Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

In Nederland is het niet eenvoudig om een geschikte bouwkavel te vinden waar u, als particulier, zelf een woning op mag bouwen. Toch is er veel belangstelling om een droomwoning in eigen beheer te ontwerpen en realiseren. Het aanbod van zogenaamde vrije kavels is vrij beperkt en u moet ook maar net op de gewenste locatie een kavel vinden. Particulieren, investeerders en de gemeente die bouwgrond verkopen Rotterdam bieden u de mogelijkheid om geschikte bouwgrond te kopen.

Bouwgrond verkopen Rotterdam.

Bouwrijpe bouwgrond verkopen Rotterdam

Grondbezitters die bouwgrond verkopen Rotterdam hebben in het verleden een of meerdere bouwkavels gekocht. Een investering in (bouw)grond is waardevast en biedt u een bepaald rendement. Afhankelijk van de reden waarom u uw bouwgrond in Rotterdam op de markt wilt brengen, kan het advies zijn om hier nog een paar jaar mee te wachten. Bouwgrond verliest immers niets van de waarde en op langere termijn kunt u daar financieel voordeel mee behalen. Uw bouwgrond verkopen Rotterdam vraagt voorbereiding en eventueel wat onderzoek. Is de grond al bouwrijp? Wat is het bestemmingsplan? Verkoopt u een bouwkavel waar een woning op gebouwd mag worden? Betreft het bedrijfsgrond? Het proces begint met het voorbereiden van een presentatie, waarin de details van de bouwgrond worden opgenomen. U kunt potentiële kopers hierin tegemoet komen door zaken te vermelden die voor zelfbouw van belang kunnen zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

• De oppervlakte, ligging en vorm van de kavel. Hoe is een bouwkavel gelegen ten opzichte van de zon?
• Wat is het bestemmingsplan? Kunnen er naast een huis of bedrijfspand eventuele bijgebouwen geplaatst worden?
• Hoe zien de gemeentelijke bouwvoorschriften en randvoorwaarden eruit?
• Wat zijn de plannen in de nabije toekomst voor eventueel omliggende grond? Verandert het uitzicht door nieuw laag- en/of hoogbouw?

Meldt zich een geïnteresseerde koper? Stel dan voor om de situatie ter plaatse te gaan bekijken. Hoe mooi, verzorgd en compleet een presentatie ook is, de beste ideeën ontstaan op het moment dat iemand de werkelijkheid ziet.

Tips bouwgrond verkopen Rotterdam

Als u uw bouwkavel in Rotterdam of omgeving wilt verkopen dan is het goed om te weten dat kopers zich richten op een aantal zaken en daarbij verschillende stappen doorlopen. Bouwgrond verkopen Rotterdam kan op basis van inschrijving, aanmelden voor een loting of door direct van een eigenaar te kopen zonder voorinschrijving. Zowel gemeentes, makelaars en projectontwikkelaars die bouwgrond verkopen Rotterdam voeren een verkoopgesprek met de koper. Aan de hand van dit gesprek kan voor een optie getekend worden. De bouwgrond wordt dan gedurende een vooraf overeengekomen periode voor de koper gereserveerd. Op het moment dat de voorlopige tekeningen en ontwerpen voor een woning of bedrijfspand worden goedgekeurd, wordt de uiteindelijke koopovereenkomst getekend. Bouwgrond verkopen Rotterdam kan een vrij lange procedure zijn. Om u zelf optimaal voor te bereiden op de verkoop kunt u advies inwinnen bij de gespecialiseerde medewerkers van Investment Corporation Holland.

Kosten bouwgrond verkopen Rotterdam

Zelfbouwers budgetteren vaak vrij nauwkeurig een begroting. Het aankoopbedrag van de bouwgrond beslaat een tussen de 30 en 40% van het totaal. Dan moet er nog een tekening gemaakt worden en de woning moet gerealiseerd worden. Het tijdig regelen van de nodige hypotheek en/of financiering is voor het slagen van een zelfbouwproject onmisbaar. Vaak staat of valt het project met een hypotheek. Zelfbouwen betekent dat u de kosten zo laag of zo hoog als u dat wilt kunt maken en berekenen. De keuze voor een architect en een geschikte aannemer kunnen helpen de begrote kosten in het oog te houden. Steeds vaker wordt, uit economisch en financieel, oogpunt gekozen voor een duurzame woning. Dat houdt in dat de keuze voor bouwmaterialen wordt afgestemd op hetgeen het verbruik van energie kan verlagen. Alternatieve, meer duurzame bouwmaterialen zijn allang niet meer alleen voor de zogenaamde ‘grijze wollen sokken types’ die een milieuvriendelijke en klimaat neutrale woning neerzetten. De gemeente Rotterdam kent enkele mogelijkheden, waarbij bouwgrond verkocht wordt, zonder dat de welstandswet daarbij van toepassing is. Het is immers niet gezegd dat alternatief en duurzaam bouwen ook zomaar wordt toegestaan en dat u daarvoor een bouwvergunning krijgt.

