Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hoe prettig zou het zijn om uw woning of bedrijfspand te verkopen en terughuren? U hoeft niet te verhuizen, heeft minder financiële rondslomp en u heeft de beschikking over kapitaal. Verkopen en terughuren van onroerend goed is voor sommige huiseigenaren en ondernemers een ideale oplossing om bakstenen om te zetten in geld. Geld dat investeren in de onderneming of het genieten van een onbezorgde oudere dag mogelijk maakt. Er wordt ook wel gesproken van sale and leaseback eigen woning.

Huis verkopen en terughuren
Huis verkopen en terughuren

Huis verkopen en terughuren forum of ervaringen

Er zijn meerdere redenen te bedenken om uw huis te verkopen en terughuren. U bent de enige die daarvoor de belangrijkste reden op kunt noemen. Het is en blijft emotioneel om uw huis te verkopen. Ook al huurt u het direct weer terug, het kan aanvoelen als afscheid nemen. Het verkopen en terughuren van onroerend goed wint de laatste jaren aan bekendheid. Om uzelf voor te bereiden en/of om u te verdiepen in de materie kunt u informatie en ervaringen van anderen online terugvinden. Verschillende woon- en vastgoedfora besteden aandacht aan verkopen en terughuren. Naast de mogelijkheden, voor- en nadelen vindt u hier reviews van investeringsmaatschappijen die zich hierin gespecialiseerd hebben. U zult zien de geregeld dezelfde redenen voor verkopen en terughuren genoemd worden. Het verkopen en terughuren van uw woning en/of appartement kan om verschillende redenen aantrekkelijk zijn, waaronder:

• Het verzilveren van de overwaarde.
• Met de verkoop van uw woning kunt u uw pensioeninkomsten aanvullen.
• Het onderhoud van de woning komt vanaf het moment van de verkoop voor de verantwoording van de nieuwe eigenaar. U hoeft zich hier geen zorgen meer over te maken.
• U kunt op een later tijdstip bepalen alsnog te verhuizen naar een andere woning.

Huis verkopen aan de bank en terughuren

Zit uw rijkdom vast in de overwaarde van uw woning? U kunt overwegen om uw huis te verkopen en het terug te huren. Sale en leaseback wordt op regelmatige basis toegepast en is allang niet meer enkele en alleen een alternatieve vorm van bedrijfsfinanciering. Als particuliere woningbezitter komt u op een bepaalde leeftijd, waarbij u kunt besluiten om het ‘familiezilver’ te verkopen en het kapitaal te gebruiken. Het maakt niet uit of u dit vrijgekomen kapitaal gebruikt om uw (klein)kinderen te ondersteunen of om die lang gewenste wereldreis te maken. U kunt dit volledig zelf beslissen. Hoe en aan wie u uw woning verkoopt, bepaald uzelf. U bent niet verplicht om aan de bank te verkopen. Nederland kent een aantal gespecialiseerde investeringsmaatschappijen die zich volledig richten op het aankopen en verhuren van onroerend goed. Het vergelijken van uw mogelijkheden is interessant en brengt verschillende voordelen met zich mee. De ene investeringsmaatschappij is immers de andere niet en het is niet ondenkbaar dat verschillende voorwaarden en regels gehanteerd worden.

Voordelen verkopen van huis en vervolgens terughuren

Het verkopen en terughuren van uw woning via een investeringsmaatschappij of een vastgoed makelaar heeft diverse voordelen.

• Gegarandeerde verkoop. U bent niet afhankelijk van een particuliere koper die op het laatste moment toch afhaakt, omdat de men de financiering niet rond kan krijgen.
• U hoeft niet te verhuizen en kunt gewoon in uw vertrouwde woning blijven zitten.
• De zorg voor het onderhoud wordt weggenomen.
• U bent geen hoge kosten verschuldigd voor de verkoop. Er is geen sprake van makelaarskosten in de vorm van courtage, maar ook overdrachtsbelasting is niet van toepassing.
• Verkopen en terughuren gebeurt op uiterst discrete wijze. Uw buren hoeven niet te weten dat u uw woning heeft verkocht. Van het plaatsen van de bekende ‘te koop’ borden is dan ook geen sprake.
• De transactie wordt als vanzelfsprekend via een notaris geregeld en vastgelegd.
• U kunt vrij beschikken over het kapitaal dat beschikbaar komt.
• In sommige gevallen is er sprake van fiscale voordelen. U kunt zich hierover laten informeren door een fiscaal adviseur en/of een belastingconsulent.

