Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sale en leaseback is voor ondernemers een financieringsvorm met potentie. Het is niet te vergelijken met een bedrijfskrediet bij uw huisbank. De constructie waarbij u bepaalde activa aan een leasemaatschappij verkoopt om deze direct terug te leasen heeft een aantal interessante, fiscale, voordelen. Sale en leaseback verruimt de liquiditeitspositie van uw onderneming, maar ook de balanspositie wordt verbeterd. Hoe sale en leaseback fiscaal er uitziet voor uw onderneming kan uw accountant u toelichten. Een van de fiscale voordelen is dat u met de opbrengt van de verkoop eventuele verliezen uit het verleden kunt compenseren.

Sale en leaseback fiscaal.
Sale en leaseback fiscaal.

Sale en leaseback oplossing bij liquiditeitsproblemen

Heeft u plannen om uw onderneming uit te breiden en beschikt u over activa zoals gebouwen, machines, apparatuur en/of een wagenpark? U kunt overwegen deze te verkopen om ze vervolgens weer terug te huren van de koper. De sale en leaseback constructie zet stenen of ander bezit om in liquide middelen. Met het geld dat beschikbaar komt kan de onderneming uitgebreid worden. Sale en leaseback wordt over het algemeen toepast op onroerend goed. Wilt u uw bedrijfsmiddelen gebruiken? Laat uw accountant eens kijken naar de mogelijkheden van sale en leaseback fiscaal, want de mogelijkheden zijn zeker beschikbaar. Denkt u dat uw onderneming niet interessant is voor een potentiële investeerder? Zowel voor de grote als middelgrote ondernemingen kan een sale en leaseback fiscaal voordelig zijn. Het is een interessante manier om de bedrijfsbalans op positieve manier op te schonen. Huurkosten die u voor een bedrijfspand betaald worden op de balans niet nader gespecificeerd, terwijl de waarde van een bedrijfspand in eigendom wel gespecificeerd wordt. Sale en leaseback fiscaal biedt mogelijkheden om het verplichte jaarverslag licht te beïnvloeden. Dat neemt niet weg dat de onderneming wel alle contractuele verplichtingen als bijlage in het jaarverslag opgenomen moeten worden. Dat geldt dus ook voor de sale en leaseback overeenkomst. Niet alleen grote en middelgrote ondernemingen kunnen een fiscaal voordeel hebben met een sale en leaseback constructie. Ook ondernemers in het kleinbedrijf kunnen eventuele liquiditeitsproblemen oplossen met behulp van een sale en leaseback constructie. Overweegt u, als ondernemer, een bedrijfspand te verkopen of een gedeelte van uw machinepark te verkopen en terug te huren? Bekijk vooraf aandachtig hoe en op welke manier de sale en leaseback fiscaal aantrekkelijk is en of deze vorm van financiering bij uw onderneming past. Kijk daarbij ook naar de kosten en de extra kosten van een mogelijke risicopremie die u aan de investeerder betaald. In sommige gevallen is een sale en leaseback constructie duurder dan een standaard bedrijfskrediet.

Hoe wordt de sale en leaseback fiscaal en boekhoudkundig verwerkt?

De sale en leaseback fiscaal en boekhoudkundig verwerken is niet alleen belangrijk voor uw balanspositie. Om onnodige fiscale misverstanden te vermijden is de boekhoudkundige verwerking van belang. Waar vroeger het beschikbare kapitaal uit een sale en leaseback geïnvesteerd diende te worden in een gelijkwaardige investeringspost, op uw balans, is dit veranderd. Dat betekent dat wanneer u een bedrijfspand verkoopt, u het vrijgekomen kapitaal niet in nieuw vastgoed hoeft te investeren. Zo kunt u de boekwinst in de zogenaamde herinvesteringsreserve, HIR, opzij zetten en van daaruit de gewenste investeringen doen. De HIR-post die op uw bedrijfsbalans is vermeld is niet direct aan belasting onderhavig. U kunt dit beschouwen als een sale en leaseback fiscaal voordeel. De enige voorwaarde hierbij is, dat het bedrag dat u investeert even hoog moet zijn als de boekwaarde van het gebouw of de inventaris welke u verkocht heeft. Om te voorkomen dat u belasting over het vrijgekomen bedrag moet betalen is het belangrijk om te weten dat u drie jaar de tijd heeft om de gewenste investeringen te doen. Blijven de investeringen uit, of is het geïnvesteerde bedrag lager dan de boekwaarde van de verkochte bezittingen? Dan dient over het gereserveerde bedrag belasting betaald te worden.

