Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wilt u een hotel kopen of verkopen buitenland? Hotels en resorts worden meestal als geheel verkocht. Operationele afspraken die er met de huidige, of vorige eigenaar zijn gemaakt gaan over op de nieuwe eigenaar. Denk hierbij aan reserveringen, verhuur van materieel en personeelscontracten. Dit maakt een hotel kopen of verkopen in het buitenland anders dan een typische vastgoed transactie.

Voorbereiden hotel kopen of verkopen buitenland

Om onrust en spanningen te voorkomen is het belangrijk om hotelmedewerkers en gasten tijdig op de hoogte te brengen van de voorgenomen plannen. Niets is zo vervelend voor medewerkers om via via over de verkoopplannen te horen. Het is belangrijk om vooraf uit te zoeken op welke manier het verkoopproces het beste vorm krijgt. Medewerkers die vertrekken of reserveringen die uitblijven, hebben niet alleen een negatieve invloed op de verkoopprijs, maar ook op de inkomsten. Een hotel heeft voorraden nodig om te kunnen functioneren. Aanwezige voorraden worden in een aparte berekening gemaakt. Het is ook de moeite waard om de impact van verkoop op een franchise of beheerd hotel te overwegen. Meestal zijn er clausules in verschillende overeenkomsten die betekenen dat de overdracht van deze rechten niet automatisch is. De verkoop kan worden stopgezet bij interesse door een ongeschikte koper.

Akkoord kosten en algemene voorwaarden

De eerste stap bij het (ver)kopen een hotel in het buitenland is te bepalen wat de waarde is en hoe de afspraken in een verkoopovereenkomst worden opgenomen. Het is van vitaal belang dat de voorwaarden van de overeenkomst tussen de huidige eigenaar en de koper vanaf het begin heel duidelijk zijn. De transactie kan off-market of een volledig op de markt gebrachte campagne zijn. In bepaalde omstandigheden kunnen bepaalde kopers niet aan het proces deelnemen. Om de transactie probleemloos en ongecompliceerd te laten verlopen, is het van belang dat alle partijen het er bij het begin over eens zijn. Bij bepaalde transacties, vooral de off-market projecten, tekenen beide partijen vooraf een geheimhoudingsverklaring. Dit is in het buitenland net zo gebruikelijk als in Nederland. De ondertekende verklaring voorkomt dat eventuele bedrijfsdetails ongewenst op straat komen te liggen, waardoor de transactie af zou kunnen ketsen.

Succesvol een hotel (ver)kopen in het buitenland

Bij het openen van de onderhandelingen is het gebruikelijk dat de verkoper een exclusiviteitsperiode aan de geïnteresseerde koper geeft. Tijdens deze periode kan de koper de financiële, juridische en marktonderzoeken verrichten. De exclusiviteitsperiode is niet oneindig. Binnen een relatief korte periode heeft u als potentiële koper veel werk te verrichten. In samenwerking met een vastgoed adviseur kunt u veel zaken binnen korte tijd onderzoeken. Eventueel kunt u het onderhandelen aan de adviseur uitbesteden. Zoek voor een succesvolle hoteltransactie in het buitenland een adviseur die ervaring heeft met de vastgoedmarkt ter plaatse. Iemand die weet hoe de hotelsector in elkaar zit en die de belangen van de transactie begrijpt. Het volgen van de juiste wet- en regelgeving is net zo belangrijk als het onderzoek dat u doet naar de haalbaarheid en het rendement van uw investering.