Procedure huis verkopen en terughuren

Het verkopen van uw woning en het terughuren daarvan verloopt via een vastgelegde procedure. U kunt uiteraard zelfstandig actie ondernemen door een of meerdere investeringsmaatschappijen te raadplegen. Online vindt u verschillende voorbeelden en mogelijkheden. Net zoals bij een reguliere woningverkoop zal er een waardebepaling plaats moeten vinden. Hiervoor wordt uw woning op waarde geschat door een onafhankelijk taxateur. Met dit taxatierapport kunt u naar de investeerder, die u vervolgens een bepaald bod op de woning doet. Het is aan u om hier al dan niet mee in te stemmen. Na het verkopen van de woning wordt een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan. Sale en leaseback is een van de weinige financieringsvormen waarbij u mee kunt onderhandelen over de voorwaarden. Bij het verkopen en terughuren van uw woning aan een investeringsmaatschappij en/of vastgoedfonds is deze inspraak vaak beperkt. Toch is het niet ondenkbaar dat u bepaalde voorwaarden op kunt laten nemen in de overeenkomst.

Meer informatie verkopen en terughuren

Verkopen en terughuren van onroerend goed biedt mogelijkheden voor zowel particulieren als ondernemers. Het is een nog altijd relatief onbekende financieringsvorm die nogal eens met een schuin oog wordt bekeken. Toch kan het verkopen en terughuren ook voor u uitkomst bieden. De medewerkers van Investment Corporation Holland realiseren zich dat het verkopen van de familiewoning of een bedrijfspand een emotionele beslissing is, die u niet zonder reden neemt. Als u meer wilt weten over de mogelijkheden, voordelen en nadelen van sale en leaseback laat u dan bijstaan door ICH. Aan de hand van uw wensen en verwachtingen wordt gekeken naar de beste mogelijkheden. Bij ICH zijn verschillende investeerders aangesloten die sale en leaseback ondersteunen. In overleg met u wordt de procedure doorgenomen en kunt u advies en begeleiding verwachten. Indien gewenst voeren de adviseurs ook de onderhandeling met een mogelijke investeerder. Tijdens de hele procedure staan uw belangen altijd voorop. Werkzaamheden worden verricht op basis van no cure no pay. Wilt u weten of het verkopen en terughuren van onroerend goed ook in uw geval toegepast kan worden? Een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek is snel gemaakt. Stuur een mailtje of maak telefonisch een afspraak en binnenkort weet u wat de mogelijkheden zijn om uw waardevolle bakstenen om te zetten in een kapitaalinjectie.

Verkopen en terughuren FAQ – Veelgestelde vragen

Hier vindt u de meest gestelde vragen over een huis verkopen en terughuren. De vragen zijn voorzien van korte en bondige antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Of wilt u meer informatie ontvangen over verkopen en terughuren? Stel uw vraag via het contactformulier en u ontvangt zo spoedig een antwoord.

1. Wat zijn de mogelijkheden bij verkopen en terughuren voor particulieren?

Oudere woningbezitters kunnen de eigen woning verkopen en terughuren van een investeerder. U bent dan niet langer de eigenaar van de woning, maar verhuizen is ook niet noodzakelijk omdat u de woning direct voor onbepaalde tijd terug huurt. Het kapitaal dat beschikbaar komt kunt u vrij besteden.

2. Komt elke woning in aanmerking voor verkoop en terughuren?

Vastgoedinvesteerders hanteren voor het verkopen en terughuren van woningen voorwaarden. Zo dient de leeftijd van u, als eigenaar, minimaal 55 jaar te zijn. Uw woning is in goede staat van onderhoud, ligt in een aantrekkelijke woonomgeving en is goed bereikbaar. U heeft bovendien tenminste 50% van uw hypotheek afgelost en u woont in een appartement en/of eengezinswoning. De waarde van het onroerend goed heeft een waarde tussen € 150.000 en € 650.000. Een andere voorwaarde is dat u inkomsten heeft uit arbeid of pensioen naast de overwaarde die u te gelde wenste te maken.

3. Wat zijn de voordelen van een huis verkopen en terughuren voor particulieren?

Verkopen en verhuren heeft voor woningeigenaren enkele voorwaarden die ter overweging meegenomen kunnen worden. Ondanks de verkoop van de woning is verhuizen niet nodig. U blijft in uw vertrouwde omgeving wonen zonder dat u de zorg heeft over onderhoud. De omgeving hoeft niet te weten dat u uw woning heeft verkocht, van het plaatsen van ‘te koop’ borden etc. is geen sprake. De verkoop van uw woning is niet aan verkoopkosten zoals overdrachtsbelasting onderhavig. Het vrijgekomen geld kan naar eigen inzicht besteed worden.

4. Wat zijn de nadelen van een huis verkopen en terughuren voor particulieren?

Sale en leaseback constructies zijn niet allemaal even voordelig. U dient de verschillende mogelijkheden aandachtig met elkaar te vergelijken. Hiermee vermijdt u dat, door een te laag aandeel van de uiteindelijke verkoopprijs en een (te) hoge huurprijs, het vrijgekomen geld snel op is. Op het moment dat uw geld op is, blijft de huur gewoon doorlopen. Kunt u de huurprijs dan niet langer opbrengen dan wordt u alsnog gedwongen om naar een andere woning te verhuizen. Laat daarom altijd een nauwkeurige berekening van de opbrengsten en kosten maken voordat u uw woning verkoopt en terughuurt.