Voordelen en valkuilen sale en leaseback fiscaal

Zeker als u bij uw huisbank en kredietverstrekkers nul op uw verzoek voor een bedrijfskrediet en/of lening krijgt, en uw onderneming wilt laten groeien, kan sale en leaseback fiscaal aantrekkelijk zijn. Het afsluiten van een financieringsovereenkomst verdient de nodige aandacht, ook bij sale en leaseback is dat het geval. Met welke investeerder gaat u in zee? Weet u zeker dat u uw bedrijfsbezit wilt verkopen? Welke afspraken worden er gemaakt over de huurperiode? Wat gebeurt er met uw voormalige bezit als de huurperiode is afgelopen? Wat weet u over een potentiële investeerder? Geadviseerd wordt om goed op te letten met welke partij u zaken doet. Dit is zeker het geval als het een buitenlandse investeerder betreft. Daarnaast verdient het de nodige aandacht als een geïnteresseerde koper u een te mooi voorstel doet. Gedegen onderzoek is van belang voor een succesvolle sale en leaseback van uw bedrijfsbezit.

Sale en leaseback fiscaal stap voor stap

Bij het verkopen van uw bedrijfsbezit gaat u niet over een nacht ijs. Het is vaak een emotionele beslissing die u echter wel in staat stelt om de gewenste investeringen en bedrijfsgroei mogelijk te maken. Investment Corporation Holland is voor zowel particulieren als ondernemers graag het aanspreekpunt op het gebied van een mogelijk sale en leaseback constructie. Wij begeleiden u gedurende de volledige procedure. Dat wil zeggen vanaf het moment dat u overweegt uw bedrijfsbezit te verkopen en terug te huren tot de definitieve sale en leaseback overeenkomst. Uw bezit wordt op getaxeerd of op waarde geschat, waarna we samen met u de meest geschikte investeerder zoeken. De sale en leaseback constructie kan uw bedrijfsvoering op verschillende vlakken ten goede komen. Zorgvuldigheid tijdens het voorbereidingsproces speelt hierin een grote rol. Onze deskundige medewerkers hebben jarenlange ervaring binnen de vastgoed sector alsmede op het gebied van sale en leaseback. U kunt bij ons terecht voor het vinden van een investeerder voor het bedrijfsbezit dat u wilt verkopen en direct terug wilt huren. Contact opnemen kan telefonisch. Het is ook mogelijk om een e-mail te sturen of om het online contactformulier in te vullen. We nodigen u graag uit voor een vrijblijvend gesprek en zetten samen met u uw wensen op een rijtje.

Sale en leaseback constructie FAQ – Veelgestelde vragen

Hier vindt u de meest gestelde vragen over de sale en leaseback constructie. De vragen zijn voorzien van korte en bondige antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Of wilt u meer informatie ontvangen over de sale en leaseback constructie? Stel uw vraag via het contactformulier en u ontvangt zo spoedig een antwoord.

1. Wat is een sale en leaseback constructie?

Een sale en leaseback constructie bestaat in feite uit twee delen. In het eerste gedeelte is opgenomen dat u uw bedrijfsbezit verkoopt aan een investeerder / leasemaatschappij. De koopsom wordt vermeld evenals de overige verkoopbepalingen. In het tweede gedeelte staat vermeld dat u het verkochte bedrijfsbezit terug huurt.

2. Wanneer is een sale en leaseback constructie interessant?

Ondernemers die met hun bedrijf willen groeien door te investeren, hebben niet altijd behoefte aan een banklening of een bedrijfskrediet via een kredietverstrekker. Bovendien staan de grote banken nog steeds sceptisch tegenover het verstrekken van geldleningen aan bedrijven (en particulieren). Banken hebben ook niet altijd evenveel verstand van de branche waarin uw onderneming actief is. Indien uw bedrijf bezittingen heeft in de vorm van onroerend goed, machines en/of vervoersmiddelen kunt u de verkoop en terug huur hiervan overwegen. Met een sale en leaseback constructie krijgt uw onderneming een geldinjectie waarmee u de gewenste investeringen kunt doen.

3. Is een sale en leaseback constructie van invloed op mijn balanspositie?

Ja, het verdient daarom de aanbeveling om uw voornemen voor sale en leaseback eerst met uw accountant en/of fiscaal adviseur te bespreken. De constructie is van invloed op zowel uw financiële als fiscale positie. De sale en leaseback constructie verbetert uw financiële positie en eventuele fiscale voordelen doen zich voor. Daarnaast kunnen diverse ratio’s op uw bedrijfsbalans gunstig beïnvloed worden.

4. Welk onroerend goed komt in aanmerking voor een sale en leaseback constructie?

Investeerders en leasemaatschappijen hebben interesse in verschillende vormen van onroerend goed. Zowel bedrijfspanden, kantoorpanden, distributieruimtes, opslagruimtes en winkelpanden komen in aanmerking voor een sale en leaseback constructie. Daarnaast zijn ook appartementen, wooncomplexen, hotels en zorg onroerend goed interessant.

