Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bent u benieuwd naar de sale and leaseback betekenis? Sale and leaseback is mogelijk een ideale constructie waarbij u als eigenaar van een (bedrijfs)pand uw eigendom verkoopt en direct weer terughuurt. U kunt zo gebruik blijven maken van het pand en beschikt daarnaast over kapitaal om te kunnen voorzien in een mogelijke investeringsbehoefte. Kopers bij sale and leaseback constructies hebben een goede deal omdat ze een pand kopen dat gelijk weer verhuurt wordt en een huurder direct voor een maandelijkse cashflow zorgt.

Sale en leaseback betekenis en uitleg.
Sale en leaseback betekenis en uitleg.

Voor- en nadelen van een sale and leaseback constructie

Er zijn een aantal redenen waarom u als bedrijf kunt beslissen om uw bedrijfspand te verkopen en direct terug te huren. Als hoofdreden wordt vaak de nood aan kapitaal aangevoerd. In onstabiele tijden waarin bankleningen moeilijk verstrekt worden kan het verkopen van uw bedrijfspand via sale and leaseback een goede mogelijkheid zijn om kapitaal vrij te maken. Het verkopen van vastgoed kan een goed alternatief zijn voor het aantrekken van benodigd vermogen. Sale and leaseback constructies zijn ook goedkoper op het gebied van rente en maandelijkse aflossingsbedragen in vergelijking met bankleningen of andere vormen van kredietverstrekking. Daarnaast kunnen de onzekerheid over de restwaarde van een bedrijfspand en het indirect behalen van een meer hogere boekwinst meetellen om het pand via sale and leaseback te verkopen.

Sale and leaseback betekenis / Sale and leaseback uitleg

Er zijn meerdere redenen waarom u als pandeigenaar kunt besluiten om uw eigendom in een sale and leaseback constructie te verkopen:

• Eventuele toekomstige vastgoedrisico’s zijn niet voor uw rekening. Deze komen ten laste van de investeerder, waardoor uzelf meer flexibiliteit krijgt.
• Door het vrijgekomen kapitaal wordt de balanspositie verbeterd en daarmee ook de kredietwaardigheid van de onderneming.
• Het wordt mogelijk om dringende financiële schulden te herstructureren.
• Sale and leaseback heeft enkele aantrekkelijke belastingvoordelen.
• Uw maakt kapitaal vrij om investeringen te kunnen doorvoeren die uw onderneming nodig heeft.
• Eventueel bestaande kredietlijnen bij uw (huis)bank blijven behouden.
• Door het kapitaal dat beschikbaar komt met de verkoop van uw bedrijfspand wordt het mogeijk om mogelijke fusies en/of mangement buy outs te financieren en uw ondernemerspositie te verstevigen.

Kopers kunnen rekenen op langdurige huurcontracten

Sale and leaseback constructies worden doorgaans vergezeld van langlopende huurcontracten waarbij periodes van 10 of 20 jaar geen uitzondering zijn. U wilt als verkopende partij graag van het bedrijfspand gebruik blijven maken en dit maakt het voor kopers interessant om voor de sale and leaseback constructie te kiezen. U betaald maandelijks een huurbedrag en de koper is zeker van inkomsten op de lange termijn en een interessant rendement. U kunt dankzij sale en leaseback soms ook rekenen op een fiscaal voordeel.

Meer weten over de sale and leaseback constructie?

Heeft u een bedrijfspand dat u wilt verkopen en gelijk wilt terughuren of bent u als investeerder op zoek naar onroerend goed dat direct verhuurt kan worden dan informeren wij u graag over de mogelijkheden. U kunt met al uw vragen omtrent de sale and leaseback constructie terecht bij een van onze vakkundige medewerkers. Wij beschikken over een jarenlange ervaring in de omgang met sale and leaseback contracten. Zowel als verkopende als investerende partij staan wij u graag bij. Contact opnemen is vrijblijvend en verplicht u tot niets.