Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Afhankelijk van de kapitaalbehoefte die u als particulier huizenbezitter of ondernemer heeft, loont het om verschillende financieringsvormen te onderzoeken. Banken behoren nog altijd tot de grootste groep kredietverstrekkers maar er zijn ook andere instellingen. Sale and leaseback kan een interessante vorm van financiering zijn. Uiteraard heeft u hiervoor een investeerder nodig.

Investeerder nodig?
Investeerder nodig?

Wat wil een investeerder weten?

Als u een investeerder nodig heeft en u gaat op zoek dan wordt u vaak met een aantal standaard vragen geconfronteerd. Investeerders weten graag met wie ze zaken doen en hoe uw onderneming georganiseerd is. Een aantal vragen kunnen zijn:

– Hoeveel kapitaal heeft u nodig?
– Hoe ziet de balans van de onderneming er uit?
– Welke toekomstverwachting heeft de onderneming?
– Kunt u bij sale and leaseback van onroerend goed de huur gedurende langere periode opbrengen?
– Hoe ziet u het verloop van de sale and leaseback overeenkomst en wat gebeurt er aan het einde van de looptijd?

Investeerders geloven vaak in de mensen achter de onderneming. Uw onderneming kan bijzonder succescvol zijn, voelt de investeerder geen klik met u dan wordt het moeilijk samenwerken. Presenteer uzelf zoals u bent en geef geen andere voorstelling van de zaken. U doet hiermee uzelf tekort en een investeerder geeft u doorgaans maar één kans.

De investeerder die u nodig heeft is ook niet gebaat met een toekomstvoorspelling die op ‘lucht’ gebaseerd is. U heeft een investeerder nodig die gelooft in uw plannen maar die voornamelijk vertrouwen heeft u in u als ondernemer. Leg uw plannen en indien van toepassing uw ondernemersplan voor aan uw accountant. Deze is op de hoogte van de stand van zaken en kan u daar waar nodig bijsturen.

Investeerder nodig sale and leaseback

Sale and leaseback kan toegepast worden op (bedrijfs)onroerend goed, uw bedrijfswagen(s) en / of andere bedrijfsmiddelen. Heeft u een investeerder nodig voor een sale and leaseback overeenkomst dan heeft u uiteenlopende mogelijkheden die u het beste eerst met elkaar vergelijkt alvorens u een keuze maakt.

Sale and leaseback investeerders bepalen samen met u de waarde van onroerend goed en/of uw wagenpark. Dit gebeurt aan de hand van de inkoopfacturen en de aanschaf en/of boekwaarde. Indien u akkoord gaat met de overeenkomst en de waardebepaling dan beschikt u snel over extra liquide middelen. Heeft u een investeerder nodig dan ziet deze graag hoe u een goed voorbereide presentatie geeft. Bereid u daarom goed voor op vragen, u kent uw onderneming als geen ander. Als enthousiaste ondernemer die vol passie zijn of haar producten en plannen presenteert bereikt u meer bij de investeerder die u nodig heeft dan met voorspellende cijfers die naderhand niet blijken te kloppen.

Welke documenten heeft een sale and leaseback investeerder nodig?

Sale and leaseback als financieringsvorm heeft als bijkomend voordeel dat de overeenkomst vrij snel in orde kan worden gemaakt. Uiteraard onderhandelt u met de investeerder over de voorwaarden, de looptijd en hetgeen er gebeurt aan het einde van de overeenkomst. Daarnaast wil de investeerder graag inzage in verschillende documenten die van belang zijn voor de sale and leaseback financiering.

– Aankoopfacturen van de bedrijfswagen(s) of bedrijfsapparatuur.
– Betaalbewijzen van de betreffende aankoopfacturen, denk hierbij bijvoorbeeld aan een bankafschrift.
– De koop-verkoop overeenkomst waarmee u zowel het juridische als het economische eigendom overdraagt aan de investeerder c.q. leasemaatschappij.

Waar denkt u aan als u een investeerder nodig heeft?

Naast het feit dat een potentiële investeerder zaken en documenten van u nodig heeft, wilt u graag meer informatie over een investeerder weten. Toont een nodig investeerder interesse in uw verzoek dan is het vanzelfsprekend dat u meer informatie over de ‘tegenpartij’ wilt weten. De investeerder die u nodig heeft voor de realisatie van uw bedrijfsplannen voldoet het liefst aan een bepaald wensen patroon.

Maak voor u zelf uit welk soort investeerder u zoekt:

– Korte-termijnbelegger.
– Lange-termijnbelegger.
– Bank of kredietverstrekker.

