunt ervoor kiezen om daadwerkelijk in ‘stenen’ te investeren en een bedrijfspand aankopen of wellicht ziet u meer in het kopen van recreatief vastgoed. Op basis van uw ideeën gaan onze vastgoedadviseurs voor u aan de slag. U kunt rekenen op:

  • Jarenlange ervaring in de binnen- en buitenlandse vastgoed sector.
  • Uitgebreid netwerk van krediet- en investeringsmaatschappijen, vastgoedfondsen, makelaars, projectontwikkelaars, banken en gemeenten.
  • Adequaat plan van aanpak. Onze adviseurs staan u van A tot en met Z bij met raad en advies. In overleg kunt bepaalde zaken, zoals onderhandelen met een verkopende partij, aan ICH uitbesteden. Ook het eventuele beheer van het vastgoed kunt u aan ons uitbesteden.

Ook wanneer u een investeerder zoekt voor uw bedrijfspand of woning kan ICH u van dienst zijn. Sale- en leaseback is een interessante, alternatieve vorm van financiering die zowel voor particulieren als ondernemers een oplossing biedt. Het verkopen en direct terughuren van uw pand stelt u in staat om de gewenste investeringen te doen en uw woning of bedrijfspand aan te passen of uw onderneming uit te breiden. Maak een afspraak voor een informatief gesprek bij onze ervaren medewerkers.

Vastgoed aandelen – FAQ

1. Hoe kan ik in vastgoed aandelen investeren?

Het kopen van vastgoed aandelen gaat over het algemeen via een vastgoedfonds. U koopt aandelen of obligaties van het betreffende fonds. De ingelegde investeringsbedragen worden door het fonds geïnvesteerd in de bouw of aankoop van residentieel of commercieel vastgoed in binnen- en buitenland. U heeft zelf geen invloed op het soort vastgoed waarin wordt belegd.

2. Op welke manier verdient een vastgoedfonds geld?

Vastgoedfondsen verdienen geld met het verhuren en later verkopen van vastgoed. De winst die wordt behaald, wordt aan aandeelhouders en beleggers uitgekeerd. Voordat de winst wordt uitgekeerd, worden gemaakte kosten, zoals een vergoeding voor initiatiefnemers, in mindering gebracht.

3. Wat is een niet-beursgenoteerd vastgoedfonds?

Vastgoedfondsen die niet-beursgenoteerd zijn, investeren niet rechtstreeks in de (ver)bouw of (ver)koop van vastgoed. Dit wordt via een ander fonds gedaan en wordt indirect beleggen in vastgoed genoemd. Het verschil is dat het vastgoed wordt beheerd door het fonds waarin uw fonds belegt.

4. Worden vastgoedbeleggingen door de AFM gecontroleerd?

Vastgoedfondsen die aandelen of participaties uitgeven moeten over een vergunning of registratie bij de AFM beschikken. Het is wettelijk verplicht een prospectus op te stellen en deze door de AFM en/of een vergunning houdende accountant te laten beoordelen. Bij het uitgeven van obligaties is geen vergunning noodzakelijk, maar moet wel een prospectus worden gemaakt.

5. Staan niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen ook onder toezicht?

Nee, de meeste niet-beursgenoteerde fondsen vallen onder bepaalde vrijstellingen waardoor toezicht niet noodzakelijk is. Dit betreft fondsen die participaties of obligaties uitgeven van meer dan € 100.000, maar minder dan € 5 miljoen en aan minder dan 150 deelnemers. Een aanbieder van deze beleggingen is verplicht om expliciet melding te maken van het feit dat het fonds niet onder toezicht van de AFM staat.

6. Wat zijn de risico’s van vastgoed aandelen?

Iedere vorm van beleggen is risicovol. Rendementen uit het verleden zijn immers geen garantie voor toekomst. Zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingen hebben een risico. De belegging richt zich uitsluitend op vastgoed. Wat kunt u verwachten als een vastgoedproject niet doorgaat? Wat gebeurt er als een pand langdurig leegstaat. Risico’s zijn er op verschillende fronten.

7. Zijn aandelen hetzelfde als obligaties?

Nee, het zijn verschillende producten. Obligaties betreffen geleend geld dat op een bepaald moment terugbetaald wordt. Een obligatie kan gezien worden als schuldbewijs. Een ander verschil is de vergoeding die voor obligaties wordt betaald. Bedrijven betalen rente op obligaties, dit ongeacht winst- of verliesgevende resultaten.

8. Zijn inkomsten en/of dividend van vastgoed aandelen gegarandeerd?

Nee, de betaling van dividend wordt niet gegarandeerd. Dividend kan zowel stijgen als dalen. Dit is onder andere afhankelijk van de huurinkomsten en de bezettingsgraad van de panden die in het vastgoedfonds zijn opgenomen.

9. Kan ik ook met een klein bedrag instappen?

Ja, het voordeel van vastgoed aandelen is dat u niet over een enorm bedrag moet beschikken om te investeren. Als u belegt in beursgenoteerde vastgoedfondsen kunt u voor een klein bedrag de eerste aandelen kopen. Het is ook mogelijk om aan risicospreiding te doen en uw beschikbare budget over verschillende fondsen te verspreiden.

10. Kan ik mijn aandelen verkopen?

Ja, als u beursgenoteerde aandelen koopt kunt u deze op elk gewenst moment weer verkopen.

11. Hoe kom ik meer te weten over een vastgoedfonds

Een vastgoed adviseur kan informatie geven over vastgoedfondsen en de organisatie daarachter. De Kamer van Koophandel kan eveneens geraadpleegd worden. In principe geeft een vastgoedfonds of de aanbieder van vastgoed aandelen een prospectus uit, waarin de noodzakelijke informatie is opgenomen.

12. Kan ik meer lezen over rendementen die een vastgoed aandeel in het verleden heeft bereikt?

Ja, u kunt daarvoor de trackrecord opvragen. Hierin zijn de prognoses, rendementen, dividend uitkering etc. vermeld. Niet alleen de positieve successen worden vermeld, ook de zogenaamde missers worden omschreven. Wanneer u overweegt in vastgoed aandelen te beleggen kunt u deze informatie ook opvragen bij het betreffende fonds.

13. Moet ik belasting betalen over de belegging in vastgoed aandelen?

Belastingverplichtingen worden in principe in het prospectus omschreven. Zeker wanneer u belegt in buitenlands vastgoed, kan dat van invloed zijn op de belasting die u betaald.

14. Welke kosten zijn van invloed op het rendement?

De prospectus van een vastgoedfonds laat duidelijk zien welke kosten of het uitkeren van dividend in rekening worden gebracht. Ondernemingen die aan het fonds verbonden zijn, kunnen kosten voor gemaakte werkzaamheden in rekening brengen, maar ook als huurders een zogenaamd huurvrije periode wordt aangeboden is dat van invloed op het rendement van uw investering.