Bouwgrond verkopen Rotterdam Kralingen of Rotterdam Centrum

Met de krappe woningmarkt is bouwgrond in en om een stad als Rotterdam erg gewild. De gemeente heeft een actieplan waarbij zelfbouw op aantrekkelijke wijze wordt gestimuleerd. Achterliggende gedachte van zelfbouw binnen de gemeente Rotterdam is dat unieke woonwijken ontstaan die aantrekkelijk zijn voor Rotterdammers om in de stad te komen of blijven wonen. Doordat zelfbouwers veel zeggenschap en inspraak hebben op hun project ontstaat ruimte voor creatieve ideeën en kan er binnen de grenzen van het mogelijke geëxperimenteerd worden. Bouwgrond wordt regelmatig aangeboden. Wilt u bouwgrond verkopen Rotterdam, maar weet u niet precies welke mogelijkheden u heeft? Voorkom een langdurige procedure die het niet het gewenste resultaat tot gevolg heeft. Wist u dat zowel particulieren als ervaren investeerders deskundig advies in kunnen winnen bij de medewerkers van Investment Corporation Holland?

Succesvol uw bouwgrond verkopen Rotterdam

Het spreekt voor zich dat u uit een investering een prima resultaat, lees rendement, wilt halen. Bouwgrond die u in het verleden heeft gekocht is waardevast en biedt betere rendementen dan banksparen en/of beleggen op de beurs. Toch kan een adviseur u op het moment dat u denkt ‘ik ga mijn grond verkopen’, adviseren om de grond vast te houden. Afhankelijk van een bestemmingsplan en toekomstige ontwikkelingen kan een paar jaar wachten u een aardig financieel voordeel opleveren. Bouwgrond verkopen Rotterdam kunt u uiteraard zelfstandig doen. U kunt er ook voor kiezen om u bij te laten staan door professionals met kennis en ervaring van bouwgrond. Investment Corporation Holland is daarbij een ideale partner. De adviseurs nemen u werk uithanden en zorgen voor een vlot verloop van de verkoopprocedure. Alle achtergrondinformatie die van belang is voor zowel uzelf als een mogelijke koper wordt bekeken en de details worden op papier gezet in de vorm van een presentatie. Meer weten over de mogelijkheden? Neem de tijd voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin wordt gekeken naar de meest geschikte vorm van verkoop. Contact opnemen kan zowel telefonisch, via skype als door het sturen van een e-mail.

Bouwgrond verkopen Rotterdam FAQ

Hier vindt u de meest gestelde vragen over bouwgrond verkopen Rotterdam. De vragen zijn voorzien van korte en bondige antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Of wilt u meer informatie ontvangen over een investeerder zoeken? Stel uw vraag via het contactformulier en u ontvangt zo spoedig een antwoord.

1. Hoe kan ik bouwgrond in Rotterdam verkopen?

De bouwgrond die u in het verleden in Rotterdam heeft gekocht is waardevast. Wanneer u besluit de grond te verkopen kunt u dat zelfstandig doen, maar u kunt er ook voor kiezen om u door professionals met kennis en ervaring op het gebied van onroerend goed en bouwgrond bij te laten staan. De adviseur neemt u veel werk uithanden en helpt bij een vlotte verkoopprocedure.

2. Hoeveel is mijn bouwgrond in Rotterdam waard?

De waarde van een perceel wordt door verschillende factoren beïnvloedt. Het staat u uiteraard vrij een vraagprijs in gedachten te hebben. Bij het bepalen van de waarde wordt onder andere gekeken naar diverse omgevingsfactoren. U kunt hierbij denken aan bereikbaarheid, inrichting van de grond, het bestemmingsplan, aanwezige voorzieningen en faciliteiten. Een erkende taxateur kan de waarde van uw grond nauwkeurig bepalen.

3. Wat vermeld ik in de verkoopomschrijving van de bouwgrond?

Potentiële kopers zijn geïnteresseerd in de details van de bouwgrond. U kunt een presentatie voorbereiden waarin aandacht wordt besteed aan belangrijke zaken zoals de oppervlakte, vorm en ligging van de kavel. Maak een omschrijving van het bestemmingsplan en geef een toelichting op de gemeentelijke bouwvoorschriften en eventuele randvoorwaarden. Kopers willen ook graag weten hoe de toekomst van mogelijk omliggende grond eruit ziet. Verandert het uitzicht? Heeft een gemeente hoogbouw gepland?

4. Mag ik bouwgrond met winst verkopen?

Stijgende waarde is vaak een van de redenen om bouwgrond aan te kopen. U wilt logischer wijze niet met verlies verkopen. U bent belasting verschuldigd over de gemaakte winst. Het percentage van af van de hoogte van de winst en de duur dat een perceel uw eigendom is.

5. Is het interessant om bouwgrond aan een projectontwikkelaar te verkopen?

Verkopen aan een projectontwikkelaar kan interessant zijn. U bent vaak zeker van verkoop en een projectontwikkelaar zal minder moeite hebben om de financiering van de koop rond te krijgen. U kunt het onderhandelen met een projectontwikkelaar eveneens laten doen door een ervaren professional van ICH.

6. Wie is verantwoordelijk voor de kosten bij het verkopen van grond?

U kunt een perceel vrij op naam verkopen. Dat betekent dat u, als verkopende partij, de kosten voor uw rekening neemt. Verkoopt u basis van kosten koper dan is de kopende partij voor de kosten verantwoordelijk. Bijkomende kosten zijn onder meer de notariskosten. Het staat de koper vrij een notaris naar wens aan te stellen. Hier wordt koopovereenkomst opgesteld en ondertekend. De notaris zorgt ook voor de juiste aanmelding in het kadaster.

7. Wat als de koper de financiering niet rond krijgt?

Onroerend goed wordt doorgaans verkocht onder voorbehoud van financiering. Het kan gebeuren dat een koper om wat voor reden dan ook de financiering niet rond krijgt. De consequenties hiervan worden omschrijven in de voorlopige koopovereenkomst.