Wilt u gebruik maken van de overwaarde van een bedrijfspand door dit middels een sale and leaseback constructie te verkopen. Dan ligt een lange-termijnbelegger meer voor de hand. Een korte-termijn belegger is immers geïnteresseerd in het zo snel mogelijk verder verkopen van het pand met een zo hoog mogelijk rendement. U verkoopt uw onroerend aan een investeerder waarvan u het direct weer terug huurt voor een periode van tien tot vijftien jaar. Zo kunt u optimaal gebruik maken van de vrijgekomen liquide middelen en hoeft uw onderneming niet te verhuizen.

Hoe vindt u een nodige investeerder?

Het vinden van een investeerder valt of staat met een grondige voorbereiding. Alvorens u de zoektocht begint zet u uw doelstellingen helder op papier. Bespreek met zowel uw financieel als juridisch adviseur de voor- en nadelen waar u mee te maken kunt krijgen. U heeft een betrouwbare investeerder nodig en een betrouwbare investeerder is gebaat met een zo volledig mogelijk overzicht van u en uw onderneming.

Door gebruik te maken van onder meer internet komt u zelf het nodige te weten over investeerders en financieringsmaatschappijen. Lees recensies en ervaringen van anderen met een objectieve blik. Grote(re) investerings- en leasemaatschappijen bieden vaak de mogelijkheid om jaarverslagen op te vragen. Bovendien kunt u meer lezen over de bedrijfsstrategie welke gehanteerd wordt en op welke manier er in ondernemingen, bedrijfspanden en bedrijfsinventaris geïnvesteerd wordt.

Investeerder nodig FAQ – Veelgestelde vragen

Hier vindt u veel gestelde vragen over een investeerder nodig. De vragen zijn voorzien van korte en bondige antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Of wilt u meer informatie ontvangen over een investeerder nodig? Stel uw vraag via het contactformulier en u ontvangt zo spoedig een antwoord.

1. Ik heb een investeerder nodig, waar begin ik?

Ondernemers die in hun onderneming willen investeren, stappen niet altijd direct naar een bank. Banken staan niet meteen te springen om het gewenste bedrijfskrediet te verstrekken. Het is dan interessant om een investeerder of alternatieve financieringsvorm te zoeken. De investeerders liggen niet voor het oprapen en het is zaak om gericht te werk te gaan. Begin met het bepalen van uw kredietbehoefte en het omschrijven van uw onderneming. U kunt overwegen een zoekprofiel op te stellen. Aan de hand hiervan kan er meer gericht naar een investeerder gezocht worden die past bij uw onderneming.

2. Waar en hoe vind ik de geschikte investeerder?

Het blind aanschrijven van bekende investeringsmaatschappijen is onbegonnen werk en vaak ook nutteloos. Investeerders worden jaarlijks overspoeld met investeringsaanvragen. Om enige kans te maken moet uw verzoek er met kop en schouders boven uit steken. Regelmatig worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd waar zowel ondernemers als investeerders elkaar ontmoeten. Eventueel weet een brancheorganisatie ook de weg naar meer specifieke investeerders te vinden. Wees selectief en zoek gericht. U en uw onderneming zijn gebaat bij een investeerder met ervaring en kennis binnen uw branche.

3. Wat heeft een investeerder nodig van mijn onderneming?

Investeerders krijgen graag inzicht in uw bedrijf. Dit zowel op het gebied van behaalde bedrijfsresultaten en toekomstige verwachtingen. Het spreekt voor zich dat niemand in de toekomst kan kijken, maar in samenspraak met uw accountant kan een vrij nauwkeurige prognose gemaakt worden. Dit is combinatie met uw ondernemersvaardigheden maken dat een investeerder al dan niet potentie ziet in uw onderneming.

4. Welke investeringsmogelijkheden zijn er voor mijn onderneming?

De bekendste vorm van bedrijfsfinanciering is wellicht de bancaire lening. Steeds meer ondernemers weten de weg naar investerings- en leasemaatschappijen te vinden. Hierbij speelt de kapitaalbehoefte en het eventuele onderpand een rol. Investment Corporation Holland bekijkt samen met u welke investeringsmogelijkheden bij uw onderneming passen. Waar u behoefte heeft aan een kort lopende financiering, heeft een andere onderneming meer baat aan een sale en leaseback overeenkomst van een bedrijfsgebouw en/of bedrijfsmiddelen.

5. Waarom hebben ondernemers een investeerder nodig is?

Voor de meeste ondernemers is de eigen onderneming dierbaar. Jarenlang wordt er dagelijks met veel enthousiasme en passie aan de ontwikkeling, vormgeving en uitbreiding gewerkt. Om het bedrijf verder te kunnen laten groeien kan er op een bepaald moment een behoefte aan kapitaal ontstaan. Liquide middelen binnen de onderneming kunnen daar niet of onvoldoende voor worden ingezet en een investeerder is gewenst. Het verbeteren van de balanspositie kan een andere reden zijn.