5. Waar moet mijn bedrijfsbezit aan voldoen om in aanmerking te komen voor een sale en leaseback constructie?

Dat hangt van het bedrijfsbezit af. Onroerend goed heeft andere kenmerken en voorwaarden dan een machinepark. Als het gaat over een bedrijfspand dan is het goed om te weten dat investeerders een voorkeur hebben voor hoogwaardige panden op aantrekkelijke locaties. Een investeerder zoekt zekerheden in zijn of haar inkomsten in de vorm van huurpenningen. De solvabiliteit van uw onderneming telt zeker mee. Een potentiële investeerder wil weten of uw onderneming aan de betalingsverplichtingen ten aanzien van de huursom kunt (blijven) voldoen. De huurprijzen zijn jaarlijks aan een inflatie indexering onderhavig. Dat betekent dat de huurprijs stijgt.

6. Hoe wordt de waarde bepaald van mijn wagenpark bij een sale en leaseback constructie?

De waarde van een auto of wagenpark is relatief. Als u met de verkoop van uw wagenpark nieuwe investeringen wilt doen is het van belang een zo hoog mogelijke prijs betaald te krijgen. Tot op zekere hoogte bent u degene die de verkoopprijs bepaald. Een investeerder bekijkt de redelijkheid van deze vraagprijs en houdt daarbij rekening met verschillende zaken. Zo is de leeftijd van uw wagenpark belangrijk, evenals het merk en type van de auto’s. Vervolgens wordt gekeken naar de nieuwwaarde en de boekwaarde van het wagenpark zoals opgenomen in uw boekhouding. Tot slot wordt er gekeken naar de dag- en handelswaarde. Wees altijd realistisch met het bepalen van uw vraagprijs. U kunt zelf de nodige voorbereidingen treffen door zelf ook te kijken naar de zaken die voor een potentiële investeerder van belang zijn.

7. Zijn de voorwaarden bij een sale en leaseback constructie onderhandelbaar?

Ja, in tegenstelling tot andere vormen van bedrijfskredieten en leningen kunt u bij een sale en leaseback constructie onderhandelen over de voorwaarden. Zo heeft u onder meer inspraak in de duur of looptijd van de overeenkomst en wat de mogelijkheden voor u zijn aan het einde van de looptijd. Zo kunt u op laten nemen in de overeenkomst dat u het eerste recht tot koop heeft en wat de koopprijs is. Voordat u op zoek gaat naar een investeerder is het van belang om de voor- en nadelen van sale en leaseback grondig uit te zoeken. Het eerste aanspreekpunt hiervoor kan uw accountant zijn, maar ook bij een juridisch adviseur kunt u informatie inwinnen.

8. Wegen de voordelen van sale en leaseback op tegen de eventuele nadelen?

Sale en leaseback kent voordelen én nadelen. Het spreekt voor zich dat u enthousiast bent in uw zoektocht naar de gewenste geldinjectie om de gewenste bedrijfsgroei mogelijk te maken. Voordelen voor uw onderneming zijn dat u over kapitaal beschikt om de investeringen te doen. De sale en leaseback constructie kan fiscale voordelen opleveren en uw balanspositie versterken. Het verkopen van uw bezit betekent dat u minder onderhoudskosten en exploitatiekosten heeft. Tegenover deze voordelen staan zekere nadelen die niet direct vanzelfsprekend zijn. Zo beschikt niet iedere investeerder of actuele kennis van uw branche, waardoor u soms een onnodige, extra risicopremie betaald. In enkele situaties kan het voorkomen dat een sale en leaseback constructie duurder blijkt te zijn dan een traditioneel bedrijfskrediet bij een bank.

9. Wat moet ik nog meer weten over een sale en leaseback constructie?

Bedrijfsgroei en daarmee samengaande investeringen zijn voor u, als ondernemer, van belang om uw onderneming te kunnen blijven ontwikkelen. Vervanging van bestaande machines voor nieuwere, meer duurzame varianten lijkt voor de hand te liggen. Toch staat uw huisbank niet direct te springen bij uw enthousiaste ondernemersplannen. Sale en leaseback kan dan een interessante financieringsvorm zijn. Laat uw plannen altijd goed nakijken en doorrekenen door een accountant die ervaring heeft met deze constructie. Zorg ervoor dat de voorwaarden die in de overeenkomst worden opgenomen voldoen aan uw ‘wensen’ en mogelijkheden. Investeerders streven na een sale en leaseback overeenkomst die voor beide partijen succesvol is. Meer weten? Investment Corporation Holland brengt u graag in contact met potentiële investeerders en doorloopt samen met u de volledige procedure die tot een sale en leaseback constructie leidt.