Bouwgrond is een kostbaar bezit en bovendien een winstgevende investering. Toch is bouwgrond verkopen Utrecht lastig. Niet iedereen ziet de aantrekkelijkheid en de mogelijkheden van een kale bouwkavel. Geïnteresseerde kopers beschikken niet altijd over voorstellingsvermogen die nodig is om hun droomhuis op de bouwgrond terug te zien. Bouwgrond verkopen Utrecht verdient een uitnodigende presentatie om potentiële kopers op eenvoudige wijze inzicht in de mogelijkheden te geven.

Bouwgrond verkopen Utrecht.

Bouwgrond verkopen Utrecht.

Bouwgrond verkopen gemeente Utrecht

In Utrecht en omgeving is er al jaren een stijgende vraag naar geschikte bouwgrond en bouwkavels. Met de huidige krapte op de woningmarkt is de interesse naar zelfbouw groot. Wilt u uw bouwgrond verkopen Utrecht? Dan zijn er een aantal zaken waar u zich in kunt verdiepen om de kavel zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren aan potentiële kopers. Niet alle zelfbouwers weten waar ze naar op zoek zijn. Ja, iedereen zoekt naar de ideale kavel om een droomhuis op te bouwen. U kunt, als verkoper, iemand wijzen op de keuze die een zekere rol spelen bij het kiezen van de meest geschikte bouwkavel:

• Particulier Opdrachtgeverschap – PO. Bij deze vorm van zelfbouw geeft de koper particulier opdracht aan een architect en aannemer om het gewenste huis te verwezenlijken. Volledige zelfbouw heeft ondernemingszin en doorzettingsvermogen nodig. De koper is de baas over het project en heeft de touwtjes zelf in handen.
• Collectief Particulier Opdrachtgeverschap – CPO. Meerdere particulieren bundelen de krachten samen om een wooncomplex te bouwen. Dit soort projecten wordt geregeld ontwikkeld in bestaande gebouwen, maar ook nieuwbouw kan op deze manier vormgegeven worden. Om dit soort zelfbouw te laten slagen is vertrouwen en samenwerking noodzakelijk. Het CPO project kan door een aangestelde projectleider begeleid worden.
• Mede Opdrachtgeverschap – MO. Dit is een vergaande samenwerkingsvorm tussen de koper en een projectontwikkelaar. Van zelfbouw is eigenlijk niet echt sprake ondanks het feit dat de koper wel inspraak heeft in het proces. De opdrachtgever is de projectontwikkelaar.

Bouwgrond verkopen Utrecht kan vlot gaan als u in een verkoopprospectus aangeeft wat de mogelijkheden zijn op de betreffende kavel. Zelfbouw kan aantrekkelijk zijn, maar als het erop aan komt beschikt niet iedere koper over de capaciteiten en vaardigheden om een zelfbouwproject te ondernemen.

Bouwkavel of weiland te koop Utrecht

Het bestemmingsplan is van onmisbaar belang bij bouwgrond verkopen Utrecht. Door op de hoogte te zijn van het plaatselijke bestemmingsplan bent u in staat om potentiële kopers te informeren over de mogelijkheden. Iemand die zelf een huis wil bouwen, heeft niets aan een kavel als er geen woonbestemming op zit. Heeft de kavel een agrarische bestemming? Vaak is het mogelijk om toch een woning te bouwen. De koper zal dan een omgevingsvergunning aan moeten vragen bij de gemeente Utrecht. Zelfbouwers hebben, voordat ze bouwgrond kopen Utrecht, hun droomwoning in gedachten al helemaal ontworpen en vormgegeven. Dat wil echter niet zeggen dat ook zomaar elk ontwerp op de bouwgrond die u verkoopt gebouwd mag worden. Bouwgrond kent naast een bestemmingsplan soms ook zogenaamde randvoorwaarden. Succesvol bouwgrond verkopen Utrecht betekent dat u een potentiële koper wijst op deze randvoorwaarden. De gemeente waar de grond zich bevindt kan ook eisen stellen. Hierbij valt onder meer te denken aan een zogenaamd beeldkwaliteitsplan, dat eisen aan de nieuwe zelfbouw woning stelt. In een beeldkwaliteitsplan staan eisen voor bijvoorbeeld de gevel en de bouwstijl. Iemand die zelf zijn of haar droomwoning wilt bouwen kan door zowel een beeldkwaliteitsplan als de randvoorwaarden beperkt worden in creativiteit en vormgeving.

Bouwgrond verkopen Utrecht zelfbouw

Potentiële bouwgrond kopers hebben niet allemaal evenveel ervaring met het kopen van een kale bouwkavel en/of zelfbouw. Dat maakt het vaak lastig om de mogelijkheden te zien die bouwgrond te bieden heeft. U deze geïnteresseerden adviseren om samen met een aannemer of een architect de betreffende kavel te bekijken alvorens een beslissing te nemen. Zowel een architect als een aannemer kunnen ter plaatse een voorbeeld schetsen, wat meer inzicht verschaft. Bouwgrond verkopen Utrecht kost een koper geld. De kosten beperken zich niet alleen tot de bouwgrond zelf. Geef een koper inzicht op de mogelijk bijkomende kosten. Uiteraard is er overdrachtsbelasting van toepassing. De hoogte van dit percentage hangt af van de staat waarin de bouwgrond zich bevindt. Bouwgrond die bouwrijp is, is aan btw onderhavig en niet aan overdrachtsbelasting. Ook de notariskosten zijn extra kosten die een substantieel bedrag vormen. Voordat de koper met de uiteindelijke bouw kan beginnen is een behoorlijk bedrag nodig. U kunt de koper adviseren om zich bij te laten staan door een fiscaal en/of een hypotheekadviseur.

Advies bouwgrond verkopen Utrecht

U wilt voor de grond die u in eigendom heeft graag een aantrekkelijke prijs ontvangen. Het bepalen van de vraagprijs is van verschillende factoren afhankelijk. Zo zijn de locatie, toegankelijkheid en bereikbaarheid van invloed. Ook de vraag naar bouwgrond telt mee alsmede de prijzen waarvoor eventueel aanpalende, omliggende en gelijkwaardige kavels zijn verkocht. Bouwkavels die op een A-locatie zijn gelegen, brengen per m2 meer op dan kavels op minder aantrekkelijke locaties. Voor kopers is het bestemmingsplan van invloed. Dit evenals mogelijke randvoorwaarden en het beeldkwaliteitsplan. Wilt u bouwgrond verkopen Utrecht, maar heeft u geen zin om u zorgen te maken over het verkoopproces? Dan bent u bij de ervaren adviseurs van Investment Corporation Holland aan het juiste adres. Bij de onderneming zijn zowel investeerders als beleggers aangesloten die interesse hebben in bouwgrond. Aan de hand van een zoekprofiel wordt gezocht naar een geschikte koper voor de grond die u wilt verkopen. Dit kan ook een particuliere koper zijn die overweegt zelf een huis te bouwen. Voor een vlotte en succesvolle verkoop wordt een presentatie van de bouwkavel gemaakt. Dit inclusief een ruime omschrijving van de omgeving, de mogelijkheden en de voorzieningen en faciliteiten. Inzicht in het bestemmingsplan is hierbij onmisbaar. Wilt u meer weten over een samenwerking met ICH? Maak dan vrijblijvend een afspraak. De adviseurs stellen het op prijs als u onderliggende documentatie over de bouwgrond meeneemt naar het kennismakingsgesprek. Bouwgrond verkopen Utrecht doet u samen met de adviseurs van ICH.