Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sale en leaseback is een financiële constructie waarbij u, als eigenaar van een pand, uw eigendom verkoopt om het vervolgens terug te huren. Het is een veelvuldig toegepaste manier om uw onderneming van een eenmalige kapitaalinjectie te voorzien. De sale en leaseback constructie geeft u de mogelijkheid om te voorzien in een investeringsbehoefte en/of het verbeteren van uw balanspositie. Sale en leaseback kan een interessante mogelijkheid zijn om uw bedrijf in de gewenste richting te laten doorgroeien.

Sale en leaseback constructie
Sale en leaseback constructie

Financier de groei van uw onderneming

Als uw onderneming jaarlijks goede resultaten laat zien en u plannen heeft om uw bedrijf naar een volgend niveau te brengen, dan heeft u daar meestal een bedrijfsfinanciering voor nodig. Innovatieve ontwikkelingen, meer krachtige apparatuur en/of efficiënte en duurzame bedrijfsmiddelen. Een onderneming die groeit heeft behoefte aan kapitaal om deze groei in de gewenste banen te leiden en zorgvuldig te laten verlopen. Waar banken nog altijd afwijzend staan tegenover het verstrekken van kredieten en leningen aan het MKB, omdat ze uw branche onvoldoende kennen, is het populaire crowdfunding misschien ook niet helemaal uw ‘ding’. Om met een crowdfunding actie succesvol te zijn, heeft u een groot sociaal netwerk nodig en veel tijd om de actie tot een succes te maken. De tijd die u kwijt bent met ‘actie voeren’ wordt niet besteed aan de ontwikkeling van uw onderneming. Heeft u uw bedrijfspand in eigendom? Staat er een significant bedrag aan machines en installaties en/of vervoermiddelen op uw ondernemingsbalans? U kunt de gewenste groei wellicht financieren met de verkoop van bedrijfsbezittingen. Met een sale en leaseback constructie koopt de leasemaatschappij of investeerder het bedrijfspand of de bedrijfsmiddelen. Uw onderneming huurt het verkochte eigendom vervolgens terug. De sale en leaseback constructie maakt kapitaal beschikbaar voor de investeringen die u wilt doen, en het bedrijfspand of uw bedrijfsmiddelen blijven gewoon in de onderneming en daar betaald u huurgelden voor.

Wanneer een sale en leaseback constructie overwegen?

Hoe aantrekkelijk de gedachte van de gewenste kapitaalinjectie ook kan zijn, de sale en leaseback constructie moet wel passen bij uw onderneming en situatie. Net zoals andere financieringsvormen is sale en leaseback veelzijdig. Het is van belang dat uw onderneming onroerend goed of bedrijfsapparatuur in bezit heeft die voor een sale en leaseback constructie in aanmerking komen. Bekijk de eventuele andere mogelijkheden die de gewenste bedrijfsgroei mogelijk maken. Een sale en leaseback constructie behoort tot de mogelijkheden als uw bedrijfsapparatuur en/of het bedrijfspand niet al als zekerheid (onderpand) gebruikt worden voor een ander, reeds bestaand bedrijfskrediet. Voordat u leasemaatschappijen of geïnteresseerde investeerders benadert voor een sale en leaseback constructie is het verstandig om alles goed in kaart te brengen. Met alles wordt dan bedoelt de financiële situatie en de balanspositie van uw onderneming. Uw accountant kan u adviseren met de te nemen stappen om tot een eventueel plan van aanpak te komen.

Waarde van uw bedrijfsbezit

Zelden is de emotionele waarde van uw bedrijfsbezit gelijk aan de actuele marktwaarde. Het is belangrijk dat uw bezit op waarde wordt gewaardeerd. De sale en leaseback constructie is immers gebaseerd op de verkoop van uw bezittingen of een gedeelte daarvan. Een investeerder zal een externe taxateur inschakelen om uw bedrijfspand of bedrijfsapparatuur op waarde te bepalen. Hiervoor wordt een ervaren expert ingeschakeld die verstand heeft van het betreffende materieel en die eerst kijkt naar mogelijkheden en dan pas naar eventuele risico’s.

De sale en leaseback constructie bepalingen en voorwaarden

Uw bedrijfsbezit verkopen om de gewenste investeringen te doen of om uw bedrijf te laten groeien kan een aantrekkelijke gedachte zijn. Toch zijn er een aantal zaken waar u rekening mee dient te houden en op moet letten bij het overwegen van een sale en leaseback constructie. Wilt u inderdaad uw bedrijfspand verkopen en terughuren? Krijgt u op een bepaald moment toch geen spijt van de verkoop van uw bedrijfsmiddelen? Op het moment dat u uw bezit verkoopt en terug huurt, blijft u gebruik maken van de bedrijfsruimte of de apparatuur. De zeggenschap bent u echter kwijt. De leasemaatschappij bepaald wanneer het tijd is voor onderhoud en of die ene verbouwing echt noodzakelijk is. Hoe is het geregeld met de leasetermijnen? Bepaal voordat u een sale en leaseback constructie overweegt wat u maandelijks aan huur kunt betalen, zodat uw bedrijfsactiviteiten gewoon doorgang kunnen vinden. Heeft u medewerkers? Licht deze dan tijdig in over uw voornemen. Voor werknemers is niets zo vervelend om in de wandelgangen te horen dat uw bedrijfspand verkocht zal worden. Wees open over uw plannen en zet daar de investeringen die u wilt realiseren met het beschikbare kapitaal tegenover. Onderhandel met een investeerder over de bepalingen die in de sale en leaseback constructie worden opgenomen. Denk hierbij aan belangrijke zaken als de looptijd van de overeenkomst? Wat gebeurt er bij het einde van de sale en lease back constructie? Heeft u het eerste kooprecht? Wat is de koopsom? Daarnaast kunt u bepalingen onderhandelen over het gebruik van de bedrijfsmiddelen of het bedrijfspand. Besteed aandacht aan het onderhoud en reparaties. Het is beter om uitgebreid te onderhandelen. Hiermee voorkomt u onaangename verrassingen en teleurstellingen bij het beëindigen van de overeenkomst.

Meer weten over de sale en leaseback constructie?

Wilt u investeren in uw onderneming, maar wilt u daarvoor geen bedrijfskrediet afsluiten bij uw huisbank? Beschikt uw onderneming over materiële vaste activa in de vorm van gebouwen en/of machines en apparatuur? Sale en leaseback kan een interessante financieringsvorm zijn om de gewenste investeringen te doen. Het is een financiële constructie die naast voordelen ook nadelen kent. U kunt de voor- en nadelen tegenover elkaar zetten. Bespreek uw voornemen ook zeker met uw accountant. Deze kan u meer inzicht geven in de financiële en fiscale gevolgen van een sale en leaseback constructie. Investment Corporation Holland bespreekt graag met u de mogelijkheden van een sale en leaseback constructie. U kunt bij ICH terecht voor het doorlopen van de procedure die voorafgaat aan de uiteindelijke sale en leaseback overeenkomst. Zoekt u een investeerder voor uw uitbreidingsplannen? Ook dan helpen de ervaren deskundigen van ICH u graag verder.