6. In welk opzicht heb ik bij sale en leaseback een investeerder nodig?

Ondernemers die een bedrijfspand in eigendom hebben en/of die beschikken over bedrijfsmiddelen en een wagenpark met een zekere waarde kunnen overwegen deze te verkopen aan een leasemaatschappij. Direct na de verkoop huurt u het gebouw en/of de bedrijfs- en vervoermiddelen weer terug van de investeerder. Sale en leaseback is voor een aantal investeerders interessant. Met de overeenkomst is men zeker van maandelijkse huurinkomsten en een investering die winstgevend is. Het voordeel van sale en leaseback is dat u met een investeerder kunt onderhandelen over de voorwaarden die in de overeenkomst worden opgenomen.

7. Welke voordelen heeft een investeerder?

Met een geïnteresseerde investeerder en het gewenste kredietbedrag kan uw onderneming zich in de juiste richting verder ontwikkelen. Afhankelijk van de financieringsvorm geniet u bovendien van fiscale voordelen en ziet uw balanspositie er beter uit.

8. Wat zijn de nadelen van een investeerder?

U geeft, zeker met een sale en leaseback overeenkomst, een stukje onafhankelijkheid uit handen. Het aangaan van een kredietovereenkomst houdt in dat u gedurende korte of langere periode te maken heeft met aflossingstermijnen en/of huurbetalingen. Bovendien verliest u het eigendomsrecht van een bedrijfsgebouw of bedrijfsmiddelen. Als u tijdens de onderhandelingen niets aangeeft over het einde van de looptijd, dan loopt u bovendien het risico dat u verplicht moet verhuizen en/of dat uw bedrijfsmiddelen verdwijnen.

9. Wat gebeurt er als ik de verplichting aan een investeerder niet langer na kan komen?

Dat hangt af van de voorwaarden die in de overeenkomst zijn opgenomen. Op het moment dat een betalingsachterstand ontstaat zal een investeerder u onder meer herinneringskosten in rekening brengen. Blijft u na meerdere herhaalde betalingsherinneringen in gebreke, dan heeft een investeerder het recht de overeenkomst op te zeggen. U bent dan het volledige openstaande bedrag direct verschuldigd en vaak gaat de gerechtelijke molen lopen. Zowel u als een investeerder hebben geen enkel belang bij een betalingsachterstand. Geadviseerd wordt om voor het afsluiten van zowel een krediet- als een sale en leaseback overeenkomst te berekenen of u in staat bent om aan de maandelijkse verplichtingen te (blijven) voldoen.

10. Wat gebeurt er als de investeerder failliet gaat?

Het afsluiten van een kredietovereenkomst heeft altijd een zeker risico. Uitzonderlijk komt het voor dat een investeerder failliet verklaard wordt. Wat er dan gebeurt hangt af van de overeenkomst die is gesloten, bepaalde wet- en regelgeving. Correspondentie kan gevoerd worden met een curator. Het is niet ondenkbaar dat u in zo’n geval een beroep doet op een juridisch adviseur.

11. Wat moet ik nog meer weten over het nodig hebben van een investeerder?

Naast gericht zoeken naar een investeerder die bij uw onderneming past, kunt u ook zoeken naar investeerders die projecten zoeken. Het is een kwestie van vraag en aanbod en op het juiste moment tegen de juiste persoon ‘aanlopen’. Investment Corporation Holland biedt de mogelijkheid om samen en namens u op zoek te gaan naar een geschikte investeerder. In overeenstemming met u worden zowel een stappenplan als een zoekprofiel opgesteld. Gekeken wordt welke documenten u dient te overleggen en hoe uw bedrijfspresentatie vorm gegeven kan worden. Indien gewenst worden onderhandelingen gevoerd over de voorwaarden bij een sale en leaseback overeenkomst. Gedurende de procedure kunt u rekenen op professioneel advies en vakgerichte ervaring.

Laat ons u helpen als u een investeerder nodig heeft

Bent u op zoek naar een investeerder voor een langdurige samenwerking. Een investeerder waar u een beroep op kunt doen als dat nodig is en een investeerder waarbij u inspraak heeft in de onderliggende overeenkomst? Neem dan snel contact met ons op. We helpen u graag verder met het vinden van een gewenste financier.

Maak gebruik van onze kennis op het gebied van onder meer sale and leaseback van onroerend goed, wagenparken en bedrijfsmachines. Samen met u overlopen we de mogelijkheden en wordt u kapitaalbehoefte in beeld gebracht. We brengen u in contact met betrouwbare investeerders waarbij uw wensen voorop staan.

Laat uw zoektocht naar een investeerder die bij u past goed verlopen. Contact met ons opnemen is uiteraard geheel vrijblijvend en verplicht u tot niets.