5. Wat zijn de mogelijkheden voor een huis verkopen en verhuren voor ondernemers?

Ondernemers die in hun bedrijf willen investeren en daarvoor op zoek zijn naar alternatieve vormen van financiering kunnen een bedrijfspand verkopen en terughuren. Regelmatig worden ook bedrijfsmaterialen en bedrijfswagens gebruikt voor sale en leaseback. De kapitaalinjectie die een onderneming hiermee krijgt kan gebruikt worden om de gewenste investeringen uit te voeren. Sale en leaseback kan de balanspositie verbeteren.

6. Wanneer is een bedrijfspand geschikt voor sale en leaseback?

Investeerders hebben interesse in bedrijfspanden die op een aantrekkelijke (bedrijfs)locatie liggen. De bereikbaarheid moet goed zijn en het pand dat u wilt verkopen om terug te huren is in goede staat van onderhoud. De voorwaarden welke door investeerders gehanteerd worden, lopen uiteen. Geadviseerd wordt om met een aantal potentiële investeerders in gesprek te gaan en zowel de voorwaarden als mogelijkheden met elkaar te vergelijken.

7. Wat zijn de voordelen van sale en leaseback voor ondernemers?

Het verkopen en terughuren van zowel een bedrijfspand als bedrijfsmaterialen en vervoersmiddelen is voor ondernemers die willen investeren in hun bedrijf interessant. U houdt de lijn voor een eventueel bankkrediet open, terwijl u toch van de gewenste kapitaalinjectie gebruik maakt. Met het verkopen van onroerend goed en/of bedrijfsmiddelen kan de financiële positie van uw onderneming enerzijds worden herzien en anderzijds verbeterd. Door het toepassen van de sale en leasebackconstructie kan van fiscaal voordeel gebruikt gemaakt worden. Laat u daarbij altijd adviseren door uw accountant en/of een fiscaal adviseur.

8. Wat zijn de nadelen van verkopen en terughuren voor ondernemers?

Verkopen van onroerend goed voelt niet altijd even goed aan. Het is een belangrijke stap die een zekere voorbereiding vraagt. Breng uw medewerkers tijdig op de hoogte van uw plannen, hiermee voorkomt u onrust en onzekerheden. Met de verkoop van een bedrijfspand bent u niet langer eigenaar en verliest u inspraak over eventueel onderhoud, veranderingen en verbouwingen. U bent maandelijks huurgelden verschuldigd. Maak voorafgaand aan de ondertekening van een overeenkomst een berekening of u ook in de toekomst de huur kunt blijven betalen.

9. Hoe wordt de waarde van onroerend goed bepaald?

Zowel particuliere woningen en/of appartementen als bedrijfspanden worden op waarde geschat. Hiervoor wordt een onafhankelijke taxateur ingeschakeld. Deze kijkt zowel naar alle facetten die de woning zelf betreffen zoals staat van onderhoud, afmetingen, indeling, inhoud en mate van isolatie. Daarnaast wordt een omschrijving van de locatie gemaakt en wordt gekeken naar de prijzen waarvoor gelijkwaardige panden in de directe omgeving recentelijk zijn of werden verkocht.

10. Ben ik verplicht om akkoord te gaan met een bod van een investeerder?

U bent vrij om zelf te beslissen of een bod al dan niet interessant is. Geadviseerd wordt om met meerdere investeerders gesprekken te voeren. Naast een bod zijn ook de voorwaarden belangrijk. U kunt zich eventueel bij laten staan door in sale en leaseback gespecialiseerde adviseurs.

11. Heb ik enige inspraak in de voorwaarden bij verkopen en terughuren?

Waar vastgoedinvesteerders dagelijks overeenkomsten sluiten, doet u dit over het algemeen maar een keer in uw leven. Zeker ondernemers die een bedrijfspand verkopen en terughuren hebben de mogelijkheid om over de voorwaarden te onderhandelen. U kunt hier uw voordeel mee doen. Let bij het sluiten van een overeenkomst altijd op hetgeen gebeurt aan het einde van de looptijd. Heeft u de mogelijkheid om het pand voor een klein bedrag terug te kopen? Of wordt het pand verkocht aan iemand anders? Onderhandelen over de voorwaarden is zeker mogelijk, soms in beperkte mate.

12. Wat moet ik nog meer weten over verkopen en terughuren?

Sale en leaseback is zowel voor particuliere woningbezitters als ondernemers een interessante mogelijkheid om bakstenen om te zetten in kapitaal. Laat u altijd uitvoerig informeren over de constructie en de voorwaarden die daaraan verbonden zijn.